Одржани семинари у 2017.

 

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

24.12.2017. У Основној школи "др Зоран Ђинђић" у Брзом Броду, реализован је акредитовани семинар број 65, "Планирање превенције и ефективно/ ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова). Семинар је реализован за 29 наставника ове школе. Семинар се бави темама насиља у школама, са циљем јачања компетенција тимова за заштиту деце и ученика од насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину, реализујју га Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Реализација семинара "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици"

23-24.12.2017. У Основној школи "Мика Митровић" у Богатићу реализован је акредитовани семинар број 327, "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици"(област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка; 16 бодова).
Семинар је организован за колектив школе. Водитељи су били Љиљана Радовановић Тошић, психолог у Основној школи "Радоје Домановић" Ниш  и Владица Тошић, професор разредне наставе у Основној школи "Ратко Вукићевић", Ниш.
Циљеви семинара су:
•    Подизање нивоа знања о условима за стварање инклузивне школе и учионице.
•    Учење стратегија, метода и техника које доприносе управљању одељењем и изградњи социјалних вештина ученика.
•    Учење стратегија, метода и техника које доприносе превладавању тешкоћа у читању, писању и математици.
•    Учење стратегија, метода и техника рада са ученицима који имају хиперактвност и дефицит пажње.
•    Изграђивање и развијање вештина за планирање и писање ИОП-а.
•    Унапређивање знања о планирању раду са даровитим ученицима и израда ИОП-а за даровите

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.


Реализација семинара "Час по мери детета"

23.12.2017. У средњој школи у Блацу реализован је акредитовани семинар број 331, "Час по мери детета" (област: деца/ученици којима је потребна додатна подршка; 8 бодова).
Семинар је реализован за колектив школе, а реализатори су биле Веселника Станковић и Валентина Вељковић Николић, наставнице у Основној школи "Десанка Максимовић" у Чокоту.
Семинар има за циљ јачање компетенција наставника за:
•    рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању;
•    примену одговарајућих стилова, стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика;
•    управљање одељењем.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.


Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

23.12.2017. У Регионалном центрује реализован акредитовани семинар број 65, „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (област: васпитни рад; 8 бодова ). Семинару су присуствовали наставници из Основе школе "Милан Ракић" из Медошевца.
Реализатори су били Младен Јовановић, професор у Основној школи "Мирослав Антић" у Нишу и Милена Младеновић, професор разредне наставе у Основној школи "Учитељ Таса" у Нишу.
Семинар се бави актуелним темама насиља у школама са циљем јачања компетенција тимова за заштиту деце и ученика од насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.


Реализација семинара "Музика и мултимедија - креативни приступ часу"

21.12.2017. Акредитован семинар "Музика и мултимедија - креативни приступ часу" (кат.бр.768,компетенција К1,приоритет П3), који је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018 годину реализован је у ОШ "Светозар Марковић" у Крагујевцу. На семинару су учествовали професори Музичке школе "др Милоје Милојевић" из Крагујевца. Општи циљ семинара је рад на побољшању компетенција за креативнију и функционалнију музичку наставу, као и коришћење специфичних апликација корисних за музичку наставу. Током семинара наставници су научили како да направе успешну мултимедијалну презентацију за потребе музичке наставе. Семинар су реализовале ауторке, Миомира Ђурђановић и Слађана Марковић.

 

Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

17.12.2017. У Регионалном центру реализован акредитован семинар број 65 (8 бодова) „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“. Семинару су присуствовали наставници из основних школа "Радоје Домановић" из Ниша и "Карађорђе" из Горњег Матејевца, укупно њих 30.
Реализатори су били Младен Јовановић, професор у Основној школи "Мирослав Антић" у Нишу и Милена Младеновић, професор разредне наставе у Основној школи "Учитељ Таса" у Нишу.
Семинар се бави актуелним темама насиља у школама са циљем јачања компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.

