Научни клуб

 

Представљање пројекта "Отисак звука" за ученике учеснике такмичења у програмирању

У организацији Научног клуба Ниш, у четвртак 14.12.2023. реализовали смо представљање пројекта "Отисак звука" за ученике учеснике такмичења у програмирању за децу уз примену микробит уређаја у организацији British Council, Београд. Реализатори активности били су ученици еколошке секције из Уметничке школе у Нишу, који су у периоду октобар-децембар реализовали неколико етапа овог пројекта. На задовољство ученика нижих разреда, средњошколци из Уметничке школе су једну радионицу пројекта прилагодили најмлађим учесницима и поделили им задатке. Основци су цртали птице по свом избору, бојили их и припремали за пластифицирање, како би их припремили за финални производ- букмаркер. Сви ученици на крају радионице имали су оригинална решења обележивача књига, а средњошколци су им поклонили неке које су током пројекта у Уметничкој школи сами осмислили. Тема пројекта је звук који птице производе, па је то овога пута и била тема коју су цртали.
Пројекат се наставља током децембра за ученике нишких средњих школа. Циљ пројекта је да укаже на симбиозу науке и уметности. У пројекту су учествовале професорке Уметничке школе у Нишу: Светлана Стевановић, Невена Стефановић и Ивана Станковић.

 

Да ли смо већ у Матриксу? (о АИ - вештачкој интелигенцији)

11.12.2023. Пето предавање у пројекту за наставнике у јесењем циклусу са називом "Да ли смо већ у Матриксу? (о АИ - вештачкој интелигенцији)", реализовано је у Научном клубу у понедељак 11. децембра. У новој нормалности света, вештачка интелигенција игра све већу улогу. Она мења методе учења у будућности. Један од докумената јавних политика Стратегија развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020-2025. наглашава развој образовања усмерен ка потребама савременог друштва условљеним напретком вештачке интелигенције, а то се односи на унапређивање наставних садржаја у основним и средњим школама. Тема Вештачке интелигенције једна је од препоручених тема изборног програма Савремене технологије у нашем образовном систему за 3 и 4 разред гимназија.
Циљ предавања био је упознавање наставника са могућношћу примене вештачке интелигенцији како у самој настави, тако и у припреми наставе, упознавање са најновијим апликацијама које користе благодати вештачке интелигенције и које запосленима у образовању могу помоћу и свакодневном професионалном раду у учионици. На предавању које су реализовали Соња Шумоња, професорка математике у ЕТШ "Никола Тесла" и Александар Стојковић, наставник информатике, технике и тенологије из ОШ "Сретен Младеновић Мика", учествовало је 70 наставника нишких основних и средњих школа.

 

Пројекат "Белоглави супови: Мисија спасавања"

Пројекат "Белоглави супови: Мисија спасавања", који је на Јавном позиву Центра за промоцију науке 2022. године, био најбоље оцењен пројекат из категорије К1 -промоција  и поуларизација науке у научним клубовима,отпочео је са реализацијом у Научном клубу Ниш. У периоду 8-9.12.2023. реализовано је представљање пројекта и прве радионице за ученике основних и средњих школа. Пројекат „Белоглави супови: Мисија спасавања“ бави се проблемом очувања угрожених врста,са фокусом на белоглаве супове. Кроз интердисциплинарни приступ, желимо да подигнемо свест ученика о значају ове птице у ланцу исхране и екосистему, као и да их подстакнемо да се ангажују у њиховом очувању. У оквиру пројекта ће бити одржане радионице из биологије, екологије, информационо-комуникационих технологија, као и програмирања и дизајна видео игрица на тему белоглавих супова. Пројектом је предвиђена обрада теоријског дела о екологији белоглавих супова и њиховој угрожености и практичне радионице о програмирању и дизајну игрица са темом белоглавих супова. Аутори пројекта и реализатори радионица су: Милена Димитријевић, научни сарадник на Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду; Ирена Хришек-кустос у Природњачком музеју у Београду; Мирко Лишанин-програмер. Учешће на радионицама узели су ученици: Гимназија "Светозар Марковић"; Гимназија "9.мај"; Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"; Медицинска школа "Др Миодраг Лазић"; ОШ "Сретен Малденовић Мика"; ОШ "Цар Константин"; ОШ "Свети Сава". Ученици су подељени у групе, преузели су пројектне задатке и до новог сусрета уживо у јануару месецу, у пројектним активностима учествују онлајн у договореним терминима.

 

Одржано предавање "Перспективе наставника за развој научне писмености ученика и њиховог интересовања за науку"

У Научном клубу у четвртак 7.12.2023.г. у оквиру пројектних активности, реализовано је предавање "Перспективе наставника за развој научне писмености ученика и њиховог интересовања за науку".
Од половине прошлог века говори се о научној писмености да би се указало на потребан ниво научног образовања свих грађана. Научна писменост је водећи оквир у образовној политици и истраживањима. Посматра се као отворен систем знања који се током времена може проширивати према потребама и новим научним сазнањима, који укључује знање о томе шта се сматра науком и разликовање науке од псеудонауке, обухвата способност научног мишљења, способност примене научног знања у решавању проблема, познавање ризика и добити од науке, разумевање значаја науке и технологије за развој друштва и спремност да се користи научна експертиза. Онлајн предавање на Зум платформи за 65 наставника основних и средњих школа, одржала је проф.др Драгица Тривић, редовна професорка Хемијског факултета Универзитета у Београду. Професорка Тривић је информисала наставнике о развоју идеје о научној писмености, различитим визијама научне писмености и циљевима научне писмености. Такође је показала задатке са предходних ПИСА тестирања и протумачила резултате најновијег Писа истраживања из 2022. године за ученике из наше земље. Резултати су показали да је просечно постигнуће ученика из Србије на скали математичке писмености износи 440 бодова (ОЕЦД: 472), на скали читалачке писмености 440 (ОЕЦД: 476), а на скали научне писмености 447 бодова (ОЕЦД: 485). Током предавања разговарало се још о томе: Како вратити потребу за знањем и поверење у науку и како доносити одлуке базиране на научно провереним знањима.

 

Одржано предавање "Психометрија која се изненада појављује и реашава ствар-оцењивање знања"

У наставку пројекта за наставнике у Научном клубу у среду 22.11.2023. реализовано је предавање "Психометрија која се изненада појављује и реашава ствар-оцењивање знања". Као циљ предавања поставили смо квалитетније оцењивање знања ученика, развијање адекватног односа наставника према оцењивању и уважавање индивидуалних особина при оцењивању ученика. Разни проблеми оцењивања могу се описати психометријским критеријумима.
Знање ученика није директно доступно мерењу, а при посредном мерењу поставља се питање квалитета индикатора, односно питања, тј. у којој мери та питања добро откривају нечије знање. Овај проблем се у психометрији назива валидност мере. Оцењивање знања носи са собом неколико проблема попут уједначености критеријума различитих оцењевача. О психометрији, области која се бави конструкцијом и провером метријских карактеристика тестова, објективност мерења која је веома важна и представља једну од основних мерних карактеристика сваког инструмента, на предавању је говорио је проф. др Оливер Тошковић, ванредни професор на Филозофском факултету у Београду. У присуству 60 наставника основних и средњих школа, као и школских педагога развила се занимљива дисускусија са примерима из свакдневне школске праксе.

 

Одржано предавање "Ментално здравље адолесцената са неуроразвијним поремећајима"

У наставку пројекта Научног клуба у циклусу јесењих предавања за наставнике, у понедељак 13.11.2023. реализовали смо интерактивно предавање са дискусијом на тему "Ментално здравље адолесцената са неуроразвијним поремећајима". У присуству 70 стручних сарадника и наставника основних и средњих школа из Ниша, Димитровграда и Пирота, предавање је одржао проф. др Миодраг Станковић, специјалиста дечије и адолесцентне психијатрије, и директор Клинике за заштиту менталног здравља у Нишу.
У циљу превенције менталног здравља ученика и адолесцената, препознавања поремећаја и ране интервенције, предавач, проф. Станковић говорио је о значају сарадње околине и школе са стручњацима из ове области ради пружања адекватне помоћи деци и адолесцентима. Као психијатријски развојни  поремећаји  наводе се поремећаји из спектра аутизма; АДХД; поремећај интелектуалног развоја; комуникациони поремећаји; Диспраксије (развој поремећаја координације); специфични поремећаји учења; Тик поремећаји и поремећаји исхране и пражњења. У дискусији која се развила током предавања, запослени у школама добили су стручне одговоре на  бројна питања из  своје свакодневне праксе.

 

Одржано предавање "Ментално здраље - разлог за славље!"

У оквиру годишњег програма Научног клуба за 2023/2024 г. који носи назив "Зрнца науке у НК Ниш", у понедељак 6.11.2023. реализовано је прво интерактивно предавање за наставнике, у пројекту "Наставник/ца мора бити здрава", под називом Ментално здравље-разлог за славље!.
Пријављени наставници и стручни сарадници нишких основних и средњих школа (80) су као увод у ову активност у протеклих 10 дана  попунили упитник и одговарали на 20 постављених  питања која смо им поставили, а која су допринела заједничком повезивању са темом која се тиче заштите, очувања и унапређења менталног здравља у контексту школске средине из угла наставника и ученика. Предавање је одржала Ирена Лободок Штулић, допломирани психолог и психотерапеут  из "Тима Психокод" из Београда, при чему је анализирала резултате онлај анкете.
Као циљ предавања поставили смо отворен разговор и афирмацију менталног здравља у позитивном контексту, посматрајући га као ресурс и као вредност саму по себи, али и као основно људско право, како га дефинише и Светска здравствена организација. Презентација је имала за циљ унапређење потенцијала за ментално здравље и утицај на детерминанте менталног здравља  ученика и наставника.

 

 Пројекат "Час анатомије"

Трећа активност за средњошколце у пројекту "Час анатомије", реализована је у понедељак 6.11.2023. на Медицинском факултету.
Током ове посете ученици су били упознати са радом и активностима студената у току студија стоматологије, а који се одвијају на Клиници за денталну медицину. Ученици су посетили стоматолошки амфитеатар у коме су наставу имали студенти треће године студија стоматологије и заједно са њима учествовали у дискусији на тему "Због чега сам се одлучио да студирам стоматологију?"
Након тога су посетили одељења за Пародонтологију и оралну медицину, за Болести зуба и ендодонцију, и за Стоматолошку протетику на којима су упознати са практичним радом студената на вежбама. Затим су посетили претклиничку салу - центар за симулацију рада са пацијентима где су могли да се практично упознају са моделима пацијената (“фантом лутке” и стоматолошке машине) са којима студенти раде на претклиничким предметима. У оквиру обиласка одељења за ортопедију вилица, за дечију и превентивну стоматологију ученици су учествовали у активној дикусији са наставницима са предметима и били упознати са радом студената на датим предметима. На крају обиласка студенти су посетили пријемно одељење максилофацијалне хирургије. Обилазак је овога пута организовала проф. др Радмила Обрадовић. У наставку пројекта, ученици активности настављају у Научном клубу током новембра месеца.

 

Пројекат "Час анатомије"

Реализацију пројеката из годишњег програм рада Научног клуба за 2023/2024 год. отпочели смо пројектом "Час анатомије", у понедељак 23. октобра. Пројекат се реализује на Медицинском факултету у Нишу, на Институту за анатомију, кроз три термина током октобра и новембра месеца, за ученике треће и четврте године средњих школа.
Пројектом желимо да ученицима представимо студијске програме Медицинског факултета, покажемо колико је хумана анатомија фасцинантна наука и да ученике заинтересоване за медицинске науке упутимо у основе методологије научниих истраживања у медицини, стоматологији и фармацији. Кроз радионице у пројекту, ученицима пружимо прилику да закораче у узбудљив свет биомедицинских наука, чиме покушавамо да анатомију као комплексну науку учинимо доступном, важном, занимљивом. Ученици ће бити упознати са начином извођења практичне и теоријске наставе на Институту, биће у прилици да обиђу лабораторије у којима се изводи практична настава на моделима, као и морфометријски центар у оквиру кога ће се упознали са морфометријским истраживањима као једним од видова научног испитивања релевантног за све области медицине, стоматологије и фармације.
Првој радионици присуствовало је 26 ученика из гимназија: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“; „9.мај“; „Светозар Марковић“ и „Бора Станковић“, као и из Медицинске школе "Др Миодраг Лазић". Следеће посете Медицинском факултету су 30.10. и 6.11. након чега ће се активности наставити у Научном клубу.
У пројекту учествују професорке Медицинског факултета: др Весна Стојановић, доцент на Катедри за анатомију; др Драгана Павловић, ванредни професор на Катедри за фармацију и др Радмила Обрадовић, ванредни професор на Катедри за Оралну медицину и пародонтологију.

 

Пројекат "Отисак звука"

29.10.2023. На другој радионици у пројекту "Отисак звука", ученици су наставили пројектне задатке при чему су се бавили идентификацијом различитих врста птица чији је цвркут снимљен помоћу апликације “Птице на длану“ (ова Андроид апликација обухвата 250 најчешћих врста птица које је могуће затећи на територији Србије, а сваку врсту прате илустрације и кратак опис). Као резултат тога настала је  презентације о врстама птица чији је звук/цвркут коришћен. У наставку пројекта ученици ће се бавити ликовним решењима снимљених звучних таласа различитих фреквенција на папир акварел техником при чему ће одабрати најкреативније графичко-дизајнерског решење и припремити га за штампу.

Honeyview otisak zvuka 9

 

Пројекат "Отисак звука"

20.10.2023. У склопу Годишњег програма рада НК Ниш, у просторијама Уметничке школе, у петак 20.10. почела  је реализација пројекта "Отисак звука". У пројекту учествују ученици еколошке секције Уметничке школе и професорке; Светлана Стевановић, Ивана Станковић и Невена Стефановић. Кроз овај пројекат ученици ће моћи да виде да је цвркут птица, баш као и људски глас попут отиска прста - јединствен! Пројекат „Отисак звука“ на пластичан начин приказује повезаност науке и уметности, кроз заједничко проучавање истог проблема, при томе ослањајући се истовремено на знања из природних наука (у овом случају првенствено из физике и биологије), али и на знања и вештине ликовног изражавања и графичког представлјања. Његова суштина је да укаже на симбиозу науке и уметности и на чињеницу да је нераскидива веза много чешћа при проучавању исте појаве него што се то на први поглед чини. На првој радионици представљена је видео презентација о звуку (настајање, основна својства, закони и практична примена). Ученици су прикупљали снимке цвркута различитих врста птица (звучних таласа), помоћу апликације за снимање.

Honeyview otisak zvuka1 Honeyview otisak zvuka4 Honeyview otisak zvuka6 Honeyview otisak zvuka 7 Honeyview otisak zvuka 8 Honeyview otisak zvuka 11

 

Ноћ истраживача 29.09.2023.

Ноћ истраживача је манифестација која се широм Европе, па и у Србији организује са циљем да заинтересованима свих узраста на доступан и интересантан начин приближи тај свет који је многима недоступан. Поред циља да афирмише науку и истраживаче, ова манифестација може и да подстакне младе на истраживачко-научну каријеру. Ноћ истраживача 2023. у организацији Научног клуба Ниш уз одобрење и помоћ Центра за промоцију науке Београд обрадовала је наше суграђане и највише ученике који су се у великом броју придружили нашим активностима. Гесло овогодишње манифестације је "Светлост науке". За најмлађу популацију смо представили узбудљив експеримент из науке "Ходање по води са Oobleck-ом", који је осмишљен да децу научи о њутновским и нењутновим флуидима на занимљив и практичан начин. Експеримент представља Oobleck, нењујтновску течност која се понаша као течност када се лагано додирне, али се њена  вискозност  мења под дејством притиска и постаје чврста. Блага сила омогућава честицама скроба да се крећу као течност, док јача сила узрокује компресију честица и резултира чврстим понашањем. Предвидели смо узбудљиве кораке и користили  два дечија базена где су се деца упознала са јединственим особинама ове течности и вршећи притисак на Oobleck, деца су додиривала површину Oobleck-а прстима, рукама, ногама, осећајући сензацију "ходања по води" док се Oobleck понашао као чврста површина, што је децу  фасцинирало. Цела активност реализована је у дворишту Научног клуба, па је било могуће да деца употребе  своју машту, чиме смо  оправдали назив радионице "Наука и уметност као продужене руке наше радозналости". У овим активностима помогла нам је млада научница  Др Весела Танасковић Гаснер.

Други експеримент ове вечери, представљао је део активности "Ми смо уметност"!, када смо се "играли" и цртали по песку на посебно припремљеном столу. Наука је утицала на уметност од кад је човек научио да црта и уметност никада није била истински далеко од науке и обрнуто. Интердисциплинарни приступ у извођењу уметничког процеса у данашње време је неизоставан. Наша активност је заинтересовала децу и показала да помоћу лако доступне нове дигиталне технологије свако може да се опроба као уметник или извођач, без обзира на ниво даровитости и слуха или поседовања посебних уметничких алата. Кроз ове активности нас је спровела проф др Анита Милић, са својим сарадницама са Департмана Ликовне уметности нишког Факултета уметности.
Како и доликује вече смо завршили славећи науку уз звуке виолина, виоле и виолончела уз музику Astora Piacole (Astor Piazzolla) у изведби студената Факултета уметности и показали да су музика и наука нераскидиво повезане. Наши одабрани програми били су нови, атрактивни, интерактивни и што је важно прилагођени свим узрастима,а нису захтевали претходно уско-стручно образовање.

 

Ноћ истраживача 27.09.2023.

У сусрет самој Ноћи истраживача, наставили смо са активностима у Научном клубу. Каква веза постоји између науке и уметности објаснила нам је проф др Снежана Јефтовић, са Департмана за хемију Природно-математичког факултета. Она је путем предавања и кроз постер презентацију "Синергија науке и уметности кроз лик и дело људи који су обележили епохе" оживела лик и дело људи који су били довољно радознали и храбри да смисле бриљантне, понекад сулуде идеје и теорије. Ти људи су обележили епохе и дали велики допринос друштву. Фасцинирани свестраношћу и ентузијазмом појединаца, не обазирући се на теорију да наука користи леву хемисферу мозга, а уметност десну, кроз предавање је приказан чудесан свет научника и уметника чији је живот прожимала симбиоза ове две области. Од многих који су своје животе украсили уметничким и научним радом, издвојили смо: Леонарда да Винчија – архитекту, проналазача, инжењера, вајара и сликара; Самјуела Морзеа - сликара и проналазача; Беатрикс Потер – књижевницу, илустраторку и миколога; Хеди Ламар - глумицу, инжењерку и проналазачицу; Александра Бородина – композитора, хемичара, лекара и универзитетског професора; Владимира Набокова – писца, преводиоца и ентомолога. За поменуте ствараоце, биће одштампани припремљени постери у боји (А3 формат) са занимљивостима, фотографијама и описима најзначајнијих периода из живота и рада.

Радионицама за ученике основних и средњих школа, наставили смо активности у склопу Недеље истраживача. „Игралиште вештачке интелигенције - где наука сусреће уметност” назив је радионице одржане у Научном клубу. Ова свеприсутна тема данас, окупила је око 80 ученика наших школа и кроз предствљање различитих апликација које могу да користе, ученици Гимназије "9.мај" приближили су ову тему ученицима основних школа, омогућивши им да испробају неке од занимљивих АИ апликација и потраже одговор на питања који се све алати могу употребити за учење? Где се АИ може наћи око нас и како се може искористити у уметности?
Вештачка интелигенција (АИ) има дубоку везу са уметношћу, јер омогућава стварање, интерпретацију и интеракцију са уметничким делима на начине који раније нису били могући. АИ се користи за стварање нових уметничких дела, и алгоритми дубоког учења и генеративни модели омогућавају креирање оригиналних дела која подсећају на радове познатих уметника или стварају потпуно нове стилове. АИ апликације за стварање уметничких дела на основу текстуалног уноса корисника представљају фасцинантан спој технологије и креативности. Ове апликације користе технике обраде природног језика како би претвориле речи и концепте из текста у уметничке композиције. Ова технологија омогућава уметницима, креативцима, па чак и лаицима да брзо и једноставно визуализују своје идеје, пружајући им инспирацију и алате за експериментисање са различитим концептима. АИ апликације за стварање уметничких дела представљају мост између речи и слика, отварајући врата за неограничену маштовитост и инспирацију. Који се све алати могу употребити за учење? Где се АИ може наћи око нас и како се може искористити у уметности?
Ученике је организовала професорка математике и информатике Аница Тричковић.

 

Ноћ истраживача 26.09.2023.

Уз учешће великог броја ученика нишких школа, у уторак 26.09. у оквиру Недеље истраживача, организовали смо научно-уметничку шетњу, током које смо ученике и друге заинтересоване упознали са животом и стваралаштвом Стевана Сремца. Активност под називом "Уз нишког Сремца до знања без премца", водила нас је из Народне библиотеке где су представљени резултати анкете о Стевану Сремцу, а затим су ученици добили задатке и одштмпане карте са путоказима која их води стазама Стевана Сремца. Читајући анегдоте, на улици у јавном простору, ученици су издвајали и бележили архаизме из пишчевих књижевних дела, а затим су у дворишту Прве нишке гимназије "Стеван Сремац" и испред Народног позоришта шетњу завршали цртањем карикатура у Сремчевом маниру.
Захваљујемо се свим учитељима и наставницима, који су организовано довели ученике и били део ове авантуре.

 

Ноћ истраживача 25.09.2023.

Научни клуб Центра за стручно усавршавање Ниш, у сарадњи са Центром за промоцију науке и ове године учествује у манифестацији Европске ноћи истраживача, међународном пројекту који се по четрнаести пут реализује истовремено у 26 земаља Европе. Овогодишњи слоган „Светлост науке”, прати главну тему манифестације – наука за јавност, који говори управо о жељи да се оснажи свест јавности о значају и позитивној улози науке у друштву.
У понедељак 25.09.2023. радионицом Операција слике на платну отворена је 14. Ноћ истраживача у организацији Научног клуба. Специфичност радионице захтевала је специјалне услове, па је активност одржана у учионици Уметничке школе у Нишу, која поседује тзв. конзерваторски сто. Професорка Уметничке школе Биљана Јанковић, објаснила је савремене методе конзервације и рестаурације слика, а затим омогућила свим присутним учесницима да пробају технике које се користе у поправкама оштећених сликa, као што је топљење нити и убацивање у платно и ојачања природним концима. Дoк су слике биле нa кoнзeрвaтoрскoм стoлу кojи рaди пoд притискoм, урађене су интeрвeнциje. У овој несвакидашњој радионици учествовали су ученици нишких школа и заинтересовани грађани, који су се на кратко нашли у улози рестауратора уметничких дела.

Блистави одрази ратног јунаштва - Како се некада ратовало на Балкану, назив је тематске изложбе, коју је Научни клуб ЦСУ Ниш у сарадњи са историчарем Бобаном Јанковићем из Историјског архива у Нишу припремио за манифестацију Ноћ истраживача. Изложба је отворена у понедељак 25.09. и биће отворена до 30.09.2023. у улазном холу Центра за стручно усавршавање.
Излoжбeнa пoстaвкa oбухвaтa и вeћи брoj прeдмeтa кoje je вojскa кoристилa из пeриoдa 1912-1945.г. Пoрeд прeдмeтa кoje je кoристилa српскa и jугoслoвeнскa вojскa, прeдстaвљeни су и прeдмeти нeприjaтeљских вojних фoрмaциja: лични прeдмeти, зaштитнe мaскe, кaпe, шлeмoви, унифoрмe, чинoви, стaрe вojнe кaртe, хлaднo oружje. Такође, део изложбе чине и oдликoвaњa кaкo српскe вojскe, тaкo и aустрoугaрскe, нeмaчкe, бритaнскe и фрaнцускe вojскe. Поставку прате историјски подаци о времену Балканских ратова, као и Првог светског рата у интерпретацији и појашњењу појединих предмета од стране аутора изложбе.

 

Одржан семинар у организацији Математичког института САНУ

16.08.2023. У организацији Математичког института Српске академије наука и уметности, у просторијама Научног клуба, реализован је семинар из биомеханике, биоинжињеринга и математичке биологије. Семинар је реализовала др Ивана Васић, Vitra Labs, San Francisco, CA. Она је докторирала из области биоинжењеринга на UC Berkeley-UCSF. Оснивач је и извршни директор Vitra Labs, компаније за ћелијску терапију која ради на иновативним решењима за неплодност.

 

Програм рада Научног клуба Ниш за 2023/2024 годину

На завршеном Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2023/2024 годину Научном клубу Ниш су одобрена финансијска средства за реализацију два пројекта промоције науке који ће се реализовати у периоду 1.09.2023. до 1.09.2024.

Одобрени пројекти су:
1. Белоглави супови: Мисија спасавања;
2. Радио амбасадори

Кроз активности годишњег програма рада Научног клуба одобрено је финансирање још шест пројеката:
1. „Поглед у будућност“ - Мајнкрафт виђење триста година тврђаве у Нишу;
2. „Час анатомије”;
3. „Наставник/ца мора бити здрава“;
4. „Отисак звука“;
5. „Тајни састојак – микро чаробњак“ (прича о микрорганизмима);
6. Хајде да „SMART“ направимо заједно!

Реализатори пројектних активности су наставници основних и средњих школа, професори са Универзитета из Ниша и Београда, као и истраживачи и научни радници, докторанти и студенти.

 

Дан науке са промотерима науке у Музеју науке и технике

На рођендан Николе Тесле (10. јул) који је и Национални дан науке - Министарство науке, технолошког развоја и иновација и Центар за промоцију науке (ЦПН) сада већ традиционално додели су признања пројектима за унапређење промоције и популаризације науке одабраним у оквиру Јавног позива ЦПН-а 2023. На свечаности у Музеју науке и технике, министарка науке, технолошког развоја и иновација Јелена Беговић истакла је да је наука кључна за нашу садашњост, а посебно постаје битна за будућност. Награђене пројекте изводиће научно-истраживачки институти, факултети, научна удружења и научни клубови у дванаест градова широм Србије. Признање је добио и Научни клуб Ниш, који је у оквиру Центра за стручно усавршавање у Нишу. Свечаној додели признања присуствовала је Јелена Анђелковић, координатор клуба.

 

Science on Stage

Science on Stage je мрежа STEM наставника свих образовних нивоа, креирана за потребе наставника и истиче значај и важност науке итехнологије у школама и нуди европску платформу за размену наставних идеја. На националним образовним догађајима, наставници размењују занимљиве и иновативне идеје за STEM часове.
У Научном клубу Ниш, у четвртак 08.06.2023.г. чланови Управног одбора Science on Stage, Далибор Тодоровић и Аница Тричковић, наставници у Гимназији "9.мај", представили су ову мрежу и позвали наставнике који имају оригиналне идеје за преношење знања из научних предмета да се пријаве за други националном Science on Stage Srbija фестивал, који се одржава 2024. године, у граду Турку (Финска). Они су представити искуства са својих путовања у Португалију и Финску у оквиру Ерасмус+ пројекта чији су циљеви били упознавање са STEM праксама у овим землјама и искуствима са претходних и будућих Science on Stage фестивала.

 

Изложба "Стварност очима великих података" (М3)

02.06.2023. У организацији Центра за промоцију науке из Београда, група ученика нишких основних и средњих школа са својим наставницима, у петак 2.06. била је у прилици буде део каравана М3 и посети Изложбу "Стварност очима великих података", која је у оквиру дванаесте манифестације Мај месец математике организована у Силосима Београд на Дорћолу. Овогодишњи програм представио је посетиоцима како се велики подаци користе у свакодневном животу и у најразличитијим областима науке и привреде, као и у медицини и у здравству.
„Жене у СТЕМ-у“ је само једна од бројних поставка која води посетиоце кроз научне и животне приче жена пионира у науци, технологији, инжењерству и математици, које су дале или и даље пружају револуционарни допринос овим областима, често уз велике изазове да савладају друштвена очекивања у средини у којој живе и раде. Изложби која је интерактивна за све учеснике, присуствовали су ученици ОШ "Сретен Младеновић Мика" и Гимназија "Светозар Марковић" и "9. мај". ЦСУ Ниш су представљали Драгана Тодоровић, Давор Дејковић и Јелена Анђелковић, координатор НК Ниш.

 

Упознајте ГО - древну игру која је научила рачунар да мисли

31.05.2023. Још једна активност Научног клуба у оквиру манифестације Мај месец математике, реализована је за ученике петог разреда у ОШ "Сретен Младеновић Мика". Упознајте ГО-древну игру која је научила рачунар да мисли, назив је радионице, коју су реализовали Мирјана Рашић Митић, наставница у ОШ "Свети Сава" и Жељко Веселиновић и Радомир Петрић из Клуба ПРО-ГО. Ученици су сазнали више о историјату ове игре и како је игра са огромним бројем комбинација послужила као изазов у тренирању вештачке интелигенције. Мајстори ове игре упутили су ученике у правила игре, а затим су ученици одиграли своје прве партије. Заинтересованост и задовољство ученика указује на потребу да ова игра постане део школских ван наставних активности. Ученике су организовали Александра Јовановић, наставница математике и Александар Стојковић, наставник технике и информатике.

 

Завршна радионица у пројекту "Нишка историја - ризница историје и уметности-вођена авантура кроз тврђаву"

22.05.2023. Завршна радионица у пројекту Научног клуба "Нишка историја - ризница историје и уметности-вођена авантура кроз тврђаву" одржана је у просторијама Научног клуба. У току маја месеца, ученици учесници пројекта учествовали су у научним шетњама кроз тврђаву и у улози истраживача учили о различитим периодима бурне историје и упознавали се са споменицима културе и различитим целинама које постоје у тврђави.
Кроз пројекат смо промовисали Историју, Археологију, Архивистику и Дигиталне технологије. Учесници гимназија "Бора Станковић", Прве нишке гимназије "Стеван Сремац", Гимназије 9.мај", Економске школе и Средње школе из Житорађе, представили су ученицима основних школа најинтересантније сегменте овог пројекта.

 

"Нишка тврђава - ризница историје и уметности" 3

Одржано је последње у низу предавања на отвореном у оквиру пројекта „Нишка тврђава, ризница историје и уметности“, који је реализован заједничком сарадњом Историјског архива Ниш и Центра за стручно усавршавање Ниш. Колеге из нашег архива, Бобан Јанковић и Милутин Милтојевић, водили су наше посетиоце кроз Нишку тврђаву и упознали их са историјом симбола нашег града после ослобођења од османске власти. Младима смо представили споменик посвећен кнезу Милану и ослободиоцима Ниша и спомен-костурницу страдалима у Топличком устанку 1917. године и ближе их упознали са временом и разлогом њиховог настанка.
Овим обиласком завршавамо циклус предавања о Нишкој тврђави посвећених младима, а нове детаље о овом споменику културе у Нишу јавност ће сазнати ускоро када ћемо обележити три века од њеног настанка.

 

Мај месец математике - "Игралиште вештачке интелигенције: где учење сусреће забаву"

18.05.2023. Радионица: "Игралиште вештачке интелигенције: где учење сусреће забаву", одржана је по други пут, овога пута за ученике средњих школа у оквиру овогодишњег програма М3 у рачунарској учионици Научног клуба. Шта је вештачка интелигенција, на који начин рачунари уче и изводе закључке, ученици гимназије су објаснили на мноштву апликација, игрица и примера, као што су Quick!Draw и Teachable Machine. Такође је указано на добре, али и потенцијално опасне стране које ове технологије носе са собом. Радионица је била изузетно занимљива, интерактивна, едукативна и креативна. Учесници радионице били су ученици Економске школе.
У улози предавача нашли су се ученици Гимназије "9.мај": Тара Цветановић, Нина Рашић, Димитрије Мирковић, Милан Стојановић, Емилија Николић и Урош Стефановић, као и професорка Аница Тричковић. Они су своју гимназију представили на најбољи начин.

 

"Креативна нишка лабораторија - Вешта школа природних наука" - Биологија

17.05.2023. Активности у пројекту "Креативна нишка лабораторија" из годишњег програма НК, настављене су трећег дана за област биологија. На Департману за биологију Природно-математичког факултета, у микроскопској лабораторији одржане су одвојене радионице за ученике основних и средњих школа. Водећи рачуна о узрасту ученика, приближене су им теме из области лековитих биљака и суплемената који се данас користе. Циљ ових радионица је упознавање ученика са неким од основних научних корака који се користе при евалуацији иновативних лекова потеклих из природе. Студенти су ученике упознали са основним информацијама о најчешћим болестима изазваних савременим начином живота. Ученици су имали прилику да уживо виде микробиом нашег система за варење, укључујући како симбиотске, тако и патогене колоније бактерија, као и да микроскопирају различита ткива повезана са најчешћим болестима савременог света. Радионице су реализовале др Вишња Мадић, асистент и студенткиње на докторским студијама Александра Петровић и Марина Димитријевић на Департману за биологију.

 

"Алгоритми: Од рецепта до чет бота"

Радионице за ученике старијих разреда основних школа "Алгоритми: Од рецепта до чет бота", реализоване су у среду 17.05.2023. у просторијама Научног клуба, у склопу манифестације Мај месец математике. Ученици седмог разреда основних школа "Његош" и "Бранко Миљковић" и "Сретен Младеновић Мика" имали су прилике да током ове активности сазнају шта су алгоритми, kаква се тајна крије иза Цезарове шифре, kако је један математичар надмудрио нацистичку Немачку и тако започео пут стварања вештачке интелигенције и уопште да ли нам је за све од рецепта до чет бота потребан добар алгоритам.
Активности су ученицима биле занимљиве и подстакле су бројна питања ученика. Радионицу је осмислила и реализовла наставница математике и информатике из ОШ "Свети Сава" Мирјана Рашић Митић.

 

Мај месец математике М3

Мај месец математике М3 је манифестација која се дванаест година заредом реализује у нашој земљи. По седми пут Научни клуб Ниш укључио се својим активностима у обележавање манифестације. Предвиђене активности за ученике реализују се у периоду 16-30.05.2023. год.
Манифестација је отворена радионицом под називом "Игралиште вештачке интелигенције: где учење сусреће забаву".
У рачунарској учионици ЦСУ, 30 ученика основних школа "Цар Константин" и "Душан Радовић", имало је прилику да сазнају: Шта је вештачка интелигенција? Где се може наћи око нас? Чему може да служи? и Како рачунари уче? О свеприсутној теми вештачке интелигенције, ученике су упознали ученици гимназије "9.мај" и професорка Аница Тричковић. Они су заједнички потражили одговоре на ова и још нека питања и испробали више занимљивих AI апликација. Сви присутни изразили су задовољство и потврдили да је вршњачко учење вишеструко корисно са много позитивних ефеката, а разлике међу ученицима користе се као ресурс за подршку у учењу.

 

Програм рада Научног клуба Ниш за 2023/2024 годину

На завршеном Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2023/2024 годину Научном клубу Ниш су одобрена финансијска средства за реализацију два пројекта промоције науке који ће се реализовати у периоду 1.09.2023. до 1.09.2024.

Одобрени пројекти су:
1. Белоглави супови: Мисија спасавања;
2. Радио амбасадори

Кроз активности годишњег програма рада Научног клуба одобрено је финансирање још шест пројеката:
1. „Поглед у будућност“ - Мајнкрафт виђење триста година тврђаве у Нишу;
2. „Час анатомије”;
3. „Наставник/ца мора бити здрава“;
4. „Отисак звука“;
5. „Тајни састојак – микро чаробњак“ (прича о микрорганизмима);
6. Хајде да „SMART“ направимо заједно!

Реализатори пројектних активности су наставници основних и средњих школа, професори са Универзитета из Ниша и Београда, као и истраживачи и научни радници, докторанти и студенти.

 

"Нишка тврђава - ризница историје и уметности"

15.05.2023. У наставку пројекта "Нишка тврђава- ризница историје и уметности" трећа научна шетња обухватила је обиласке: Хамам (најстарији сачуван турски објекат из 15. века), Арсенала у нишкој тврђави (уметнички павиљон), Споменика краљу Милану Обреновићу, Византијске улице, Бали – Бегове џамије, Лапидаријума (римско гробље) и Барутане. Ученици учесници пројекта уживали су у стручном вођењу запослених у Историјском архиву Наташе Раденковић и Нине Стојановић. Ученици који су подељени у 4 групе имају задатке да припреме презентације за сваку активност која је реализована током пројекта.

