Занатска и услужна занимања

Упис на курсеве за стручно оспособљавање /преквалификација/ за преко 200 занимања различитих струка, омогућен је заинтересованим лицима током целе године.
За кандидате који желе да стекну знања и вештине потребне за одређено занимање, односно, желе да се оспособе за ново занимање, организује се обука:
Обука траје око три месеца и састоји се од теоријског и практичног дела. Теоријски део се реализује у простору ''Центра за стручно усавршавање''-Ниш, по формирању групе. Постоји и могућност да полазник, уз помоћ литературе и консултација, самостално усвоји потребна знања. Практични део обуке се реализује у радионицама, салонима, сервисима, на терену, у компанијама, односно у реалним условима рада за жељено занимање, а где су обезбеђени сви услови за усвајање потребних вештина. Након положених испита из теоријског дела и завршеног и положеног практичног дела, полазник добија МЕЂУНАРОДНО признат сертификат, као доказ о стручној оспособљености за рад на датим пословима.

Услов за упис: завршена основна школа
                                                                                              Цена: 39.600,00 динара (4х9.900,00 динара)

За кандидате који већ имају радно искуство, односно, поседују знања и вештине за одређено занимање и није им потребна обука, организујемо проверу знања. Да би се могла реализовати провера знања, неопходно је да полазник приложи доказ (потврда или слично) да је најмање 3 месеца радио на датим пословима. Након уписа, полазник добија литературу и договара се термин за полагање испита. Полагање се реализује у једном дану и након успешно положених испита, полазник добија МЕЂУНАРОДНО признат сертификат, као доказ о стручној оспособљености за рад на датим пословима.

Услов за упис: завршена основна школа и потврда о радном искуству
                                                                                                                                Цена: 17.000,00 динара

 


                  МАШИНСКА СТРУКА                                     ЗДРАВСТВЕНА СТРУКА

Honeyview Masinstvo       Honeyview zdravstvena negovateljica 2

                   НЕГА И ЛЕПОТА ТЕЛА                        УГОСТИТЕЉСКЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ СТРУКЕ

Honeyview Nega lepote 3      Honeyview PREHRAMBENA I UGOSTITELJSKA 4a

                 ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА                                 ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА СТРУКА

Honeyview gradjevina 5      Honeyview ELEKTRO 6

                              РАЗНО                                                                    БАРМЕН

Honeyview RAZNO 7a      barmen1

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1