 

Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

16.12.2017. У Регионалном центру реализован акредитован семинар број 65 (8 бодова) „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“. Семинару су присуствовали васпитачи из Дома ученика средњих школа у Прокупљу и Дома ученика у Јагодини, директор и васпитачи из Предшколске установе у Бабушници, наставници из Економске школе у Пироту, укупно њих 27.
Реализатори су били Младен Јовановић, професор у Основној школи "Мирослав Антић" у Нишу и Милена Младеновић, професор разредне наставе у Основној школи "Учитељ Таса" у Нишу.
Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговање кад се деси насиље.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.


Реализација семинара "Час по мери детета"

16.12.2017. У Средњој школи у Варварину реализован је акредитовани семинар "Час по мери детета", број 331 (8 бодова; област - деца/ученици којима је потребна додатна подршка).
Семинар је реализован за колектив школе, а реализатори су биле Веселника Станковић и Валентина Вељковић Николић, наставнице у Основној школи "Десанка Максимовић" у Чокоту.
Обраћене теме на семинару су:
•    Законски оквир инклузивног образовања;
•    Педагошки профил;
•    Гарднерова теорија вишеструких интелигенција;
•    Стратегије прилагођавања наставе.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.


Реализација семинара "Variety as the Spice of ELT - revisited"

16.12.2017. У Регионалном центру је реализован семинар "Variety as the Spice of ELT - revisited" (број 729; 8 бодова; област: страни језик).
Семинару је присуствовало 12 наставника енглеског језика из школа из Пирота, Димитровграда и Ниша.
Семинар се реализовао кроз пет радионица које се, свака на свој начин, баве развијањем свих језичких вештина, али на помало другачији начин. Обзиром да су обрада и увежбавање граматичких јединица, увежбавање писања и диктати често сувопарни, нереазумљиви и, самим тим, незанимљиви ученицима, на семинару су наставници упућени како да те школске активности вешто зачине са мало маште, креативности и понеким триком.
Предавачи су су били Ивона Ранђеловић, проф.енглеског језика из ОШ "Вук Караџић" из Печењевца и Биљана Пиповић, проф.енглеског језика из Гимназије "Стеван Јаковљевић" у Власотинцу.
Семинар је подржан у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. годину од стране Центра за стручно усавршавање у Лесковцу.

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

16.12.2017. Акредитовани семинар "Квизом до успешног завршног испита" (кат.бр.345,компетенција К1, приоритет П2), реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра. Општи циљ семинара је постизање квалитетније и занимљивије наставе, мотивисање наставника за коришћење мултимедијалних наставних средстава ради ефикаснијег учења и бољих постигнућиа ученика на завршном испиту.
Теме семинара су: Значај и улога образовних стандарда у настави и Креирање и употреба квиза у настави.
Семинар је при акредитацији за школске 2016/2017/2018. године подржан од стране Регионалног центра и реализују га Татјана Мишић и Борица Ћирић
На семинару су учествовали наставници из Алексинца и Ниша.

IMG 2968 IMG 2967

 Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

15.12.2017. У Техничкој школи у Бабушници реализован је акредитовани семинар  "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века", број 230 (8 бодова, област информатика). Семинару су присуствовали наставници из Техничке школе, Гимназије и Основне школе "Деспопт стефан Лазаревић" из Бабупнице. Реализатори су били Ана Живковић, наставник енглеског језика из ОШ "Чегар" и Марјан Миланов, наставник енглеског језика из ОШ "Добринка Богдановић" Стрелац.

Циљ овог семинара јесте оснаживање компетенција наставника за коришћење образовних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења, као и за употребу паметних телефона и таблета као наставног средства. Тако су и наставници из ове три школе могли да се упознају са употребом мобилних телефона у учионици – за и против, Блумовом таксономијом  21. века, апликацијама за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе, апликацијама за управљање одељењем и за прављење квизова, тестова и анкета.

Семинар је у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. године подржан од стране Регионалног центра Ниш.