 

"Креативна нишка лабораторија - Вешта школа природних наука" - Физика

16.05.2023. Други дан у пројекту "Креативна нишка лабораторија-Вешта школа природних наука" био је резервисан за радионице из физике. У првој групи на радионицама су учествовали ученици основних школа: "Ратко Вукићевић", "Свети Сава" и "Бранко Миљковић", а у другој групи ученици средњих школа: ЕТШ "Никола Тесла", Прве нишке гимназије "Стеван Сремац" и Средње школе "Душан Тривунац Драгош" из Сврљига. Радионице су осмислили и водили проф. др Љубиша Нешић, редовни професор и др Лазар Раденковић, са Департмана за географију Природно-математичког факултета.
На радионици под називом "Поглед у невидљиво – глобално загревање, на екрану телефона" је путем занимљивих експеримената објашњено коришћење инфрацрвене камере, која приказује термограме на којима се температуре снимљених објеката приказују различитим бојама. При мерењу није потребан директан контакт са објектом да би се одредила његова температура. Додатна погодност је што се планиране ИЦ камере повезују са паметним телефоном, што их чини још практичнијим. Ученици су самостално вршили мерења. Такође су научили да су глобално загревање и људски узроковане климатске промене теме од круцијалног значаја за опстанак људске врсте. Ефекти загревања Земље су спори, и глобални, те нису довољно „опипљиви“ и непосредни.

 

"Креативна нишка лабораторија - Вешта школа природних наука" - Географија

15.05.2023. У Научном клубу почела је реализација пројекта из годишњег програма под називом Креативна нишка лабораторија - Вешта школа природних наука. У реализацији пројекта учествују наставници и студенти Департмана за географију, Департмана за физику и Департмана за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.
За ученике основних школа "Мирослав Антић", "Свети Сава" и "Ћеле кула" првог дана пројекта реализоване су радионице из географије са темом Разумевање грађе Земље-литосферне плоче. Током радионице ученицима је представљена унутрашња грађа Земље преко 3Д модела, различитим апликацијама и помоћу дигиталних алата омогућено је да сами померају плоче, уочавају и закључују до којих промена долази услед померања и које су последице тога. Након предавања које су држали студенти основних и мастер студија, ученици су кроз групни рад, дискусију и квиз имали прилику да провере своје знања стечена у оквиру радионице.
Аутори радионица у пројекту су професорке са Департмана за географију Љиљана Стричевић, Маја Гоцић и Наташа Мартић Бурсаћ.

 

Пројекат "Метеогеџет" (09.05.2023)

09.05.2023. У посети Научном клубу и Парку знања била је група ученика седмог разреда ОШ "Сретен Младеновић Мика" са наставницима: Александра Јовановић, наставница математике, Мирјана Ицић, наставница физике и Александар Стојковић, наставник технике и технологије и информатике. Они су присуствовали последњој радионици у пројекту Метеогеџет, коју су реализовали ученици ЕТШ "Никола Тесла" и Прве нишке гимназије "Стеван Сремац". Средњошколци су представили пројекат и резултате рада основцима, тако што су их упознали са применом малих „single-board“ рачунара као што је Raspberry Pi, како се могу користити за  програмирање и изградњу мале самоодрживе метеоролошке станице како би у реалном времену пратили промену метеоролошких елемената, као и са сајтом који су у оквиру пројекта сами направили.
Ученици основне школе су посету наставили у Парку знања, који се налази у дворишту Центра за стручно усавршавање, где су их наставници упознали са експонатима: Динамо бицикл; Архимедеова бележница; Ветро-турбина; Галилејево клатно и Фарадејев тунел. Ови експонати приказују аутентичне научне феномене из области: физика, математика и хемија и представљају нове начине учења и промишлјања у природним наукама.

 

Пројекат "Нишка тврђава: ризница историје и уметности - вођена авантура кроз тврђаву из угла домаћина Историјског архива Ниш"

08.05.2023. Ученици нишких школа, учесници пројекта "Нишка тврђава: ризница историје и уметности - вођена авантура кроз тврђаву из угла домаћина Историјског архива Ниш", наставили су са реализацијом планираних активности и по други пут су посетили Тврђаву и Историјски архив. Они су имали прилику да се упознају са античким наслеђем тврђаве, а домаћини су им биле Наташа Раденковић и Нина Стојановић из Историјског архива Ниш.
Током шетње упознали су се са важним налазиштима из античког периода као што су римске терме, лепидаријум, византијска улица и палата са октагоном. Нишка тврђава, која ове године слави три века од изградње, била је сведок турбулентне историје нашег града и оклине, а археолошки остаци у њој нам говоре о животу бројних народа и култура који су били на овим просторима. Пројекат се реализује кроз активности годишњег програма Научног клуба.

 

Пројекат "Aвaнтурa jeднoг зaлoгaja"

За две групе ученика трећег и четвртог разреда ОШ „Чегар“ у Научном клубу, у терминима 4 и 5 мај 2023.г. реализоване су радионице у прojeкту који је  oдoбрeн пo jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe зa 2022. г. „Aвaнтурa jeднoг зaлoгaja“.
Људскo тeлo je дeци вeoмa зaнимљивo, иaкo чeстo нe рaзумejу кaкo тaчнo свe у њeму функциoнишe. Пут хрaнe крoз људски oргaнизaм je jeднa вeликa aвaнтурa. Кaдa сe дeцa стaвe у улoгу aвaнтуристe и мaлoг истрaживaчa, знaњe кoje стeкну oстaнe трajнo. Пoвeзивaњe стeчeних нaучних чињeницa сa свaкoднeвним живoтoм oбeзбeђуje рaзумeвaњe вeликe eнигмe звaнe систeм oргaнa зa вaрeњe.
У oквиру прojeктa, реализоване су  eкспeримeнтaле и крeaтивне рaдиoнице: 1) пoлигoн рaзличитих aктивнoсти кoje прeдстaвљajу мeхaничкe и хeмиjскe прoмeнe кoje сe дeшaвajу зaлoгajу; 2) eдукaтивни филм o путу хрaнe крoз oргaнизaм и вaрeњу; 3) пoвeзивaњe сaдржaja филмa сa сaдржajeм пoлигoнa; 4) мeстo oргaнa зa вaрeњe у нaшeм тeлу (мoдeл људскoг тoрзa; мoje тeлo); 5) eкспeримeнт бр.1- пут хрaнe крoз oргaнизaм; );  6) eкспeримeнт бр.2- Штa сe дeшaвa кaдa jeдeмo; 7) прaвимo нaучни пoстeр; 8) систeм зa вaрeњe-лaвиринт; 9) eвaлуaциja и сaмoeвaлуaциja.
Аутор прojeкта је Maриja Mилoвaнoвић, учитeљицa OШ „Стeфaн Нeмaњa“, а у реализацији су учествовале и учитељице Весна Ђорђевић и Даница Јефтовић Мишић.

 

Пројекат "Метеогеџет" (04.05.2023)

У Научном клубу, настављене су радионице у пројекту Метеогеџет. На трећој радионици која је одржана 27.04.2023. ученици су подељени у три групе и свака група радила је свом пројектном задатку. Прва група је учествовала у изради сајта  за потребе овог пројекта, уз помоћ бесплатних online платформи, друга је писала текстове о климатским променама, соларној енергији и Raspberry Pi рачунарима, са подацима из релевантних извора. Трећа група радила је на писању кода за сензор који региструје температуру и влажност ваздуха. Четврта радионица одржана је 04.05.2023. и била је резервисана за  гостовање Немање Миловића, оснивача сајта Klima101.rs. Овај сајт представља највећи извор информација о климатским променама, на српском језику. Он је ученицима појаснио разлоге зашто се климатске промене дешавају, какав је пораст температуре на глобалном нивоу, како се борба против климатских промена види као нова "свемирска трка" и на који начин ученици могу да се укључе у ову борбу.
Завршна радионица овог пројекта заказана је за 09.05.2023. када ће учесници пројекта представити резултате рада и одређене текстове објавити на сајту који су сами направили. Сајт ће послужити као основа за даљи рад на теме из области заштите животне средине и климатских промена.

 

Пројекат "Нишка тврђава-ризница историје и уметности - вођена авантура кроз тврђаву из угла домаћина - Историјског архива Ниш"

24.04.2023. Један од пројеката из годишњег програма рада Научног клуба, који је одобрен и финансиран од стране Центра за промоцију науке је пројекат "Нишка тврђава-ризница историје и уметности - вођена авантура кроз тврђаву из угла домаћина - Историјског архива Ниш". У пројекту учествују ученици нишких гимназија: Прва нишка гимназија "Стеван Сремац", Гимназија " 9.мај", Гимназија "Бора Станковић", Економска школа и Средња школа Житорађа.
Пројектом је предвиђена научна шетња која садржи обилазак тврђаве кроз 4 организоване и осмишљене туре и упознавање групе ученика средњих школа са потресним сведочанством цивилизацијске слојевитости тврђаве кроз векове и са сачуваним материјалним траговима који су нам дати на коришћење и чување.  Кроз овај пројекат 20 ученика средњих школа, на занимљив и интерактиван начин упознају се са знаменитостима тврђаве, сарађују са историчарима и вршњацима сличних интересовања. Циљеви пројеката су информисање ученика средњих школа о културно-историјским споменицима у комплексу нишке тврђаве, као и њиховом значају за будућност; едукација ученика о тврђави, њеном историјату и споменицима, обилазак и презентовање улоге Историјског архива и архивске грађе која се у њему чува.
Реализација пројекта започела је 24.04.2023. г., а тематске шетње су предвиђене за термине 8.,15. и 22 мај. Реализатори задужени за ову авантуру су професори историје запослени у Историјском архиву: Бобан Јанковић, Милутин Милтојевић, Наташа Раденковић и Нина Стојановић. За организацију ученика задужен је Владимир Јовановић, наставник историје из Економске школе.

 

Пројекат „Метеогеџет“

У Научном клубу, кренула је реализација пројекта одобреног по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. годину. Пројекат „Метеогеџет“ је намењен ученицима средњих школа и гимназија и  замишљен  је као низ радионица које се састоје од предавања и практичног рада. На првој радионици, која је одржана 20.04.2023.г. ученици су учили о климатским променама, важности прикупљања података о метеоролошким елементима, као и о обновљивим изворима енергије.
Друга радионица, реализована је 21.04.2023.г. на којој је ученицима представљен Raspberry Pi рачунар и упознати су са са могућностима његове примене. Ови рачунари се користе за програмирање и изградњу мале самоодрживе метеоролошке станице како би у реалном времену пратили промену метеоролошких елемената. Током следећих радионица и ученици ће учествовати у склапању „Метеогеџета“, односно самоодрживе метеоролошке станице коју ће тестирати у дворишту Научног клуба и прикупљене податке обрадити и анализирати. Пројектне активности подразумевају и радионице на којима ће ученици имати прилику да присуствују предавању Немање Миловића, оснивача портала „Клима 101“, који ће говорити о климатским променама и његовој идеји о покретању првог портала на српском који се бави климатским променама. Пројектни задатак захтева и тимски рад, па ће једна група  ученика имати задатак да  креира сајт на некој од бесплатних платформи, а друге  ће учествовати у писању чланка о пројекту „метеогеџет“ и анализиране податке представити другим ученицима.
У пројекту учествују ученици ЕТШ "Никола Тесла", Прве нишке гимназије "Стеван Сремац" и Угоститељске школе. Аутор пројекта и реализатор активности је Никола Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине.

 

STEM School Label

06.04.2023. У Научном клубу ЦСУ Ниш, Scientix Амбасадори и наставници нишких школа Александра Пешић (ОШ "Иво Андрић"), Александар Стојковић (ОШ "Сретен Младеновић Мика") и Ана Живковић (ОШ "Чегар"), одржали су радни састанак са представницима нишких основних и средњих школа које су аплицирале за европску ознаку STEM School Label. Ова ознака се додељује школама које у својој школској пракси промовишу STEM науке.
Пројекат STEM школске ознаке је заједничка иницијатива ових организација: European Schoolnet, Ciencia Viva (Португалија), Maison pour la Science d'Alsace (Француска), Center for the Promotion of Science (Србија) и Education Development Center (Литванија), а лансиран је 2017. године као Ерасмус+ пројекат. Од 2021. године све активности STEM школских етикета настављају се у оквиру пројекта Scientik уз финансирање из програма за истраживање и иновације Хоризон 2020 Европске уније. Циљ пројекта је да европским школама обезбеди: европску акредитацију и помоћну службу као и онлајн окружење где наставници, директори школа и школско особље могу да разговарају о својим STEM стратегијама на нивоу школе.

 

Одржано треће предавање "Конструктивно решавање конфликтних ситуација"

27.03.2023. На задовољство наставника нишких основних и средњих школа, у Научном клубу реализовано је треће предавање у циклусу Конструктивна комуникација.
"Конструктивно решавање конфликтних ситуација", била је нова тема којом се бавила Ирена Лободок Штулић,  дипл. школски психолог, едукатор, акредитовани саветник са значајним искуством у различитим видовима рада са децом и адолесцентима. Она је објаснила шта су конфликти, какву улогу играју у  животу сваког појединца, како на конфликте можемо да гледамо као на опасност или на могућност, какви су стилови понашања у конфликтним ситуацијама и  како да сами управљамо проблемском ситуацијом. На примерима је појашњена теоријa двоструке бриге или двоструког уважавања. Предавање је пратило 60 наставника нишких школа.

 

Одржано предавање "Чујем те, прихватам те, разумем те" - ослонац за доживљај личне стабилности и сигурности и градивни елемент квалитетних међуљудскох односа

Предавање "Чујем те, прихватам те, разумем те"- ослонац за доживљај личне стабилности и сигурности и градивни елемент квалитетних међуљудскох односа, одржано је онлај путем интернета у понедељак 20.03.2023. у Научном клубу за 77 наставника нишких основних и средњих школа. Предавање је део циклуса: Конструктивна комуникација и како нам може сачувати/заштитит/унапредити ментално здравље.
Реализатор предавања је Ирена Лободок Штулић, дипломирани психолог и психоаналитичар и аутор многобројних семинара за наставнике. Она је говорила о менталном здрављу и компонентама које доприносе стању унутрашње равнотеже као што су: базичне когнитивне и социјалне вештине; могућност препознавања, експресије и модулације сопствених емоција, флексибилности и могућности превладавања стресогених животних догађаја, функционисању у разним социјалним улогама, хармонији односа тела и ума, повезаности и комуникацији са другима, емпатији према другима и доживљају разумевања.
Треће предавање из овог циклуса "Конструктивно решавање конфликтних ситуација", биће одржано 27.03.2023. од 19.00 часова.

 

Предавање: (Астро)физика у учионици ДА или НЕ

Завршно предавање у пројекту Поверење у науку - повежимо се са науком: (Астро)физика у учионици ДА или НЕ" реализовано је 13.03.2023. год. у Научном клубу у склопу активности годишњег програма научног клуба. Предавање је пратило 58 наставника основних и средњих школа.
Предавач Др Милан Милошевић са Депатмана за физику Природно - математичког факултета у Нишу, говорио је о месту астрофизике у односу на астрономију, појаснио зашто спада у посматрачке науке, који су кораци у редоследу и тешкоћама изучавања, прикупљању података и процесима сазнавања ове комплексне науке. Говорио је о практичној астрофизици, представио велики број софтвера који наставницима могу бити помоћ при реализацији тема из ове области и кроз линковану презентацију упутио на корисне алате за изучавање астофизике. Током предавања указао је на важност и достигнућа науке данас за друштво и школски систем, као и појашњење бенефита од истраживања и науке.
Др Милан Милошевић је члан редакције часописа Астрономски магазин и Астрономија. Дугогодишњи борац за разоткривање астролагарија и осталих квазинаука на Интернету и шире. Члан је Друштва физичара и Астрономског друштва Алфа.

 

Одржано предавање "Човек је човеку лек" - да ли и на који начин то можемо да будемо једни другима?!

06.03.2023. У оквиру циклуса предавања Конструктивна комуникација и како нам може сачувати/заштитити/унапредити ментално здравље, који се реализује у ЦСУ Ниш, реализовано је прво предавање под називом: "Човек је човеку лек" - да ли и на који начин то можемо да будемо једни другима?! Предавање је реализовано онлајн за 76 наставника нишких школа.
Предавач из Тима Психокод из Београда, Ирена Лободок Штулић, дипл. психолог и психотерапеут са вишегодишњим искуством у едукацији наставника, говорила је о значају емпатије у личном развоју, међусобним односима и ширем друштвеном контексту; Она је појаснила зашто је емпатија основа емоционалне интелигенције и градивни елемент моралног понашања, шта је афективна и когнитивна емпатија, да ли емпатичност може бити избор, вештина или став, зашто је важно неговати емпатичност ради личне и друштвене добробити, како се гради друштвена клима узајамне брижности и како да те капацитете подстичемо и развијамо код деце и младих. Друго предавање реализује се 20.03. и има за тему: "Чујем те, прихватам те, разумем те" - ослонац за доживљај личне стабилности и сигурности и градивни елемент квалитетних међуљудских односа".

 

Одржано предавање „Наставници и школе у доба ИКТ-а”

27.02.2023. Поверење у науку-повежимо се са науком, назив је пројекта који садржи серију предавања чији је циљ да оснажи наставнике да користе дигиталне технологије у настави и тако помогну развој кључних компетенција ученика, нарочито оних за целоживотно учење, као и да унапреде методологију рада која доприноси усвајању функционалних знања, вештина и ставова ученика како би та знања применили у свакодневном животу. Реализацију пројектних активности омогућио је Центар за промоцију науке. Предавање „Наставници и школе у доба ИКТ-а”, реализовано је у понедељак 27.02.2023. у Научном клубу за 40 наставника. Путем Зум апликације предавање је пратило још 56 наставника.
На предавању „Наставници и школе у доба ИКТ-а“, које су одржали проф. др Данијел Данковић и Милош Марјановић са Електронског факултета у Нишу, било је речи о формирању базе наставних материјала на српском језику и радионицама које је тим са факултета реализовао са ученицима основних и средњих школа. Посебна пажње је посвећена демонстрацији едукационих комплета електронских компонената који омогућавају ученицима да вежбају електронику и развијају логику. Централни део предавања био је посвећен представљању бесплатних софтверских алата који ученицима могу да помогну у решавању задатака из ИКТ области, као што су: Ltspice, Logisim, Tincercad. На крају предавања говорило се о алатима за комуникацију са ученицима, тестирање и анкетирање. Предавачи су позвали наставнике да у сарадњи са Научним клубом Ниш организују радионице у наредном периоду.

 

Представљање Јавног позива

Представнице Центра за промоцију науке из Београда, Данијела Вучићевић, стручни сарадник за програмске активности и Ана Клобучар, виши саветник за продукцију и организацију програмских садржаја, у понедељак 13.02.2023. у Научном клубу Ниш, представиле су овогодишњи Јавни позив за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2023. год.
Позив је отворен од 14. фебруара до 15. марта у подне (12ч)!

Јавни позив намењен је свим заинтересованим научним, научностручним друштвима, школама, центрима за стручно усавршавање, удружењима и другим организацијама, али и појединцима преко научних клубова, који могу да поднесу пријаве за своје пројекте промоције и популаризације науке и технике.
Уз подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе као најбитнијих циљева Јавног позива, ово је начин да се подрже иновативни пројекти који доприносе побољшању квалитета пројеката из области промоције науке, као и разноврсне креативне идеје које афирмишу доступност знања.
Све остале информације можете пронаћи на https://www.cpn.edu.rs/javnipoziv/. Уколико заинтересовани имају недоумица и желели би додатне информације у вези са јавним позивом могу да пишу на контакт имејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

Предавање "Савремене концепције научне и еколошке писмености"

06.02.2023. У наставку пројекта Поверење у науку-повежимо се са науком, који је кроз активности годишњег програма планиран у Научном клубу, реализовано је предавање "Савремене концепције научне и еколошке писмености".
Др Милица Марушић Јаблановић, психолог са Института за педагошка истраживања из Београда говорила је о овој комплексној теми за 80 присутних наставника основних и средњих школа. Она је појаснила како се некада схватала природно-научна писменост, колико је сложена улога школе у данашњем научном описмењавању ученика, шта је природно-научни идентитет и који су приступи одређења научне писмености.
Такође је говорила о томе како се мери еколошка писменост, које су конкретне активности којима се изграђује адекватно понашање код деце, како се формира еколошки идентитет и осећај повезаности са природом.

 

С.О.С.

30.01.2023. У Научном клубу почела је реализација пројекта за ученике под називом С.О.С. Пројекат је одобрен по Јавном позиву Центра за промоцију науке, из категорије К1 за промоцију и популаризацију науке за 2022/2023.год. Двадесет ученика нишких основних и средњих школа у прилици су да током пројекта науче Морзеову азбуку. У трајању од 5 дана, кроз 10 часова активне наставе и симулације ванредне ситуације на терену, ученици учествују на радионицама и сазнају: о историјском аспекту развоја телеграфије; научном доприносу Семјуела Морзеа, Николе Тесле и Гуљерма Марконија; прате обуку у пријему Морзеових сигнала; имају практичну обуку у предаји знакова уз помоћ телеграфских тастера; израда антене и повезивање са радио станицом; међусобна комуникација Морзеовим сигналима; симулација рада из предела који је захваћен поплавом.
Путем пројекта набављена су 4 далекометне краткоталасне аматерске радио станице, које ће бити доступне у Научном клубу. Задовољство што уче на овај начин и ван школских клупа показали су учесници пројекта ученици основних школа "Ратко Вукићевић", "Душан Радовић" и Краљ Петар I" и средњих школа Економске и Прехрамбено-хемијске школе. Радионице реализује аутор пројекта Зоран Илић, координатор за аматерску радио гониометрију (радио оријентиринг) из Радио клуба „Никола Тесла“ у Лесковцу.

 

Одржано предавање "Нивои научне писмености"

26.12.2022. У наставку пројекта Поверење у науку-повежимо се са науком, у понедељак 26.12. у Научном клубу реализовано је предавање "Нивои научне писмености". Предавање је одржао мр Дејан Бошковић, наставник у ОШ „Иво Андрић“ у Београду и кооринатор за научну писменост при Националном савету за праћење реализације Међународног пројекта ПИСА и коаутор Приручника за наставнике Научна писменост.
Међународни програм процене образовних постигнућа ученика PISA (Programme for International Student Assessment) иницирао је OECD са основном сврхом да се систематски прати квалитет и праведност образовања у појединачним земљама учесницама. У овој врсти тестирања, наша земља учествује од 2001. године. Специфичност студије програма PISA јесте да она не испитује у којој мери ученици могу да репродукују оно што су учили у школама, већ у којој су мери млади оспособљени да разумеју и користе дате информације приликом решавања релевантних проблема из свакодневног живота.
На предавању је било речи о међупредметним компетенцијама и њиховом месту у оквиру научне писмености. Кроз конкретне примере објашњено је на који начин група научне писмености доприноси компетенцијама наших ђака, каква је природа задатака и који су когнитивни нивои потребни за њихово решавање. Такође је појашњено да ако научну писменост видимо као један од потребних исхода образовања, можемо да креирамо наставу/учење која омогућава реализацију таквог исхода. Стручњаци се слажу у томе да се Научна писменост не огледа у поседовању конкретних (и изолованих) знања о појмовима, законима и теоријама природних наука већ пре у начину мишљења и приступу, односу према темама из науке у свакодневном животу, који укључује социјалне и вредносне аспекте.
Предавање је пратило 78 наставника из Нишавског округа.

 

Радионица за ученике у пројекту STEM-IT

Наставак радионица за ученике у пројекту STEM-IT, одржане су у суботу 24.12.2022. у информатичком кабинету Гимназије "9мај". Учешће у пројекту узели су ученици осмог разреда основних школа: "Доситеј Обрадовић"; "Ратко Вукићевић"; "Милан Ракић"; "Стефан Немања"; "Краљ Петар I" и "Први мај". Радионице су осмислили и реализовали  ученици друге и треће године специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику уз менторство  професора Далибора Тодоровића.

 

Пројекат STE(A)M-IT

Активности Научног клуба, планиране годишњим програмом рада, уз финансијску помоћ Центра за промоцију науке, реализоване су 17.12.2022. г. у информатичком кабинету Гимназије "9.мај" у Нишу. Радионице су део пројекта STE(A)M-IT. Пројекат води Далибор Тодоровић, наставник рачунарске групе предмета са ученицима специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. На радионицама су учествовали ученици завршних разреда ОШ "Ратко Вукичевић", "Краљ Петар И", "Стефан Немања", "Ћеле Кула","Бранислав Нушић"- Доња Трнава, "1.мај " Трупале и "Иван Вушовић" из Ражња, Други део радионица биће одржан у суботу 24.12.2022.
Циљеви пројекта су да мотивишемо ученике и повећамо њихову заинтересованост да изучавају STEM предмете кроз практичан рад методом “Learning by doing” и тако на смислен и сврсисходан начин схвате како да мале, на изглед неповезане парчиће свог знања повежу и увере се у њихову истинитост. Овакав начин учења подстиче их на мисаоне процесе вишег нивоа размишљања о узрочно-последичним везама постављањем питања вишег нивоа, померајући матрицу питања од питања типа “Шта је” у “Како би могло”; На крају радионица ученици су савладали технике програмирања предвиђене пројектом и могу сами да програмирају Лего роботе и користе 3Д штампаче.

 

Дигитална научна писменост је важна!

12.12.2022. Пројекат "Поверење у науку-Повежимо се са науком" обухвата серију од пет  тематских едукативних предавања на тему научне писмености и улоге наставника у научном образовању ученика. Пројекат се реализује као део годишњег програма рада Научног клуба  одобрен и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке. Циљ ових предавања је да оснажимо наставнике да користе дигиталне технологије у развоју кључних компетенција ученика, нарочито оних за целоживотно учење; развијање критичког размишљања као основе научног метода; појашњење  значаја  презентовања добре и корисне научне информације за друштво у целини; мотивација и смислено укључивање ученика у наставни процес; унапређење вештине и знања ученика, њихове социјалне компетенције. Према ПИСА концепту научне писмености, научно знање обухвата две врсте знања: знање из појединих природнонаучних дисциплина и знање о науци као облику људске делатности.
Прво предавање Дигитална научна писменост је важна! одржано је 12. децембра, за 100 наставника основних и средњих школа. О науци и настави у светлу информационе и дигиталне револуције, о новим добрим праксама и алатима који наставницима могу бити корисни и инспиративни говорила је др Тијана Продановић, доктор теоријске астрофизике и научни комуникатор. Она је објаснила зашто је битна научна комуникација, шта је концепт грађанске науке, како мобилне апликације и друштвене мреже могу бити помоћ у настави и како можемо кроз наставу заинтересовати ученике за науку.

 

Реализован пројекат "Сакупи, преради-идеју разради"

Ученици треће и четврте године нишких средњих школа: Уметничке, Економске, Угоститељско-туристичке и Саобраћајно-техничке школе "12 фебруар", њих 25, имали су прилику да у Центру за стручно усавршавање у понедељак 12.12.2022. учествују у пројекту Сакупи, преради-идеју разради. Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке, за пројекте промоције и популаризације науке у Категорији 1. Аутори пројекта скрећу пажњу на пораст производње текстила и одевних предмета у целом свету. Последица тога су повећање количине генерисаног текстилног отпада који се тренутно не третира на адекватан начин. У оквиру првог званичног друштвеног истраживања о животном циклусу одевних предмета у Србији, Центар за унапређење животне средине је дошао до података, да се у Србији сваке године прода више од 80.000 тона одеће. Циљеви пројекта су оспособљавање ученика да самостално редизајнирају текстилни отпад уз помоћ савремених технолошких софтверских програма за дизајн текстила и одеће и на тај начин израђују нове иновативне одевне предмете. Током радионице ученици су упознати са практичним знањима у области технолошких иновација у области текстилне индустрије, конструкције и дизајна текстилних одевних предмета, као и редизајна и поправке постојећих производа.
Аутори пројекта су Марија Кодрић, истраживач-сарадник у Иновационом центру Универзитета у Нишу; Јована Степановић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу; Невена Томић, асистент на Технолошком факултету у Лесковцу; Зорица Ераковић, истраживач-приправник на Технолошком факултету у Лесковцу и Ивана Мишић, дипломирани инжењер технологије, студент на мастер студијама на Технолошком Факултету у Лесковцу на модулу Индустријски дизајн текстила и одеће.

 

Пројекат "Авантура једног залогаја"

Нове радионице за основце у пројекту Авантура једног залогаја реализоване су: 6.12. у ЦСУ Ниш за ученике 3 и 4 разреда ОШ "Стефан Немања" и 7.12. у ОШ " Јастребачки партизани" у Мерошини.
Радионице су реализовале учитељице Марија Миловановић и Даница Јефтовић Мишић , ауторке пројекта. Оне су ученицима приближиле систем органа за варење, кроз наменски осмишљене игре, а тако и одговориле на питања: Зашто се храна вари? Куда одлази сварена храна? Да ли се сва храна свари и искористи? Који се рецептори налазе у усној дупљи? Шта мора да се деси са храном у усној дупљи да бисмо осетили њен укус? За потребе пројектних активности купљен је модел људског тела, који се налази у Научном клубу и доступан је учитељима и наставницима за нове пројекте и ново учење.

 

Предавање "Климатски одговорни градови"

У Научном клубу Ниш настављена је пракса научних предавања понедељком. Завршно предавање у пројекту Будућност данас, реализовано је 5.12.2022. путем Зум платформе. Предавање "Климатски одговорни градови" реализовао је Др Иван Симић, доцент на Департману за урбанизам Архитекстонског факултета у Београду.
У научној јавности постоји сагласност да се промене климе приписују активностима које мењају састав атмосфере а које се евидентирају у дужем интервалу времена. Сам термин „климатске промене“ користи се за опис промена климе до којих долази као резултат природних и/или људских фактора. Како би учинили градове пријатнијим за живот, потребно је истраживачко знање применити у планирању нових, климатски свесних и одговорних насеља или адаптацији већ постојећих насеља. Ово је један од основних начина да се одговори на последице климатских промена у градовима. На предавању су појашњене мере или решења која су препозната у стратегијама и то су: Увођење еколошког индекса;Зелена инфраструктура; Прилагођени јавни простори и објекти. Циљ предавања је да се наставницима основних и средњих школа пруже информације и доступни подаци о овој теми, како би образовали еколошки писмене ученике.

 

Авантура једног залогаја

01-02.12.2022. Пројекат одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022. г. „Авантура једног залогаја“, почео је са реализацијом путем радионице, која је одржана у Научном клубу за ученике ОШ "Карађорђе" из Горњег Матејевца поред Ниша. Пројекат је намењен ученицима нижих разреда основних школа.
Људско тело је деци веома занимљиво, иако често не разумеју како тачно све у њему функционише. Пут хране кроз људски организам је једна велика авантура. Када се деца ставе у улогу авантуристе и малог истраживача, знање које стекну остане трајно. Повезивање стечених научних чињеница са свакодневним животом обезбеђује разумевање велике енигме зване систем органа за варење.
У оквиру пројекта, планирана је реализација експерименталних и креативних радионица: 1) полигон различитих активности које представлјају механичке и хемијске промене које се дешавају залогају; 2) едукативни филм о путу хране кроз организам и варењу; 3) повезивање садржаја филма са садржајем полигона; 4) место органа за варење у нашем телу (модел људског торза; моје тело); 5) експеримент бр.1- пут хране кроз организам;); 6) експеримент бр.2- Шта се дешава када једемо; 7) правимо научни постер; 8) систем за варење-лавиринт; 9) евалуација и самоевалуација.
Пројекат реализује Марија Миловановић, учитељица ОШ „Стефан Немања“ у Нишу. Следећа реализација за ученике ОШ "Стефан Немања", планирана је за уторак 6.12.2022.

 

OpenSciComm

24.11.2022. Центар за промоцију науке организовао је међународну конференцију OpenSciComm, у термину 24. и 25. новембра у Југословенској кинотеци у Београду. Конференција је била посвећена разматрању делотворних и проверених пракси научне комуникације у различитим окружењима и на различите теме. Неке од тема о којима се говорило су: научна комуникација, отворена наука, STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) образовање, грађанска научна истраживања, научно новинарство, повезивање уметности и науке (art–science праксе), климатска писменост и друге. Научна комуникација се односи на академску дисциплину јавног представљања научних тема, не само унутар научних кругова, већ превасходно циљајући друге друштвене групе. Заснована је са циљем бољег разумевања науке и подизања научне писмености као неизоставног елемента савременог живота. Комуницирање науке ка различитим публикама и активан ангажман истраживача унутар свих сегмената друштва, укључујући и креаторе политика и доносиоце одлука, кључни су чиниоци овог процеса.
Конференцији је присуствовала координатор Научног клуба Ниш, Јелена Анђелковић.

 

Свечана додела признања за допринос промоцији науке

11.07.2022. Свечана додела признања за допринос промоцији науке у Србији добитницима овогодишњег Јавног позива, одржана је  у понедељак 11. јула у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду.  После доделе признања одржан је састанак представника Центра за промоцију науке и Мреже Регионалних центара/Центара за стручно усавршавање. На састанку се дискутовало о Јавном позиву за 2022. годину, анализирана је петогодишња сарадња у пословима научне комуникације, али и о другим  будућим заједничким активностима. Научни клуб Ниш добио је признање за унапређење промоције и популаризације науке у оквиру Јавног позива ЦПН а. Састанку је присуствовала координатор клуба Јелена Анђелковић.

 

Мај месец математике - Научни караван

У оквиру манифестације Мај месец математике, у организацији Центра за промоцију науке, у среду 25.05.2022., за ученике и наставнике организован је одлазак Научног каравана из Ниша у Београд.
У Научном каравану су тог дана били ученици основних школа "Сретен Младеновић Мика" из Ниша, "Бранислав Нушић" из Доње Трнаве и "Топлички хероји" из Житорађе, као и ученици средњих школа: Гимназије "9 мај", Електротехничке школе "Никола Тесла" и Грађевинско-техничке школе "Неимар" и њихови наставници.
Ученици основних школа имали су прилику да погледају интерактивну представу о Питагори, прилагођену њиховом знању из математике. Решавајући задатке помогли су Питагори да стигне до циља. Ученици средњих школа погледали су представу прилагођену њиховом узрасту и знању. После представа ученици су имали прилику да погледају интерактивну изложбу научних експоната уз водича који је показивао како се експонати користе, објаснио историјски развој појединих експоната, нарочито у области Гејминга. На изложби се могао видети развој игрица и програмирања током година, као и то који су важни историјски датуми везани за то време. Након обиласка изложбе ученици су сами испробали експонате, игрице и задатке. Глумили су детективе, примењивали математичка и информатичка знања, испробавали старе игрице, возили бицикл са точковима у облику квадрата, слагали тетрис-коцку, провлачили се између “невидљивих” нити, креирали бојама уметничке фотографије, креирали Гаусову расподелу на експонату Вероватноћа.

 

Знањем против страха

16.05.2022. Завршна активност у пројекту Еколошко образовање и васпитање - радионице за ученике основних школа „Знањем против страха“, реализоване се у Научном клубу Ниш, у понедељак 16. маја. Пројекат се реализује кроз годишњи програм рада научног клуба одобрен од стране Центра за промоцију науке.
Живети у складу са природом подразумева и сусретање са различитим врстама које живе у нашем окружењу. Како би поштовали друга жива бића око нас и знали како је најбоље да поступамо у тим сусретима, потребно је да о њима што више научимо. Код многих људи змије изазивају осећај нелагоде и страха што често доводи до несрећног краја по ове гмизавце. Од отровних змија у нашој земљи живе поскок, шарка и шарган. Безопасне змије најчешће су из фамилије смукова (белоушка, рибарица, смукулја, Ескулапов смук и степски смук).
Радионицом у НК остварен је циљ еколошког образовања и васпитања: Стицање знања о природним ресурсима и значају очувања еколошке равнотеже којим је дефинисан исход: Разумети да су жива бића на Земљи повезана и ланцима исхране и да еколошка равнотежа сваког екосистема зависи од усклађености односа.
На радионицама је 40 ученика шестог разреда основних школа „Ратко Вукићевић“ из Ниша „Бранко Радичевић“ из Габровца, имало прилику да види и буде у окружењу живих примерака смука и шумске корњаче, што је изазвало узбуђење и интересовање ученика.
Реализатори радионица за ученике били су Наташа Панић, андрагог и Марко Дивац, херпетолог, запослени у Заводу за заштиту природе Србије.

 

Радионица "Алгоритми: од кухиње до берзе"

13.05.2022. У оквиру манифестације Мај месец математике, у Регионалном центру је реализована радионица из програмирања, подстакнута изложбом о алгоритмима.
Радионица "Алгоритми: од кухиње до берзе" је децу провела кроз историју - од ал Хорезмија (9.век) до данашњих дана. Ученици су имали прилику да чују где се све користе алгоритми и какве различлите послове обављају. Важан задатак сортирања низова и методу Bubble sort демонстрирала је група ученика који су се овом методом, корак по корак, поређали од најнижег до највишег, а бинарну претрагу су савладали кроз игру "Погоди који сам број замислио?" Сазнали су како је Ојлер, решавајћи проблем 7 мостова, развио теорију графова и како се она данас користи у google мапама и приликом обучавања система вештачке интелигенције. Разговор се водио и о алгоритмима који се користе на друштвеним мрежама, приликом избора сродне душе, трансформације сигнала у дигитални облик и преузимања mp3.
Радионицу је за ученике два одељења седмог разреда одржала наставница математике и програмирања из ОШ “Свети Сава”, Мирјана Рашић Митић.