Реализација семинара "Отворени задаци вршњачко и саморегулисано учење у настави математике"

10.12.2017. Акредитовани семинар "Отворени задаци вршњачко и саморегулисано учење у настави математике", кат.бр.274 ( компетенција К2, приоритет П1), реализован је у основној школи "Вожд Карађорђе" у Нишу. Презентоване су теме: Модерни курикулум наставе математике; Методе за решавање проблема; Задаци затвореног и отвореног типа као путоказ у промене; Креирање задатака отвореног типа; Принципи организације рада у групи који обезбеђују вршњачко и саморегулисано учење.
Семинар је реализовао Родоје Кошанин. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за школске године 2016/2017/2018.

 

Реализација семинара "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици"

09-10.12.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици", број 327 (16 бодова).
Семинару је присуствовао 21 наставник из основних и средњих школа нашег региона. Водитељи су били Љиљана Радовановић Тошић и Владица Тошић. Један од циљева семинара је подизање нивоа знања о условима за стварање инклузивне школе и учионице те су присутни наставници могли да унапреде своја знања кроз следеће обрађене теме:
Инклузивна школа; Инклузивна учионица; Учење у инклузивној учионици; Управљање инклузивним одељењем; Даровити ученици; Педагошки профил и израда ИОП-а; Мотивација ученика; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у учењу математике; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају хиперактивност и дефицит пажње; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у читању и писању; Израда сценарија за час у инклузивној учионици.
Семинар "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици" подржан је од стране Регионалног центра Ниш за школске године 2016/2017/2018.

IMG 2901 IMG 2903

 

Реализација семинара "Информатичке мрвице"

03.12.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар  "Информатичке мрвице" (број 389; 8 бодова). Семинар обрађује теме: Правилник о оцењивању; Портфолио; Дигитална бележница; Хот Потатоес; Остављање електронских наставних материјала на Интернет; Блог.
Семинар је реализован за колектив основне школе "Свети Сава" из Ниша. Реализатори су били Веселинка Станковић, Валентина Николић Ваљковић и Младен Јовановић.
Семинар  "Информатичке мрвице" је подржала Мрежа РЦ/ЦСУ у периоду 2016/2017/2018. школска година.

IMG 2847 IMG 2846

 

Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

2.12. 2017. У ОШ "Владислав Петковић Дис" у Грљану реализован је акредитовани семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (број 65; 8 бодова). Семинар се бави актуелним темама насиља у школама. На семинару се чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, начинима реаговања када се насиље деси.
Семинару су присуствовали наставници и васпитачи из основних и средњих школа из Зајечара и околине као и из предшколске установе.
Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић. .
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.

 

Реализација семинара "Виртуелна туристичка агенција..."

02.12.2017.У Угоститељско-туристичкој школи у Новом Пазару, реализован је акредитовани семинар "Виртуелна туристичка агенција -практична обука наставника за хотелско пословање" (кат.бр. 647). Теме које семинар обухвата су: База матичних података, Евиденција уговора са извршиоцима посла, Калкулација туристичког аранжмана, Формирање и продаја туристичкох аранжмана, Књига евиденције продатих аранжмана.
Семинару је присуствовало 6 наставника који предају на смеру туристички техничар. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, а реализовао је  Зоран Муљевски.

 

Реализација семинара "Интерактивне табле у настави"

25-26.11.2017. У ОШ "Лела Поповић" у Миљковцу, у организацији Регионалног центра Ниш, реализован је акредитовани семинар "Интерактивне табле у настави", број  383 (16 бодова). Семинару је присуствовало 25 наставника ове школе. Реализатор семинара је била Јасна Адамов, професор Природно-математичког факултета у Новом Саду.
 Наставници су добили практично знање о врстама и утицају интерактивних табли на процес наставе, карактеристике најчешћих интерактивних табли и информације везане за софтвере за електонске табле, прилагођавању презентационих софтвера као и коришћење IWB Software, Capture Software, Digital Flip Chart software и осталих софтвера ре за употребу у настави са електронском таблом.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

25.11.2017. У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар  "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство за 21.век", број 230 (8 бодова). Семинару су присуствовала 22 наставника и стручних сарадника нишких школа. Водитељи семинара су били Марјан Миланов, професор енглеског језика у ОШ "Деспот Стефан Лазаревић" у Бабушници и Ана Живковић, професор енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу.
Обрађене теме на семинару су: Мобилни телефон у учионици – за и против ; Технологија у учионици; Блумова таксономија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одељењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
У Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2018 наведени семинар је подржао Регионални центар Ниш.