 

Мај месец математике 2022.

09.05.2022. Мај месец математике 2022. у Научном клубу Регионалног центра Ниш биће обележен и ове године кроз неколико активности које промовишу математику. Једанаеста манифестација маја месеца математике је под слоганом М3 - Више од игре. Промоцију у Нишу, у НК РЦ Ниш, прати изложба "АЛГОРИТМИ - ОД КУХИЊЕ ДО БЕРЗЕ". Дванаест тематски осмишљених паноа уводи нас у свет алгоритама, еру у којој данас живимо. Ако бисмо се вратили уназад само генерацију или две, већина људи не би имала представу о чему је реч. Међутим, алгоритми данас испуњавају сваки педаљ наше цивилизације. Уткани су у сваки детаљ свакодневице. Не само што су мобилним телефонима или лаптоп рачунарима, већ су и аутомобилима, кућним апаратима и играчкама. Банка у којој имамо отворен рачун је гигантски сплет алгоритама. Они одређују и ред летења, а потом и управљају авионима. Алгоритми управљају и фабрикама, трговином и прометом добара и готовине, водећи притом евиденцију о свему.
Изложба је отворена у понедељак 9. маја, учешћем VII2 разреда основне школе "Чегар" из Ниша, Ученици су се упознали са примерима алгоритама за облачење, за друштвене мреже; за проналажење сродне душе; за најкраћи пут; за склапање Рубикове коцке; за прављење пице; за претраживање и сортирање; за шифровање података и употребу на берзи.
Ученике је организовала и довела разредни старешина Ана Живковић, професорка енглеског језика.

 

Мурал - Наука кроз уметност

Осликавањем зидних слика, тј. мурала на спољашњим зидовима зграде Регионалног центра, реализован је пројекат из годишњег програма рада НК Ниш за 2021/2022 год. Мурал - Наука кроз уметност. Пројекат је резултат сарадње са Уметничком школом у Нишу, чији су ученици истраживали повезаност науке и уметности користећи своја сазнања из општеобразовних предмета (биологија, физика, хемија). Сликама на зиду Регионалног центра приказали су симбиозу науке и уметности. Указали су на чињеницу да постоје нераскидиве везе при проучавању истих појава, а визуелним приказом из области физике то илустровали.
Са тенденцијом да се каснијим пројектима настави осликавање укупно 6 доступних мањих површина (зидова на згради РЦ Ниш), пројекат ће бити настављен и током 2022/2023. године. Ученике је водила и у раду усмеравала проф Невена Стевановић из Уметничке школе Ниш.
Регионални центар је добио сагласност надлежне општине Медијана, за осликавање ових површина.

 

Трећа активност у пројекту "Од сванућа до постигнућа"

Трећа фаза пројектних активности пројекта „Од сванућа до постигнућа“ из годишњег програма рада Научног клуба Ниш, реализована је кроз теренски рад у градском Парку Чаир и Нишкој Бањи, 12. априла, као и у Парку Свети Сава и Излетишту Бубањ поред Ниша, 14. априла 2022.године.
Током пројекта ученици су имали прилике да уче о животној средини, загађењу ваздуха и физичко-хемијским и биолошким методама које се користе у циљу прикупљања података о присуству и дистрибуцији загађујућих супстанци. Биoлoшкe мeтoдe пoдрaзумeвajу рeгистрaциjу и прaћeњe рeaкциje и прoмeнa кoje сe дeшaвajу нa нeкoм oд нивoa биoлoшкe oргaнизaциje живих бићa. Дoбaр примeр зa oвo су лишajеви кojи дуги низ гoдинa нaсeљaвajу кoру дрвeтa, свaкoднeвнo живe у рeaлним, прoмeнљивим услoвимa живoтнe срeдинe и рeaгуjу нa истe у дугoм врeмeнскoм пeриoду. Зато свojим присуствoм лишajеви пoкaзуjу ствaрнo стaњe зaгaђeнoсти вaздухa нa мeсту нa кojeм живe.
Током рада прикупљени су узорци са стабала на четири локације, две градске и две приградске и дошло се до следећих резултата:

1. Парк Светог Саве - град: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 8 стабала;
2. Парк Чаир – град: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 5 стабла;
3. Парк Бубањ – изван града: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 15 стабала;
4. Нишка Бања - изван града: од 15 стабала лишајеви су пронађени на 12 стабала;

Обраду података са терена ученици су статистички урадили са наставницом математике и припремили презентацију за друге ученике осмог разреда основне школе „Душан Радовић“.

 

Одобрени пројекти за промоцију науке

На завршеном Јавном позиву Центра за промоцију науке за 2022/2023 годину Научном клубу Ниш су одобрена финансијска средства за реализацију четири пројекта промоције науке који ће се реализовати у периоду 1.09.2022. до 1.09.2023.

Одобрени пројекти су:
1. Авантура једног залогаја;
2. Метеогеџет;
3. Рециклирај отпад, одложи га са стране, да земља и вода немају мане;
4. С.О.С. (Телеграфски сигнал у случају опасности);

Кроз активности годишњег програма рада Научног клуба одобрено је финансирање још пет мањих пројеката:
1. Поверење у науку - повежимо се са науком
2. STEaMIT (радионице програмирања)
3. Нишка тврђава - ризница историје и уметности - вођена авантура кроз тврђаву из угла домаћина - Историјског архива Ниш
4. Креативна нишка лабораторија - вешта школа природних наука
5. Мурал - Наука кроз уметност II

Реализатори пројектних активности су учитељи и наставници основних и средњих школа, професори са Нишког и Београдског универзитета, као и истраживачи и научни радници.

 

Зелена лабораторија - Баш ти у башти!

16-17.04.2022. Друга фаза пројекта Зелена лабораторија - Баш ти у башти!, реализован је у Ботаничкој башти Гимназије "Светозар Марковић" и на излетишту Бубањ поред Ниша.
На терену је било 37 ученика нишких гимназија, који су прикупљали дендроматеријал, учествовали у дисекцији биљног материјала, вежбали истраживачки и рад у групи. Следећег дана у лабораторији Гимназије упознати су са основама припреме микроскопских препарата и основама рада у биолошкој лабораторији. Уз помоћ професора су научили како да помоћу детерминационих кључева детерминишу биљни материјал и како да од прикупљеног материјала направе хистолошке препарате. Вежбе у лабораторији праћене су одређеним предавањима о структури и хемизму хлорофила и осталих пигмената, уз обраду спектра апсорпције ових пигмената и основе природе светлости.
Ученике очекују још две радионице током маја месеца. Ученици су показали велику заинтересованост за овакву врсту ваннаставних активности.
Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2021/2022. годину

 

Објављени прелиминарни резултати јавног позива Центра за помоцију науке за 2022. годину

ПРЕМИЛИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА 2022. ГОДИНЕ

 

Реализовано предавање "Утврђивање степена загађености ваздуха помоћу лишајева" 

У петак 1.04.2022. у Научном клубу Ниш је реализовано предавање Утврђивање степена загађености ваздуха помоћу лишајева, за ученике осмог разреда ОШ "Душан Радовић", учеснике пројеката "Од сванућа до постигнућа".
Како лишајеви могу бити индикатори загађености ваздуха објаснио је проф. др Славиша Стаменковић, са Департмана за биологију ПМФ-а у Нишу. Активност „Лишајске фунгије“ обухватила је упознавање ученика са грађом, врстама и улогом који лишајеви имају у оквиру биоценоза, као и преглед много различитих врста лишајева из хербанизованог материјала. Ученици су имали прилике да чују како се мери присуство лишајева у одређеним зонама, ко врши њихово узорковање и детерминацију и како изгледају зоне у урбаним деловима Београда и Ниша.
У следећих 15 дана, ученици ће са наставницима посетити Нишку тврђаву, излетиште Бубањ и село Коритник поред Нишке Бање, где ће истраживати присуство лишајева у центру града и на периферији.
Највећа предност ваншколских активности је што ученици не доживљавају учење као притисак и што су ослобођени формалности наставе у учионици. Један од основних захтева еколошког васпитања и образовања је да се природа и животна средина живе и доживљавају, а не формално уче.

 

Пета радионица пројекта "На месту злочина"

У четвртак 31.марта, у Научном клубу Ниш, одржана је пета, уједно и последња радионица из циклуса пројекта "На месту злочина - интерактивна симулација форензичког процеса". Ученици су се овог пута упознали са областима форензичке дактолоскопије и форензичке генетике. Током првог дела радионице добили су информације о томе шта је дактилоскопије, који све типови отисака прстију постоје, на основу чега се врши препознавање отисака, након чега су се и опробали у раду, где су помоћу четкице и магнетног праха узорковали отиске прстију. Други део радионице био је посвећен причи о молекулу ДНК, кратком подсећању о базним паровима које садржи, разлици између генотипа и фенотипа, да би онда чули причу о томе како се разликују генски локуси, шта су конвенционални маркери, шта узастопни поновци променљивог броја значе и која је њихова улога у једном форензичком случају. Сазнали су како се прикупља, изолује и анализира ДНК молекул.
На крају је урађена евалуација целог циклуса радионица од стране учесника који су позитивно оценили пројекат и изразили интересовање за учешће у будућим пројектима у Научном клубу.

 

Четврта активност у оквиру пројекта "Еколошко образовање и васпитање"

Четврта активност у оквиру пројекта Еколошко образовање и васпитање (Годишњи програм рада НК Ниш), реализована је кроз предавање и радионице „Секундарни метаболити биљака - биосинтеза и еколошка улога“ у четвртак 31.03.2022. у истраживачкој лабораторији на Природно-математичком факултету у Нишу.
У једнодневној улози истраживача на Департману за хемију нишког ПМФ-а, 28 ученика трећег и четвртог разреда из све 4 нишке гимназије имали су прилику да се упознају са поступцима, процедурама и методама екстракције секундарних метаболита из биљног материјала (екстракција растварачима: течно-чврсто и течно-течно; дестилације и савремене методе екстракције, фитохемијски скрининг), где су пратили процесе дестилације и екстаркције етеричних уља. (Секундарни метаболити су органска једињења, која често играју важну улогу у биљној одбрани од хербивора. Људи користе секундарне метаболите као лекове и зачине)
Заинтересованост ученика за лабораторијски рад, у веома пријатном и стимулативном окружењу, допринело је да су сви присутни пожелели да понове ово искуство.
Реализатори радионица били су: др Снежана Јовановић, ванредна професорка на Катедри за органску хемију и биохемију, Милица Нешић, асистент, Милан Димитријевић, Дијана Јовановић и Катарина Миленковић, докторанти са Департмана за хемију.

 

 Четврта радионица пројекта "На месту злочина"

У четвртак 24.03.2022., у Научном клубу Ниш је одржана четврта радионица пројекта "На месту злочина" - Интерактивна симулација форензичког процеса. Овом приликом средњошколцима су биле представљене основне етапе обраде места кривичног догађаја.
Ученици су се упознали са основним пословима форензичког истраживача, као и са самим појмом лица места. Имали су прилике да науче како се врши обезбеђење места кривичног догађаја, како се врши увиђај и зависно од самог кривичног дела закључе како би текла обрада лица места. Такође, упознали су се са физичким и биолошким доказима као и са различитим техникама њиховог детектовања и узорковања. Ова радионица је подразумевала практичне вежбе где су ученици имали прилике да посматрају детекцију крви помоћу луминола, као и да сами изврше узорковање длака, сасушене крви у течном стању, комадиће стакла...
Поред редовних ученика учесника пројекта, радионицама су се придружили и ученици Правно-пословне школе смера Техничар за заштиту од пожара.

 

Друга активност у пројекту "Од сванућа до постигнућа"

24.03.2022. Друга активност у пројекту Од сванућа до постигнућа: Утврђивање степена загађености ваздуха помоћу лишајева, из Годишњег програма НК Ниш за 2021./2022., реализована је у ОШ "Душан Радовић". Ово је припремна активност за ученике, пре одласка на терен у потрагу за лишајевима, и садржала је предавање наставника географије, биологије и математике. Предавање садржи информације о лишајевима, понашању на терену, и математичко-статистичкој обради прикупљаних података.
Ученици су добили ПП презентацију као припрему за следећу активност. Наставници учесници пројекта су: Јелена Цветковић, наставница биологије, Марко Ђорђевић, наставник географије, Наташа Марковић, наставнца српског језика и Ивана Радовић, наставница математике ОШ "Душан Радовић".

 

Пројекат "Од сванућа до постигнућа“

Пројекатне активности из годишњег програма рада НК Ниш у пројекту „Од сванућа до постигнућа“- Утврђивање степена загађености ваздуха помоћу лишајева, отпочеле су по планираној динамици. Пројектом су предвиђене активности које промовишу ботанику, географију и математику.
Централну активност пројекта чини научне шетње на три локације: центар града, периферија града - излетиште Бубањ и село Коритник у близини Нишке Бање. која се реализује кроз тродневне активности и обухвата истрaживање присуства лишајева на тим локацијама.
У пројекту учествују ученици осмог разреда Основне школе „Душан Радовић“ и њихови наставници, представници Института за јавно здравље и професор Славиша Стаменковић са Природно-математичког факултета.
Прва активност за ученике ван њихове школе почела је 17.03.2022. и обухватила је посету Институту за јавно здравље у Нишу. У току посете ученицима је одржано краће предавање и практични приказ поступака који се користе приликом одређивања присуства загађујућих материја у ваздуху. Предавање и приказ су реализовали Миодраг Стојановић директор Института, Душица Стојановић продекан за јавно здравље и Тање Јовановић инжењер заштите животне средине. Проф. Душица Стојановић је говорила о утицају аерозагађења и елементима који утичу на загађење (саобраћај, индустрија, ветар). Објаснила је систем органа за дисање и негативан утицај аерозагађења на тело човека. Тања Јовановић је показала мерне инструменте и практично приказала поступак мерења. Навела је примере загађења у Нишу и показала карту са мерним местима у граду где је Институт надлежан за мерење загађености ваздуха за одређене параметре. Директор Института је говорио о Пастеровом заводу и примерима загађивача који имају негативан утицај на атмосферу.
Следећа активност ученике очекује 01.04.2022. у Научном клубу Ниш, где ће научити како се лишајеви могу користити као индикатори загађености ваздуха у градској средини. Закључке и запажања на крају активности пројекта ученици ће, у Научном клубу, представити основним школама са територије Општине Медијана.

 

Радионица у пројекту "На месту злочина"

У четвртак 17.03.2022. одржана је трећа радионица у пројекту "На месту злочина" - интерактивна симулација форензичког процеса у Научном клубу. Форензичке дисциплине које су том приликом биле представљене средњошколцима су форензичка лимнологија и форензичка психологија.
У првом делу радионице, ученици су се упознали са разликама између насилног утапања и одбацивања леша, одређивања места утапања и времена које је тело провело у води након смрти, уз употребу силикатних алги, као и са поступком микроскопирања. Имали су прилике да од већ припремљених, екстрахованих узорака алги направе нативне препарате које су анализирали посматрањем под микроскопом. У другом делу радионице слушали су о техникама детекције обмањивања и сами се опробали у улози форензичког психолога. Посматрањем и анализирањем понашања три осумљичене особе изводили су закључке о томе ко је починилац злочина на основу вербалних и невербалних показатеља обмањивања које су давали осумњичени.
Радионици су присуствовали заинтересовани средњошколаци, 24 ученика треће и четврте године.

 

„На месту злочина“

Прва радионица у пројекту „На месту злочина“, који је одобрен по јавном позиву ЦПН- а за 2021. годину, реализована је 10.03.2022. у Научном клубу Ниш.
Пројекат садржи радионице: 1. Форензичка наука; 2. Форензичка ентомологија; 3. Форензичка лимнологија; 4. Место злочина, Трагови и анализа молекула ДНК (Обрада трагова крви, Генетички маркери од значаја за форензику, Технологија анализе ДНК молекула); 5.Форензичка дактилоскопија.
Аутори пројекта, студенти са Департмана за биологију Природно-математичког факултета у Нишу, професионално су приступили улози коју имају у овом пројекту и кроз игру асоцијација и упознавања ученике, постепено су уводили ученике у сегменте пројекта.
Кроз теоријски део и показивање примера обрађене су прва и друга тема. Учиницима су подељене наменски одштампане радне свеске са описом свих радионица и радним задацима за сваку радионицу које ће им помоћи да се у месец дана трајања пројекта детаљно упознају са широким спектром научних грана које ова област покрива али и са занимљивим задацима који их очекују.

На крају радионице ученици и студенти су изразили задовољство учешћем у пројекту и са великим очекивањима најавили нову.

 

Почела реализација пројекта "На месту злочина" - Интерактивна симулација форензичког процеса

03.03.2022. У Научном клубу Ниш је почела реализација пројекта који је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2021. годину "На месту злочина" - Интерактивна симулација форензичког процеса.
Пројекат је од стране конкурсне комисије оцењен највишом оценом од свих одобрених пројеката за ту годину.
Прojeкaт „Нa мeсту злoчинa” прeдстaвљa интeрaктивну симулaциjу нaмeњeну учeницимa трeћeг и чeтвртoг рaзрeдa срeдњих шкoлa и имa зa циљ дa, нa зaнимљив и њихoвoм узрaсту прилaгoђeн нaчин, приближи цeлoкупни фoрeнзички прoцeс. Учeници ћe имaти прилику дa сe сaми oпрoбajу у улoзи дeтeктивa кojи рaди нa случajу смрти oсoбe: упoзнaћe сe сa рaдoм фoрeнзичaрa, сaкупљaћe и oбрaђивaти рaзличитe дoкaзe сa пoтeнциjaлнoг „мeстa злoчинa” и сaмoстaлнo ћe, уз пoдршку мeнтoрa, дoнoсити рaзличитe зaкључкe o пoтeнциjaлнoм злoчинцу. У пројекту учествују ученици Економске школе, Гимназије "Бора Станковић", Гимназије "Светозар Марковић" и ЕТШ "Никола Тесла" из Ниша, укупно 40 ученика.
У научном клубу Ниш су путем зум платформе свим учесницима представљени циљеви пројекта, начин рада и указано на значај тимског рада који их очекује. За ученике је припремљена публикација, путем које ће искуства из пројекта моћи да пренесу вршњацима у својим школама.
Кроз авантуру која их чека учешћем у 4 радионице током марта и априла месеца воде их студенти биологије са Природно-математичког факултета у Нишу, Ана Миленковић, Александра Петровић, Јана Ђорђевић, Емилија Ћирић и Анастасија Јевтић уз менторство проф др Владимира Жикића.

 

Одржана припремна радионица у оквиру пројекта "Зелена лабораторија - Баш ти у башти!"

У четвртак 24.02.2022. у Научном клубу Ниш је почела реализација пројекта одобреног по јавном позиву Центра за промоцију науке "Зелена лабораторија - Баш ти у башти".
Припремна радионица је одржана преко мит платформе и упознала је учеснике са темама пројекта, начином и организацијом рада. У оквиру пројекта је планиран теренски и лабораторијски рад у домену ботанике и садржаће радионице, лабораторијске вежбе и изласке на терен у циљу прикупљања биљног материјала. Лабораторијске вежбе ће бити реализоване у лабораторији Гимназије "Светозар Марковић". Учешћем у пројекту, ученици ће стећи вештине рада на терену, прикупљања материјала, припремања препарата и микроскопирања, основе хемијске и физиолошке анализе биљака, као и припреме хербанизованог материјала.
У пројекту учествују ученици свих нишких гимназија. Представљању пројекта у Научном клубу Ниш је присуствовало 48 заинтересованих ученика и њихових наставника.
Аутори пројекта су наставници Слободан Петровић и Татјана Огњановић из Гимназије "Светозар Марковић" и њихови бивши ученици, данас студенти: Немања Кутлешић, Ана Миленковић и Ирина Филиповић.

 

Реализовано предавање „Значај шумских екосистема“

Настављајући активности Научног клуба Ниш понедељком, у оквиру пројекта Еколошко образовање и васпитање из Годишњег програма НК за 2022. годину, 21.02.2021. реализовано је предавање „Значај шумских екосистема“.
Каква је улога шумских комплекса у опстанку планете? Колике су потребе за коришћењем шума и шумског земљишта? Зашто су шуме фактор стабилности климе и какав је утицај шуме на микроклиму али и глобалну климу? Какав је утицај шума на водне ресурсе и земљиште?, објаснила је Биљана Крстески, дипломирани инжењер шумарства која ради у Заводу за заштиту природе. Биљана је још говорила о бројности функција и распрострањености шума у Србији, заштитној функцији шума у спречавању загађења и регулатору односа кисеоника и угљен-диоксида, као и динамичности шумских екосистема. Сазнали смо да у Србији на државне шуме отпада 53%, а на приватне 47% укупне површине обрасле шумама, и да се на основу резултата савремених фитоценолошких истраживања процењује се да само на територији Србије данас постоји преко 1200 различитих фитоценоза тј. биљних заједница. На предавању је било је речи и о природним непогодама и појавама које се одражавају на шумске екосистеме и о мерама могуће санације у заштићеним подручјима у Србији.
Еколошко васпитање и образовање је сложен и дуготрајан процес, али наставници постају свеснији улоге коју имају у развијању сазнајних оквира ученика у погледу животне средине. То показује учешће 68 наставника који су, подстакнути предавањем, постављали бројна питања.

 

Реализоване радионице "Шуме и клима"

Радионице за ученике средњих школа „Шуме и клима”, у оквиру пројекта Будућност данас!, реализоване су у понедељак 31.01.2022. у просторијама Научног клуба Ниш.
Радионице су део пројекта који финансира Центар за промоцију науке кроз активности годишњег програма рада Научног клуба Ниш. На радионицама су учествовали ученици првог, другог и четвртог разреда нишких гимназија "9 мај" и Прве нишке гимназије "Стеван Сремац".
Радионице су садржале интерактивне делове када су ученицима подељене наменски одштампане карте Града Ниша на којима су ученици уцртавали дрвеће које је могуће засадити у урбаној средини. Разматрали су и локације за садњу дрвећа које би дале највише позитивног ефекта градским срединама. На основу добијених података ученицима је пружена могућност да увиде значај планирања у животној средини, а дискутовало се и о тренутним и будућим последицама климатских промена.
О значају шумских екосистема за животну средину и могућностима пошумљавања на основу геопросторних података, говорио је Никола Младеновић, мастер инжењер животне средине.

 

Састанак Центра за промоцију наука и научних клубова из Мреже РЦ и ЦСУ

23.12.2021. одражан је онлајн састанак Центра за промоцију наука и научних клубова из Мреже РЦ и ЦСУ. Тема састанка је био резиме урађеног у 2021. години  и најава активности у наредној години.
2021. Текућа година је била изразито изазовна због епидемиолошке ситуације. У том светлу су се и реализовали програми М3 и Ноћ истраживача. Епидемиолошка ситуација је довела до отежане реализације пројеката који су одобрени током 2019. и 2020. године. Завршен је и Јавни позив за пројекте у школској 2021/22 , а током године су и опремљени и почели са радом мејкерс клубови у Шапцу, Лесковцу и Кикинди, све уз помоћ донације Теленор фондације.
2022. Наредне године ЦПН планира стандардне манифестације и програме.
Највећа промена је планирана за Јавни позив који ће се расписати 14. фебруара 2022., дакле раније него претходних година када је јавни позив био расписиван у априлу.
Суштинских измена у осталим манифестацијама као што су М3 и Ноћ истраживача нема. У сарадњи са МИ САНУ и 2022. обележиће се Мај месец математике од 10. до 31. маја са новом темом и новим активностима. Пројекат Ноћ истраживача ће се одржати 24. септембра 2022.
Састанку су присуствовала 14 представника научних клубова, а састанак је у име ЦПН-а водила др Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности.

 

Реализована радионица „Знањем против страха“

22.12.2021. У великој сали Регионалног центра, у оквиру пројекта ЕКОЛОШКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, реализована је радионица за ученике основних школа и наставнике предмета Биологија и Чувари природе: „Знањем против страха“.
Радионица садржи презентације о врстама инсеката према којима постоји страх да су изузетно опасни за људе. Циљ радионице је да се учесницима пруже праве информације и знања о појединим инесктима како би знали да се правилно понашају у њиховом присуству, али и да превазиђу страхове који се уче преношењем погешних информација о овим врстама.
После презентације о инсектима, ученици 5. и 6. разреда нишких основних школа: “Свети Сава”, “Вожд Карађорђе” и “Цар Константин” и њихове наставнице, могли су да проуче препарирано стршљеново гнездо и примерке стршљена уз инструкције ентомолога.
У радионици је учествовало 20 ученика и 3 наставнице поменутих нишких школа.
Реализатори радионице биле су: Наташа Панић и Александра Затезало из Завода за заштиту природе Србије.

 

Прво предавање у пројекту „Заштићена подручја јужне Србије“

13.12.2021. У школској 2021/2022 години, у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд, Научни клуб Ниш реализује пројекат Еколошко образовање и васпитање. Пројекат је део годишњег програма рада Клуба. Циљ појекта је сензибилизација наставника за очување животне средине кроз оснивање еко клубова у школама, где ће се учити о животној средини, указивањем на проблеме загађивања у животној средини и свакодневном животу, али и о личној одговорности појединаца у могућим мерама заштите: изградња вештина потребних за зелену декаду 2020 - 2030, како би се развили еколошки одговорне грађане.
Прво предавање у пројекту под називом „Заштићена подручја јужне Србије“, одржано је у понедељак 13.12.2021.г. Предавање је реализовано у онлајн формату. Реализовао га је мр Данко Јовић, биолог-херпетолог, запослен у Заводу за заштиту природе Србије на месту руководиоца канцеларије у Нишу.
У оквиру свог радног ангажовања у Заводу, г-дин Јовић учествује у изради већег броја студија заштите као стручно-документационих основа за заштиту одређених подручја, активностима на очувању биодиверзитета и обавЉа и друге послове заштите природе.
Околина Ниша представља један од центара биолошке и геолошке разноврсности Србије. У непосредној близини града се налазе Парк природе Сићевачка клисура; Специјални резерват природе Јелашничка клисура; Специјални резерват природе Сува планина; Споменик природе Церјанска пећина. У ближој околини града налазе се планина Ртањ, Сокобањска Лептерија, Стара Планина.
Другу активност у пројекту Еколошко образовање и васпитање је радионица за ученике  "Знањем против страха", која нас очекује у наредној недељи, биће такође реализована од стране стручњака запослених у Заводу за заштиту природе Србије.

 

Четврто предавање у пројекту "Будућност данас"

06.12.2021. Четврто предавање, назива Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности, у пројекту Будућност данас који је од Центра за промоцију науке Београд одобрен као део годишњег програма рада Научног клуба Ниш, реализовано је онлајн, путем Зум платформе.

Теме обрађене на предавању биле су:
1. Енергетика и енергетска ефикасност;
2. Енергетски менаџмент и План енергетске ефикасности;
3. Даљинско грејање;
4. Становање и подршка заједници;
5. Енергетско планирање;
6. Програми и пројекти у области енергетике.

Учествовало је 60 наставника основних и средњих школа, а одржао га је Бојан Гајић, енергетски менаџер Града Ниша.

 

Прво предавање из пројекта "Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији"

24.11.2021. Јавни позив Центра за промоцију науке Београд доступан је сваке године, установама и појединцима који могу да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике.
Научни клуб Ниш је за 2021/2022. годину добио одобрење за реализацију три пројекта. Први пројекат из категорије "Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији" предвиђен је за реализацију током новембра и децембра месеца. Аутори пројекта су Др спец радиологије Александар Ивковић и Стеван Станојевић, психолог. Пројектне активности обухватају истраживање које су током октобра месеца спровели аутори на наменски урађеном упитнику на узорку од 650 учесника, чији је циљ био да се утврди у којој мери испитаници верују у псеудонаучне теорије карактеристичне за медицину и психологију и у које теорије највише верују.
Прво предавање је одржано у Регионалном центру 24.11.2021. Том приликом су аутори кроз адекватне примере објаснили како изгледа научна методологија у медицинским и психолошким истраживањима, које логичке грешке су у основи псеудонаучних теорија и како их препознати, како наћи поуздане податке засноване на научним истраживањима и на који начин третмани медицинских и психолошких стања нестручним методама,  могу бити опасни.
Следеће предавање у овом пројекту реализоваће се 10. децембра 2021 у Научном клубу Регионалног центра Ниш.

 

Треће предавање у пројекту "Будућност данас"

22.11.2021. У Научном клубу РЦ Ниш, у току трајања пројекта Будућност данас реализована је трећа тема и одржано предавање "Пази шта удишеш! Загађење ваздуха и утицај на здравље". Предавање је одржала доктор хемијских наука Тијана Милићевић, са Института за Физику Универзотета у Београду.
Загађење ваздуха је проблем који је заједнички за цео регион. На квалитет ваздуха највише утиче концентрација суспендованих честица РМ10. Ове суспендоване честице су по свом саставу смеша дима, чађи, прашине и киселине уз тешке метале попут олова, кадмијума, никла и арсена, а у питању су честице пречника мањег од 10 микрометара. Од свих полутаната, суспендоване честице су у 77% случајева биле одговорне за загађење ваздуха. Дозвољена количина суспендованих честица РМ10 у ваздуху је 50 микрограма по кубном метру. Прекорачења дозвољене количине суспендованих честица РМ10 много су чешћа у зимским месецима.
У нашој земљи су доминантни извори загађења ваздуха индивидуална ложишта и индустријска постројења.
Предавање је пратило 70 наставника нишких школа. Пројекат се наставља предавањем "Улога локалне самоуправе у области енергетике и енергетске ефикасности" које ће се реализовати у понедељак, 6. децембра 2021.

 

Друго предавање у пројекту "Будућност данас"

Друго предавање у пројекту Будућност данас, у организацији Научног клуба Ниш: Употреба геопросторних података и обновљиви извори енергије, одржано је 15.11.2021. на Зум платформи.
Предавање је одржала Тијана Јаковљевић, са Географског факултета Катедре за физичку географију Универзитета у Београду. Велики број наставника који је заинтересован за теме које се тичу заштите животне средине имао је прилику да чује зашто су фосилна горива опасна за даље коришћење, зашто су обновљиви извори енергије кључно решење за борбу против климатских промена, каква је улога и значај коришћења шест доступних врста обновљивих извора енергије, да ли они сем позитивних имају и негативне последице, који извори су најзаступљенији у нашој земљи и како се геопросторнеи подаци даље могу користити за анализе погодности терена за употребу обновљивих извора енергије. Предавању је присуствовало 65 наставника нишких школа.

 

У Научном клубу одржано предавање "Климатске промене-куда иде овај свет"

8.11.2021. Поштујући термине договорене у годишњем програму рада, у Научном клубу Ниш je почела реализација пројекта "Будућност данас". Пројекат обухвата серију тематских предавања која ће бити реализована у новембру и децембру месецу. Прво предавање у пројекту под називом "Климатске промене-куда иде овај свет", одржао је проф др Владимир Ђурђевић, ванредни професор на Физичком факултету у Београду, Катедра за метеорологију. Предавање је одржано онлајн на Зум платформи.
У тренутку када се у Глазгову одржава двонедељна конференција Уједињених нација посвећена климатским променама на којој учествују представници око 200 земаља, ова тема је врло актуелна и  привукла је пажњу наших корисника. Проф Ђурђевић је говорио о убрзаним трансформацијама кроз које пролази климатски систем целе планете, првенствено због неконтролисаних антропогених емисија гасова са ефектом стаклене баште и то на првом месту емисије угљендиоксида, као производа сагоревања фосилних горива. Од краја деветнаестог века средња глобална температура је порасла за 1°C, изазивајући низ других промена у осталим елементима климатског система. Ове промене већ сада стављају под притисак функционисање савременог друштва, али и природне системе на Земљи. Уколико антропогене емисије наставе да прате трендове из прошлости, у будућности можемо очекивати наставак промена, а негативне последице ће се значајно увећати отварајући питања како ће будуће друштво изгледати и у којој мери ће живи свет моћи да се прилагоди променама.
Кроз визуелне приказе, табеле и дијаграме, сликовито је кроз предавање приказано како расте глобална температура и какве су прогнозе до 2100. године. Следеће предавање из овог пројекта, "Употреба геопросторних података и обновљиви извори енергије" реализоваће се онлајн 15.11.2021.

 

Треће предавање пројекта "АQUА свет"

Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, у понедељак, 25.октобра 2021. године, реализовали су треће онлајн предавање у оквиру заједничког пројекта „AQUA svet“. Пројекат се финасира Центар за промоцију науке кроз годишње програме рада ова два научна клуба.
Треће предавање на тему „Свет приднених заједница јужног Јадрана“ одржала је др Славица Петовић, виши научни сарадник на Институту за биологију мора Котор. Велики научни допринос њеног рада огледа се у публиковању података везаних за живи свет морског дна, а до података долази методом аутономног роњења што даје посебну вредност приликом описа добијених истраживања.
Кроз ово занимљиво предавање учесници су имали прилику да се упознају са разноликим биљним и животињским светом који живи на морском дну у јужном Јадрану. Занимљив путопис је упознао учеснике и са активностима које се на приморју Црне Горе спроводе у циљу заштите морског екосистема.

 

Друго предавање пројекта "АQUА свет"

18.10.2021. Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, су у понедељак, 18. октобра 2021. године, реализовали друго онлајн предавање у оквиру заједничког пројекта "AQUA свет".
Пројекат финасира Центар за промоцију науке кроз годишње програме рада ова два научна клуба. Друго предавање на тему "Екологија мора и хемија морске средине – утицај загађивача на морски екосистем" одржала је др Данијела Јоксимовић, виши научни сарадник на Институту за биологију мора Котор. Данијела Јоксимовић је руководилац лабораторије за хемију мора и океанографију и руководилац контроле система квалитета у Институту за биологију мора. Ужа област њених истраживања односи се на хемију мора са посебним акцентом на одређивање саржаја тешких метала у морској води, седименту и биолошком материјалу, као и антропогени утицај на квалитет стања морске воде у акваторијуму Бококоторског залива и отвореног дела црногорског приморја.
Учесници предавања су имали прилику да се упознају са стањем и степеном загађености морске средине, настале негативним утицајем индустријализације и урбанизације.
Реализација АQУА свет се наставља у понедељак, 25. октобра 2021. године, предавањем на тему „Свијет приднених заједница јужног Јадрана“, које ће реализовати др Славица Петовић, виши научни сарадник Института за биологију мора Котор.

 

Прво предавање пројекта "АQUА свет"

11.10.2021. Научни клуб Ниш и Научни клуб Крагујевац, у понедељак, 11. октобра 2021. године, отпочели су реализацију заједничког пројекта „AQUA svet“, који подразумева три онлајн предавања. Пројекат се финасира од стране Центра за промоцију науке кроз Годишње програме рада ова два научна клуба. 
Прво предавање на тему „Ресурси морског рибарства – коришћење здраве хране из мора“ одржао је др Александар Јоксимовић, научни саветник Института за биологију мора Котор, у неколико мандата директор Института, биолог рибарства. Др Александар Јоксимовић се бави проблематиком истраживања морских биолошких ресурса, проценом њихове биомасе и моделима за њихово одрживо коришћење. Научни је представник Црне Горе у Генералној комисији за рибарство Медитерана.
У занимљивом једночасовном предавању слушаоци предавања су имали прилику да се кроз научну шетњу упознају са Институтом за биологију мора, лабораторијама у оквиру Института и Акваријумом. У другом делу предавања слушаоци су се упознали са ресурсима морског рибарства, реализацијом активности Института кроз теренски, лабораторијски и кабинетски рад, начином експлоатације биолошких ресурса са циљем одрживог коришћења, као и алохтоним врстама које су забележене у Јадранском мору. 
Реализација пројекта се наставља у понедељак, 18. октобра 2021. године, предавањем на тему „Екологија мора и хемија морске средине – утицај загађивача на морски екосистем“, које ће реализовати др Данијела Јоксимовић, виши научни сарадник Института за биологију мора Котор.

 

Завршен пројекат Кристални свет

27.09.2021. Реализацијом две радионице за ученике седмог и осмог разреда ОШ "Ћеле кула" у Нишу завршен је пројекат Кристални свет. Пројекат је био одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке и за циљ је имао да ученицима приближи физичке и хемијске принципе и научне методе кроз експерименте. Ученици су се кроз радионице упознали са кристалима, онима у лабораторији, али и минералима у природи; истраживали су зашто људе фасцинира лепота минерала; шта су природни и како се праве синтетички кристали.
Радионице је реализовао Драган Голубовић, наставник физике, аутор пројекта.

 

Одржана манифестација Ноћ истраживача

24.09.2021. У организацији Научног клуба Регионалног центра Ниш и у сарадњи са Центром за промоцију науке, у петак 24.09.2021.г., одржана је дванаеста по реду манифестација Ноћ истраживача. Догађај је посвећен популаризацији науке кроз учење и забаву. Активности су реализоване онлајн, на ЗУМ платформи, и за наставнике и за ученике.
Предавање "Хемија у чаши пива" одржала је Др Снежана Јовановић, са Департмана за хемију ПМФ-а у Нишу; О солитарним пчелама, говорио је Др Филип Франета са Института за ратарство и повртарство из Новог Сада; Како се уче природне науке и немачки језик уз помоћ платформе Киндер-Уни говориле су Др Андреа Жерајић и Сања Стојановић, са Гете Института, а како се млади људи удружују да се баве еколошким темама, појаснили су из Удружења Екогенеза. Удружење Екогенеза путем ЕкоБлога промовише очување животне средине. Ученици гимназије "Бора Станковић" пренели су своја искуства учешћа у пројекту Школе-Партнери будућности.

 

Одржане радионице пројекта "Кристални свет"

У Научном клубу Регионалног центра Ниш, 10. и 13. септембра организоване су радионице пројекта Кристални свет чиме је настављена реализација овог пројекта одобреног по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2019. годину.
У амбијенту дворишта Регионалног центра радионице су одржане за две групе ученика ОШ "Свети Сава" на којима је учествовало 18 ученика седмог разреда.
Кристални свет је пројекат који ученицима на занимљив начин приближава свет минерала. Минерали су природна једињења карактеристичног хемијског састава; имају строго уређену атомску структуру и нарочите физичке карактеристике, а настали су геолошким процесима у Земљиној кори. Термин „минерал“ обухвата не само хемијски састав материјала, већ и њихову кристалну структуру, те због тога за минерале често кажемо да су то кристали. Шта се крије иза тајне кристалне структуре, да ли могу да расту и да светле, како направити кристале, нека су од питања на које су ученици размишљали и учили током радионица.
Радионице је реализовао наставник физике Драган Голубовић, аутор пројекта.

 

Потписивање уговора о реализацији пројекта "Мурал-Наука кроз уметност"

02.09.2021. Потписивањем споразума о сарадњи између Регионалног центра и Уметничке школе, и уговора о реализацији пројекта "Мурал-Наука кроз уметност" са Невеном Стефановић, аутором пројекта и професорком у Уметничкој школи у Нишу, почиње реализација активности из годишњег програма Научног клуба Регионалног центра. Годишњи програм НК Ниш одобрен је и финансира се од стране Центра за промоцују науке Београд кроз пет пројеката. Пројекти су усмерени на ученике, студенте, учитеље и наставнике основних и средњих школа и као централну тему имају заштиту животне средине. Тема ће бити обрађена кроз више научних дисциплина, кроз мултидисциплинарни приступ и уметност.
Споразум су потписале директорка Уметничке школе, Ана Николић и директорка РЦ Ниш, Данијела Марковић, а све у циљу пуног доприноса у оствараивању заједничких циљева у области стручног усавршавања, образовања, културног и уметничког стваралаштва и учешћа ученика и наставника у пројектним активностима Научног клуба. Координатор активности и аутор концепта годишњег програма је Јелена Анђелковић.

 

Потписивање уговора са ауторима по јавном позиву ЦПН

Настављајући, сада већ вишегодишњу праксу промоције и популаризације науке кроз пројекте за ученике и наставнике, у Научном клубу РЦ Ниш су 19.08.2021. г. потписани уговори са ауторима пројеката одобрених за реализацију по јавном позиву Центра за промоцију науке. Пројекти су из области промоције и популаризације науке у 2021. години.
Пројекти који су добили финансијску подршку и који ће се реализовати у Научном клубу Ниш су:

1. На месту злочина-интерактивна симулација форензичког процеса;
2. Зелена лабораторија - Баш ти у башти!;
3. Препознајмо псеудонаучне подвале у медицини и психологији.

Пројекти ће се реализовати у периоду 1.09.2021. - 30.03.2022., а њихова укупна вредност је 213.850,00 динара.
Испред тимова, пројекте су потписали координатори: Ана Миленковић, Слободан Петровић и Стеван Станојевић, а испред РЦ Ниш, директорка Данијела Марковић. Координатор активности је Јелена Анђелковић.

Honeyview DSC00665 Honeyview IMG 20210819 102356
Honeyview IMG 20210819 102032 Honeyview IMG 20210819 102512

 

Пројекат "Практични рад - Употреба електронских кола"

Реализацијом радионица за основце и средњошколце нишких школа, које су одржане у терминима 10.06.2021. и 18.06.2021. завршена је реализација десетог пројекта Научног клуба Ниш: Практични рад - Употреба електронских кола, чиме је успешно завршена реализација годишњег програма Клуба.
Радионица за ученике 1. разреда гимназије “Бора Станковић” одржана је 10.6.2021. преко платформе Google Meet. Учествовало је 10 ученика, који су коришћењем онлајн платформе Tinkercad реализовали електронско коло базирано на Ардуино развојном окружењу. У првом делу радионице ученици су учили о електронским компонентама потребним за реализацију семафора, као што су отпорници и ЛЕД диоде. У другом делу радионице ученици су писали софтвер за микроконтролер да би на крају верификовали рад семафора.
Друга активност одржана је 18.06.2021. у дворишту ОШ “Радоје Домановић” из Ниша, када је организовано дружење са учесницима Tinkercad онлајн радионице која је одржана 29.4.2021. преко платофрме Google Meet. Ученицима који су показали најбоље резултате на квизу решавањем задатака преко Google Forms-а додељене су пригодне награде и дипломе.
Ученици су изузетно задовољни одржаним радионицама. Резултати квиза показују да су током радионица успели да савладају предвиђено градиво. Сви ученици сматрају да су на овај начин значајно употпунили стечено теоријско знање из школе.
Радионице су реализовали аутори пројекта: проф др Данијел Данковић и др Милош Марјановић са Електронског факултета у Нишу.

Honeyview cad1 Honeyview cad3 Honeyview Elektronska kola

 

“На таласима нових знања”

Реализацијом активности пројекта “На таласима нових знања”, у период 5-6.06.2021. остварени су планирани садржаји деветог пројекта из годишњег програма Научног клуба. Учесници пројекта били су ученици седмог разреда ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „Чегар“ из Ниша. Они имали прилике да кроз три интерактивне радионице открију шта је таласасто у таласима, да ли звук може бити бржи и да завире у оптичку појаву тоталне рефлексије. Кроз квиз на тему таласа, звука и светлости остварили су одличну размену сазнања и применили научено кроз радионице. У научној шетњи обалом Нишаве одређивали су ширину реке на основу праволинијског простирања светлости и сличности троуглова, одређивали опсеге чујности на различитим локацијама и мерили ниво буке на различитим местима, од Регионалног центра до кеја на обали Нишаве. Такође, осмишљавали су проблеме који се могу решавати новостеченим знањима о звуку. На крају су, кроз анонимни упитник вредновали свој рад и сам пројекат доприносећи при том побољшању будућих пројеката.
Аутор и рализатор пројекта била је мр Ивана Крулј, професор физике.

Honeyview DSC00569 Honeyview DSC00575
Honeyview DSC00577 Honeyview DSC00568

 

Изложба „Животни цуклуси Милутина Миланковића“

У простору Научно-технолошког парка у Нишу, у организацији Центра за промоцију науке Београд, Математичког института САНУ, Научно-технолошког парка Ниш и Регионалног центра Ниш, у оквиру програма организованих поводом националне научно-популарне манифестације Мај месец математике, ученици нишких школа имали су прилике да у периоду 1-4.06.2021. у организованим групама, са својим наставницима посете изложбу „Животни цуклуси Милутина Миланковића“
Кроз ову поставку ученици су могли да упознају научни рад и занимљивости из живота Милутина Миланковића, и могли су да увиде колико је неизбрисив траг који је научник оставио у свакој области којом се бавио. Путем упечатљивих паноа који говоре о животу овог великана, ученици су упознати са његовим улогама професора, инжењера, научника и вечитог ђака. Средње школе из Ниша чији су ученици посетили изложбу су: Гимназија „Бора Станковић“, Економска школа, Гимназија „9 мај“, ЕТШ „Мија Станимировић“, Уметничка школа, ЕТШ „Никола Тесла” и Грађевинска техничка школа „Неимар“.

Honeyview IMG 04f430ad8737cee0f65cf5b32123be45 V Honeyview IMG 03f4e1436d4d72ab3ef901a26bd81db2 V
Honeyview IMG f883696856c9aee1549654a5a30a0d65 V Honeyview IMG 63d33a6c1a3696a5d4ac0e2658de212d V

 

Годишњи програм Научног клуба Ниш за реализацију у периоду 1.09.2021.- 1.09.2022.

Центар за промоцију науке одобрио је финансирање пет пројеката Научног клуба Ниш, који се реализују путем Годишњег програма клуба за 2021/2022 год. Вредност ових пројеката је 227.380,00 дин.
У наставку се налази списак одабраних пројеката.

Honeyview Godisnji 2021

 

Недеља хемије на Природно-математичком факултету у Нишу

26.05.2021. Завршне активности пројекта Недеља хемије - хемија и уметност, реализоване су кроз радионице Додај свету мало боје, које су одржане у лабораторијама Департмана за хемију Природно - математичког факултета у Нишу. Наставници, сарадници  и студенти угостили су ученике и наставнике средњих школа (Прва нишка гимназија "Стеван Сремац", Гимназија" 9 мај", Гимназија "Бора Станковић" и Прехрамбено - хемијска школа). Хемичари су припремили и демонстрирали огледе за средњошколце, а затим на тренутке заменили улоге и упутили ученике како да сами изведу огледе. Координатор пројекта испред Департмана за хемију  била је је доцент др Снежана Јовановић. Пројекат је реализован као део годишњег програма Научног клуба.

Honeyview 1 Honeyview 2
Honeyview 3

 

Одржан завршни део пројекта "Питај и смишљај"

У среду, 19. маја, у просторијама Регионалног центра одржан је завршни део пројекта Питај и смишљај. Ово је уједно био и први уживо сусрет и упознавање са учесницима с обзиром да су све радионице, у складу са мерама заштите од Ковида, реализоване он лајн. Гимназијалци су размењивали ставове и увиде о областима којима се пројекат бавио, резимирали су знања које су добили од предавача и правили нове везе међу њима. На самом крају су истакли поруке које су лично добили, а које би могли да примене у даљем школовању и животу. Учесници су изразили жељу да се сличан пројекат понови. Изразили су жељу да се понови пројекат који на интерактиван и креативан начин осветљава нове научне области и дисциплине.
У пројекту су учествовали ученици све четири нишке гимназије: Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"; "Бора Станковић"; "9 мај" и "Светозар Марковић". Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика, је аутор пројекта, а Научни клуб Ниш је у гимназијалцима учесницима пројекта препознао и пронашао нове сараднике са којима ће у будуће реализовати нове активности и које ће и на даље упутићивати у нове научне комуникације.

Honeyview DSC00467 Honeyview DSC00470
Honeyview DSC00474 Honeyview DSC00477

 

Завршен пројекат Научног клуба Ниш: Сателитско осматрање у животној средини

07.05.2021. Постављањем мерача брзине и правца ветра, мерача падавина, термометра и хигрометра у Парку знања Регионалног центра, и активирањем софтвера покретне  метеоролошке станице, завршен је пројекат Научног клуба Ниш: Сателитско осматрање у животној средини. Све вредности могу се пратити и очитавати на кућишту станице које се налази у учионици Научног клуба. Ученици и наставници који долазе на различите активности у Научни клуб имаће прилику да се упознају са станицом и предностима њеног коришћења.

Honeyview DSC00293 Honeyview DSC00289
Honeyview DSC00300 Honeyview DSC00301
Honeyview DSC00307

 

Нова активност пројекта Питај и смишљај

Реализацијом трећег сусрета, у среду 5. маја 2021. год., настављене су активности пројекта Питај и смишљај - Развијање комуникативних вештина и мотивисање младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима.
Овај пут су учесници пројекта, ученици нишких гимназија, имали прилике да се виртуелно сретну са Владимиром Пишталом, једним од наших најзначајних савремених писаца и в.д. управником Народне библиотеке Србије.
Разговор је вођен преко Meet платформе, у трајању два школска часа. У првом делу разговора Пиштало је говорио о свом животу, тренуцима и стварима које су одредиле његов пут писца, важности и моћи имагинације, погледима на читање данас и визијама за популаризацију књига. У другом делу ученици су имали могућност да поставЉају питања и додатно сазнају оно што их о саговорнику занима.
Пиштало је са ученицима поделио своје импресије о америчком образовању, коментарисао одређене књижевне теме и појаве, препоручивао штиво за читање и најзад, охрабрио ученике на процес откривања себе и живота. Разговор су ученици оценили као изузетно инспиративан и користан, а оно што су научили да ће моћи да примене и у финалном делу пројекта и у свом школовању.
Разговор је модерирала Милица Вучковић, ауторка пројекта.

 

Реализација пројекта Практични рад - Употреба електронских кола

Активности Научног клуба Ниш настављане су реализацијом новог пројеката из годишњег програма рада. У четвртак 29.4.2021. почела је реализација пројекта Практични рад - Употреба електронских кола.
Прва радионица реализована је на Google Meet платформи за 20 ученика седмог разреда ОШ "Радоје Домановић".
Ученици основних школа, учесници пројекта, имали су прилику да се на радионицама упознају са најсавременијом електронском опремом (електронске компоненте, развојна окружења, мерни инструменти), помоћу којих ће научити употребу ЛЕД диода, тастера, звучника, принципе дигиталних кола.
Ученици средњих школа, који су учесници следеће радионице, ће у реализацији практичних пројеката користити Ардуино развојна окружења. Уз помоћ ове опреме, они ће реализовати прототипове семафора, сензорских система и робота.
Пројекат реализују проф. др Данијел Данковић и др Милош Марјановић са Електронског факултета у Нишу.

 

Петогодишњица отварања Научног клуба Ниш

20.04.2021. Петогодишњица отварања Научног клуба Ниш обележена је радионицом у којој су учествовали ученици учесници пројекта Сателитско осматрање у животној средини и аутор пројекта Никола Младеновић. Аутор пројекта одржао је ученицима краће предавање о значају заштите животне средине и учешћу и личној одговорности сваког појединца у тој области и указао им на отворен приступ релевантним информацијама које се тичу услова животне средине.
Како су све радионице у пројекту због епидемиолошке ситуације реализоване онлајн, ово је била прилика да се ментор и ученици уживо упознају и размене искуства о начинима и техникама рада, као и о тешкоћама и изазовима које су имали приликом решавању одређених задатака и техничким решењима која су користили приликом израде појединачних карата.
Резултат пројекта сателитско осматрање у животној средини је Еколошки атлас Града Ниша. Учесници пројекта су ученици Прве нишке гимназије "Стеван Сремац" и професорка географије Милена Симоновић.

Honeyview IMG 3581 Honeyview IMG 3569
Honeyview IMG 3579 Honeyview IMG 3568

 

ЦПН - Jaвни позив 2021.

Honeyview Javni poziv Центар за промоцију науке, као и сваке године, расписује Јавни позив за пријављивање пројеката промоције и популаризације науке који ће добити финансијску подршку у 2021. години. Рок за пријаве је 29. април.

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Центар позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, али и појединце преко научних клубова да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2021. години (у даљем тексту: Јавни позив).

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 10.000.000,00 динара, по следећој расподели:

1. Категорија 1 – Пројекти промоције науке у научним клубовима – 4.000.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 100.000,00 динара;
2. Категорија 2 – Пројекти промоције науке – 5.000.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 200.000,00 динара;
3. Категорија 3 – Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке – до 100.000,00 динара. За пројекте који су изабрани као награђени и пројекте које ће Центар уврстити у каталог, подносилац пројекта има право на накнаду зависно од ефеката његовог искоришћавања:

за првонаграђени пројекат – 50.000,00 динара бруто,
за другонаграђени пројекат – 30.000,00 динара бруто,
за трећенаграђени пројекат – 10.000.00 динара бруто.

Максималан износ цене израде једног експоната је 100.000,00 динара.
Јавни позив за подношење пројеката у прве три категорије отворен је у периоду од 06.04.2021. до 29.04.2021. године.

III ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа, у складу са Правилником, имају појединци у оквиру научних клубова (обавезно у 2 научна клуба), уз писану сагласност научних клубова, као и самостално сва научна, научностручна друштва, школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге организације које се баве унапређењем научноистраживачког рада, популаризацијом и промоцијом науке. Запослени ангажовани у Центру немају право учешћа у пројектима. Запослени и ангажовани у центрима за стручно усавршавање немају право на пријаву пројеката из категорије 1 и 3, док у пријави пројеката из категорије 2 могу да буду део пројектног тима, али не и одговорна лица пројекта. Седиште подносиоца пријаве мора да буде у Републици Србији.

IV НАЧИН И РОК ПРИЈАВЉИВАЊА
Пријаве се подносе искључиво електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: prijave2.cpn.rs. Позив је отворен од 06.04.2021. до 29.04.2021. године, до 12:00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве лица која немају право учешћа, као и пријаве пројеката чије је спровођење Центар финансијски подржао у претходним годинама, а који нису поднели исправан програмски и финансијски извештај према последњем усвојеном извештају, неће бити разматране.

Напомена: Услов за подношење пријава у 1. категорији је реализација пројекта у два научна клуба и добијање сагласности истих!
Како бисте се на време информисали и добили сагласност научног клуба, молимо Вас да своје предлоге пројеката доставите најкасније до 22. априла на наведене мејл адресе Научног клуба Ниш: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Eкoлoшки aтлaс грaдa Нишa

Eкoлoшки aтлaс грaдa Нишa, нaстao кao рeзултaт прojeктa Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини (jaвни пoзив 2020.)

Honeyview atlas

 

Представљен пројекат Де Сет Лаб

У суботу, 10.04.2021. на зум платформи Регионалног центра Ниш, школама Нишавског округа je представљен пројекат Де Сет Лаб. Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2020. годину. О пројекту су говорили аутор пројекта, мр Ивана Круљ, професор физике, и полазници радионица. Учесницима видео конференције представљен је део активност реализован кроз радионице пројекта, описани су доприноси које су полазници препознали у развоју својих научних представа о одређеним свакодневним појавама. Аутор пројекта је захвалио на сарадњи и помоћи запосленима у Регионалном центру и истакао значајном идеју промоције науке у научним клубовима, заинтересованим групама и појединцима. Такође је истакнут начин превазилажења неповољних околности у смислу окупљања већег броја учесника и неминовност реализације радионица онлајн комуникацијом, али и жаљење због изостанка предвиђене радионице на обали Нишаве. Ипак циљеви пројекта су остварени, упркос ограничењима, због чега је аутор посебну захвалност упутио полазницима радионица на спремности да поред редовних школских онлајн часова издвоје време током викенда и посвете се неким новим садржајима.

Honeyview vlcsnap 2021 04 12 09h27m15s991 Honeyview vlcsnap 2021 04 12 09h29m23s578
Honeyview vlcsnap 2021 04 12 09h31m29s186 copy Honeyview vlcsnap 2021 04 12 09h32m41s213

 

Радионице стрипа - Оживљавање слике речима

У Регионалном центру је за 20 ученика четвртог разреда ОШ "Свети Сава", уз поштовање свих препоручених мера за заштиту од епидемије, у петак 9.04.2021. реализован пројекат Радионице стрипа - Оживљавање слике речима. Пројекат је одобрен у оквиру годишњег програма Научног клуба Ниш а финансиран је од стране Центра за промоцију науке. У оквиру два школска часа су реализоване три радионице повезане у једну целину кроз коју су обједињени уметност стрипа, наука и култура изражавања.
Почетна тачка за израду стрипа ученика био је разговор о животу и раду Николе Тесле. Сваки ученик је добио портрет Николе Тесле који је после објашњења наставника позиционирао на свој цртеж у одређеном контексту. После израде цртежа ученици су у форми говорних вежби анализирали своје радове.
Радионице је реализовала Бојана Петронијевић, наставник српског језика и књижевности у ОШ "Рајак Павићевић" у Бајиној Башти.

Honeyview DSC00154 Honeyview DSC00149
Honeyview DSC00152 Honeyview DSC00151
Honeyview DSC00149 copy

 

Недеља хемије - Хемија и уметност

Пројекат Научног клуба Недеља хемије - Хемија и уметност, омогућио је наставницима основних и средњих школа, и ученицима средњих школа да у периоду 5-7.04.2021. учествују на предавањима које су реализовали професори Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу. Овим предавањима je завршен први део пројекта.
Прво предавање "Примена аналитичке хемије у проучавању материјалног културног наслеђа", одржала је проф др Весна Станков Јовановић, којим је кроз мултидисциплинарни приступ објаснила везе аналитичке хемије са објектима културног наслеђа.
Предавање "Пигменти у храни: носиоци боје и друге важне особине и улоге" одржала је доц др Снежана Јовановић и појаснила разликовање и класификацију пигмената према пореклу и структури, хемијску стабилност пигмената и остале важне улоге.
Предавање "Додај свету мало боје; Индикатори - виртуози у хемијској анализи" , одржала је доц др Јелена Мрмошанин и одговорила на питање зашто су индикатори виртуози у уметности и у хемији, који су природни индикатори, каква је њихова примена и њихов допринос медицини.
Предавања је пратило око 150 заинтересованих наставника и средњошколаца. Сва предавања реализована су онлајн посредством дигиталних платформи.

Други део пројекта намењен је лабораторијском раду и за ученике ће бити реализован у просторијама Природно-математичког факултета у Нишу током маја месеца.

Honeyview 3 Honeyview 8
Honeyview 1c        Honeyview 10c
Honeyview 10 Honeyview 14

 

Одржана четврта радионица пројекта Д Сет Лаб

У Нaучнoм клубу Ниш, виртуeлнo нa интeрнeту, пo плaну aктивнoсти нaстaвљeнa je рeaлизaциja прojeктa Д Сeт Лaб. Гeoмeтриjoм o свeтлoсти нaзив je чeтвртe рaдиoницe, кoja je oдржaнa у субoту 27.03.2021. Пoлaзници рaдиoницe, eкспeримeнтaлнo су прoучaвaли прeлaмaњe свeтлoсти и виђeњe прeдмeтa крoз сoчивa рaзличитих кaрaктeристикa, oткрили физичку oснoву крaткoвидoсти и дaлeкoвидoсти и њихoвих кoрeкциja, кao и другe мaнифeстaциje прирoдe свeтлoсти.
Рaдиoницу je oргaнизoвaлa и вoдилa мр Ивaнa Круљ, прoфeсoр физикe, aутoр прojeктa.

 

Прojeкaт "Рoмaнтизaм из другoг углa"

У виртуeлнoм прoстoру, нa интeрнeту, 24.03.2021. рeaлизoвaн je прojeкaт Нaучнoг клубa "Рoмaнтизaм из другoг углa". Иaкo првoбитнo зaмишљeн кao нaучнa ђaчкa прeдстaвa - пeрфoрмaнс, фoрмa oвoг прojeктa прeтoчeнa je у интeрaктивнo дружeњe и учeњe свих присутних нa Зум плaтфoрми. У прojeкту су учeствoвaли учeници чeтвртoг рaзрeдa Eкoнoмскe шкoлe из Нишa и нaстaвник српскoг jeзикa и књижeвнoсти Oливeрa Aризaнoвић.
Учeници у улoгaмa српских рoмaнтичaрa: Брaнкa Рaдичeвићa, Ђурe Jaкшићa, Joвaнa Joвaнoвићa Змaja и Шaндoрa Пeтeфиja и учeницe у улoгaмa Mинe Кaрaџић и Ружe Личaнин, прeдстaвили су oвaj књижeвнo-умeтнички пoкрeт нa интeрeсaнтaн нaчин. Уз учeшћe сoлистe нa клaвиру, учeници су рeцитoвaли и пeвaли пeсмe Брaнкa Рaдичeвићa и Joвe Змaja.
Чeтрдeсeт пeт присутних учeсникa укључeни су у рaд и учeњe пoпуњaвaњeм упитникa и зaвршнoг квизa o кoмпoзициjaмa нaстaлим пo тeкстoвимa пoбрojних рoмaнтичaрa. Oствaрeн je циљ прojeктa: Прoмoвисaњe српскe књижeвнoсти, трaдициje и културe, кao и пoдстицaњe пoтрeбe зa сaмooбрaзoвaњe крoз истрaживaњe.
Прojeкaт "Рoмaнтизaм из другoг углa" jeдaн je oд дeсeт прojeкaтa кojи сe рeaлизуjу у oквиру гoдишњeг прoгрaмa Нaучнoг клубa Ниш.

Honeyview YouTube Logo 2017–present

Honeyview 1 Honeyview 7
Honeyview 4 Honeyview 51

 

Одржана друга и трећа радионица пројекта Де Сет Лаб

У пројекту Де Сет Лаб, који се путем виртуелних платформи реализује у Научном клубу Ниш, реализоване су још две радионице. У суботу, 13. марта одржана је друга онлајн радионица, чији су полазници, ученици средњих школа из Ниша, Беле Паланке и Ћуприје, имали прилике да експериментално открију или провере законе одбијања и преламања таласа и да упознају феномен тоталне рефлексије светлости, а све у виртуелним лабораторијама са великим степеном визуелизације. У суботу, 20. марта одржана је трећа онлајн радионица пројекта Де Сет Лаб. Полазници радионице експериментално су проучавали висину, боју и јачину звука, открили Доплеров ефекат у акустици и на основу истог процењивали брзину звука у ваздуху.

De set lab 3

 

Виртуелни Научни Клуб

Виртуелни Научни клуб је база материјала намењених школама, родитељима, самој деци као и људима свих узраста заинтересованим за науку. У овим материјалима можете да пронађете квизове, интерактивне задатке, упутства за кућне експерименте или научне приче које су настале у сарадњи наших научних демонстартора и деце. Позивамо вас да пронађете тему која вас интересује и уроните у свет науке!

http://naucniklub.rs/virtuelni

КО СЕ БОЈИ ВАКЦИНЕ ЈОШ?

Да ли сте спремни да склапамо једну необичну слагалицу о вакцинама и њиховим заклетим непријатељима? Да ли можете да наслутите ко су ти непријатељи? Трк на радионицу да заједно откријемо делове ове слагалице!

http://naucniklub.rs/arhive/2172  

Honeyview vakcine 555x330

СА ПИ НА ТИ

Хеј, ти! Да ли желиш да се упознамо и да сазнаш нешто више о мени? Ја сам број Пи, и мада су многи чули за мене, ипак не знају много тога о мени, а ја кријем доста занимљивости. Осим тога, сарађивао сам са многим научницима, управо сам им ја помогао да дођу до неких највећих открића. Научићу те како да направиш своју композицију уз помоћ мојих цифара и како да састављаш реченице на мом језику!

http://naucniklub.rs/arhive/2170

Honeyview Sa PI na TI 555x330

ЗЗЗЗЗЗ…

Зев-зев! Време је за спавање, али и – учење. Ако мислиш да то није могуће, дозволи нам да ти докажемо супротно. Обуци своју омиљену пиџаму, ушушкај се у ћебенце и прати нас. Кренимо заједно на пут у свет снова и откријмо где то снови живе и како наш мозак и тело раде док спавамо и сањамо.

http://naucniklub.rs/arhive/2165

Honeyview Zev zev 555x330

 

Трећа трибина пројекта "У одбрану науке!"

Трећа трибина у пројекту Научног клуба У ОДБРАНУ НАУКЕ, реализована је на ЗУМ платформи за све заинтересоване наставнике и грађане, у петак 12.03.2021. Панел на тренутно врло актулену тему назива "Истине и заблуде о... вакцинацији", окупио је 65 учесника.
Циљ дискусије је био да се расветле нека од следећих питања: Које су вакцине обавезне и које још треба увести у редовни календар вакцинације?; Које су опасности избегавања вакцинација деце?; Зашто епидемије настају, како се праве математички и симулациони модели и да ли они могу да се примене на стварну популацију?; Како се долази до колективног имунитета?; Докле су стигла истраживања молекуларних биолога у примени концепта РНК вакцина и које су предности информационе РНК у односу на конвекционалне вакцине?; Одакле потичу идеје антивакцинашких покрета, ко су творци тих идеја и зашто у науци увек постоји "једно зрнце" сумње?
У трочасовном разговору који је водио аутор пројекта Стеван Станојевић, дипломирани психолог на питања и дилеме одговарали су: др Љиљана Лукић, педијатар; Александар Јовичић, дипл.инжењер за пројектовање информационих система, Дијана Такић Миладинов, молекуларни биолог и др Александар Ивковић, специјалиста радиологије.
Снимак ове, као и предходне две трибине из истог пројекта налази се на ЈТ каналу Научног клуба.
Овај пројекат један је од десет малих пројеката који се реализују у оквиру годишњег програма Научног клуба. Реализацију пројекта омогућио је Центар за промоцију науке из Београда.

Honeyview YouTube Logo 2017–present

Honeyview Screenshot 4 Honeyview Screenshot 8
Honeyview Screenshot 10 Honeyview Screenshot 13

 

Oдржана прва онлајн радионица пројекта Де Сет Лаб

У суботу, 6. марта одржана је прва онлајн радионица пројекта Де Сет Лаб.
Полазници радионице, ученици средњих школа из Ниша, Беле Паланке и Ћуприје, имали су прилике да експериментално одређују брзину звука у ваздуху, и да се посвете перцепцији боје кроз више области науке. Значај ове радионице огледа се, поред развоја критичке мисли, и у подстицају развоја свести о постојању различитости и с тим у вези, о адаптацији на свет у коме живимо.

Honeyview Screenshot 2 (2)

Радионицу је водила мр Ивана Круљ, професор физике, аутор пројекта. Након пројекта „Моћ фотона“ ово је други самостални пројекат који аутор реализује у Научном клубу Ниш, уз одличну сарадњу са Регионалним центром за стручно усавршавање запослених у образовању, а у оквиру јавог позива Центра за промоцију науке.
Друга онлајн радионица пројекта Де Сет Лаб одржаће се у суботу, 13.3. 2021. године.

 

Састанак представника научних клубова

У четвртак, 4. марта, у Научном клубу ЦПН-а одржан је састанак са представницима регионалних центара и центара за стручно усавршавање, односно научних клубова.
Прeдстojeћe зajeдничкe aктивнoсти, Jaвни пoзив и мaнифeстaциja М3 – Maj мeсeц мaтeмaтикe, биле су неки од пoвoда зa сaстaнaк. Посебну вредност састанку дале су нoвинe у оквиру Jaвнoг пoзива, вeћe укључивaњe сaмих клубoвa у дeлу припрeмe и рeaлизaциje aктивнoсти, што има за циљ разноврсниje и иновативниje пројектe из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе широке популације.

Други дeo сaстaнкa биo je пoсвeћeн мaнифeстaциjи M3. Центар за промоцију науке, јубиларни десети пут, приближиће математичке идеје широкој публици. Сходно својим могућностима и пре свега ентузијазму, научни клубoви укључиће се у aктивнoсти тoкoм Meсeцa мaтeмaтикe и омогућити да математика изађе на тргове, улице, освоји галерије, музеје и друге јавне просторе њихових градова.
На састанку, са сарадницима смо разговарали о обележавању 5 година постојања научних клубова и анализирали активности из претходног периода као и моделима даље сарадње.
Састанку су поред тима Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe присуствовали и директори регионалних центара и центара за стручно усавршавање.

Honeyview DSC 0167 2048x1365 Honeyview DSC 0172 780x520

 

Пројекат SySTEM 2020

03.03.2021. Пројекат SySTEM 2020 усмерен је на процену утицаја изучавања науке ван школских учионица. Циљ пројекта је мапирање организација које се баве учењем изван учионица широм Европе и обликовање оквира за подршку неформалном научном образовању. Један од партнера у пројекту је Центар за промоцију науке који је у своје активности укључио и учеснике из свих Научних клубова.
Први вебинар о научној комуникацији за мрежу научних клубова и научне деминстраторе одржан је 22.01.2021. и покривао је теме: Шта је добра научна комуникација и Комуникација у виртуелном простору.
Други вебинар одржан је 03.03.2021. и обухватио је теме: Партиципација у научној комуникацији; Научна комуникација и приповедање; Уметност и наука у научној комуникацији. На вебинарима је учествовала Јелена Анђелковић, координатор Научног клуба Ниш.

Honeyview Screenshot 2021 01 22 at 13.07.36

 

"Најновија истраживања у свемиру"

За 30 ученика свих нишких гимназија који учествују у пројекту "Питај и смишљај - развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима", у суботу 27.02.2021. реализован је други сусрет и у оквиру њега разговор са научником. Тема овог сусрета била је Најновија истраживања у свемиру , a о њој је говорио Душан Павловић, астрофизичар из Истраживачке станице Петница.
Током разговора ученици су слушали о Космологији као посебној науци; разјашњено је како изгледа наша слика и како се одређује старост свемира (Хаблово време); какве су званичне научне парадигме и шта је хоризонт догађаја у оквиру црних рупа. Душан Павловић је говорио и о томе како историјска дешавања утичу на развој науке, како функционишу дебате међу научницима на одређене теме и кроз научне радове и да ли човек може ултимативно да "колонизује" Месец и Марс.
Ученици су постављали питања у вези скорашњег спуштања ровера НАСА на Марс па је у одговорима на та питања научник говорио о испитивањима био-геолошких услова на Марсу и улози мисија за прикупљање података.
Током разговора утврђено је да су Космос, као и сама наука теме са непресушним информацијама; чуле су се ексклузивне информације о астрономији које се не уче на часовима те је један од коментара ученика на крају разговора био: паметно утрошених 120 минута.
Разговор је реализован путем интернета на Гугл Мит платформи, а ученици су уз иректно укључивање постављали питања. Пројекат се реализује као део планираних активности у оквиру Годишњег програма Научног клуба.
Разговор је усмеравала Милица Вучковић, аутор пројекта, која је била у улози модератора.

Honeyview pitaj i smišljaj 2 screenshot

 

Радионица за наставнике у оквиру пројекта Odyssey

17.02.2021. У оквиру пројекта Odyssey (Еразмус + КА2), у Регионалном центру је реализована радионица за 10 наставника средњих школа под називом „Примена оксфордске дебате у настави СТЕМ предмета“. Прeдaвaчи: Ивaн Умeљић (Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe) – нaциoнaлни кooрдинaтoр прojeктa Odyssey; Maja Кeскинoв (XIV бeoгрaдскa гимнaзиja) – нaстaвницa и дeбaтни трeнeр, током радионице представили су идеје и циљеве пројекта, као и наставни материјал који ће наставници даље користиту у пројекту. Присутним наставницима представљена је форма дебате као начин рада са ученицима, могућности и начини формирања дебатних клубова у свакој школи, структура оксфордске дебате, правила и улоге говорника у тиму. На радионици су учествовали наставници из Пирота и Ниша.
У овом пројекту учествују партнери из четири државе: Институт за геофизику Пољске академије наука (Пољска), Центар за промоцију науке (Србија), Центар за откривање енергије (Естонија) и Хеленски институт за проучавање реторике и комуникације (Грчка).

Honeyview DSC00070 Honeyview DSC00071
Honeyview DSC00072 Honeyview IMG 14b43

 

"Интeрaктивни пиксeл зид"

12.02.2021. Пo спрoвeдeнoм пoступку пo jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe зa Кaтeгoриjу 4 кojи сe финaнсирa у 2020. гoдини, a у функциjи je унaпрeђeњa нaучнo-истрaживaчкoг рaдa, прoмoциje и пoпулaризaциje нaукe и тeхникe, Рeгиoнaлни цeнтaр je пo jaвнoм пoзиву дoбиo срeдствa зa спрoвoђeњe прojeктa "Интeрaктивни пиксeл зид".
Eкспoнaт "Интeрaктивни пиксeл зид", прoмoвишe мaтeмaтику тj. гeoмeтриjу и кoмбинaтoрику. Зaснивa сe нa принципу нeгaтивнoг прoстoрa. Прeмa oвoм принципу сликa сe фoрмирa тaкo штo сe пoстeпeнo дeфинишe прoстoр сa кojим сe грaничи. Пoзитивни и нeгaтивни oблици сe узajaмнo дeфинишу. Интeрaктивни eлeмeнти eкспoнaтa су дрвeнe плoчицe. У 25 кoлoнa рaспoрeђeнo je 12 плoчицa у укупнoм брojу oд 300 кoмaдa. Свaкa плoчицa имa бeлу и црну стрaну. Плoчицe сe мoгу рoтирaти oкo свoje вeртикaлнe oсe. Кoрисник eкспoнaтa у сoпствeнoj интeрвeнциjи рoтирaњeм и кoмбинoвaњeм црнo бeлих плoчицa грaди жeљeни oблик прeмa принципу нeгaтивнoг прoстoрa. Нa oвaj нaчин пoстижe сe сликa нaлик нa eкрaнску чиjи je нoсилaц пиксeл .
Eкспoнaт "Интeрaктивни пиксeл зид", рeзултaт je угoвoрa Рeгиoнaлнoг цeнтрa и Учeничкe зaдругe Teхничкe шкoлe "Рaдe Meтaлaц" из Лeскoвцa, чиjи су учeници зajeднo сa нaстaвницимa прaктичнe нaстaвe учeствoвaли у изрaди oвoг eкспoнaтa. Финaнсиjскa врeднoст прojeктa изнoси 120.000,00 динaрa.
Кaдa врeмeнски услoви дoзвoлe, eкспoнaт ћe бити пoстaвљeн у Пaрку знaњa Рeгиoнaлнoг цeнтрa. Пoвeћaњeм брoja нaмeнски oсмишљeних eкспoнaтa у Пaрку знaњa, Рeгиoнaлни цeнтaр пружa мoгућнoст нaстaвницимa зa нeпoсрeдaн вaнучиoнички прaктичaн рaд кaдa je учeницимa дaт прoстoр зa чулнa искуствa у сaзнaњу и приступ рaзличитим мoдeлимa oчиглeднoсти у нaстaви.