IMG 2786 IMG 2792

 

Реализација семинара „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“

19.11.2017. Регионални центар је за потребе колектива ОШ „Свети Сава“ у Нишу, организовао семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“, каталошки број 65 (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 чланова колектива школе, док су реализатори били Младен Јовановић и Милена Младеновић. Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговању кад се насиље деси.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.

IMG 2747 IMG 2749

 

Реализација семинара „Математичке радионице“

18.11.2017. У Центру за стручно усавршавање у Кикинди реализован је акредитовани семинар „Математичке радионице“, каталошки број 269 (8 бодова). Семинару је присуствовало 14 наставника математике из основних и средњих школа. Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Едита Алексов.
На семинару су обрађене теме: Основне карактеристике радионичарског рада; Блумова таксономија, интерактивно учење, искуствено учење, очигледна настава, проблемска настава, пројектна настава; Гарднерова теорија вишеструких интелигенција; Структура радионице; Активности и технике радионичарског рада; Вођење радионице; Радионичарски рад у настави математике; Анализа примера сценарија математичких радионица, предности и недостаци радионичарског рада у настави математике; Израда математичке радионице на изабрану тему.
Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018.

 

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

18.11.2017. Акредитовани семинар "Квизом до успешног завршног испита" (кат.бр. 345, компетенција К1, приоритет П2), реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра. Циљеви семинара су сагледавање важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу, примена стандарда и анализа постигнућа ученика на завршном испиту по образовним нивоима постигнућа ученика и пружање практичне помоћи наставницима у састављању задатака.
На семинару је учествовало 26 наставника основних школа из Књажевца и Ниша. Семинар су реализовале Борица Крстић и Татјана Мишић, наставнице физике.

IMG 2743 IMG 2745

 

Реализација семинара "Математичке радионице"

04.11.2017. У Регионалном центру је реализован акредитован семинар број 269 "Математичке радионице", (8 сати), област математика.
Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Едита Алексов а присуствовало је 27 наставника и учитеља.
Теме које су на семинару обрађене су: Основне карактеристике радионичарског рада; Блумова таксономија, интерактивно учење, искуствено учење, очигледна настава, проблемска настава, пројектна настава; Гарднерова теорија вишеструких интелигенција; Структура радионице; Активности и технике радионичарског рада; Вођење радионице; Радионичарски рад у настави математике; Анализа примера сценарија математичких радионица, предности и недостаци радионичарског рада у настави математике; Израда математичке радионице на изабрану тему .
Семинар "Математичке радионице" за школске 2016/207. и 2017/2018. подржао је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.

IMG 2639 IMG 2636 IMG 2631

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију..."

03-05.11.2017. У ОШ "Драгојло Дудић" у Београду реализован je акредитован семинар број 20 (24 сата) „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад). Семинар су реализовале Весна Петровић Урошевић, Борислава Максимовић и Споменка Ћирић Јанковић.
Теме које су на семинару обрађене су: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценцијe; Градимо самопоуздање и вештине комуникације - Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот
Циљ семинара био је да се јача васпитни и превентивни утицај школе.
Овај семинар је за школске 2016/207. и 2017/2018. подржао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.

 

Реализација семинара "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

3.11.2017. Акредитован семинар "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (кат.бр.4, компретенција К2, приоритет П1) одржан је у Регионалном центру. Теме на семинару биле су: Функције школских библиотека - образовно-васпитна, културна и информациона; Креативно читање и разумевање - појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену Интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци. Семинату који је водила Весна Црниогорац, виши дипломирани библиотекар, присуствовало је 12 наставника из нишких основних и средњих школа.

IMG 2626 IMG 2624

 

Реализација семинара "Виртуелна туристичка агенција..."

21.10.2017. У Економско-трговинској школи "Паја Маргановић" у Панчеву, реализован је акредитован семинар "Виртуелна туристичка агенција -практична обука наставника за агенцијско пословање", (кат.бр.647). Теме семинара су: База матичних података, Евиденција уговора са извршиоцима посла, Калкулација туристичких аранжмана, Формирање туристичког аранжмана, Продаја аранжмана, Књига евиденције продатих туристичких аранжмана. На семинару је учествовало 9 наставника ове школе.
Семинар је реализовао Зоран Муљевски испред фирме Рамонда д.о.о.

 

Реализација семинара "Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама + добро њима"

14-15.10. Акредитован семинар каталошког броја 100 а назива "Добра сарадња са родитељима = добро деци + добро нама +добро њима", из области васпитни рад, реализован је у Регионалном центру. Општи циљ семинара је побољшање успеха и дисциплине деце у школама и предшколским установама кроз оствараивање боље сарадње са родитељима, подизање нивоа компетенција васпитача, наставника и стручних сарадника за рад са родитељима.
Теме обрађене на семинару: Предуслови добре сарадње са родитељима, Улога темперамента у комуникацији, Типови васпитних стилова у породици, Природа конфликта, Облици сарадње са родитељима. На семинару су учествовали наставници Школе моде и лепоте из Ниша, ОШ "1 Мај" из Трупала и ОШ "Др Зоран Ђинђић" из Брзог Брода. Испред организације Образовања плус из Београда, семинар су реализовале аутори Весна Радоњић и Биљана Суботић.

IMG 2470 IMG 2469

 

Реализација семинара "Методе наставе и учења"

14.10.2017. У Регионалном центру је за две групе наставника из нишких школа реализован акредитован семинар "Методе наставе и учења" (број: 411; област: општа питања наставе). Семинару је присуствовало укупно 50 наставника. Реализован је од стране др Марине Петровић, професора на Педагошком факултету у Сомбору и Вање Јеремић, педагога у ОШ "Анте Богићевић" у Лозници.
Теме о којима су присутни слушали биле су: Наставне методе, облици, средства; Савремени наставни системи и методе наставе; Учење учења; Педагошка клима; Комуникацијске вештине; Мотивација за учење - примери добре праксе.

IMG 2453 IMG 2458 IMG 2459 IMG 2463

 

Реализација семинара "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

9. 10. 2017. У Народној библиотеци у Пожаревцу, реализован је акредитовани семинар "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања", (број 4; 8 бодова). Семинару су присуствовала 22 школска библиотекара. Реализатори семинара били су др Весна Црногорац и проф.др Жељко Вучковић. Теме семинара о којима су библиотекари више сазнали су: Функције школских библиотека: образовно – васпитна, културна и информациона; Креативно читање и разумевање: појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци.

 

Реализација семинара "Виртуелна агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање"

8. 10. 2017. Акредитован семинар кат. бр. 647  Виртуелна агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање, компетенција К1, приоритет П3, реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра.Неке од тема на семинару биле су: Особине и предности ИАП а, База матичних података, Евиденција уговора са извршиоцима посла,Калкулација туристичког аранжмана, Формирање туристичког аранжмана, Продаја туристичког аранжмана, Књига евиденције продатих туристичких аранжмана. На семинару је учествовало 9 наставника Економско -туристичких школа из Ваљева, Кладова и Руског Крстура.