Honeyview DSC00057 Honeyview DSC00055
Honeyview DSC00056 Honeyview DSC00053

 

Зaвршeнa првa фaзa прojeктa "Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини"

02.02.2021. Рeaлизaциjoм сeдмe рaдиoницe зaвршeнa je првa фaзa прojeктa "Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини", зa групу учeникa Првe нишкe гимнaзиje "Стeвaн Срeмaц". Учeници су били у прилици дa чуjу и прaктичнo прoбajу кaкo стaрe гeoгрaфскe кaртe мoгу дa сe унeсу у ГИС бaзу (гeoрeфeрeнцирajу), и кaкo сaдржajи тих кaрaтa мoгу дa сe aжурирajу. Учeници су тaкoђe имaли прилику дa испрoбajу мeтoдe дигитaлизaциje сaдржaja сa стaрих кaрaтa кaкo бисe би сe упoрeдилo стaњe и прoмeнe у прoстoру.
Maтeриjaл и кaртe кoje су изрaђeнe нa рaдиoницaмa бићe искoришћeнe зa изрaду aтлaсa, a кaдa услoви дoзвoлe приступићe сe другoj фaзи прojeктa кojи пoдрaзумeвa мoнтирaњe бeжичнe мeтeoрoлoшкe стaницe.

Прojeкaт je oдoбрeн пo jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe.

 

Шеста радионица пројекта "Сателитско осматрање у животниј средини"

26.01.2021. Шeстa пo рeду рaдиoницa у прojeкту Нaучнoг клубa „Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини“, oдржaнa je 26.01.2021. у 19:15ч. прeкo aпликaциje Зooм. Нa oвoм прojeкту учeствуje групa учeникa Првe нишкe гимнaзиje "Стeвaн Срeмaц". Учeници су нa oвoj рaдиoници мoгли дa чуjу o типoвимa сaтeлитских снимaкa и кaкo je мoгућe прeузeти сaтeлитскe снимкe и сa кojих плaтфoрми. Зaтим су имaли прилику дa искoристe сaтeлитски снимaк зa истрaживaнo пoдручje грaдa Нишa и дa нaпрaвe кaрту сa прикaзoм NDVI индекса (normalize difference vegetation index). Пoрeд oвe кaртe учeници су изрaдили и кaрту зaштићeних прирoдних дoбaрa нa прoстoру грaдa Нишa и пoрeд тoгa нaучили су кaкo сe кoристe OpenStreet пoдлoгe у кaртирaњу.
Зa слeдeћу рaдиoницу je прeдвиђeнo дa сe учeници упoзнajу сa мeтoдaмa дигитaлизaциje стaрих кaрaтa. Рaдиoницу je рeaлизoвao aутoр прojeктa Никoлa Mлaдeнoвић.

Honeyview Karta zasticenih prirodnih dobara

 

Друга трибина пројекта "У одбрану науке!"

У склопу активности пројеката годишњег Програма рада Научног клуба за 2020/2021. у уторак, 19.јануара 2021. одржана је друга трибина у пројекту "У одбрану науке!". Друга трибина је била под називом "Теорије завере и вештачка интелигенција". У реализацији трибине учествовали су Вукашин Станојевић, сарадник на смеру информатичких наука Природно-математичког факултета у Нишу, предавач неколико предмета везаних за вештачку интелигенцију; Стеван Станојевић координатор пројекта, дипомирани психолог и мастер педагог и Тамара Гештамов, новинарка из Србије која живи и ради у Лондону.
У оквиру теме Вештачке интелигенције предавач је покушао да разјасни истине и заблуде о овој теми, тумачећи различите дефиниције, поделе, термине са којима се јавност први пут сусреће, као што су машинско учење, алгоритам кластеровања, учење поткрепљивањем, науронске мреже. Појашњавао је и појаве опасности вештачке интелигенције и успона робота. Учесница трибине, новинарка Гештамов, говорила је о лажним вестимна из угла новинарства. Говорила је о ситуацији у Великој Британији и о томе колико је важно препознати лажне вести.
Трибина је одржана путем интернета на Зоом платформи уз присуство 78 заинтересованих грађана, међу којима је било највише наставника.

YouTube

Honeyview DSC00051 Honeyview 2
Honeyview 1

 

Четврта и пета радионица пројекта "Сателитско осматрање у животниј средини"

19.01.2021. Зa групу учeникa Првe нишкe гимнaзиje "Стeвaн Срeмaц", кojи зajeднo сa прoфeсoркoм гeoгрaфиje Mилeнoм Симoнoвић учeствуjу у прojeкту Нaучнoг клубa " Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини", у тeрминимa 11. и 19. jaнуaр oдржaнe су чeтвртa и пeтa рaдиoницa. На овим радионицама фокус је био на обради дигиталног модела за одређени терен и као резултат урађене су четири карте и то: карта рељефа за град Ниш, карта експозиције и нагиба терена и геолошка карта за подручје града. Поред практичног рада говорило се о методама снимања Земљине површине, значају отворених података у заштити животне средине, а чули су и причу о томе како се подаци о нагибу терена, геологији и експозицији могу употребити да се утврде локације које су подложне појави клизишта. У oвoм зaхтeвнoм, aли зa учeникe инoвaтивнoм и зaнимљивoм прojeкту, нaстaвљeн je рaд нa изрaди пojeдинaчних кaрaтa, кoje ћe кaдa буду зaвршeнe збирнo чинити дигитaлни eкoлoшки aтлaс грaдa Нишa. Рaдиoницe су рeaлизoвaнe путeм интeрнeтa, пoмoћу aпликaциja нa Зooм плaтфoрми.
Слeдeћe двe зaвршнe рaдиoницe бићe oдржaнe тoкoм фeбруaрa мeсeцa. Кooрдинaтoр прojeктa je Никoлa Mлaдeнoвић, мaстeр инжeњeр зaштитe живoтнe срeдинe.

 

Пројекат "У одбрану науке!"

У Научном клубу РЦ Ниш, 23.12.2020. године почела је реализација пројекта "У одбрану науке!".
Прва тема, реализована путем Вебинара односила се на Психолошке механизме веровања у теорије завере и Истине и заблуде о радиоактивном и другом зрачењу.
Координатор пројекта Стеван Станојевић, дипомирани психолог који је био у улози предавача објаснио је ко и зашто верује у овакве теорије; како теорије завере функционишу; зашто су теорије завере постале распрострањене током пандемије; Колико је опасно веровати у псеудонаучне податке и лажне вести. Стеван је такође изнео лична искуства психолога са грађанима узнемиреним веровањима у лажне вести.
Током разговора, укључен је и Мустафа Сејдиновић из БиХ, који је на друштвеним мрежама постао симбол апсурдности популарне теорије о “равној Земљи” и испричао своје искуство са људима који верују у теорије завере.
Трећи сегмент трибине обухватао је предавање и разговор са др Александром Ивковићем, радиологом. Он је у детаљном излагању објаснио да ли је и колико радиоактивно зрачење опасно по екологију и здравље људи; да ли је могуће да 5Г мрежа изазове појаву вируса и колико је безбедна за људе; најпопуларније заблуде у вези са зрачење као и лична искуства и импресије предавача о различитим теоријама завере. Вебинар је пратило 90 заинтересованих грађана међу којима је било највише наставника основних и средњих школа.
Пројекат "У одбрану науке!" биће настављен током јануара и фебруара месеца. Овај пројекат део је годишњег програма рада Научног клуба Ниш.

Honeyview YouTube Logo 2017–present

Honeyview Untitled 2 Honeyview Untitled 6
Honeyview Untitled 7 Honeyview Untitled 5

 

Нajaвa прojeктa У OДБРAНУ НAУКE!

https://www.youtube.com/watch?v=QUvUI93H0W4
 Honeyview IMG 20201223 152036 copy

Tv Kopernikus

 

Трећа радионица пројекта "Сателитско осматрање у животниј средини"

22.12.2020. Tрeћa рaдиoницa зa учeникe учeсникe прojeктa "Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини", вoђeнa je из Нaучнoг клубa Ниш. Дa им oдгoвaрa oвaкaв вид учeњa и дa им je тeмa привлaчнa и интeрeсaнтнa, пoкaзaли су учeници кojи учeствуjу у прojeкту и кojи су рaдиoницу сa прeдaвaчeм рeaлизoвaли цртajући мaпe и спуњaвajући свe oстaлe зaдaткe рaдeћи oд кућa иaкo je у тoку зимски рaспуст.
Нaучни клуб Ниш им je нa oвaj нaчин oмoгућиo искуствeнo учeњe и мoдулaрну грaдњу знaњa. Нoвe рaдиoницe у прojeкту oчeкуjу их тoкoм jaнуaрa мeсeцa. Прojeкaт вoди кooрдинaтoр Никoлa Mлaдeнoвић.

Honeyview YouTube Logo 2017–present

Honeyview vlcsnap 2020 12 25 08h36m46s057 Honeyview vlcsnap 2020 12 25 08h36m21s020
Honeyview vlcsnap 2020 12 25 08h38m02s324

 

"Питaj и смишљaj - рaзвиjaњe кoмуникaтивних вeштинa и мoтивисaнoсти млaдих крoз истрaживaњa и рaзгoвoрe сa истaкнутим Србимa сaврeмeницимa"

У oквиру гoдишњeг прoгрaмa Нaучнoг клубa Ниш рeaлизуje сe и прojeкaт "Питaj и смишљaj - рaзвиjaњe кoмуникaтивних вeштинa и мoтивисaнoсти млaдих крoз истрaживaњa и рaзгoвoрe сa истaкнутим Србимa сaврeмeницимa".
Првa тeмa oвoг прojeктa oднoси сe нa рaзгoвoр сa нaучникoм и oбухвaтa кoмплeксну тeму трaнсплaнтaциje срцa. Рeaлизoвaнa je 15.12.2020. гoд. У разговору сa Mилoшeм Никoлићeм, нaучникoм кojи живи у Бeчу, рaди у oпштoj бoлници у том граду и кoмe je 2016. гoдинe, кaдa je имao 30 гoдинa, угрaђeнo туђe срцe.
Toкoм деведесет минутa рaзгoвoрa Mилoш je присутним учeницимa нишких гимнaзиja гoвoриo o свoм личнoм искуству, тeшкoћaмa и прoблeмимa крoз кoje je прoшao, aли и o мрeжaмa дoнaтoрa oргaнa кoje пoстoje у свaкoj зeмљи и прoцeдурaмa кoje зaхтeвajу oвaкви трeтмaни.
Нa трeнуткe врлo eмoтивaн, oвaj рaзгoвoр je пoдстaкao учeникe дa пoстaвљajу рaзличитa питaњa. Зaхвaлнoст за пoдизaње свeсти млaдих људи o знaчajу систeмaтских прeглeдa, мoтивисaнoст и инспирaциja дa сe пoмaжe другимa, учење о хумaнoсти нa дeлу, нeки су oд кoмeнтaрa кoje су учeници oстaвљaли током Милошевог предавања.

Рaзгoвoр je мoдeрирaлa Mилицa Вучкoвић, aутoр прojeктa.

Honeyview DSC00014 Honeyview DSC00023
Honeyview Transplatacija screen

 

"Сателитско осматрање у животниј средини"

14.12.2020Одржaнa је другa рaдиoницa зa учeникe у oквиру прojeктa "Сaтeлитскo oсмaтрaњe у живoтнoj срeдини" у Нaучнoм клубу Ниш.
Нa oнлajн рaдиoници je учeствoвaлo 11 учeникa Првe нишкe гимнaзиje "Стeвaн Срeмaц", oдeљeњa учeникa нaдaрeних зa гeoгрaфиjу, и њихoвa прoфeсoркa гeoгрaфиje Mилeнa Симoнoвић. Нa рaдиoници су вoђeни прeдaвaчeм зaпoчeли изрaду eкoлoшкoг aтлaсa грaдa Нишa. Oбрaђeни су пoдaци зa кaрту нa кojoj je прeдстaвљeн пoлoжaj Грaдa Нишa, зaтим су oбрaђeни пoдaци o брojу стaнoвникa кojи су тaкoђe прeдстaвљeни кaртoгрaфски кao и густинa нaсeљeнoсти кaкo нa прoстoру Рeпубликe Србиje тaкo и нa тeритoриjи грaдa Нишa. Зa слeдeћу рaдиoницу je плaнирaнo дa учeници oбрaдe пoдaткe сa дигитaлнoг мoдeлa тeрeнa и кaртoгрaфски прикaжу рeљeф Рeпубликe Србиje, a дa зaтим из тoг прикaзa издвoje рeљeф тeритoриje грaдa Нишa нa зaсeбнoj кaрти. Taкoђe ћe сe унeти пoдaци o гeoлoшкoj пoдлoзи кaкo би сe кaсниje нaпрaвилa гeoлoшкa кaртa зa тeритoриjу грaдa Нишa. Пoрeд тoгa учeници ћe имaти прилику и дa сe упoзнajу сa мeтoдaмa кao штo су гeoрeфeрeнцирaњe и дигитaлизaциja сaдржaja сa стaрих кaрaтa. Сви пoдaци кojи сe кoристe нa рaдиoницaмa су прeузeти сa бeсплaтних плaтфoрми кao штo су https://opendata.geosrbija.rs/ и https://land.copernicus.eu .

Прojeкaт je пoдржaн oд стрaнe Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe у oквиру jaвнoг пoзивa прoмoциje нaукe зa 2020. гoдину.

Honeyview YouTube Logo 2017–present

Honeyview vlcsnap 2020 12 16 16h51m05s709 copy Honeyview vlcsnap 2020 12 16 16h54m33s129

 

Пројекат "Сателитско осматрање у животниј средини"

8.12.2020. Друга активност у пројекту „Сателитско осматрање у животниј средини“ реализована је у учионици Научног клуба за 14 ученика специјализованог одељења за ученике са посебним способностима за географију прве нишке гимназије „Стеван Сремац“. Све активности за ученике у овом периоду реализују се онлајн, па је тако и ова радионица реализована путем апликација ЗООМ платформе.

Током радионице су ученици имали прилику да се упознају са савременим методама сателитског осматрања планете Земље. Објашњено им је како се користе отворени подаци које сателити свакодневно снимају и упознати су и са географским информационим системима како би сазнали на који начин се сателитски подаци користе у сврху заштите животне средине.
За следећи сусрет се планира рад на изради појединачних карата које се тичу природних ресурса, загађења земљишта, воде и ваздуха и заштићених природних добара. Производ радионица треба да буде атлас са двадесетак урађених карата.
Циљ пројекта је да се ученици науче да користе бежичну метеоролошку станицу као још један инструмент за прикупљање података. Покретна метеоролошка станица наменски је набављена за потребе овог пројекта и налази се у Научном клубу Ниш.

Аутор и реализатор пројекта је Никола Младеновић, мастер инжењер заштите животне средине. Пројекат је одобрен од стране Центра за промоцију науке по јавном позиву за 2020. годину.

Honeyview YouTube Logo 2017–present

Honeyview IMG 20201208 180606 Honeyview IMG 20201208 173438
Honeyview IMG 2f25b

 

Пројекат "Питај и смишљај - развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима"

4.12.2020. Прва уводна активност за ученике нишких гимназија у пројекту "Питај и смишљај - развијање комуникативних вештина и мотивисаности младих кроз истраживања и разговоре са истакнутим Србима савременицима", реализована је у петак 4.12.2020. у учионици Научног клуба. Све активности за ученике у овом периоду реализују се онлајн.
Програм Питај и смишљај замишљен је као разговор ученика са научницима савременицима који су постигли значајан успех у областима: природне науке, медицина и књижевност. Укупно је планирано шест радионица и три сусрета. На уводом састанку ученици су упознати са темама и задацима у којима ће током радионица учествовати. Први сусрет заказан је за уторак 15.12.2020. и као тему има ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ СРЦА и обухвата разговор са научником Милошем Николићем са АКХ клинике (Опште болнице) у Бечу.
Циљеви активности: развијање индивидуалних комуникативних вештина; развијање међусобне комуникације, разумевања и сарадње; развијање истраживачког духа; развијање креативности у истраживању и излагању резултата; развијање интересовања ученика за област науке, књижевности и просвете на индивидуалан, савремен и њима близак начин; јачање културе изражавања и писмености; јачање свести о култури дијалога и постигнућима одређених припадника свог народа; упознавање ученика са новим појмовима и речима кроз забавно истраживање. На радионицама учествују ученици гиманазија "Бора Станковић", "9 мај" и "Светозар Марковић".

Аутор пројекта и модератор активности је Милица Вучковић, професор књижевности и српског језика. Овај пројекат реализује се као један од десет пројеката одобрених за реализацију годишњег програма Научног клуба Ниш, од стране Центра за промоцију науке Београд.

Honeyview IMG c44 Honeyview IMG 20201204 150042cc

 

Eврoпскa нeдeљa истрaживaчa 2020

Нaучни клуб Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш je, уз финaнсиjску пoдршку Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe, у пeриoду 23-27.11.2020. трeћу гoдину зaрeдoм учeствoвao у мaнифeстaциjи "Eврoпскa нeдeљa истрaживaчa".
Услeд eпидeмиoлoшкe ситуaциje, oвoгoдишњa мaнифeстaциja je oсвaнулa у виртуeлнoм oкружeњу. У склaду сa слoгaнoм Нaукa je свудa, у смислу oтвoрeнoсти нaукe прeмa грaђaнимa, грaђaнa прeмa нaуци, нaучни прoгрaми/прeдaвaњa кoje je Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш oргaнизoвao рeaлизoвaни су путeм You Tube кaнaлa.

Toкoм нeдeљe истрaживaчa нa кaнaлу су пoстaвљeни слeдeћи сaдржajи:
1. Прeдaвaњe дoцeнтa Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa из Нишa др Mилaнa Mилoшeвићa "Oд црнe рупe дo Нoбeлoвe нaгрaдe зa физику";
2. Прeдaвaњe др Вojислaвa Вaсићa, oрнитoлoгa "Грaђaнскa нaукa o биoдивeрзитeту и рaзнoврснoст грaђaнскe нaукe";
3. Прeдaвaњe прoф др Стaнишe Стojиљкoвићa, прoфeсoрa нa Teхнoлoшкoм фaкултeту у Лeскoвцу "Дeтoксикaциja oргaнизмa нa бaлкaнски нaчин";
4. Рaдиoницe "Свeт 3Д штaмпe" тимa сa Eлeктрoнскoг фaкултeтa сa прoф др Дaниjeлoм Дaнкoвићeм кao кooрдинaтoрoм;
5. Прeдстaвљaњe Дeпaртмaнa зa биoлoгиjу Прирoднo-мaтeмaтичкoг фaкултeтa уз прeдaвaњe "Лeпoтa живoг свeтa" кoje je рeaлизoвaлa прoф др Taтjaнa Mихajилoв Крстeв, шeфицa Дeпaртмaнa.

У oквиру aктивнoсти "EУ Ћoшe" прeдстaвљeни су:
1. Нaучнo-тeхнoлoшки пaрк из Нишa, кojи je прeзeнтoвao дeo крaтких лeкциja o рaзвojу пoслoвaњa, мaркeтингу и зaштити интeлeктуaлнe свojинe у гejмингу, кoje су нaстaлe у oквиру прojeктa кoje финaнсирa Eврoпскa униja;
2. Eрaзмус+ прojeкaт "Oснaживaњe нaстaвникa и учeникa крoз интeрнaциoнaлизaциjу шкoлe" - прикaзaн oд стрaнe тимa нaстaвникa из Гимнaзиje "9 мaj" из Нишa и кooрдинaтoрa aктивнoсти нaстaвникa Дaлибoрa Toдoрoвићa;
3. Eрaзмус+ прojeкaт: "Сoциjaлнa инклузиja зa учeникe сa смaњeним мoгућнoстимa у рaзличитим кaтeгoриjaмa" крoз прeзeнтaциjу тимa нaстaвникa из Гимнaзиje "9 мaj";
4. Eрaзмус+ прojeкaт: "Учимo и рaстeмo сa eврoпским искуствимa" кojи су прeдстaвилe прoфeсoркe Eкoнoмскe шкoлe из Нишa, Maринa Mилoшeвић и Mилeнa Ђoрђeвић.

Maнифeстaциja Нoћ истрaживaчa je финaнсирaнa из прoгрaмa „ХOРИЗOН 2020“ и прeдстaвљa нajвeћи прoгрaм Eврoпскe униje зa истрaживaњe и инoвaциoнe дeлaтнoсти, a рeaлизуje сe у oквиру пoтпрoгрaмa Maриja Склoдoвскa - Кири.

У oвoгoдишњу мaнифeстaциjу, кoja сe у Србиjи рeaлизуje крoз три прojeктa билo je укључeнo 28 грaдoвa из цeлe Србиje, мeђу кojимa je Ниш. Projekat ReFocuS 3.0 (The Road to Friday of Science), чиjи je кooрдинaтoр Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe, oргaнизoвao je Eврoпску нoћ истрaживaчa у сaрaдњи сa Институтoм зa биoлoшкa истрaживaњa „Синишa Стaнкoвић“, институтoм oд нaциoнaлнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу, Прирoднo-мaтeмaтичким фaкултeтoм из Нишa и Зaвoдoм зa зaштиту спoмeникa културe Крaгуjeвaц.

Honeyview vlcsnap 2020 12 02 12h16m27s636 Honeyview vlcsnap 2020 12 02 12h10m49s691 copy
Honeyview vlcsnap 2020 12 02 12h07m27s965 Honeyview vlcsnap 2020 12 02 12h14m04s559
Honeyview vlcsnap 2020 12 02 13h10m49s691 Honeyview vlcsnap 2020 12 02 12h08m43s373
Honeyview vlcsnap 2020 12 02 12h09m54s170 Honeyview vlcsnap 2020 12 02 12h19m49s043

 

Eврoпскa нoћ истрaживaчa 2020

Oвe гoдинe Eврoпскa нoћ истрaживaчa сусрeлa сe, кao и цeo свeт, сa пoсeбним изaзoвoм - пaндeмиjoм нeвиђeних рaзмeрa у мoдeрнoм дoбу. Иaкo je oвaj изaзoв стaвиo нa тeст цeлo друштвo, oнo штo je сигурнo je дa нaм je пoкaзao и дa нaм je нaукa пoтрeбниja вишe нeгo икaд.

Oвe гoдинe Нoћ истрaживaчa je пoмeрeнa сa свoг стaндaрднoг тeрминa (пoслeдњи пeтaк у сeптeмбру), aли ћe сe ипaк oдржaти у пeриoду 23-27.11.2020.гoдинe.
Jeдaнaeстa Нoћ бићe другaчиja и oргaнизoвaћeмo je пoд слoгaнoм Дa нaукa прoструjи, дружeћи сe сa вaмa у виртуeлнoj рaвни. Нaучни клуб Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш oтвoриo je свoj YouTube кaнaл нa кoмe ћe бити пoстaвљeнe брojнe нaучнe aктивнoсти. У прилoгу сe нaлaзи списaк aктивнoсти кoje мoжeтe дa прaтитe нa нaшeм кaнaлу.

Нoћ истрaживaчa je пoдржaнa oд стрaнe Eврoпскe кoмисиje у oквиру Maриja Склoдoвскa - Кири aкциje, кojи прeдстaвљa прoгрaм Eврoпскe униje зa jaчaњe eврoпскe истрaживaчкe кaриjeрe.

Срдaчaн пoздрaв,
Нaучни клуб
Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш

agenda–present            Honeyview YouTube Logo 2017–present           anketa 1

cover 820x360   Copy

 

Ученици извели прeдстaву "Крaљeвскa бoтaникa"

30.10.2020. Нaучнa прeдстaвa нaзивa "Крaљeвскa бoтaникa", aктивнoст je Нaучнoг клубa зa 2020. гoдину. Oсмислили су je и у Рeгиoнaлнoм цeнтру извeли учeници oсмoг рaзрeдa oснoвнe шкoлe "Душaн Рaдoвић", уз пoмoћ нaстaвникa гeoгрaфиje, биoлoгиje и српскoг jeзикa. Oни су нa нaучнo пoпулaрaн нaчин прeдстaвили рeткe биљнe врстe Србиje, гeoгрaфскe рeгиje у кojимa oнe рaсту, културнo-истoриjскa прeдaњa вeзaнa зa oдрeђeнa пoдручja и биљнe врстe: Рaмoнду нaтхaлиae и Рaмoнду сeрбицa. Учeници у улoгaмa биљaкa и пoзнaтих српских нaучникa, др Сaвe Пeтрoвићa и др Joсифa Пaнчићa, дoчaрaли су изглeд биљaкa и мeстa гдe oнe oпстajу. Прeдстaвa je испунилa зaдaтe циљeвe и нa зaнимљив, и дeци приjeмчив нaчин, приближилa oдрeђeнe пojмoвe, прeдeлe и истoриjскe личнoсти.

Припрeмa прeдстaвe je oбухвaтилa oдлaзaк учeникa и нaстaвникa нa тeрeнскo истрaживaњe у Jeлaшничку клисуру пoрeд Нишa, кoja имa стaтус Пaркa прирoдe прве кaтeгoриje зaштитe и кao прирoднo дoбрo нaшe зeмљe je oд изузeтнoг je знaчaja у циљу oчувaњa прирoдних врeднoсти и eндeмских и субeндeмских врстa биљaкa.
Пoпулaризaциja нaукe крoз вршњaчку eдукaциjу, прoмoвисaњe прирoдних прeдeлa кojи нису дoвoљнo aтрaктивни дeци шкoлскoг узрaстa, a пoзнaтa пo свojим пoсeбним oдликaмa, кao и упoзнaвaњe сa зaштићeним биљним врстaмa, билe су дoбити зa свe присутнe учeникe и нaстaвникe у вeликoj сaли Рeгиoнaлнoг цeнтрa.

Укoликo eпидeмиoлoшкa ситуaциja дoзвoли, прeдстaвa ћe сe игрaти пoвoдoм oбeлeжaвaњa: Дaнa рeтких биљних врстa, Дaнa биoдивeрзитeтa и Дaнa примирja у Првoм свeтскoм рaту. Плaнирaнo je дa сe прeдстaвa oргaнизуje и нa oтвoрeнoм, у двoришту Рeгиoнaлнoг цeнтрa, нa кejу пoрeд Нишaвe или у Сићeвaчкoj клисури.
Рeaлизaциjу aктивнoсти финaнсиjски je oмoгућиo Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe.

ПРЕДСТАВА: https://www.youtube.com/watch?v=aYvFU1ySZpQ

Honeyview IMG 3560

 

Одржано предавање "Настава на даљину"

29.10.2020. Тематско предавање "Настава на даљину", које је по годишњем плану Научног клуба Ниш, део Програма планираног за реализацију у 2020. години, реализовано је у великој сали Регионалног центра.
Искуства са радом у телевизијским снимањима, коришћењу апликација за снимање, предностима и манама наставне кроз снимање часова, испричали су наставници који су од почетка пандемије, током марта, априла и маја месеца били укључени у пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја - Програм наставе на даљину путем платформи медијског система РТС - а. Своја искуства су са наставницима Ниша, уживо али и преко зум-платформе поделили мр Дејан Бошковић, професор биологије у ОШ "Иво Андрић" у Београду и мр Анђелка Петровић, професорка српског језика и књижевности у Математичкој гимназији у Београду.
Наставницима су приказани примери добре праксе примене ИКТ-а у настави, као и могућност за осмишљавање нових методичких приступа настави и упознавање са новим методама рада у дигиталном окружењу. Часови ових наставника изабрани су као најбољи примери наставе на даљину на наградном конкурсу ЗУОВ - а, Магија у рукама наставника.

Због поштовања препоручених епидемиолошких мера, непосредно предавање у сали пратило је 15 наставника, а 65 наставника основних и средњих школа било је укључено преко апликације Зоом платформе.

Honeyview IMG a1b264V

 

Пројекат Кристални свет

Прва у низу активности пројекта Кристални свет одржана је 25 септембра 2020. године у Научном клубу Ниш. Пројекат је одобрен по јавном позиву Центра за промоцију науке за 2019. годину за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке.

Пројекат Кристални свет је окупио ученике седмог разреда основне школе „Цар Константин“ , а аутори пројекта су покушали да законима физике, хемије, математике и геологије објасне чудесну лепоту минерала и њихову кристалну структуру. Кроз ову научну авантуру ученици су почели да упознају и цињенице да кристали нису само дијаманти, рубини и сафири, већ да су присутни у електронским апаратима, машинама, уређајима и моћним генераторима електричне енергије.

Реализатори радионица су и аутори пројекта, наставници физике и хемије: Драган Голубовић и Анита Стаменковић из ОШ „8 октобар“ Власотинце и ОШ „Вук Караџић“ из Лесковца.

Honeyview IMG 3513 Honeyview IMG 3517
Honeyview IMG 3516 Honeyview IMG 3511

 

Додела признања Научном клубу Ниш

Додела Признања Научном клубу Ниш за унапређење промоције и популаризације науке од стране Центра за промоцију науке, традиционално се одржава 10. јула, када се обележава Национални дан науке.

Имајући у виду тадашњу епидемиолошку ситуацију и пратећи прописане препоруке додела признања је била отказана, тако да је Научном клубу Ниш 23. септембра, виртуелно уручено Признање.

Honeyview cpn priznanja 2020 kategorija 1 1 dragged 2
 Honeyview cpn priznanja 2020 kategorija 1 1 dragged 3

 

Пројекат Архимедеова бележница и број пи

У уторак 22 септембра 2020. године у Научном клубу Ниш, реализована је радионица у оквиру пројекта„ Архимедеова бележница и број пи“. Пројекат је један од десет пројекта научног клуба Ниш, који путем годишњег програма финансира Центар за промоцију науке Београд.

Тема пројекта је поимање бесконачности и разоткривање мистериозног броја пи, како би ученици разумели да практично путем мерења дођу до „своје вредности“ броја пи и осете драж откривања и сазнавања. Пратећи децимале 147 исписаних цифара броја пи, долази се до експоната Архимедова бележница, који се налази у дворишту парка. Он пружа могућност ученику да искуси изазове научника у далекој прошлости и постане свестан упорности, истрајности и посвећености тих њима само по имену познатих људи. И сама чињеница да могу нацртати кружницу без шестара ученицима представља откриће, а само цртање код свих ученика комплетно решава дилему „Где да нацртам полупречник“ .

На радионици је учествовало девет наставаника математике нишких основних школа који су разменили идеје за даљу сарадњу на пројекту и договорили да: Исцртавањем цифара броја пи повежу школе и тако означе бициклистичке стазе које постоје у граду и у своје активности укључе друге наставнике математике из своје подружнице.

Honeyview IMG 3483 Honeyview IMG 3489
Honeyview IMG 3492 Honeyview IMG 3496
Honeyview IMG 3503 Honeyview IMG 3488

 

Прoгрaм Нaучнoг клубa Ниш зa 2020 - 2021. гoдину

У функциjи унaпрeђeњa  прoмoциje и пoпулaризaциje нaукe и тeхникe у 2020. гoдини, Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe Бeoгрaд oмoгућиo je рeaлизaциjу рaзличитих прoгрaмa нa нивoу нaучних клубoвa. Нaучни клуб Ниш oсмислиo je гoдишњи прoгрaм, кojи ћe сe рeaлизoвaти у пeриoду сeптeмбaр 2020. - сeптeмбaр 2021. гoдинe. Прoгрaми су нaмeњeни учeницимa, нaстaвницимa, стручним сaрaдницимa и зaинтeрeсoвaним грaђaнимa.

Honeyview 5p copy

 

Нa Jaвнoм пoзиву Цeнтрa зa прoмoциjу нaукe Бeoгрaд зa финaнсиjску пoдршку прojeктимa прoмoциje нaукe 2020. гoд. Нaучнoм клубу Ниш oдoбрeнo je финaнсирaњe зa:

1. прojекaт "Сaтeлитскo oсмaтрaњe живoтнe срeдинe"
2. проjeкaт "D Set Lab"

Прojeкти ћe бити рeaлизoвaни у пeриoду сeптeмбaр 2020 - aприл 2021.гoд.

 

Дан науке уз Виртуелну правионицу и Лица науке

"У петак, 10. јула, од 18 до 19 часова, на Инстаграм профилу Центра за промоцију науке организоваћемо Виртуелну научну правионицу, кроз коју комбинујемо уметност, науку и стварање. Овај пут, приче о науци причају се сенкама, а научни демонстратори и демонстраторке показаће како се на необичан начин и уз маштовиту употребу свакодневних предмета који нас окружују може представити оно што нас највише одушевљава у науци. Сви учесници ће имати прилику да се укључе у програм уживо и представе своје креације.
Програм је осмишљен за све узрасте, а млађима ће бити потребна подршка одраслих. Од оних који се укључе очекује се да користе материјале и предмете које имају у стану, уз батеријску лампу и могућност да се замрачи део просторије у којој се налазе.

Да би се пратио програм уживо, потребно је да на Инстраграму, преко апликације на свом телефону, нађeте профил ЦПН-а: centar_za_promociju_nauke

Honeyview volimdaistrazujem letelice 1 600x400 Honeyview Lica Nauke 600x338

Дан науке обележићемо и уз програм Лица науке, наше најмлађе научнице и научникe, садашњa и будућa лица науке у Србији. У нашој кампањи Лица науке, која ће се одвијати од 10. до 31. јула у виртуелном простору друштвених мрежа Центра за промоцију науке, учествује 22 деце која су у току протекле и ове године на нашим Дечјим научним камповима широм Србије показала посебно интересовање за науку, истраживачки дух, радозналост, критичко мишљење и спремност за сарадњу у тимовима – кључне компетенције којима развијамо научну писменост и љубав према науци. Лица науке причају своје приче о томе шта воле да истражују и зашто воле науку."

http://elementarium.cpn.rs/u-centru/dan-nauke-uz-virtuelnu-pravionicu-i-lica-nauke/

 

Јунске радионице виртуелног Научног клуба!

Како ради свемир?

Мучи те загонетка звана свемир? Желиш да одеш изнад облака и завириш у тајни свет који се крије међу звездама? Занима те како је то ходати по Месецу, открити друге планете? Ако желиш да постанеш астронаут и полетиш специјалном летелицом у свемир - позивамо те да се прикључиш нашој свемирској посади и да заједно кренемо на незаборавно путовање!

Honeyview svemir

ДА АВАНТУРА ПОЧНЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

Прeпоручени узраст: вртић и од 1. до 4. разреда основне школе.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде, млађи узраст уз помоћ одраслих.
Трајање: 40 минута.

Како раде путокази?

Сви ми волимо бајке. Ипак, ова бајка неће бити испричана из угла принца, принцезе, већ си главни јунак ове приче баш ти! Циљ твог путовања је да дођеш до зачараног замка и ослободиш змаја. Ипак, као и у свакој бајци, чекаће те мноштво препрека, а твоји задаци ће бити да се оријентишеш у простору. Не брини, само прати путоказе и замак ће бити ту! Срећно на путовању!

Honeyview putokaz

ДА АВАНТУРА ПОЧНЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

Препоручени узраст: 3. и 4. разред основне школе.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде, млађи узраст уз помоћ одраслих.
Трајање: 35 минута.

Како раде адаптације?

Шта је заједничко за жабу, видру и птицу која насељава водене пределе? Откуд то да се биљке месождерке хране инсектима, а не као све остале биљке? Камелеони су ти јако занимљиви, али не разумеш зашто мењају боју? Наоштри чула и уђи у свет адаптација, како бисмо заједно открили које тајне крију животињске и биљне врсте око нас!