IMG 2384 IMG 2386

 

Реализација семинара "Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање"

7. 10. 2017. Акредитован семинар кат. бр. 648 "Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање", компетенција К1, приоритет П3, реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра. Општи циљ програма: Унапређивање система стручног усавршавања и оспособљавања наставника за хотелско пословање за примену пословање теориских знања у практичном контексту, применом савремених информатичких достигнућа. Семинар је испред Рамонде д.о.о. реализовао Зоран Муљевски. На семинару је учествовало троје наставника. 

 

Реализација семинара "Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља"

7. 10. 2017. Акредитован семинар кат.бр.67 "Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља", компетенција К3, приоритет П4, реализован је у Регионалном центру за наставнике ОШ "Десанка Максимовић" из Чокота. Општи циљ програма је унапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног начина реаговања у ситуацији насиља. Теме обрађиване на семинару: Оспособљавање наставника за препознавање ситуације насиља, Предрасуде и стеротипи, - пут ка дискриминацији, Интервентне активности, Акциони план превенције насиља и начини вођења документације. Семинар су реализовале Александра Јованкин и Марсела Ексенази Милутиновић из Удружења "Имам идеју" из Краљева. На семинару је учествовало 30 наставника.

IMG 2375 IMG 2369 IMG 2376

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

30. 9. 2017.  Акредитован семинар: "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефонкао наставно средство 21.века",  кат.бр.230, компетенција К2, приоритет П1, реализован је у Регионалном центру за наставнике Прве нишке гимназије Стеван Сремац. Општи циљ семинара је оснаживање компетенција наставника за коришћење едукативних и услужних мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења. Теме обрађиване на семинару су: Мобилни телефон у учионици-за и против; Технологија у учионици; Блумова таксономија 21.века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одељењем и Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори Марјан Миланов и Ана Живковић. На семинару је учествовало 25 наставника.

 IMG 2306 IMG 2307

 

Реализација семинара "Умеће комуникације..."

1-3. 9. 2017.  Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат.бр.136; компетенција К4, приоритет П4), реализован је у Регионалном центру за 28 наставника  и стручних сарадника основних и средњих школа. Теме које су обрађиване на семинару су: Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације; Ауторитет и васпитни стил; Понашања ученика која нас ометају у раду; Како реагујемо (Ја поруке - структура, услови за примену и ефекти); Проблеми ученика: Како реагујемо (Активно слушање - емотивна подршка, услови за примену и ефекти), Начини поступања у проблемским (конфликтним) ситуацијама - афирмисање конструктивних приступа у решавању ситуација из школске праксе.
Испред тима Психокод из Београда, водитељски тим чиниле су Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић.

IMG 2174 IMG 2179

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

25-27. 8. 2017. У ОШ "Душан Јерковић Уча" у Шимановцима, реализован је акредитовани семинар број 20 (24 сата) „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад). Семинар су реализовале Весна Петровић Урошевић и Борислава Максимовић.
Теме које су на семинару обрађене су: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценцијe; Градимо самопоуздање и вештине комуникације - Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот
Циљ семинара био је да се јача васпитни и превентивни утицај школе.
Семинар " „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих “ за школске 2016/207. и 2017/2018. подржао је Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш.

 

Реализација семинара "Диферецирана настава"

25. 8. 2017.  У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар кат. број 477: „Диференцирана настава“ (8 бодова),  чији су аутори и реализатори Милена Петровић, професор српског језика и књижевности у Ваљевској  гимназији и Милева Мојић, дипломирани педагог, директор „Прве  основне школе“ у  Ваљеву. Семинару је присуствовало 30 наставника, стручних сарадника и директора из средњих стручних школа из Ниша и региона. На семинару су најбројнији били наставници из Прехрамбено хемијске школе у Нишу, који су уједно и иницијатори организације овог семинара.
Циљ семинара „Диференцирана настава“ је развијање свести о значају диференциране наставе и планирања интеракције свих учесника у образовно-васпитном раду засноване на поштовању различитости и уз уважавање индивидуалности, подржавање ученика да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу.
Учесници семинара имали су прилику да упознају различите облике  диференциране наставе, уоче различите врсте мотивације и начина мотивисања ученика уз уважавање индивидуалних особености ученика.
Семинар „Диференцирана настава“ има за  циљ и оснаживање наставника за пружање подршке ученицима са посебним потребама као  и примењивање различитих стратегија праћења различитих аспеката личности ученика – сарадњу са другим ученицима, реаговање на неуспех.