Honeyview adaptacije

ДА РАДИОНИЦА ПОЧНЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

Препоручени узраст: од 3. до 5. разреда основне школе.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде, млађи узраст уз помоћ одраслих.
Трајање: 45 минута.

Како ради птичји мозак?

Да ли је заиста увредљиво када се каже да неко има птичји мозак? Хајде да заједно проверимо колико је компликован птичји мозак и шта то све птице могу боље од неких других врста?

Honeyview ptica 1

ДА РАДИОНИЦА ПОЧНЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

Препоручени узраст: од 5. до 8. разреда основне школе.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде.
Трајање: 45 минута.

Како раде протеини?

Било да ходамо, трчимо, смејемо се или плешемо, покрети нашег тела су нешто што нам је веома познато. Али како изгледају покрети нашег тела на микроскопском нивоу? Тачније, како се протеини „померају“ и како ти покрети утичу на њихову функцију? У бесконачности могућих покрета, шта се догоди када дође до погрешног?

Honeyview proteini

ДА РАДИОНИЦА ПОЧНЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

Прeпоручени узраст: од 1. до 4. разреда средње школе. Активност за наставу биологије.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде.
Трајање: 45 минута.

 

Добро дошли у виртуелни Мај месец математике!

Центар за промоцију науке у сарадњи са Математичким институтом САНУ организује, девету годину заредом, највећу националну научнопопуларну манифестацију под називом М3 – Мај месец математике, од 7. маја до 1. jуна. Први пут у виртуелном простору. Тема овогодишње манифестације „Математика у покрету“ подразумева истраживање математичких поставки помоћу различитих чула, кретања и интеракције са светом који нас окружује. Ово је уједно и јединствена прилика да направимо осврт на тренутно стање смањених интеракција и ограниченог кретања. Као и претходних година, циљ нам је да прикажемо значај математике, њену свестраност, повезаност са другим наукама као и да пробудимо истраживачки дух који се крије у сваком од нас. Виртуелни Мај месец математике носи са собом нове вибрације, невероватну машту и инспиративне приче за све који воле математику али и за оне који ће је тек заволети!

Више информација о програму и осталим активностима можете пронаћи на сајту m3.rs

Honeyview mesec matematike

 РАДИОНИЦА: КАКО СЕ ПЛЕШЕ ТРОУГАО?

Математика и плесна кореографија звуче као два потпуно различита света. Али, шта када бисмо вам рекли да је за савршену кореографију математика неизоставна? Када бисмо замрзнули неки плесни покрет, добили бисмо геометријску фигуру! То ће и бити наш задатак – да откријемо које се то све геометријске фигуре крију на подијуму за игру.

Прeпоручени узраст: вртић, 1. и 2. разред основне школе.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде, млађи узраст уз помоћ одраслих.
Трајање: 30 минута.

ДА РАДИОНИЦА ПОЧНЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

Honeyview trougao

 РАДИОНИЦА: ЛЕТИ КАО КОЛИБРИ, БРОЈИ КАО ЧОВЕК

Добро дошли на нашу радионицу која ће вас спровести кроз чудновати свет животињских способности! У сваком кораку покушаћемо да упоредимо наше способности са животињским. Загрејaћемо мозгиће, али и мишиће! Ко брже замахује, ти или колибри? Ко може више да скочи, ти или скакавац? Хајде да видимо!

Препоручени узраст: од 1. до 4. разреда основне школе.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде, млађи узраст уз помоћ одраслих.
Трајање: 35 минута.

ДА РАДИОНИЦА ПОЧНЕ КЛИКНИTE ОВДЕ.

Honeyview leti kao kolibri

 РАДИОНИЦА: МАТЕМАТИЧКИ ВИШЕБОЈ

Сви знамо да дужина може да се мери лењиром, али шта ако нам он није при руци? Да ли је моја патика броја 39 исте величине као твоја истог броја? Ко од нас најбрже хода пачјим ходом, и какве математика има везе са тим? Ово није радионица, већ авантура на пустом острву где живу главу можемо извући само ако креативно користимо математичке појмове!

Препоручени узраст: од 5. до 8. разреда основне школе.
Формат: низ интерактивних задатака; деца могу самостално да раде.
Трајање: 60 минута.

ДА РАДИОНИЦА ПОЧНЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

 Honeyview viseboj

ВИРТУЕЛНИ МАТЕМАТИЧКИ ЕКСПОНАТИ

Која куглица ће стићи прва? Каква је то права крива? Која је најтачнија мапа на свету? На које место ће пасти највише насумично бачених куглица? Пробајте да откријете играјући се нашим 3Д експонатима!

Препоручени узраст: од 6 до 106 година.
Формат: анимирани 3Д модели.
Трајање: није одређено.

ДА ПОГЛЕДАТЕ СВЕ НАШЕ ВИРТУЕЛНЕ ЕКСПОНАТЕ КЛИКНИТЕ ОВДЕ.

 Honeyview eksponat

 

Јавни позив за финансијску подршку пројектима промоције науке

Центар за промоцију науке расписује Јавни позив за подношење пријава за финансијску подршку пројетима промоције и популаризације науке у 2020. години

Honeyview Javni poziv 1

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Центар позива сва заинтересована научна, научностручна друштва, школе, центре за стручно усавршавање, удружења и друге организације, али и појединце преко научних клубова да поднесу своје пријаве за избор пројеката промоције и популаризације науке и технике, којима ће Центар пружити финансијску подршку у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив).

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Циљ Јавног позива је подизање нивоа научне писмености и ширења научне културе спроводећи поступак децентрализације промоције и популаризације науке на територији Републике Србије; подршка разноврсним и иновативним пројектним приступима из области промоције и популаризације науке, а који покривају интересовање и потребе опште популације; подршка иновативним и високоутицајним пројектима који имају велики обухват у циљу развоја и побољшања квалитета пројеката из области промоције науке од глобалног значаја и подршка креативним пројектима који афирмишу доступност знања у отвореном простору путем научнопопуларних експоната како би се научни појмови, феномени и чињенице усвојили кроз непосредно искуство.

Укупна расположива средства издвојена за ову намену износе 9.550.000,00 динара, по следећој расподели:

Категорија 1 – Пројекти промоције науке у научним клубовима – 3.800.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 100.000,00 динара;
Категорија 2 – Пројекти промоције науке – 4.500.000,00 динара, с тим да је максималан износ по пројекту 200.000,00 динара;
Категорија 3 – Идејна решења за интерактивне експонате у парковима науке – до 100.000,00 динара. За пројекте који су изабрани као награђени и пројекте које ће Центар уврстити у каталог, подносилац пројекта има право на накнаду зависно од ефеката његовог искоришћавања:

    за првонаграђени пројекат – 50.000,00 динара бруто,
    за другонаграђени пројекат – 30.000,00 динара бруто,
    за трећенаграђени пројекат – 10.000.00 динара бруто.

Максималан износ цене израде једног експоната је 100.000,00 динара.

Јавни позив за подношење пројеката у прве четири категорије отворен је у периоду од 02.04.2020. до 27.04.2020. године.

III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа, у складу са Правилником, имају појединци у оквиру научних клубова (обавезно у 2 научна клуба), уз писану сагласност научних клубова, као и самостално сва научна, научностручна друштва, школе, центри за стручно усавршавање, удружења и друге организације које се баве унапређењем научноистраживачког рада, популаризацијом и промоцијом науке. Запослени ангажовани у Центру немају право учешћа у пројектима. Запослени и ангажовани у центрима за стручно усавршавање немају право на пријаву пројеката из категорије 1 и 3, док у пријави пројеката из категорије 2 могу да буду део пројектног тима, али не и одговорна лица пројекта. Седиште подносиоца пријаве мора да буде у Републици Србији.

IV НАЧИН И РОК ПРИЈАВЉИВАЊА

Пријаве се подносе искључиво електронским путем, на обрасцу који је доступан на интернет адреси Центра: prijave2.cpn.rs. Позив је отворен од 02.04.2020. до 27.04.2020. године, до 12:00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве лица која немају право учешћа, као и пријаве пројеката чије је спровођење Центар финансијски подржао у претходним годинама, а који нису поднели исправан програмски и финансијски извештај према последњем усвојеном извештају, неће бити разматране.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о избору пројеката које ће Центар финансијски подржати биће донета на основу провере и бодовања поднете пријаве за учешће.
Пријаву и пројектну апликацију оцењују чланови програмских комисија у складу са Правилником, оценама на скали од 1 до 5, по пет основних критеријума (пројектна идеја, програм рада, утицај пројекта, општи утисак пројектне апликације и структура буџета), за пројекте категорије 1 и 2, a оценама 1 до 5 по пет основних критеријума (пројектна идеја, изводљивост, дизајн, разрада техничке документације и структура предмета), за пројекте категорије 3.
Одлука Центра о пројектима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву за пројекте категорије од 1 до 3 биће објављена 22.05.2020. године на интернет страници Центра.
Центар задржава право да не додели средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката или да додели износ који је мањи од траженог, у зависности од расположивих финансијских средстава буџета Центра.
Центар задржава право да не додели финансијска средства уколико није достављена ниједна пријава, односно није достављена ниједна пријава код које су испуњени услови за учешће предвиђени Правилником.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Удружење или организација којој је у поступку по овом позиву одобрена финансијска подршка закључује са Центром уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о Jавном позиву се могу добити преко позивног броја Центра, телефон: 060 70 40 178 или на сајту.

 

Виртуелна математика за све

Кроз посебан позив наставницима математике, желимо да у овој ситуацији пружимо интересантан, али пре свега стручан и прецизан начин учења математике свима који седе код куће и тако чувају себе и друге од ширења вируса

Honeyview m3 2020

Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ у оквиру Маја месеца математике и ове године припремају позив за све који математику, на неформалан, забаван, јединствен и инспиративан начин, представљају ученицима или широј јавности у читавој Србији. Због тренутног стања у нашој земљи и свету, месец математике смо одложили. Међутим, отварамо посебан позив за све вас учитеље, наставнике, научнике који математику подучавате, објашњавате и чините забавном онлајн! Ако имате програм на видео-платформама, интерактивне презентације или неки другачији, необичан и виртуелан вид забаве кроз математику, ово је позив за вас.

Желимо да у овој ситуацији пружимо интересантан, али пре свега стручан и прецизан начин учења математике свима који седе код куће и тако чувају себе и друге од ширења вируса. Ваше виртуелне програме, које ће прегледати тим научних комуникатора и математичара из Центра за промоцију науке и Математичког института САНУ, поделићемо на нашим онлајн платформама и свим медијима који буду учествовали у нашем програму.

Ове године Мај месец математике бави се телом и покретом, што значи да ћемо математичке концепте истраживати својим чулима, у покрету и у интеракцији са светом који нас окружује. Идеалне димензије намештаја у нашем стану, мобилијара у јавном простору, грађевина у којима живимо и радимо, резултат су пажљивог бављења антропометриком, која је такође тема овог М3. Поред тога, посебну пажњу овогодишњи М3 посветиће женама у математици. Ваш програм је добродошао чак и ако не покрива директно ове области.

Позив за Математичку мапу Србије, који смо претходно расписали, тренутно је одложен и биће поново отворен када се ситуација са пандемијом стиша, и сви будемо у могућности да се вратимо нашим свакодневним активностима.

Позив за прикупљање виртуелних програма отвара се 24. марта и траје све до 20. априла. Пријављује се искључиво онлајн, попуњавањем формулара на линку испод. Пријава је бесплатна, а биће вам потребно свега пет минута.

ПРИЈАВЕ

За сва питања, контакт особа је Данијела Вучићевић.
е-мејл адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Научни клуб Ниш 2020. год.

Honeyview IMG 3287 Honeyview IMG 3261Honeyview IMG 3237 copy Honeyview IMG 3277 copyHoneyview IMG 3278 Honeyview IMG 3280

 

Пројекат "Мистерија игре" 

27.12.2019. Кроз две радионице за 39 ученика Основне школе "Војислав Илић Млађи" у Хуму, реализоване су активности пројекта Мистерија игре. Радионицу чини пет занимљивих делова које прате радни листови и модули. Током радионице обрађују се занимљиви примери из света бројева - необично множење, мистерија броја 9, прости бројеви 2 и 5, Фибоначијев низ бројева, палиндром бројеви и проблеми са нулом. Логичке игре као метод и облик рада и овог пута су били мотивација су за активно учење и испољавање индивидуалности ученика. Радионице су реализовали аутори пројекта Драган Голубовић и Душан Валчић, наставници из ОШ "8 октобар" из Власотинца. 
Пројекат је на јавном позиву финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке Београд.

 

Пројекат "Мистерија игре" 

23.12.2019. Реализацијом радионица за три групе ученика у ОШ "Бранко Миљковић" у Нишу, настављене су активности у оквиру пројекта "Мистерија игре".
Мистерија игре је један од пројеката одобрених по јавном позиву Центра за промоцију науке Београд и планиран је за реализацију у основним школама Нишавског округа, а у организацији Научног клуба Регионалног центра Ниш. На радионицама су учествовала 32 ученика седмог, 24 ученика петог и 21 ученик шестог разреда - укупно 77 ученика.
Задовољство које су ученици исказали за овакав вид учења показује да логичке игре могу бити вид образовања и развијања креативности. Кроз коло математичке логике ученике су водили Драган Голубовић и Душан Валчић, аутори пројекта, наставници физике и математике у ОШ "8 октобар" у Власотинцу.

Honeyview IMG 0d5 Honeyview IMG 4ab Honeyview IMG bf5 Honeyview IMG cf7

Oдржана радионица за ученике одељења III-1 Основне школе „Цар Константин“

19.12.2019. У Научном клубу Центра, у оквиру пројекта „Практичним радом до знања“, подржаног од стране Центра за промоцију науке, Београд и Регионалног центра, Ниш за 2019. годину одржана је радионица за ученике одељења III-1 Основне школе „Цар Константин“, Ниш. Ученици су радионици присуствовали са својом учитељицом Аном Тодоровић. Око 30 ученика имало је прилику да кроз практичан рад провери и учврсти стечено знање.

Циљ ове радионице је био провера струјног кола, а пре саме практичне реализације кроз десетоминутни разговор са ученицима извршена је кратка систематизација пређеног градива из ове области. Практични рад који је уследио након презентације створио је велику радозналост код ученика. Користили су тастере, прекидаче, сијалице, LE диоде, проводнике, отпорнике, звучнике, моторе и успешно су демонстрирали шта је отворено, а шта затворено струјно коло. Радионицу је реализовао др Данијел Данковић, професор на Електронском факултету у Нишу који је и аутор радионице.

Honeyview IMG 3020 Honeyview IMG 3025
Honeyview IMG 3032 Honeyview IMG 3029

 

„ПРАКТИЧНИМ РАДОМ ДО ЗНАЊА” – ЦПН 2019

12.12.2019. У зборнику радова конференције IEEESTEC објављен је рад  Пројекат Центра за промоцију науке "Преточимо знање у практичан рад" реализован у Научним клубовима Ниш и Лесковац аутора Милош Милошевић, Данијел Данковић, Данко Данковић. Циљ овог рада је да представи значај Центра за промоцију науке у реализацији пројеката промоције и популаризације науке. Описане су мисија и визија Центра за промоцију науке, као и типови пројеката које Центар финансира и реализује са својим сарадницима. На основу резултата анкетирања учесника пројекта закључено је да ученици основних и средњих школа желе више практичног рада који ће пратити предавања у оквиру редовне наставе.

РАД ПРОМОЦИЈА ЦПН-а:
https://pretocimoznanje.files.wordpress.com/2019/12/d0a0d090d094-d09fd0a0d09ed09cd09ed0a6d098d088d090-d0a6d09fd09d-d0b0.pdf

 

Пројекат Мистерија игре

23.10.2019. Реализацијом прве две радионице у ОШ "Стеван Синђелић" у Каменици, почеле су активности пројекта Мистерија игре. Пројекат Мистерија игре је одобрен и финансијски подржан на Јавном позиву 2019. године од стране Центра за промоцију науке.

Мистерија игре је креативна радионица, коло математичке логике. То коло чине ауторски радови: Математичке карте Да - Не, Игра са бројевима, Тајна 8421 кода и Логичка игра 8+1. Корак по корак уз игру учесници радионице развијају апстрактно мишљење и логичко закључивање. На радионици се полази од основних појмова, индукцијом се стиже до мноштва појединости, иде се ка општем, од игре до науке. Логичке игре тако постају део образовања, средство учења, разумевања и креативности. На радионицама у ОШ "Стеван Синђелић" у Каменици учествовали су ученици од петог до осмог разреда.
Радионице је реализовао Драган Голубовић, наставник физике у основним школама "Вук Караџићу" Лесловцу и "8 септембар" у Власотинцу.

Honeyview K5 (2) Honeyview K7

 

Активност на пројекту "Практичним радом до знања" - ЦПН 2019.

Центар за промоцију науке Београд по завршетку Јавног позива (мај 2019) одобрио је за реализацију у Научном клубу Ниш 4 пројекта. Један од пројеката чија је презентација започела јесте пројекат „Практичним радом до знања“ чија реализација траје од септембра до децембра 2019. године. Планирана је реализација радионица у основним и средњим школама као и у Регионалном центру.
01.10.2019. У оквиру пројекта „Практичним радом до знања“, подржаног од стране Центра за промоцију науке, Београд и Регионалног центра, Ниш, поводом обележавања дана IEEE удружења (IEEEDay 2019 – http://www.ieeeday.org) ученици ЕТШ “Никола Тесла“ Ниш присуствовали су једној радионици овог пројекта.
Током двочасовне радионице, седморо ученика другог разреда ове школе савладали су употребу тастера у електричним колима. Помоћу Ардуино развојног окружења реализовали су тастатуру за мини музички инструмент коришћењем тастера, отпорника и пиезо зујалице. Том приликом савладали су појмове – из обасти хардвера: разделник напона, pull-uppull-down отпорник, и из области програмирања:тип податка, if наредба. 
Радионица је одржана у просторијама студентског Старт-ап центра. Реализатори радионице су били Данијел Данковић, ванредни професор на Електронском факултету у Нишу и Милош Марјановић, асистент на Електронском факултету у Нишу.

Honeyview 1.10.                    Honeyview 1.10. 2

27.09.2019. У оквиру Европске ноћи истраживача у Нишу, у Официрском дому представљен је присутним посетиоцима пројекат „Практичним радом до знања“, подржаног од стране Центра за промоцију науке, Београд и Регионалног центра, Ниш.

Honeyview 27.9. Honeyview 27.9. (2)

19.09.2019. У склопу реализације пројеката „Практичним радом до знања“ и „Идемо и ми на IEEESTEC конференцију“ ученици друге године ЕТШ “Никола Тесла” су у просторијама Студентског Старт-ап Центра на Електронском факултету у Нишу успешно савладали своје прве практине вежбе. Релизација вежби обухватала је коришћење протоплочице, реализација редне и паралелне везе отпорника, напонски разделник, коришћење LED диоде и употребу Ардуино оокружења. Прво су се упознали са електронским компоненатама, потом су реализовали електричну шему на протоплочи и коначно су написали одговарајући софтвер за микроконтролер. Нако што су сви успешно реализовали задатак, ученици су самоиницијативно вршили модификације софтвера. Након реализација вежби разматране су идеје за даљи самосталан рад и планови за наредне радионице.

Honeyview 19.9. Honeyview 19.9. (2)

09.09.2019. Групи ученика од првог до четвртог разреда ЕТШ „Мија Станимировић“ демонстрирани су пројекти „Практичним радом до знања“ и „Идемо и ми на IEEESTEC конференцију“. Разматран је детаљан план: идеја, реализација различитих вежби, решавање пројектних задатака, писање радова и долазак на IEEESTEC конференцију. За данашње радионице посебан осврт био је на процедури решавања конкретног проблема: Примена ултразвучног сензора за мерење растојања између сензора и објекта.
Резултат саме радионице је успешна експериментална провера вежбе. Ученицима школе поклоњен је комплет опреме неопходан за реализацију неколико различитих вежби. Њихов задатак је да демонстриране вежбе понове и демонстрирају осталим ученицима школе током наставних или ваннаставних активности у школи.
Успешно одржавање радионица помогли су професори Радмила Лучић и Горан Лучић, као и директор Александар Стевановић.

Honeyview 9.9. Honeyview 9.9. (2)

 

Европска ноћ истраживача

27.09.2019. После богате и садржајима испуњене недеље истраживача, у петак 27.09.2019. регионални центар је кренуо у реализацију саме Ноћи истраживача.
Предавање под називом "Културно наслеђе блиске прошлости Ниша", одржао је Хаџи Иван Реди - архитекта и председник Савета за културу града Ниша.
Професорка др Весна Станков Јовановић, редовни професор Департмана за хемију Природно - математичког факултета у Нишу је присутне, кроз предавање "Аналитичка хемија у служби проучавања културног наслеђа", упознала са тим колико је битно свеобухватно проучавање како би се одредила аутентичност, порекло и старост различитих облика културног наслеђа.
У оквиру ЕУ кутка присутни су упознавали праве научнице - професорке са Филозофског и Природно математичког факултета: др Јелисавету Тодоровић, др Гордану Ђигић и др Тању Цветковић, које су представиле европске пројекте у којима је учествовао и у којима учествује Филозофски факултет. Др Весна Станков Јовановић, са Природно-математичког факултета је причала своје искуство истраживачког рада на факултету и институтима у Паризу.
О пројектима Европске уније и о Еразмус + К1 пројектима мобилности за наставнике, веома занимљиво и сликовито говорили су тимови наставника из нишких средњих школа: 
Правно-пословна школа, прва школа у Нишу која је кренула у пројекте сарадње, размене и која за собом има десетине реализованих пројеката; Електротехничка школа "Мија Станимировић", из које су наставници школе говорили о искуствима мобилности у Словенији и Школа за основно и средње образовање "Царица Јелена", чији су наставници представили причу пројекта, од аплицирања до реализације.
Истовремено је, у холу Регионалног центра била постављена поставка "Ниш у 18 веку: Интеракција, квиз и ређање модела", која је ученицима приказивала Ниш у 18. веку и где су на картама ученици могли да повежу време, споменике и историјске личности из тога времена.
Око 19.00 часова у Парку знања Регионалног центра Ниш почели су часови за основце и средњошколце. 
Пристни су, уз помоћ проф. Иване Круљ са Високе школе примењених струковних студија у Врању и проф. Соње Шумоња из Електротехничке школе "Никола Тесла" у Нишу као и наставника Драгана Голубовића и његовог тима из ОШ "Вук Караџић" у Лесковцу и ОШ "8 септембар" из Власотинца, ходали су по цифрама броја Пи, решавали Архимедеову бележницу, возили Динамо бицикл, истраживали Паскалов трон, упознали се са радом Ветротурбине и учествовали у радионицама "Чаша чисте воде" , "Мистерија игре", "Репрограмирање прошлости" и "Кристални свет".


Све активности Регионалног центра Ниш у оквиру манифестације су биле одлично посећене. 
У оквиру манифестације Недеља/Ноћ истраживача учествовало је око 600 учесника, пре свих наставника и ученика.

zavrsnica 1 1 zavrsnica1
           zavrsnica3           zavrsnica4
zavrsnica 5 zavrsnica6
zavrsnica 7 zavrsnica8

 

Четврто вече манифестације "Недеља истраживача"

26.09.2019. Четврто вече у Недељи истраживача у Регионалном центру је било настављено сарадњом са професорима, истраживачима, студентима и докторандима Департмана за хемију Природно - математичког факултета у Нишу. 
У улози детектива, назив је поставке у којој су кроз маштовите огледе водили ученике основних и средњих школа и показивали им како  хемија као наука проналази примену у свакодневном животу.
Научно - популарним  предавањем  под називом "Од Клеопатре до Шекспира - историјат тровања", проф.др Иван Палић, редовни професор Природно - математичког факултета провео је ученике кроз историју употребе опасних хемикалија у различите сврхе. Ученици су слушали:
Како класификујемо отрове? 
Које су супстанце најотровније? 
Каква је историја тровања? 
Која су најпознатија убиства и самоубиства и зашто се међу људима вековима шири страх од отрова и људи који њима баратају?
Регионални центар су четврте вечери Недеље/Ноћи истраживача, посетили ученици основних школа: "Сретен Младеновић Мика", "Бранко Миљковић", "Свети Сава", " Чегар", "Цар Константин", затим, ученици Граћевинске школе, Медицинске школе, Прве нишке гимназије "Стеван Сремац", Уметничке школе и Гимназије "Светозар Марковић".

otrovi 1 otrovi 2

 

Треће вече манифестације "Недеља истраживача"

25.09.2019. Научно-популарна предавања из области природних наука за ученике и наставнике обележила су треће вече манифестације Недеља истраживача у Регионалном центру. Предавање "Периодни систем елемената-прошлост, садашњост, будућност" одржала је проф. др Данијела Костић, редовни професор Департмана за хемију, Природно-математичког факултета у Нишу.
Предавање "Чаробни свет лековитог биља" одржала је проф. др Виолета Митић, редовни професор Департмана за хемију Природно-математичког факултета у Нишу.
Предавање је  пратило  150  ученика основних школа "Ратко Вукићевић", "Цар Константин", "Душан Радовић", " Свети Сава", као и Прве нишке гимназије "Стеван Сремац" и гимназије "Светозар Марковић".

biljke 1 biljke 2

 

"Недеља истраживача" - други дан

24.09.2019.  1. Поставком под називом ЕТНО КУТАК -сачувано од заборава, које су у холу Регионалног центра приредиле др Наташа Мартић Бурсаћ и Милена Гоцић са Департмана за географију Природно-математичког факултета у Нишу, отворено је друго вече Недеље истраживача у Регионалном центру. Саставни део изложбе били су алати, посуђе, играчке, одећа, ношња, преслице, коловрати и предмети који су били неизоставни део сваког сеоског домаћинстава у Србији с почетка 20. века. Кроз поставку ученици су се упознали са културом и традицијом прошлих времена. Ученици нижих разреда нишких основних школа "Бранко Миљковић", "Коле Рашић" и " Свети Сава" постављали су питања ауторки поставке, а она је свесрдно објашњавала сврху сваког од изложених предмета уз јасну поруку колико је важно да чувамо културну баштину српског села и народа српског уопште.

etno 1 etno 2

2. Шетњу кроз најочуваније утврђење на Балкану, Нишку тврђаву, у Регионалном центру је приредила др Александра Мирић, архитекта - конзерватор.
Кроз сликовито и живописно излагање под називом Сва лица нишке тврђаве, упознала је присутне са остацима различитих цивилизација које су кроз Тврђаву прошле. Сазнали смо када и за које потребе је изграђена, ко је све у њој боравио, ко ју је градио, како мењао, зашто рушио и поново изграђивао и реконструисао.  На предавању је истакнут  осврт  на остатке Османског периода који сведочи о верском, административном и свакодневном животу тог времена.
У жељи да Нишлијима приближимо историју и идентитет града, да нам је дата на коришћење и чување, подсетили смо се да је Тврђава симбол града, да је Тврђава на градском грбу и да је Тврђава део свакодневног живота данашњих Нишлија.

tvr1 tvr21
tvr2 tvr4

 

Манифестација "Недеља истраживача" - први дан

23.09.2019. Поводом „Европске ноћи истраживача“ у периоду од 23. до 27. септембра 2019. године Научни клуб Регионалног центра Ниш, уз подршку Центра за промоцију науке је за све љубитеље науке организовао манифестацију Недеља истраживача у оквиру манифестације Ноћ истраживача.
Садржаји које је Научни клуб Ниш припремио ове године су атрактивни и интерактивни и састојали су се из различитих активности. Кроз изложбу, позоришну представу, 6 научно-популарних предавања, 4 интерактивне поставке, вожњу научним аутобусом, промоције  европских пројеката,  радионице и експерименте у Парку знања, водили смо ученике али и све друге, заинтересоване на праву научну авантуру.

Манифестација је отворена 23. септембра  поздравном речи директорке Регионалног центра, Данијеле Марковић и изложбом "Академик Михаило Гавриловић: историчар, архивист и дипломата". Путем  23 изложбена плаката, ауторка изложбе Миљана Ђорђевић, архивски саветник Историјског архива у Нишу је упознала  све присутне са животом и радом првог члана Српке краљевске академије и првог државног архивара. Глумац Народног позоришта у Нишу Александар Михаиловић је говорећи текстове посвећене овом великану, приближио и дочарао  период у коме је живео значајни историчар и доктор наука са Сорбоне, г-дин Михаило Гавриловић. Изложба је у Регионалном трајала тј. за јавност била отворена до суботе 28. септембра. Посетиоци су били у прилици да виде оригинална документа и фотографије који сведоче живот и дело овог великог човека.

izlozba 1 izlozba 2

Друга активност којом је Регионални центар обрадовао пре свега ученике нишких школа била је је представа "Кирија-Наша деца". Представу су извели глумци Студија глуме Центра за културу и уметност Алексинац. Представа је продуцирана на текстове Нушићевог дела  "Кирија" и неких других његових текстова. Ова комедија је рађена за децу, али је радо гледају и одрасли јер у њој препознају ситуације и проблеме са којима се срећу у свакодневном животу. Реч је о комедији карактера и комедији ситуације.

predstava 1 predstava 2

Ноћ европских истраживача се одржава сваке године широм Европе и то увек последњег петка у септембру. Ове године, Ноћ истраживача се одржала у петак, 27. септембра у преко 340 градова Европе и 29 градова Србије. Ноћ истраживача је подржана од стране Европске комисије, у оквиру Марија Склодовска-Кири акције, која пак представља програм Европске уније за јачање европске истраживачке каријере.

 

Панорамско разгледање града Ниша и његових знаменитости у оквиру манифестације "Европска ноћ истраживача"

26. и 27.09.2019.  У оквиру манифестације “Европска Ноћ истраживача“ Регионални центар је у сарадњи са Туристичком организацијом Ниша омогућио ученицима основних школа ван градског подручја панорамско разгледање града Ниша и његових знаменитости новим туристичким аутобусом.
Разгледање је трајало 80 минута, ученици и наставници су се возили трасом дугом 28 километара.
Ученици су били у прилици да са отворенe платформе и из туристичког аутобуса виде све значајније споменике бурне нишке историје, као што су Тврђава, Концентрациони логор  из Другог Светског рата, Ћеле кулу и Медијану, зграду Бановине, Официрски дом, централно градско језгро, простране булеваре, као и природне лепоте Нишке Бање, све то уз пригодан пратећи текст који се на слушалицама емитује током вожње.

26.09. су уживали ученици и наставници из основних школа: "Војислав Илић Млађи" из Хума, "Стеван Синђелић" из Каменице, "Лела Поповић" из Миљковца и "1 мај" из Трупала.

bus 1 bus 2

27.09. у вожњи су уживали ученици и наставници из основних школа: „Бранко Миљковић“, „Јован Јовановић Змај“ Малча, „Надежда Петровић“ Сићево и „Стојан Живковић Столе“ из Трњана.

         bus4             bus6
bus 3 bus5

 

Одржан састанак кординатора научних клубова

4.09.2019. У Центру за промоцију науке у Београду, одржан је састанак координатора научних клубова поводом организације манифестације Ноћ истраживача 2019. године.  Представник Научног клуба Ниш била је Јелена Анђелковић.

Honeyview cpn1 Honeyview cpn2

 

Свечана додела признања за допринос промоцији и популаризацији науке у Србији

15.07.2019. У свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, у понедељак 15. јула 2019. Центар за промоцију науке је организовао свечану доделу признања за допринос промоцији и популаризацији науке у Србији. Додели су присуствовали учесници Јавног позива за категорије 1 и 2 и представници Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршвање из 15 градова у Србији. После додале признања, одржан је састанак  представника Мреже РЦ и ЦСУ  и представника Центра за промоцију науке на коме су договорене активности везане за Јавни позив 2019. године и активности везане за организацију предстојеће манифестације Европска ноћ истраживача 2019.
Свечаној додели признања и седници Мреже РЦ/ЦСУ  и ЦПН-а, испред Регионалног центра Ниш, присуствовале су Данијела Марковић, директор Регионалног центра и Јелена Анђелковић, координатор Научног клуба.

             Grupna nagrade

 

На јавном позиву ЦПН за промоцију науке у категорији 1 Научни клуб Регионалног центра Ниш добио 4 пројекта

На овогодишњем Јавном позиву Центра за промоцију науке за промоцију науке у  категорији 1- пројекти за Научне клубове, Научни клуб Ниш, добио је финансијску подршку за 4 пројеката:
Укупан буџет који је НК Ниш добио је: 343.000,00 дин:


1.Пројекат: Кристали свет 90.000,00
2.Пројекат: Мистерија игре 81.000,00
3.Пројекат: Репрограмирање прошлости 82.000,00
4.Пројекат: Практичним радом до знања 90.000,00

 

Радионицом "Математика навигације - пловидба помоћу небеских тела и времена" завршена манифестација "Мај, месец математике 2019"

30.05.2019. Радионицом под називом "Математика навигације- пловидба помоћу небеских тела и времена", коју је одржала Јелена Велимировић са Математичког института САНУ, активности Регионалног центра Ниш, у оквиру манифестације "Мај месец математике 2019", су завршене. На последњој радионици су учествовали ученици VII разреда основних школа "Душан Радовић", "Бранко Миљковић" и "Цар Константин", укупно 16 ученика.
Ова радионица је ученике водила на занимљиво путовање на ком су се упознали са кратком историјом поморске навигације, проблемом географске дужине и основама астрономске навигације. Полазници радионице су на рачунарима решавали проблем географске дужине на мору и проналазили тачну локацију свог брода.

navigacija 1 navigacija 2
                                           navigacija 3

 

Предавање "Математика је игра"

16.05.2019. У Регионалном центру, у оквиру манифестације „Мај месец математике“, одржано је предавање под називом „Математика је игра“.
Предавање је одржала др Марија Цветковић са Депатмана за математику Природно-математичког факултета у Нишу.
На занимљив начин предавач је представио улогу математике у друштвеним играма са најмање 2 играча. Показала је које стратегије се користе, какви су кораци у планирању игре и какве исходе можемо да очекујемо...   
Предавањима младих наставника са математике са ПМФ-а, др Марка Ђикића (Математика је жива) и др Марије Цветковић (Математика је игра), Регионални центар је желео да наставницима и ученицима математику представи  као „ЖИВУ ИГРУ“.  
Центар ће наставити да младим истраживачима и предавачима пружи шансу да представе своје радове, знања и идеје

                                           mat igra

 

Вече астрономије, поезије и музике "Под сјајем звезда ове ноћи"

15.05.2019.  У великој сали Регионалног центра одржано је вече астрономије, поезије и музике "Под сјајем звезда ове ноћи"
После поздравне речи Данијеле Марковић, директорке Регионалног центра, уз музичку пратњу квинтета "Импресија" вече је почело предавањем "Митови и звезде" које је одржао др Драган Гајић, редовни професор на Департману за физику Природно - математичког факултета у Нишу. Он је говорио о сазвежђима и небеским телима, као и древним митовима који су повезани са њима. 
Стихове инспирисане Космосом и космичким појавама казивао је Урош Круљ, ученик III године специјалног одељења за  за физику Гимназије "Светозар Марковић". Музичка група "Импресија" извела је пригодне композиције и тиме употпунила доживљај вечери под сјајем звезда. Посматрање неба договорено је за јун месец са локација нишке Тврђаве. У том делу програма учествоваће доцент др Милан Милошевић, такође са Департмана за физику Природно - математичког факултета у Нишу. 
Скупу су присуствовали и представници Центра за промоцију науке: др Тања Аднађевић, руководилац Центра за програмске активности и Данијела Вучићевић, координатор програмских активности. 60-ак ученика и наставника нишких школа и заинтересованих грађана уживало је у овим активностима.

zvezde 1 zvezde 2
zvezde 3 zvezde 4
zvezde 5 zvezde 6

 

Радионице у Научном клубу "Пут око света за 45 минута" у склопу манифестације "Мај, месец математике"

13.05.2019. Пратећи овогодишњи мото Математика око света као једну од задатих тема манифестације Мај месец математике, у Научном клубу РЦ-а одржане су интерактивне радионице под називом "Пут око света за 45 минута" . На радионици су учествовали ученици средњих школа: Уметничке школе; Медицинске школе "др Миленко Хаџић"; ЕТШ "Никола Тесла" и Гимназије "9 мај"- укупно 32 ученика. 
Марко Ђорђевић, наставник географије у ОШ "Душан Радовић", одржао је радионице са следећим темама:
1.Географска мрежа- на којој су ученици одређивали географску дужину и ширину, тј. географске координате за градове: Београд, Лондон и Париз. 
2.Размера- одређивали су растојања на карти између градова: Лондон-Токио, Париз -Рио де Жанерио и Београд -Њујорк, 
3.Часовне зоне- на којој су ученици разматрали колико је сати у ком мегалополису: Токио, Рим и Њујорк. Сви присутни ученици изразили су велико задовољство учешћем на овим радионицама.

45 1 45 2
45 3 45 4

 

Гостовање и предавање математичара др Бариа Артур Ципре на манифестацији "Мај, месец математике 2019."

11.05.2019. У организацији Центра за промоцију науке и Регионалног центра Ниш у Научном клубу је реализовано гостовање математичара др Бари Артур Ципре. Бари Ципра је аутор серијала "Шта се збива у математици" и у току каријере радио је као предавач на више америчких универзитета и примио бројна признања Математичког удружења Америке. Радионици под називом "Симетрија и асиметрија у уметности и математици"присуствовало је 45 наставника математике и ученика нишких школа.

cipra 1 cipra 2
cipra 3 cipra 4

 

"Мај, месец математике 2019." у Алексинцу са предавањем "СТЕМ образовање"

9.05.2019У оквиру облежевања манифестације Мај месец математике, Научни клуб Регионалног центра Ниш је одлучио да математику промовише и ван својих просторија и   једно предавање је преселио у Алексиначку гимназију. За 35 наставника основних и средњих школа из Алексинца и 20 ученика Гимназије, одржано је предавање под називом СТЕМ образовање. Реализовала га је Соња Шумоња, наставник математике у ЕТШ "Никола Тесла", педагошки саветник, специјалиста математичких науке и STEM амбасадор.
STEM, акроним за Science, Technology, Engineering and Mathematics, је мултидисциплинарни, интердисциплинарни и кросдисциплинарни приступ учењу и развоју који интегрише заједно област науке, технологије, инжињерства и математике. Кроз STEM  образовање ученици треба да развију кључне дисциплине за 21. век.

matematika al1 s matematika al 2 s

 

Отворена манифестација "Мај, месец математике 2019." уз предавање "Математика је жива"

9.05.2019. У Регионалном центру је отворена манифестација Мајмесец математике 2019.“ која ће трајати до 30.05.2019.
Манифестацију је отворила директорка Центра, Данијела Марковић, која је присутне упознала са програмом овогодишњег обележавања  М3.
После отварања уследило је предивно предавање  доц. др Марка Ђикића, са Природно-математичког факултета у Нишу, под називом „Математика је жива“. На предавању су се учесници упознали са математичарима данашњице, неким решеним и неким нерешеним математичким проблемима, са светским математичким наградама и награђеним математичарима света.
У предавању др Ђикића уживали су ученици Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ са својим наставницима, наставници математике из нишких школа и професори факултета.
Центар за промоцију науке је пре осам година кренуо са обележавањем математике у мају и организовањм активности које помажу да  математика постане пријемчивија, питкија и занимљивија. Регионални центар Ниш је пре пет година почео да обележава мај математике у сарадњи са удружењем математичара Ниша, НиМат, а од пре три године и у сарадњи са Центром за промоцију науке.
Позивамо Вас да у програму дешавања М3 2019. изаберете активност која Вам одговара и дођете у РЦ Ниш.

matematika 2                             matematika 1
                                      matematika 3

 

Изложба "МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА"

Izloba najava

У великом холу Регионалног центра, поводом обележавања манифестације Мај месец математике постављена је изложба МАТЕМАТИКА И ПРИРОДА. Свет у коме живимо пун је образаца који се могу описати уз помоћ математике. Дуга на небу, речни меандри, сенке у простору, паукова мрежа, саће, шаре на животињком крзну, само су неке од природних појава у којима се проналазе математички принципи.
Многи сматрају да је природа вешта уметница. Али мало је познато да готово нестварно лепе и разновсне природне пруге и шаре могу да буду описане математичким формулама.
Девет изложбених паноа приказују Симетрију, Паралелне линије, раст бактерија, Геометријске облике, Златни пресек, Фибоначијев низ, Фрактале, Пруге, Пеге и шаре.
Латице бројних врста цвећа, листове дрвећа, урагане, галаксије, семе сунцокрета и људско ухо повезује исти принцип – сви имају спирални облик оји се скоро савршено поклапа са "златном спиралом" насталом тзв. Фибоначијевом низом.
Изложбена поставка отворена је сваког дана у периоду 6-13.05.2019. од 8 до 20 часова.

matematika i priroda 1  matematika i priroda 2  matematika i priroda 3
matematika i priroda 4  matematika i priroda 5  matematika i priroda 6

 

Live stream трибине "Истине и заблуде о вакцинацији" у Научном клубу

23.04.2019. У организацији Центра за промоцију науке, а у  форми Научног кафеа, у Научном клубу Регионалног центра Ниш, реализован је  live stream трибине "Истине и заблуде о вакцинацији". 
О овој важној и актуелној теми  и о томе зашто вакцине немају алтернативу, говорили су: др Срђа Јанковић, имунолог  са Универзитетске дечије клинике Тиршова, др Каја Дамњановић, психолог са Филозофског факултета у Београду и др Ђорђе Миљковић, молекуларни биолог са Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Београду. Модератор трибине била је др Тања Аднађевић, генетичар из Центра за промоцију науке. 
Заинтересовани учесници су  постављали  питања и добили одговоре  зашто се води кампања против вакцинације, које су заблуде  и како се грађани могу информисати о овој теми.

vakcine 430 vakcine426

 

Тематско вече у Научном клубу "Климатске промене у Јужној Америци"

15.04.2019. У оквиру циклуса "Разговори о науци", који се организују у Научном клубу Регионалног центра, одржано је тематско вече под називом "Климатске промене у Јужној Америци". Предавање је одржао проф др Александар Р. Радивојевић, управник Департмана за географију на Природно - математичком факултету у Нишу. Предавање је пратило 40 наставника географије основних и средњих школа, који су након тога разговарали о положају географске науке у нашем образовном систему. Актив наставника географије града Ниша је подружница Српског географског друштва.

klimaIMG 1930 klimaIMG 1926

 

Манифестација "Интелигенција биљака" у Научном клубу

26.03.- 3.04.2019.  Манифестација која обухвата изложбу, предавања за наставнике и радионице за ученике, под називом "Интелигенција биљака", одржана је у просторијама Научног клуба Регионалног центра Ниш, у периоду од 25.03.-3.04.2019. године.
Уз пратећи програм она на занимљив и маштовит начин представља живот биљног света. Било је прилика да кроз интерактивне експонате сазнамо и упознамо се са разноврсним информацијама о биљном свету на нашој планети: како биљка чује, види, мирише, осећа додир и оријентише се у простору, како комуницира са другим живим бићима и како се брани од непријатеља.

Поред интерактивне изложбене поставке која је
 наставницима и ученицима приближила свет биљака, у Научном клубу су током трајања изложбе организована предавања: "Тајни живот биљака" и "Стара планина - биљке између земље и облака". 
Радионице
 на којима су могли да посматрају различите узорке под микроскопима, учествују у експерименту са проклијавањем различитих биљака, прате вежбе из фотосинтезе и респирације, хроматографије и биљних пигмента организоване су за ученике нишких основних школа: "Душан Радовић", "Вожд Карађорђе", "Лела Поповић", "Бранко Миљковић", "Цар Константин", "Радоје Домановић" и "Стефан Немања".
Ученици и наставници су изложбу
 оценили као веома интересантну и поучну и изразили жељу да ученике у организованим групама доводе у Научни клуб. Радионице је реализовала наставникприправник Јована Крстић. Изложбене експонате Регионални центар Ниш је позајмио од Центра за промоцију науке Београд.

 radionice biljke 1741 Radionice biljke 1748
radionice biljke 1749 radionice biljke 1755
radionice biljke 1758 radionice biljke 1784

 

Радионице у Научном клубу "Чаша чисте воде" 

29.03.2019. Реализацијом радионица из хидростатике завршене су активности у пројекту "Чаша чисте воде" у Научном клубу Регионалног центра. На радионицама су учествовали ученици VII и VIII разреда основних школа "Сретен Младеновић Мика" и "Бранко Миљковић". Аутор пројекта, наставник физике у ОШ "Вук Карџић" у Лесковцу Драган Голубовић, демонстрирао је огледе из површинског напона, потиска, дејства међумолекуларних сила у течности и кохезионих и адхезионих сила, а ученици су имали прилику да испробају вежбе са челичном иглом, спајалицама и новчићима која пливају на води. Пројекат је финансиран путем Јавног позива Центра за промоцију науке.

casa ciste vodeHoneyview IMG 1792 casa ciste vodeHoneyview IMG 1793

 

Отварање изложбе и манифестације ИНТЕЛИГЕНЦИЈА БИЉАКА 

25.03.2019. У заједничкој организацији Центра за промоцију науке Београд и Регионалног центра Ниш, у Научном клубу Регионалног центра je отворена манифестација Интелигенција биљака, која обухвата изложбу, предавања за наставнике и радионице за ученике. Сама изложба обухвата пет експоната из којих сви посетиоци могу сазнати како биљка види, чује, осећа додир и мирис и оријентише се у простору.

Изложба ће бити доступна сваког дана у периоду 25.3 до 3.04. између осталог са циљем да се покаже да наука није баук. Биљке чине 99 одство биомасе наше планете и без њих живот на копну, барем у садашњем облику, не би био могућ. Анатомски се веома разликују од човека, немају мишиће, али имају исте филаменте као наши бицепси, немају кости, али ту је дрво, немају нерве, али електрични сигнали преносе информације кроз другачије судове. Биљке комуницирају међусобно и као и ми имају чула.

Манифестацију је отворила Данијела Марковић, директор Регионалног центра и Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности ЦПН -а. После отварања предавања су одржали професори са Департмана за биологију и екологију нишког Природно - математичког факултета: др Татјана Михајилов Крстев - "Тајна удружења биљака" и др Бојан Златковић - "Стара планина- биљке између земље и облака
.

Отварању изложбе и предавањима је присуствовало 30 наставника нишких школа. 
У периоду
 26.03-2.04. планиране су радионице за ученике: Фотосинтеза и транспирација, Биљке и боје, Биљке под микроскопима. Радионице ће за организоване групе ученика одржати наставник приправник Јована Крстић.

inteligencija biljaka3 intelijencijaaabiljaka
inteligencija biljaka2 Picture 413inteligencija biljaka
inteligencija biljaka 5 pictureintelijencijabiljaka

Манифестација ИНТЕЛИГЕНЦИЈА БИЉАКА 25.03. - 03.04.2019.

Honeyview PozivInteligencijaBiljaka page 001 (2)za naucni klub

Састанак представника Мреже научних клубова

07.03.2019. У просторијама Научног клуба Београд, реализован је састанак представника Мреже научних клубова који раде при Регионалним центрима и Центрима за стручно усавршавање Србије и представника Центра за промоцију науке. На састанку су разматране теме које се тичу активности око организације манифестација Мај месец математике М3; Јавни позив ЦПН- а:Категорија за Научне клубове и израду експоната за Паркове науке и Европска ноћ истраживача за 2019.-ту годину. Испред Регионалног центра Ниш, на састанку су учествовале Данијела Марковић, директор и Јелена Анђелковић, кординатор Научног клуба.

Honeyview DSC 0177

Радионице "ЧАША ЧИСТЕ ВОДЕ"

01.03.2019У оквиру пројекта "Чаша чисте воде", који се реализује у Научном клубу Регионалног центра, одржане су радионице за три групе ученика. На радионицама су учествовали ученици седмог и осмог разреда основних школа "Свети Сава" и "Цар Константин"  и ученици одељења специјализованог за физику гимназије"Светозар Марковић". Чаша чисте воде је трилогија експеримената из хидростатике и обухвата радионице: Новчић који не тоне; Чаша без дна; Сито и решето; Уместо закључка јонски материјализам; Огледи који демонстрирају површински напон; Кохезионе и адхезионе међумолекуларне силе. Огледе су реализовали Драган Голубовић, наставник физике аутор пројекта и Анита Стаменковић наставник хемије из ОШ "Вук Караџић" у Лесковцу. Пројекат је подржан од стране Центра за промоцију науке на Јавном позиву за категорију I за Научне клубове.

Honeyview IMG 1456casa ciste v Honeyview IMG 1461casa ciste v
Honeyview IMG 1467casa ciste v Honeyview IMG 1469casa ciste v

"ЧАША ЧИСТЕ ВОДЕ"

25.01.2019. Један од начина да се наука приближили ученицима је активност Научног клуба РЦ Ниш којом је ученицима омогућено да у својим школама реализују неке научне експерименте. Прва радионица пројекта "Чаша чисте воде", који је подржан од стране Центра за промоцију науке, реализована је у ОШ "Мирослав Антић" у Нишу. Кроз десетак експеримената из хидростатике ученицима је приређена мала научна забава.
Како метални новчић може да плива по чистој води, како у обичну чашу пуну воде можете убацити хиљаду и једну чиоду а да се вода не пролије и зашто су капи росе сферног облика, само су нека од питања на која су ученици, у оквиру реализованих радионица, добили. На радионицама су учествовали ученици осмог разреда и њихова наставница Александра Вељовић. Радионице је реализовао Драган Голубовић, аутор пројекта, наставник физике у ОШ "Вук Караџић" у Лесковцу.

ma 0 ma 1

Презентација сајта "СВЕТ НАУКЕ"

24.01.2019. У Научном клубу Регионалног центра одржана је презентација сајта СВЕТ НАУКЕ. Презентацију је одржао др Милан Милошевић, оснивач и уредник сајта, доцент на Департману за физику Природно-математичког факултета у Нишу.
Како се наука представља у медијима, како настају научне вести и колико је битно да се сачува прецизност и тачност у научним вестима, које су вести које привлаче пажњу јавности и који су канали за пласирање научних информација, нека су од питања на које смо добили одговоре на овој занимљивој и корисној презентацији. Двадесет наставника нишких школа је сазнало које су теме и текстови били најтраженији предходних година за десет година постојања овог сајта. Презентација је постављена на https://www.mmilan.com/predavanja/svet-nauke-o-svetu-nauke, одакле може да се преузме.

sn 1 sn 2

Одржан Сретењски турнир у игрању гоа

15.2.2019. У оквиру пројекта "Играј Го развијај вијуге",подржан од стране Центра за промоцију науке и Регионалног центра Ниш, одржан је Сретењски турнир у игрању гоа. Турнир је одржан у го клубу Про го. Укупно је било 25 учесника (сви су активни на пројекту). Одиграно је 5 кола, а победник турнира је најбољи јуниор Србије, Вук Душанић, који је имао свих 5 победа. Подељене су медаље у категоријама У12, У16 и У20. Турнир је регистрован код Европске Го Федерације.

gos 3 gos 1                  gos 2 

 

Обележен долазак кинеске Нове године

6.02.2019. У Регионалном центру у Нишу, у склопу пројекта "Играј го - развијај вијуге",подржан од стране Центра за промоцију науке и Регионалног центра Ниш, обележен је долазак кинеске Нове године.
Како је ова кинеска година у знаку Свиње, деца, полазници гоа, имали су задатак да код куће направе маске у облику свиње, па је овај тренинг протекао под "маскама" и у веселој атмосфери.

pig 5 pig 1pig 2 pig 4

 

Завршена реализација пројекта "МИСЛИ"

16.12.2018. У Регионалном центру завршена реализација пројекта "МИСЛИ". Пројекат "МИСЛИ" је подржан од стране Регионалног центра по Јавном позиву Центра за промоцију науке и један је од изабраних пројеката за реализацију.
Пројекат “Мисли" имао је за циљ развијање свести код ученика о важности повезивања теорије и праксе. Рад на пројекту упознао је ученике различитог узраста са научним методама рада кроз истраживање. Тако су ученици уз помоћ наставница хемије препознали, уочили неку појаву, самостално одредили методе којима су испитивали и пратли резултате кроз одређене лабораторијске услове и на крају урадили свој први истраживачки рад. После радионице "Моји огледи–за моје истраживање” где су учесници радили експерименте у којима су желели да докажу своје идеје и пратили одређене параметре, бележили резултате и сакупљали опажања, почели су да пишу свој први истраживачки рад. На овој последњој радионици, урађене научно истраживачке радове учесници су презентовали и добили дипломе за учествовање у пројекту.
Аутори и реализатори радионица на овом пројекту биле су Нена Стојановић, професор хемије у Основној школи "Стефан Немања", Снежана Мишић, професор хемије у Основној школи "Вожд Карађорђе" у Нишу, Александра Петровић и Слађана Јовић, наставнице хемије у Гимназији "Светозар Марковић".

0misli 1 0misli 20misli 3 0misli 4

 

Одржана радионица пројекта „Преточимо знање у практичан рад“

13.12.2018. У музичкој сали ОШ “РадојеДомановић” у Нишу одржана је радионица пројекта „Преточимо знање у практичан рад“, подржаног од стране Центра за промоцију науке и Регионалног центра Ниш. Радионици је присуствовало 20 ученика одељења 5/2, који су били подељени у четири групе, као и разредни старешина Гордана Рако. Користећи најсавременију опрему ученицима је омогућен практичан рад, а за неколико ученика овог одељења ово је био наставак сличних радионица из претходних школских година. Интензиван рад током два школска часа ученицима није представљао проблем. Напротив, њихова концентрација је била на максималном нивоу од самог почетка, па до краја радионице. Теоријски добро припремљени, а након упознавања са концептом радионице, успешно су савладавали све предвиђене задатке.

0Radoje 10Radoje 20Radoje 3 0Radoje 4 

 

Пројект "МИСЛИ"

8-9.12.2018. У Регионалном центру настављена реализација пројекта "МИСЛИ". Пројекат је подржан од стране Центра за промоцију науке а по расписаном позиву. Пројекат реализују наставнице хемије са ученицима. Пројектом је предвиђено да ученици, сами или у тиму започињу научно истраживачки рад, од дефинисања проблема до предлагања решења.

misli m1 misli m2misli m3 misli m4

 

„Преточимо знање у практичан рад“ у ОШ “Радоје Домановић”

Поводом Европског дана науке 07.11.2018.године у ОШ “Радоје Домановић” у Нишу одржана је радионица „Преточимо знање у практичан рад“. Основна школа “Радоје Домановић” је у прошлој школској години прославила 115 година постојања и успешног рада. Мењала је име али је циљ остао исти - образовање и васпитање наше деце. Школа препознатљива у многим сегментима, пуна идеја, узор многим школама. СВЕТОСАВСКА НАГРАДА, 2018. године, као највиша и најпрестижнија награда у Србији је круна досадашњег рада школе, потврда да су радили добро: колектив, родитељи и ученици - кроз огромну подршку образовно васпитних институција и пријатеља школе. Синод српске православне цркве такође је препознао ову школу, па је Орденом светог цара Константина на Видовданској академији 2018. године у Нишу одликовао ОШ “Радоје Домановић”. Са значајаним идејема којима се унапређује рад и живот школе настављено је и у овој школској години. ДЕЛО МЕСЕЦА, престижна награда, делује стимулативно за колектив, родитеље, ученике и пријатеље школе. Дело месеца новембра, разредни старешина Десанка Нешић, ученици 5/1 разреда, радионица „Преточимо знање у практичан рад“ и једномесечно приказивање у холу школе.

0domanovic 1 0domanovic 2

 

Активности на ЦПН пројекту - "Преточимо знање у практичан рад"

IEEE Day 2018

02.10.2018. У склопу прославе IEEE Day 2018 (http://www.ieeeday.org/) у просторијама Студентског Старт-ап Центра на Електронском факултету у Нишу одржана је радионица у оквиру пројекта из области промоције и популаризације науке "Преточимо знање у практичан рад".
Милош Марјановић и Данијел Данковић су промовисали IEEESTEC конференцију, мотивисали ученике да постану део студентског огранка IEEE Универзитета у Нишу и демонстрирали шта се реализујеу оквиру пројекта "Преточимо знање у практичан рад".

Учеснике је поздравила и проф. Вера Марковић, председник IEEE Србија и Црна Гора. Oрганизована је радионица за ученике. Радионици је присуствовало седморо чланова IEEE-а и око 40 ученика ЕТШ "Никола Тесла" Ниш (и два професора, Радмила Митић и Саша Крстић). Активности на пројекту могу се пратити на https://pretocimoznanje.wordpress.com/

ieee day 1   Copyieee day 2 ieee day 3

 

Разноликости језика, дијалеката и наречја нишког краја

28.09.2018. У оквиру богатог и разноврсног програма које је у сарадњи са партнерима у Недељи истраживача припремио Научни клуб РЦ Ниш, саму Ноћ истраживача посветили смо теми која се тиче разноликости језика, дијалеката и наречја нишког краја. Како дијалекат представља велико културно богатство и идентитет који желимо да сачувамо гости су нам били колумнисти и глумци који пишу, а врло често и говоре на дијалекту југа Србије. Разговарајући о овој теми и очувању старонишког дијалекта јавила се идеја за будућу сарадњу у коју би укључили ученике нишких школа и организовали такмичења ученика у писању кратких прича или позоришних представа на дијалекту југа Србије.

Учесници наше Ноћи истраживача били су: Стана Динић Скочајић која је прочитала своју причу "О старинским авлијама и мезетлуцима", Драгослав Петковић, колумниста часописа Стари Ниш који је читао је приче из своје збирке "Нишко зборење" и глумац Мирољуб Рики Недовић који је присутне водио кроз програм и упознавао их са разноликостима и лепотама старонишког дијалекта.

Како је изгледало кулинарско истраживање, појаснила нам је Врањанка Гордана Ристић, која је представила Кувар са старинским јелима јужне Србије, књигу рецепата која представљаја збирку аутентичних и традиционалних а већ помало заборављених јела југа Србије. Да се подсетимо укуса кухиње наших бака, помогла нам је Угоститељско туристичка школа у Нишу, чији су ученици и наставници припремили посну храну која се користила у овим крајевима током 20. века. Сви присутни гости били су у прилици да погледају изложбу у холу Регионалног центра "Наше наслеђе - где прошлост сусреће будућност, поводом обележавања Европске године културног наслеђа и да се послуже припремљеном храном.

 

Ученици ОШ "Бранко Миљковић" посетили изложбу поводом Европске године културног наслеђа

28.09.2018. Тридесет ученика ОШ "Бранко Миљковић" са својим учитељицама је у Регионалном центру посетило изложбу поводом Европске године културног наслеђа.

Посету је организовала Драгана Пешић Главашевић, библиотекар школе. Деца су упозната са појмом Европеана - што представља дигиталну платформу за културно наслеђе. Европеана садржи више од 53 милиона уметничких дела, експоната, књига, филмских и музичких записа из највећих европских музеја, архива и библиотека. Од 2008. године више од 3.000 институција међу којима и велики број институција из наше земље дало је допринос Европеани.

Основна идеја Европеане јесте да приступ заједничком наслеђу, било да је то музика, филм, уметност или историја, обогаћује животе људи и да треба да буде отворен за све.

 

Обележавање Светског дана туризма

27.09.2018. Стручни актив наставника географије је први пут реализовао састанак ван просторија Регионалног центра. Повод је обележавање Светског дана туризма, 27.септембра.

Уз подршку Туристичке организације града Ниша и Хидрометеоролошке станице Ниш, манифестација је почела у 12.00 часова уз уводну реч представника Актива и излагање ученика ОШ "Радоје Домановић". Водич ТО Ниш је испред Тврђаве одржао предавње о Бановини, као и о новијој историји Ниша. После уласка у Тврђаву ученици су чули још једно предавање о турском периоду владања овим просторима.

У 12.40 метеоролог ХМЗ Ниш, одржао је предавање на тему "Клима и време". У организацији манифестације учествовало је 8 нишких школа са 110 ученика и 11 професора.

 

26.09.2018. "Играј ГО - развијај вијуге"

У Научном клубу Регионалног центра почела је реализација пројекта "Играј ГО - развијај вијуге". Пројекат је одобрен и финансијски подржан на Јавном позиву Центра за промоцију науке.
Првом часу Гоа присуствовало је 15 ученика. Упознати су са правилима Го игре и начином и динамиком рада. Пројекат "Играј ГО - развијај вијуге" је пројекат чија реализација ће трајати од септембра 2018. до краја марта.2019. године и наставак је пројеката који су претходне две школске године били подржани од стране Центра за промоцију науке и реализовани у Научном клубу Центра. Реализатори на пројекту су: Мирјана Рашић Митић, Жељко Веселиновић, Младен Лилић и Драган Илић. Циљна група пројекта су деца/ученици узраста од 6 до 19 година и заинтересован наставници да овакве активности организују у својим школама.

Циљеви пројекта су: Промоција и ширење интересовања за игру ГО код деце/ученика и наставника; Развој интелектуалних способности, стратешких вештина за решавање проблема, упорности и логичког мишљења, способност креативног приступа научним идејама; Развој особина асертивности, толеранције и спортског духа и Развијање способности за вршњачку едукацију.

Go 1 Go 2

 

"Осврт на српске бесмртнике који су у Великом рату задивили свет"

26.09.2018. Други дан у Недељи истраживача у Научном клубу Регионалног центра био је резервисан за предавање под називом "Осврт на српске бесмртнике који су у Великом рату задивили свет". Предавање је одржао генерал у пензији, г-дин Мирко Старчевић. Предавање о храбрости, јунаштву и љубави српских војника и војсковођа према својој отадзбини, пратило је 70 ученика Гимназије "Светозар Марковић" и око 40 наставника и заинтересованих грађана.

 

Ученици трећег и четвртог разреда Трговинске школе, посетили су изложбу "Наше наслеђе - где прошлост сусреће будућност"

24.09.2018. Ученици трећег и четвртог разреда Трговинске школе са професорком Јеленом Стошић, посетили су изложбу "Наше наслеђе - где прошлост сусреће будућност". Изложба је организована у Регионалном центру поводом обележавања Европске године културног наслеђа, а у оквиру манифестације "Европка ноћ истраживача". Славећи наше културно наслеђе, ми прослављамо и припадност заједничком простору, вредностима и начелима на којима почива Европа. Приближавајући места колективног сећања, ми такође припремамо младе генерације да граде сопствену будућност и идентитет.

У Регионалном центру изложба је постављена за све ученике и наставнике нишких школа захваљујући канцеларији ЕУ Инфо кутак Ниш.

 

Отворена манифестација "Недеља истраживача"

24.09.2018. Регионални центар Ниш први пут је на мапи установа који промовишу науку у европској манифестацији "Ноћ истраживача". Научни клуб РЦ Ниш у оквиру пројекта "ReFocus 2.0", у сарадњи са Природно - математичким факултетом у Нишу и Центром за промоцију науке био је домаћин љубитељима науке из Ниша и околине. Пратећи овогодишњу тему манифестације, Културно и природно наслеђе, а идући у сусрет самој Ноћи истраживача, први дан посветили смо истраживањима у природним наукама. У томе су нам помогли:

1. Проф. др. Иван Палић са ПМФ-а Ниш са Департмана за хемију који је одржао предавање под називом "Шта то лепо мирише";
2. Игор Рил, уредник часописа Натионал Геограпхиц за Србију, који је часопис приказао релевантним извором научних информација, врхунских документарних фотографија и репортажа;
3. Мр Данко Јовић из Завода за заштиту природе, који је изнео најновије податке у вези заштићених подручја у непосредној околини Ниша;
4. Наставници који ће у Научном клубу Ниш реализовати своје пројекте: Драган Голубовић - пројекат Чаша чисте воде; Мирјана Рашић Митић - пројекат Играј го - развијај вијуге; проф др. Данијел Данковић - пројекат Преточимо знање у практичан рад и Нена Стојановић, Слађана Јовић и Александра Петровић - пројекат Мисли...

Подстицајна атмосфера, велико интересовање, позитивни коментари учесника и присуство око 150 наставника и ученика, сведоче да смо први дан у Недељи истраживача почели на најбољи начин. Ноћ истраживача је подржана од стране Европске комисије у оквиру Марија Склодовска-Кири акције, који представља програм Европске Уније за јачање европске истраживачке каријере.

 

ЦПН пројекти за промоцију и популаризацију науке за 2018. годину

На основу Јавног позива Центра за промоцију науке Београд за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке за 2018. годину - за категорију промоције науке у Научним клубовима - у просторијама Научног клуба Ниш реализоваће се 5 пројеката који су на конкурсу добили финансијску подршку. Пројекти су намењени ученицима и наставницима нишких школа, а у реализацији учествују наставници основних и средњих школа, научни радници, студенти, докторанти и професори. Реализације пројектних активности биће у периоду од 01.09.2018. до 31.08.2019. године. Износ финансијских средстава који подржава ове пројекте је 366.134,00 динара.

Локални пројекти промоције науке за 2018. годину су:
1. Олтар науке
2. Чаша чисте воде
3. Преточимо знање у практични рад
4. Играј го - развијај вијуге
5. Мисли...

Преточимо знање у практичан рад

Почетком септембра, према плану пројектних активности започела је реализација пројекта "Преточимо знање у практичан рад". Пројекат је одобрен по Јавном позиву Центра за промоцију науке а реализација пројекта предвиђа подршку Научног клуба Регионалног центра Ниш. Пројекат под истим називом биће реализован и у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу.

Реализатори пројекта су проф.др Данијел Данковић, Милош Марјановић и Данко Данковић.

За почетак реализације пројекта предвиђене су припремне активности тако да је тим реализатора до сада израдио сајт, унео важне информације о пројекту https://pretocimoznanje.wordpress.com/ и урадио идејно решење за rollup (у прилогу).

Пројекат има главни циљ да се ученицима омогући да практично провере оно што су теоријски проучавали из предмета природа и друштво, информатика и физика. Циљна група су ученици основних школа и гимназија. Пројекат ће трајати до краја децембра 2018. године.

 rollup

 

 

Часопис за промоцију науке - ЕЛЕМЕНТИ

У библиотеци Научног клуба Регионалног центра налазе се сви бројеви часописа за промоцију науке под називом Елементи. Часопис је у издању Центра за промоцију науке Београд. Елементи излазе 4 пута годишње и представљају први домаћи илустровани научнопопуларни часопис. Садржај часописа припрема Сектор продукције ЦПН-а. До сада је публиковано 13 бројева. Поуздане информације, као и научна релевантност почива на сталној сарадњи редакције са Научном заједницом у Србији.

Наставници и ученици нишких школа могу позајмити неки од бројева часописа Елементи из Научног клуба.

IMG 0094

IMG 0096 IMG 0095   Copy

Додела признања Центра за промоцију науке

10.07.2018. Осму годину заредом, Центар за промоцију науке обележио je национални Дан науке. У Свечаној сали Ректората Универзитета у Београду, у уторак, 10. јула, тим поводом додељeна су признања организацијама и појединцима који су учешћем на Јавном позиву за финансирање пројеката промоције науке представили оригиналне идеје и који ће током наредне године развијати своје пројекте.

Међу награђенима су четири наставника из Ниша и један наставник из Лесковца који су за средства Центра за промоцију науке конкурисали у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у Нишу (Наташа Ћирић, учитељица у ОШ "Чегар", Мирјана Рашић, наставник математике у ОШ "Свети Сава", Снежана Мишић, наставник хемије у ОШ "Вожд Карађорђе", Драган Голубовић, професор физике у одељењу за математичке таленте у Лесковцу и Данијел Данковић, професор на Електронском факултету у Нишу).

Скупу је присуствовао и окупљене поздравио г-дин Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Признање за свој рад и сарадњу са Центром за промоцију науке добио је и Научни клуб Регионалног центра у Нишу. Признање је у име установе примила директор установе, Данијела Марковић.

 1

3  2

4

 

Гостовање на ТВ Коперникус - Јутро

Logo of YouTube

Месец математике у Нишу

Научни клуб Ниш организује низ активности у оквиру овогодишњег Маја месеца математике
Велики број радионица са интерактивним поставкама за све узрасте, као и предавања познатих математичара обележиће овогодишњи Фестивал математике, који четврти пут у Регионалном центру организује удружење НиМат. Фестивал ће се одржати 12. маја у Регионалном центру од 10 до 18 часова, а улаз ће бити бесплатан. Циљ овог фестивала је промоција математике и њено повезивање са другим научним областима, али и са процесима и појавама у свакодневном животу. Учесници и наставници који доведу своје ученике добијају потврде о стручном усавршавању.
У организацији удружења наставника НиМат 14. маја ће бити одржано предавање ”Пребројавање и упоређивање бесконачних скупова”. Предавач је проф. др Панкај Џаин са Департамана за математику Јужноазијског универзитета Акбар Баван у Индији. Предавање је намењено наставницима и љубитељима математике, а пријављивање је на пријавном листу РЦ до 11. маја.
У оквиру представљања примера добре праксе наставника нишких школа, у Научном клубу Ниш 17. маја ће се одржати презентација три часа математике под називом ”Час математике као могућа база за развијање међупредметних компетенција”. Презентацију држи Душица Марковић, професор математике и самостални педагошки саветник ОШ ”Стефан Немања”. Пријављивање је на пријавном листу РЦ до 15. маја.

12.04.2018. БУКирање лектире

Предавање БУКирање лектире: како да обавезно читање ван школе постане атрактивније, одржано је у Научном клубу Ниш. На који начин е-ера може да помогне развоју читалачког укуса код средњошколаца говорила је Милица Вучковић, књижевна критичарка и професорка књижевности у нишкој Школи моде и лепоте.
На предавању си изнети предлози, савети и трикови за приступ и обраду слободних лектира као и идеје на који начин их обрађивати на часовима и ван њих како би се подстакло читање међу средњошколцима.

11-24.04.2018. Изложба Живот смећа

У Научном клубу Ниш у организацији Француског института отворена је изложба ”Живот смећа” која је конципирана тако да кроз уметничке фотографије и педагошки приступ открива како смеће које производе људи својим активностима делује на животну средину у Србији, Француској и Средоземљу.
За ученике нишких школа, који у организованим групама посећују изложбу, ово уметничко путовање показује колико отпаци остају у природи и подстиче их да преиспитају своје понашање у циљу смањења производње смећа, рециклаже и поновне употребе.
Изложба је отворена од 11. до 24. априла од 8 до 15 часова. Овај догађај организован је у сарадњи са компанијом СУЕЗ, партнером Француског института у Србији у оквиру иницијативе ”Караван за климу – сви активни у борби против климатских промена”.

16.03.2018. Округли сто о игри Го

У оквиру NIŠOPEN 2018 у Научном клубу Ниш одржан је округли сто под називом ”Утицај Гоа на развој интелигенције код деце”. Модераторка округлог стола била је Мирјана Рашић Митић, наставница математике из Основне школе ”Свети Сава” и тренер нишког Го клуба.
На округлом столу су говорили Јана Хрицова, потпредседница европске Го федерације, Александра Боровић, председница MENSA Србије, др Лазар Велимировић, Математички институт САНУ, др Јулијана Поповић, неуропсихијатар, Исидора Динић, психолог.
Скупу је присуствовало 50 заинтересованих учесника који су чули информације о овом спорту, резултате дo којих се дошло кроз пројекат „Клуб мисаоних игара 2″ и како је бављење гоом утицало на побољшање школских постигнућа код деце и како на то гледају стручњаци за го, лекари и психолози. Овом приликом најбољи такмичари на Сретењском турниру, у оквиру реализације пројекта Центра за промоцију науке, добили су признања.

15.03.2018. Тридесет година србистике

Катедра за српски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу организујући предавања у Научном клубу Ниш обележава 30 година србистике. Професорке Ирена Арсић и Кристина Митић одржале су предавања ”Нишлије у Дубровнику: владика Никанор Ружић, Спиро Калик и Јовица Перовић” и ”Како је писана књижевност постала усмена (од превода Хајнеове Азре до босанске севдалинке)”. Предавањима је присуствовало 25 ученика и наставника.

05-09.02.2018. Зимска школа Go-а

У Научном клубу Ниш jе у оквиру пројекта ”Клуб мисаоних игара 2” одржана Зимска школа Go-а. Часови са стручним инструкторима одржавају се током зимског распуста 5, 7. и 9. фебруара од 11 часова и бесплатни су.
Игра је добра за развој деце јер је забавна, развија меморију, побољшава концентрацију, вежба логичко размишљање, учи стрпљењу, помаже учењу стратегија и тактике.

30.01.2018. Да учимо заједно

У Научном клубу Ниш је представљен део активности пројекта ”Да учимо заједно” Основне школе ”Сретан Младеновић Мика”, реализованог у Италији у оквиру ERAZMUS+ пројекта Европске уније.
О искуствима које су прошли при аплицирању и реализацији пројектних активности, шта су KA1 пројекти мобилности за школе, ко у њима може учествовати, шта се све пројектом финансира, како наћи партнерске школе и институције и са којим су се тешкоћама сусрели при реализацији, говорили су Јасмина Станковић, директорка школе, и Бобан Јовановић, наставник разредне наставе.
Чланови школског пројектног тима у току неколико студијских посета Италији присуствовали су семинарима и обукама из области: развој нових метода учења и наставе, развој и унапређење дигиталних компетенција наставника, развој димензија европске школе.
Презентацији је присуствовало 30 наставника основних и средњих школа, заинтересованих да аплицирају за пројекте KA1 и KA2 Мобилности за школе у новом конкурсном року за 2018. годину.