IMG 2131 IMG 2141

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

22-24. 8. 2017.  У ОШ "Слободан Бајић Паја" у Пећинцима, реализован је акредитовани семинар број 20: „Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад, 24 бода). Семинар су реализовале Споменка Ћирић Јанковић и Весна Петровић Урошевић.
Циљеви семинара су унапређивање компетенција запослених у образовању за развијање социјално-емоционалних вештина код деце и младих, за прихватање позитивних вредности, ставова и понашања током периода адолесценције и превенцију злоупотребе ПАС и других облика ризичног понашања; Стицање знања о примени иновативних облика рада којима се подстиче развој самосвести, управљања собом, свести о социјалном окружењу, вештина успостављања и одржавања позитивних односа и вештина одговорног доношења одлука; Усвајање практичних техника које унапређују комуникацију и позитивне вршњачке утицаје и јачају заједништво у одељењу; Јачање лидерске улоге наставника у одељењу.

 

Реализација семинара „Акциона истраживања у функцији унапређивања квалитета наставе и учења“

6-7. 7. 2017. Одржан је  акредитовани семинар бр. 358  Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2016/2017. и 2017/2018. - „Акциона истраживања у функцији унапређивања квалитета наставе и учења“ са темама: Појам акционих истраживања; Елементи и одлике акционих истраживања; Матрица планирања акционих истраживања; Методе и учесници у акционим истраживањима; Врсте акционих истраживања; Практична и теоријска питања у акционим истраживањима; Етичка начела у спровођењу акционих истраживања; Улога акционих истраживања у унапређивању васпитно-образовне праксе; Школски развојни план као оквир за акциона истраживања.
Аутори и реализатори су: др Јелена Максимовић, доцент Филозофског факултета у Нишу и Јелена Османовић, мастер, асистент Филозофског факултета у Нишу.

IMG 2095

 

Реализација семинара "Умеће комуникације..."

9-11. 6. 2017. Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама", каталошки број 136, 20 сати, К4, П4, из области Васпити рад, реализован је у Регионалном центру. На семинару је учествовало 26 наставника основних и средњих школа. Испред тима Психокод, водитељски тим чиниле су Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић.

IMG 2012 IMG 2013


Реализација семинара "Функција школских библиотека..."

5. 6. 2017. У организацији Народне библиотеке Бор реализован акредитован семинар број 4  „Функција школских библиотека у развоју креативног читања и мишљења” (8 бодова). Семинару је присуствовало 20 наставника из различитих школа из борског округа. Реализатори семинара били су др Весна Црногорац и др Жељко Вучковић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину.

 

Реализација семинара ''Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици''

27-28. 5. 2017. У Основној школи "Деспот Стефан Лазаревић" реализован је акредитовани семинар  ''Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици'', број 327 (16 бодова). Семинару је присуствовало 26 наставника и учитеља ове школе. Реализатори семинара били су Љиљана Тошић Радовановић и Владица Тошић.
Регионални центар Ниш је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину.

 

Реализација семинара "Златни мост..."

20.05.2017. У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар  "Златни мост, едукација о репродуктивном здрављу и толеранцији намењена наставницима основних школа", број 169 (8 бодова) .
Семинар су реализовале Јасминка Петровић ауторка књига за децу и младе ("Секс за почетнике", "Школа", "Само за твоје уши") и много других и Ивана Лукић, ауторка књиге за децу и младе "(Не)питај ме како сам". На семинару је учествовало 26 учитеља, наставника и стручних сарадника из основних и специјалних школа.