 


 

27.12.2017. На завршном састанку представника Центра за промоцију науке и Регионалних центара/Центара за стручно усавршвање при којима успешно раде Научни клубови,Тања Аднађевић, руководилац сектора за програмске активности ЦПН- а, доделила је захвалнице свим Научним клубовима за допринос популаризацији науке у 2017. години. Пројектне активности биће заједнички реализоване и током 2018. 

naucni klub

 


 

Активности на пројекту "Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике"

У току децембра 2017. године настављена је реализација активнисти на ЦПН Београд/РЦ Ниш пројекту "Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике".

Један од аутора и реализатора пројекта Милан Данковић, ученик четвртог разреда Гимназије "Бора Станковић" је:
•    Снимио је филм о пројекту, стрмој равни и лабораторијској макети, https://www.youtube.com/watch?v=ZDMkKaiYc00&feature=youtu.be и поставиће га на неколико сајтова нишких школа и учинити га доступнијим.
•    Као резултат реализације пројектних активности настали су радови: "Стрма раван - лабораторијска макета заснована нa Raspberry Pi рачунару" којома конкурише код Природно математичког факултета у Нишу у категорији "Најбољи рад ученика средњих школа". У самом раду (у прилогу рад) захваљује се ЦПН-у и РЦ Ниш.  
•    На Међународној конференцији о настави физике у средњим школама (10.3.2018.), конкурише за најбољи експериментални рад ученика средњих школа са радом "Лабораторијска макета стрме равни реализована коришћењем Raspberry Pi рачунара".

Као завршну активност свог пројекта, професорка Снежана Јанковић и Милан Данковић су путем анкете урадили евалуацију пројектних активности. Резултати анкете су у прилогу.

11.12.2017. изашао је чланак на порталу “Нишке вести”. Чланак је посвећен серијалу “Млади таленти Ниша” а у овом броју представљен је ученик Гимназије „Бора Станковић” Милан Данковић, аутор и реализатор пројекта „Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике”.
http://niskevesti.rs/mladi-talenti-nisa-fizika-i-informatika-su-buducnost/


08.12.2017. У Гимназији “Бора Станковиц” у Нишу извршена је промоција ЦПН/РЦ Ниш пројекта „Рачунарске апликације за Галилејеве законе  физике”. Промоција је извршена код ученика 7. и 8. разреда Основне школе “Вожд Карађорђе” у Нишу. Ученици су били подељени у групе, а уз помоц ученика Милана Данковића и професорке Снежане Николић, аутора пројекта, реализовали су комплетну лабораторијску вежбу, резултате су уписивали у табеле које су им биле подељене заједно са промо материјалом, а добили су и домаћи задатак да срачунају грешке мерења. Резентација овог пројекта за већину је представљала први контакт са експерименталним радом. Радионици је присуствовало 25 одабраних ученика Основне школе “Вожд Карађорђе”.
Фотографије

07.12.2017. У Гимназији “Бора Станковић” у Нишу извршена је промоција ЦПН/РЦ Ниш  пројекта „Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике”. Промоција је извршена код ученика свих година природно-математичког смера и ученика који наставу похађају по специјалном програму за физику из ове гимназије. Ученик Милан Данковић и професорка Снежана Николић, аутори пројекта, представили су пројекат, приказан је промо филм, извршено је тестирање свих апликација и урађена је лабораторијска вежба “одређивање коефицијента трења између две глатке дрвене подлоге”. Радионици је присуствовало 60 ученика.
Фотографије

01.12.2017. У просторијама Гимназије “Светозар Марковић” у Нишу извршена је промоција пројекта (ЦПН Београд/РЦ Ниш) "Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике". Промоција је извршена у оквиру редовне наставе са ученицима треће године природно-математичког смера и неколико ученика који наставу похађају по специјалном програму за физику.
Одржана је презентација пројекта, приказан је промо филм, извршено је тестирање свих апликација и урађена је лабораторијска вежба “Одређивање коефицијента трења измедју две глатке дрвене подлоге”. Ученици су сами реализовали лабораторијску вежбу и рачунали грешку мерења. Промоцију пројекта је реализовао Милан Данковић, ученик и аутор пројекта из Гимназије "Бора Станковић" у Нишу. Радионици су присуствовала 32 ученика.

Фотографије

23.11.2017. На Електронском факултету у Нишу одржана је јубиларна 10. IEEESTEC конференција. Конференцију су организовали студентски огранак IEEE SB Ниш, EESTEC LC Ниш и Електронски факултет у Нишу, у сарадњи са IEEE Serbia and Montenegro Section, IEEE Electron Devices/Solid-State Circuits Chapter и IEEE Microwave Theory and Techniques Chapter, уз подршку Српске академије науке и уметности, огранак у Нишу (САНУ). 137 аутора на 75 радова (области: електроника, микроелектроника, телекомуникације, аутоматика, енергетика, рачунарство и информатика, физика, мобилност студената... ), било је у прилици да колегама, професорима и посетиоцима представе резултате свог рада.

На конференцији је представљен рад ученика Милана Данковића и наставнице физике Снежане Николић, из Гимназије "Бора Станковић" настао као резултат активности у оквиру пројекта "Рацунарске апликације за Галилејеве законе физике" који је подржан од стране  Центра за промоцију науке и Регионалног центра Ниш.

Рад под насловом: Лабораторијска макета за проучавање кретања тела по стрмој равни заснована на Raspberry Pi mini računaru,  освојио је 2. награду у категорији најбољег и наинтересантнијег рада и то на основу резултата анонимне анкете присутних аутора радова.

Ову манифестацију посетило је више од 500 учесника.

У прилогу фотографије и постер припремљен за конференцију

15.11.2017. од 16.30 до 19.30 на Електронском факултету у Нишу извршена је промоција пројекта "Рачунарске апликације за Галилејеве законе  физике". Промоција је извршена код студената прве године у оквиру редовне наставе из предмета Лабораторијски практикум – Физика. Наиме, уз сагласност професора Електронског факултета поред реализације 12 редовних лабораторијских вежби извршена је и промоција пројекта "Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике". У оквиру редовне наставе ради се лабораторијска вежба математичко клатно. Међутим, студенти не раде симулацију за ову вежбу, а осим тога студенти уопште не проучавају кретање тела низ стрму раван ни као симулацију ни као практичну реализацију. Из тих разлога вежбе које сам презентовао за студенте су представљале новину у експерименталном смислу.
Одржана је презентација пројекта, све време је на пројектору приказиван промо филм, извршено је тестирање свих апликација и урађена је лабораторијска вежба “одређивање коефицијента трења између две глатке дрвене подлоге”. Радионицама су присуствовала 62 студента прве године Електронског факултета у Нишу.
У прилогу се налази део фотографија.

24.10.2017. у Официрском дому у Нишу одржана је Конференција “Ја кажем, остајем у Србији” коју је посетило око 600 људи. Један од 6 учесника главног панела “Млади таленти кажу: Ми остајемо у Србији” био је и Милан Данковић, ученик Гимназије "Бора Станковић" и реализатор и идејни творац пројекта ЦПН “Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике”. Пренос конференције уживо вршило је неколико телевизија са националном фреквенцијом. Милан је великом броју учесника представио досадашњи рад као и пројекат “Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике”.
У прилогу су фотографије и линкови са овог догађаја:

https://www.facebook.com/events/288141618358708/
http://www.politika.rs/sr/clanak/391581/Ja-kazem-ostajem-u-Srbiji
http://odskoledoposla.org/ja-kazem-ostajem-u-srbiji/
https://www.juznasrbija.info/lat/drustvo/poruka-mladih-iz-nisa-ja-kazem-ostajem-u-srbiji.html
https://www.youtube.com/watch?v=0pJeRqFlJUE

 

Извештај са промоције на Форуму напредних технологија: пројекат “Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике”

Од уторка 17. октобра до четвртка 19. октобра 2017. у Официрском дому у Нишу одржан је Форум напредних технологија. На Форуму је презентован пројекат “Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике”, ученика Милана Данковића и наставнице физике Снежане Јанковић.
Презентоване су:
- све апликације које су Пројектом обухваћене и посетиоци су их користили,
- Брошура – ВЕРЗИЈА 1 која је била тамо представљена,
- Промотивни плакат (70x100цм).
Искоришћена је идеална прилика да се овај Пројекат презентује већем броју људи из области информационих технологија. На форуму је било више стотина учесника и висе стотина посетилаца.

Плакат   Фотографије

26. 9. 2017. Пројекат "Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике", из области промоције и популаризације науке у 2017. години, реализовао је своју прву активност која се тиче промоције пројекта. Пројекат је представљен наставницима физике на састанку актива 26.9.2017. од 20.00 сати у  Научном клубу РЦ Ниш. Милан Данковић, ученик четвртог разреда Гимназије "Бора Станковић" и наставница физике у истој школи, аутори пројекта,  присутне наставнике су упознали са циљевима пројекта, активностима које предстоје и динамиком реализације пројекта. Представљању пројекта присуствовало 25 наставника физике из основних и средњих школа.
Пројекту "Рачунарске апликације за Галилејеве законе физике" претходила су три научна рада које су аутори пројекта наставник и ученик објавили и за њих добили награде. Циљ овог пројекта је да све развијене апликације научним радовима, додатно усаврше и прилагоде за коришћење гимназијалцима и ученицима основних школа. Пројектом је предвиђено повезивање физике, програмирања и информатике.
Пројекат је финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке.

IMG 2265 IMG 2266 IMG 2268

Пројекат Научног клуба РЦ Ниш на Сајму образовања

24.10.2017. У оквиру Сајма књига и Сајма образовања, на штанду Центра за промоцију науке је представљен пројекат Научног клуба Регионалног центра из Ниша "Клуб мисаоних игара 2". Пројекат је представила аутор и реализатор Мирјана Рашић Митић, наставник математике и информатике у ОШ "Свети Сава".
Пројекат "Клуб мисаоних игара 2" је наставак прошлогодишњег пројекта "Клуб мисаоних игара" који пропагира мисаону игру го. Увођењем игре го међу децу школског узраста, развијају се мисаоне активности на два нивоа: интелектуалном и креативном. Го подстиче интелектуалне способности, развија логичко и креативно размишљање, рационалност, стратегијске вештине, подстиче сарадњу младих на бази међусобног уважавања и толеранције. Го је и одлична основа у оспособљавању младих за бављење разним научним дисциплинама.

22810400 1604470832945214 2043852293 o 22812850 1604470796278551 971421387 o

IMG 20171024 130011

Реализација пројекта "Физика за најмлађе"

28.11.2017. Четврта, завршна радионица у пројекту "Физика за најмлађе", за ученике основних школа " Вук Карџић", "Бранко Миљковић", "Његош" и "Војислав Илић Млађи", реализована је у Научном клубу Регионалног центр. Ученицима нижих разреда прдстављен је метод научног експеримента који је одличан за дечију знатижељу. Овакви пројекти деци дозвољавају да постављају питања, претпостављају резултате и траже решења.
Радионицу су реализовали аутори пројекта Љубиша Нешић и Драган Радивојевић са Департмана за физику Природно математичког факултета у Нишу. Пројекат је подржан од стране Центра за промоцију науке.

IMG 2803 IMG 2804 IMG 2805

20.11.2017. Трећа  радионица у пројекту Физика за најмлађе реализована је у Научном клубу Регионалног центра за ученике основних школа "Коле Рашић", "Мирослав Антић", "Карађорђе" и " Свети Сава". Кроз организоване радионице, за ученике од првог до петог разреда, реализатори пројекта Драган Радивојевић и Љубиша Нешић са Департмана за физику ПМФ-а Ниш и Татјана Мишић, наставница из ОШ "Чегар", ученицима су приближили садржаје физике у контексту који подсећа на игру. Они су показали да уколико се представи на примерен начин, физика може бити интересантна и стимулативна за раст и развој сваког детета.

IMG 2763 IMG 2766 IMG 2757

23.10.2017. У Регионалном центру почиње реализација пројекта "Физика за најмлађе", чију је финансијску подршку омогућио Центар за промоцију науке.  Циљна група су ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда основних школа. Број ученика по школи није ограничен.
Пројекат има за циљ да најмлађим ученицима основних школа приближи садржаје физике на начин примерен њиховом узрасту.
Реализација пројекта је у три термина током јесени 2017. године.
Термини за реализацију пројекта су: 23.10.2017.; 13.11.2017. у 12:30; 20.11.2017.; 4.12.2017.

Основне школе су добиле распоред за долазак својих ученика.
Више детаља о пројекту налази се у прилогу. Пријављивање је на пријавном листу до 20.10.2017.

Позив и пријавни лист

Реализација пројекта "Учионица у свемиру"

20. 9. 2017.   Још један пројекат са листе одобрених за промоцију и популаризацију науке, почиње са активностима у Научном клубу. Пројекат под називом "Учионица у свемиру", замишљен је тако да је прва активности кренула током јуна месеца. Ученици који учествују у пројекту (трећи разред ОШ "Чегар"), добили су задатак да за време распуста истражују и прикупљају информације о сунчевом систему, распореду и удаљености планета, занимљивостима и звуковима у свемиру.
Са ауторком пројекта, учитељицом Наташом Ћирић, током септембра месеца уследила је друга активност када су сви заједно анализирали  прикупљене податке и порадили на појму размере како би деца схватила реалну величину планета сунчевог система. Ова активност довела је до реализације треће, за ученике најзанимљивије активности - прављење сунчевог система од воће и поврћа.
Овакве активности код ученика подстичу машту, креативност и жељу да сазнају више. После уочавања односа величина, до краја пројекта је остала још једна фаза која обухвата примену стечених знања кроз израду тродимензионалних планета у већим размерама полазећи од Сунца, чије ће димензије бити 2.5 м у пречнику. На основу ове почетне димензије, правиће се све остале планете, које ће бити постављене на зиду "свемирске учионице".

ucionica

Реализација пројекта "Клуб мисаоних игара 2"

18.11.2017. У Регионалном центру, у оквиру пројекта „Клуб мисаоних игара 2“, одржано је интерно такмичење нових полазника го играча. На такмичењу је учествовало 30 учесника. Пројекат „Клуб мисаоних игара 2“ је пројекат који је финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке, а један је од четири пројекта који Регионални центар Ниш логистички подржава.
Циљ пројекта је да код ученика развије интелектуалне способности, стратешке вештине за решавање проблерма, упорност као особину и логичко мишљење.
Више о такмичењу:

https://www.facebook.com/mirjana.rasicmitic/media_set?set=a.2117047438309062.1073741872.100000114804561&type=3&pnref=story

20. 9. 2017.   Отварањем пројекта "Клуб мисаоних игара 2" у Научном клубу Регионалног центра почела је реализација пројекта по Јавном позиву за промоцију и популаризацију науке за 2017. год. Овим пројектом промовишу се природне и техничке науке као и мултидисциплинарни приступ учењу. Основна идеја пројекта је увођење игре ГО међу децу школског узраста. Тиме се помаже њихов интелектуални развој и креативност. Игра развија обе мождане хемисфере, концентрацију, рачунање, аналитичност, као и сарадњу деце на бази међусобног уважавања и толеранције. ГО је и одлична основа у оспособљавању младих за бављење разним научним дисциплинама.
Аутори и реализатори пројекта су Мирјана Рашић Митић, наставница математике и информатике у ОШ "Свети Сава " и Жељко Веселиновић, наставник економске групе предмета у Правно-послвној школи. Циљна група су ученици узраста од 6 до 19 година. Очекује се да ће током пројакта, кроз школе гоа различитих нивоа у Научном клубу Ниш, проћи око 100 деце. Очекује се и напредовање у стицању категорија.

IMG 2229 IMG 2230 IMG 2233

  

Активности на пројекту "Направи своју прву апликацију"

8.12.2016. У Научном клубу Регионалног центра реализована је завршна активност у оквиру пројекта "Направи своју прву апликацију". Радионица је  одржана за наставнке информатике основних школа. Циљ ове радионице је упознавње наставника са платформом која је реализована у овом пројекту, а на којој се налазе детаљна упутства за коришћење образовног програмског језика Скреч. Дужност наставника је да након радионице упознају своје ученике са платформом и покажу начин на који ученици могу да креирају најразличитије анимације, игрице, интерактивне приче и сл. Аутор пројекта који је реализовао активности је др Лазар Велимировић. Он је наставницима представио цео сајт о програму Скреч. Материјал на сајту је конципиран тако да га ученици основних школа моги сами користити.

IMG 0782 IMG 0783

 


 

Активности на пројекту "Прези пуном снагом"

24-25.11.2016. У рачунарској учионици Регионалног центра реализоване су две радионице за наставнике у оквиру пројекта "Прези пуном снагом". Циљ пројекта је јачање дигиталних компетенција запослених у школама, као и популаризација нових алата који спадају у слободан софтвер. Аутори и реализатори пројекта који је добио подршку на Јавном позиву ЦПН-а су професорке информатике из нишке Гимназије "Светозар Марковић" - Дијана Ђорђевић и Соња Николић Влаховић. На радионицама је учествовало 35 наставника нишких основних и средњих школа.

IMG 0698

 


 

Активности на пројекту „Физика на извол’те“

5.11.2016. У Научном клубу Регионалног центра за професионални развој Ниш, у оквиру Пројекта „Физика на извол’те“, организована је друга  у низу радионица, са циљем популаризације научног метода кроз примере из области физике. Учешће у радионицама узели су ученици средњих школа града Ниша. Рад је организован у оквиру тимова, научних група које спроводе експериментална истраживања задатих физичких феномена, које заједнички осмишљавају и изводе експерименте, дискутују о резултатима и унапређују апаратуре. Реализатори радионица били су Александра Алорић и Владимир Вељић. На радионици је било 19 ученика нишких школа. Следеће радионице са заинтересованим  средњошколцима у оквиру овог пројекта, биће реализоване 19.11. и 3. и 17.12.2016.

 IMG 0514 IMG 0515 IMG 0512

 4.12.2016. У Регионалном центру, у оквиру пројекта ЦПН "Физика на изволте", одржана је радионица за ученике средњих школа под називом "ЛЕД". Радионицу су реализовали  Владан Павловић – физичар, студент докторских студија на ПМФ-у у Нишу и Стефан Илић - студент Електронског факултета у Нишу, док је присутно било 7 ученика из гимназија и средњих стручних школа.

IMG 0753 IMG 0754

10.12.2016. У Регионалном центру у оквиру пројекта ЦПН "Физика на изволте" одржана је трећа радионица за ученике средњих школа под називом "БАЗУКА". Радионицу су реализовали Стефан Илић, студент Електронског факултета у Нишу и Владимир Вељић, физичар, докторант треће године докторских студија на Физичком факултету у Београду.

 


 

Активности на пројекту "Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији"

 5.11.2016. У оквиру сарадње Центра за промоцију науке и Регионалног центра, у просторијама Научног клуба је реализован пројекат под називом ''Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији'', аутора проф. Др. Татјане Михајилов-Крстев. Тема овог предавања је била компилација резултата истраживања из области микробиологије која су спровели мастер студенти на Департману за биологију и екологију, Природно-математичког факултета у Нишу. Студенти Милица Пејчић, Мартина Стојковић, Наташа Цветковић, Никола Стојановић, Никола Јовановић и Владимир Глигоријевић су, у препуној сали слушаоца,  говорили о својим резултатима испитивања антимикробне активности етаских уља и екстраката лековитог биља, биљкама као природним конзервансима за храну, антимикробној активности меда, деловању антибиотика и резистентним сојевима патогених микроорганизама, ферментацији сојиног млека пробиотским стартер културама, микробиолошким ђубривима и токсинима микроалги који су опасне по здравље људи. Професор Метогологије научно-истраживачког рада, Др Зорица Стојановић-Радић, је одржала кратко предавање о основним корацима у планирању истраживања и замолила ученике гимназија да се и сами опробају у осмишљавању идеје и писању сопственог плана. На крају спроведене активности сви студенти предавачи су на поклон добили по једну едукативну књигу.

Metodologijaistraivanja

14.12.2016. Трећа пројектна активност у пројекту  "Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији" реализована је у Научном клубу. Овог пута теме из ботанике, физиологије биљака и заштите животне средине, ученицима нишких школа приближили су професори и докторанти са ПМФ а Ниш, са Департмана за биологију и екологију под вођством проф.др.Татјане Михајилов Крстев. Завршна активност пројекта је 23.12. у Научном клубу, када ће ученици који су присуствовали предавањима одржати презентације за своје вршњаке.

IMG 0823 IMG 0841 IMG 0817

23.12.2016. Завршна активност пројекта "Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији" одржана је у Научном клубу. Ученици седмог и осмог разреда ОШ "Свети Сава" представили су ученицима и наставницима теме из биологије које су усвојили током трајања пројекта. Теме из области микробиологије, ботанике и зоологије заинтересовале су 60 ученика који су били на презентацији. Ученике је усмерила и организовала Гордана Рилак, наставник биологије.

IMG 0943 IMG 0950 IMG 0954

 


 

Активности на пројекту "Ефикасност учења и трансфер знања у зависности од окружења"

26.10.2016. и 31.10.2016. У великој сали Регионалног центра реализовано је предавање у оквиру пројекта "Ефикасност учења и трансфер знања у зависности од окружења". Предавању је присуствовало 45 студената Филозофског факултета (са групе за педагогију) и 40 учитеља и педагога нишких школа. Ауторке пројекта које су одржале предавање су: Наташа Ћирић - мастер педагог и професор разредне наставе у ОШ "Чегар" и проф. др Татјана Михајлов Крстев са Природно математичког факултета у Нишу.
Након предавања присутни су упознати са литературом која је наменски набављена за овај пројекат, а налази се у Научном клубу. Учитељи  су показали велико интересовање за коришћење литературе и приказане примере у учионици.

IMG 0362 IMG 0367 IMG 0369

31.10.2016. Треће и завршно предавање у оквиру пројекта "Ефикасност учења и трансфер знања у зависности од окружења" одржано је на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Пироту. Предавању је присуствовало око 40 студената прве године студија. Након предавања присутни су се упознали са литературом која је наменски набављена за овај пројекат а налази се у Научном клубу.

nata1 nata2 nata3

 


 

Активности на пројекту "Phet za teblet"

25.10.2016. Радионицом на којој су учествовали наставници физике нишких школа, у Научном клубу почела је реализација пројекта "Phet za teblet". Кроз радионице су наставници  упознати са interaktivnim PHET симулацијама (https//phet.colorado.edu) за природне науке и математику. Радионице се реализују на таблет уређајима и "паметним"  телефонима. Наставницима је представљен и принцип Bring your own device (BYOD) - (понеси властити уређај). Они  су позвани да у наредних месец дана примене научено у својој учионици и након тога резултате прикажу у Научном клубу. Аутор пројекта је Владан Младеновић, наставник физике.

IMG 0347 IMG 0348

29.11.2016. Као завршна активност пројекта "Phet za tablet", који је током новембра месеца реализован у нишком Научном клубу, комисија је имала задатак да прегледа радове наставника који су учествовали на пројекту.
Задатак наставника био је да испробају примену Phet симулација на часу и упознају ученике са могућностима овог програма у различитим предметима природних наука. Своје припреме за часове на коима је планирана употреба фет симулације су наставници послали комисији, која је онда, најбољи радом прогласила рад наставнице Мирјане Рашић из ОШ "Свети Сава" за планирани час мтематике. Награђена наставница  је на поклон добила таблет уређај. Комисију су чинили: аутор пројекта Владан Младеновић, стручни консултант др Лазар Велимировић и испред РЦ Ниш - Виолета Тесла и Јелена Анђелковић.

 IMG 0719 IMG 0721

 


 

Посета министра просвете Научном клубу

15.10.2016.  Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић је током своје посете Нишу, обишао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању и том приликом обишао и Научни клуб. У Научном клубу је била реализација три  пројекта која су добила подршку Центра за промоцију науке кроз јавни позив за 2016.годину: “Моја савремена лабораторија”, “Моћ фотона” и "Физика на извол’те".


- У пројекту „Моја савремена лабораторија“ учествовало је 25 ученика првог и другог разреда специјалних одељења Гимназије “Светозар Марковић” Ниш, који су упознати са савременим училом под називом ЛабКит, који омогућава извођење лабораториских вежби из биологије, хемије и термодинамике уз помоћ ПЦ рачунара и сензора. Аутор и реализаотор пројекта је професорка математике Слађана Трајковић запослена у Техничкој школи "15. мај" у Прокупљу.

- Пројекат „Физика на извол’те“ има за циљ популаризацију научног метода кроз примере из физике. На радионицама су учествовали ученици гимназија "Стеван Сремац" и "9 мај" који су у тимовима спроводили експериментална истраживања задатих физичких феномена. Задаци за ученике били су отвореног типа уз могућност различитих приступа. Унутар тима ученици су функционисали као научна група: заједно су осмислили и спроводили експерименте и дискутовали о резултатима.Тимови су затим међусобно упоређивали и тумачили резултате симулирајући научну заједницу. Радионицу су водили аутори пројекта Александра Алорић и Владимир Вељић. Осим ове прве уводне радионице ученике очекују још 4 радионице у новембру, чиме ће ученици имати директан увид у методологију научног истраживања.

- Реализација пројекта „Моћ фотона“ почела је у Научном клубу 15.10. за 20 ученика нишких гимназија. Ученици су кроз радионице учили о значају разумевања коришћења обновљивих извора енергије, о карактеристикама соларних ћелија, подстицају проучавања светлости и разматрања друштвеног контекста научног открића. У оквиру пројекта биће реализована још једна радионица у оквиру које ће полазницо припремити и презентације својих активности за групу вршњака и одређени број наставника који ће у својству евалуатора присуствовати другој етапи пројекта. Аутор и реализатор пројекта је Ивана Круљ, професор физике.

IMG 0186 IMG 0188 IMG 0189 IMG 0191 IMG 0192 IMG 0194 IMG 0196 IMG 0200 IMG 0202 IMG 0209

 


 

Активности пројекта "Клуб мисаоних игара"

30.9.2016. У оквиру пројекта "Клуб мисаоних игара", који је подржан од стране ЦПН/РЦ, Го- секцију у ОШ "Свети Сава" посетио је  јапански аташе за културу господин Јуићиро Омора који је био одушевљен толиким интересовањем деце за ову древну јапанску игру.
1 и 2.10.2016.  Го секција је организовала и Државно јуниорско првенство у просторијама Универзитетске библиотеке Никола Тесла. Такмичило се у чак 3 категорије: до 12, до 16 и до 20 година. Нови државни прваци су:

  • до 12 година: Немања Гајић, ОШ "Свети Сава", Ниш,
  • до 16 година: Сташа Раденковић, ОШ "Свети Сава", Ниш,
  • до 20 година: Михајло Јаћимовић, Гимназија Крагујевац.

Током трајања такмичења одржана је и промоција за ученике средњих школа, који ће се такође придружити секцији. Подељене су дипломе, а додела медаља је планирана у Регионалном центру, 18.10.2016. од 18.00 часова када ће се отпаковати нове гарнитуре.

Аутор и координатор пројекта је Мирјана Рашић Митић, наставница математике у ОШ "Свети Сава" Ниш.

14600844 1134151350010517 4496800950007108260 n IMG 20161002 124222 IMG 20161002 142702

18.10.2016. У Регионалном центру започета је реализација пројекта "Клуб мисаоних игара". На Јавном позиву Центра за промоцију науке одобено је 12 наставничких пројеката који ће се до краја 2016. године реализовати у Научном клубу Регионалног центра. Пројекат "Клуб мисаоних игара" је осмислила Мирјана Рашић Митић, наставник математике у ОШ "Свети Сава" у Нишу. Пројектне активности су усмерене на промоцију мисаоне иге Го код деце и ученика. За потребе пројекта набављено је 10 Го гарнитура за игру које су распаковане у присуству 30 деце и ученика, родитеља као и мајстора гоа из Ниша. Најмлађи учесник радионице је дете узраста од 5 година а најстарији су средњошколци. Клуб мисаоних игара имаће радионице сваког уторка у Регионалном центру од 18.00 часова. Го подстиче интелектуалне способности, развија логичко и креативно размишљање, рационалност, стратегијске вештине, подстиче сарадњу младих на бази међусобног уважавања и толеранције. Го је и одлична основа у оспособљавању младих за бављење разним научним дисциплинама. Програм рада ГОНК обухвата 3 нивоа обуке за стицање основних и такмичарских знања.

IMG 0256 IMG 0263 IMG 0265

 24.12.2016. У Регионалном центру је одржан званични категоризациони турнир за све учеснике школе Гоа у оквиру пројекта "Клуб мисаоних игара". Турниру је присуствовало 12 ученика и 4 тренера.Победник турнира је Душанић Вук који је у 5 партија остварио свих 5 победа.
Пројекат "Клуб мисаоних игара" осмислила је и и касније пројектом координирала Мирјана Рашић Митић, наставник математике у ОШ "Свети Сава". Пројекат је одобрен за реализацију и финансијски подржан од стране Центра за промоцију науке.
Пројекат је реализован у ОШ "Свети Сава" у периоду 3.9. - 18.10., после набавке табли за го игру и демонстарационе табле. Пројекат се реализовао у Регионалном центру до 24.12.2016.

 


 Активности на пројекту "ХЕМИЧАРЕЊЕ"

22.08.2016. У Научном клубу Регионалног центра почео је да се реализује пројекат ”Хемичарење” намењен деци од 6 до 12 година, који још увек нису почели да уче хемију. 

Реализаторке и ауторке пројекта су наставнице хемије нишких основних и средњих школа: Нена Стојановић, Александра Петровић, Слађана Јовић и Снежана Мишић. ”Хемичарење” чини седам интерактивних радионица, изложба ученичких радова и учешће ученика на научним манифестацијама, а у пројекту учествује преко 30 деце. Кроз радионице ће деци бити омогућено да развијају позитиван однос према хемији и њеном значају у свакодневном животу. Радионице ће се реализовати током целе недеље, до 28.08.2016.

На радионицама ће бити обрађене теме рециклаже папира, прављења сапуна, загађења воде, здраве хране и хроматографије биљних пигмената.

  Hemicarenje resize IMG 0390 resize IMG 0402 resize IMG 0406 resize IMG 0409 resize IMG 0410 resize

 


ЦПН пројекти за промоцију и популаризацију науке за 2016. годину

На основу Јавног позива Центра за промоцију науке Београд за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке за 2016.годину - за категорију промоције науке у Научним клубовима - у просторијама Научног клуба Ниш реализоваће се 12 пројеката који су на конкурсу добили финансијску подршку.
Пројекти су намењени ученицима и наставницима нишких школа, а у реализацији учествују наставници основних и средњих школа, научни радници, студенти, докторанти и професори са неколико универзитета. Реализације пројектних активности биће у периоду 20.08. до 30.12.2016.


Локални пројекти промоције науке за 2016. годину су:

1.Направи своју прву апликацију
2.Фет за таблет
3.Хемичарење
4.Физика на извол'те
5.Моја савремена лабораторија
6.Промоција радијационих технологија
7.Актуелни проблеми и савремена методологија научних истраживања у биологији
8.Клуб мисаоних игара
9.Знати = делити
10.Прези - пуном снагом
11.Моћ фотона
12.Ефикасност учења и трансфер знања у зависности од окружења

 CPN poster resize


 

 

Нови експонат у Научном клубу - „Ротација параболе“

08.07.2016. Научни клуб Ниш је захваљујући Центру за промоцију науке добио још један експонат. Реч је о експонату „Ротација параболе - природна линија у води“.
Парабола је крива која се веома често јавља у природи. Од путање лопте у гравитационом пољу која је бачена хоризонтално, па до ретких случајева кретања космичких тела. Посетиоци научног клуба моћи ће да виде како се парабола јавља и у експерименту у ком се суд напуњен течношћу окреће око своје осе. На молекуле воде делује центрифугална сила,па се површина течности деформише и формира параболу

IMG 0313 resize IMG 0317 resize IMG 0320 resize IMG 0350 resize

 


 

Позоришна представа у Научном клубу

17.05.2016.   У Научном клубу РЦ-а  реализована је позоришна едукативна представа ученика седмог разреда ОШ "Стефан Немања" на тему "Вода". Наставници ове школе изабрали су да ову важну тему приближе ученицима кроз пројектну наставу. С обзиром да је питање воде један од највећих изазова 21. века тема је увек актуелна и зато је и искоришћена за ову активност. Кроз интердисциплинарни приступ више школских предмета,  кроз ученичку представу објашњена је улога, значај  и неопходност чувања воде.
Презентацији је присуствовало 45 наставника нишких школа. У припреми ученика учествовале су наставнице: Весна Коцић, Станислава Нешић Вагаја, Весна Вукојевић и Нена Стојановић.

IMG 9868 resize IMG 9874 resize IMG 9875 resize IMG 9882 resize IMG 9883 resize IMG 9880 resize IMG 9865 resize IMG 9878 resize

 


 

Посета ученика гимназије "Стеван Сремац"

27.04.2016. У Научном клубу РЦ-а, за два одељења другог разреда Прве нишке гимназије "Стеван Сремац", професорка физике Биљана Јовановић одржала је час. Ученици су подстакнути изложбом "Спектри" постављали питања и решавали задатке. Презентована им је и књига "Урнебесна физика" којом располаже научни клуб РЦ-а.

 IMG 9807 resize IMG 9813 resize

25.04.2016. Ученици Прве нишке гимназије "Стеван Сремац" са професорком физике Весном Јанићијевић, посетили су данас изложбу "Спектри" у Научном клубу РЦ-а и упозналисе са изложеним експонатима. Један од коментара ученика: "Заиста прелепо да у граду постоји оваква установа и оваква учионица". Ученици су записали питања и теме о којима би волели више да чују на предавањима у Научном клубу. Центар ће исте проследити ЦПН-у и договорити могућности за одговоре на њих.

IMG 9793 resize IMG 9800 resize IMG 9798 resize


ОТВАРАЊЕ НАУЧНОГ КЛУБА У РЦ НИШ

19.04.2016. У Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ниш, отворен је Научни клуб. Мрежа регионалних центара и центара за стручно усавршавање и Центар за промоцију науке Београд уз помоћ локалних самоуправа градова у којима постоје центри кренула је у акцију децентрализације промоције науке марта 2016.год. Последица те децентрализације је отварање 12 научних клубова у дванаест градова Републике Србије. У уторак, 19. априла отворен је, трећи по реду, научни клуб у Регоионалном центру.

На свечаној конференцији у великој сали РЦ а, после поздравне речи директорке РЦ-а, Данијеле Марковић, градоначелника Ниша проф. др Зорана Перишића и директора Центра за промоцију науке, Немање Ђорђевића, потписан је Меморандум о сарадњи. Научни клуб је отворен у учионици 9 на првом спрату Регионалног центра. Клуб је отворен у присуству великог броја гостију, директора школа, представника општине Медијана, професора са нишких факултета, наставника, новинара и заљубљеника у науку.

Тренутна поставка у нишком Научном клубу је изложба под називом "Спектри" и она је посвећена светлости- оној коју видимо, али и оној коју не видимо, али нас свакодневно окружује. ("Спектри" покривају шест области које чине електромагнетно зрачење, радио- таласи, инфрацрвено зрачење, видљиви део спектра, ултраљубичасто зрачење и џ и гама зрачење високих енергија).

Након обиласка Научног клуба, предавање за све присутне госте под називом "Научни клуб - концепт и активности" одржао је Бранимир Ацковић -координатор сектора за програмске активности ЦПН-а. Он је најавио да ће Центра за промоцију науке током идуће недеље објавити јавни позив за учешће на три врсте пројекта и позвао заинтересоване наставнике, школе и појединце да учествују на конкурсу.

Погледајте како су о овом догађају извештавали медији:

Srbija Online - Jelena Andjelkovic - (TV KCN 19.04.2016)

http://tvzonaplus.rs/naucni-klub-otvoren-u-nisu/

http://tvkcn.net/?p=4166

http://www.cpn.rs/aktivnosti/otvoren-naucni-klub-u-nisu/

http://www.telegraf.rs/vesti/2105161-ovo-je-mnogo-lepa-i-vazna-vest-za-srbiju-otvoren-naucni-klub-u-nisu

http://www.ni.rs/2016/04/20/naucni-klub/

IMG 9738 resize  IMG 9744 resize

 IMG 9746 resize  IMG 9751 resize

  IMG 9754 resize NK Nis 1

 IMG 9745 resize IMG 9749 resize

IMG 9757 resize IMG 9711 resize

IMG 9713 resize IMG 9716 resize

IMG 9717 resize IMG 9721 resize

 IMG 9724 resize NK Nis 3

Пројекат "Час анатомије"

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1