IMG 1834 IMG 1835

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

18-20.05.2017. У Београду, у ОШ "Десанка Максимовић", је реализован акредитовани семинар "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" ( кат. бр. 20, 24 бода). Реализаторке семинара биле су Споменка Ћирић Јанковић и Борислава Максимовић. Обуци су присуствовала 22 учесника - чланови колектива школе.
Регионални центар Ниш подржао је овај семинар за ову и наредну школску годину. Семинар се налази у Каталогу акредитованих семинара на сајту ЗУОВ-а.

 

Реализација акредитованих семинара

13.05.2017.

У ОШ "Миладин Бучевић", Влаоле (Бор), за колектив школе је реализован акредитовани семинар  број 65 (8 бодова) "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама". Реализатори семинара били су Милена Младеновић и Младен Јовановић.

У ОШ "Карађорђе" у Горњем Матејевцу, за колектив школе је реализован акредитовани семинар број 269 (8 бодова), "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно стредство 21.века". Реализатори семинара били су Ана Живковић и Марјан Миланов.

Регионални центар Ниш је оба семинара подржао за ову и наредну школску годину и налазе се у Каталогу програма стручног усавршавања.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација..."

01.04.2017. У Првој техничкој школи у Крагујевцу реализован акредитован семинар број 230 (8 бодова) "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21.века". Семинар су реализовали  Ана Живковић и Марјан Миланов који су уједно и аутори. Семинар је за ову и наредну школску годину подржао Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш.

 

Реализација семинара "Виртуелно предузеће - учешће на сајму виртуелних предузећа"

01-02.04.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 649 (16 бодова) "Виртуелно предузеће - учешће на сајму виртуелних предузећа". Семинар је намењен  наставницима економске групе предмета који раде у средњим стручним школама. Семинару је присуствовало 24 наставника. Реализатори семинара биле су Ана Јанковић и Љиљана Максимовић Рубежановић.

IMG 1540

 

Реализација семинара "Час по мери детета"

25-26.03.2017. У организацији Самосталног синдиката образовања Ниш за чланове синдиката организован је акредитован семинар број 331 (8 бодова) "Час по мери детета". Семинар је реализован за две групе наставника, укупно 51 наставник је завршио семинар. Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић, док је Регионални центар овај програм подржао за наредне 2 године.

 

Реализација семинара "Дискриминација и права детета"

25-26.03.2017. У Регионалном центру је за две групе наставника реализован акредитовани семинар “Дискриминација и права детета” (кат. бр. 32, компетенција К3, приоритет П4). На семинару је учествовало 56 наставника нишких основних и средњих школа. Семинар је финансијски подржао Caritas Београдске надбискупије у оквиру пројекта "Унапређивање образовања о дечјим правима". Семинар су реализовале Марсела Ескенази Милутиновић и Александра Јованин, а општи циљ семинара је креирање школске атмосфере у којој се уважава различитост, поштују дечја права, препознаје дискриминација. Теме семинара односе се на формирање предрасуда и стереотипа, механизме настајања, начине  превазилажења и дискриминације у образовању.
Испред организације Caritas семинару је присуствовала Бруна Марђоновић Симоновић.

 20170325 120436 20170325 120518

 

Реализација семинара "Умеће одрастања

22-24.03.2017. У  Регионалном центру је реализован  акредитовани  семинара "Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима" (кат. бр. 87, Компетенција К3, приоритет П4). На семинару је било 26 наставника основних и средњих школа. Испред тима "Психокод" семинар реализују Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић. Циљеви семинара су повећање степена професионалне заинтересованости, информисаности и осетљивости наставника за развојне промене и потребе адолесцената ради бољег разумевања и реаговања.

IMG 1399

 

Реализација семинара "Лидерство у образовању - управљање образовним институцијама“

11-12.03.2017. У сарадњи са Школском управом у Нишу, реализован је акредитовани семинар "Лидерство у образовању - управљање образовним институцијама“ (део 1.) под вођством доц.др Јелене Теодоровић, ванредног професора Факултета педагошких наука у Јагодини и Соње Стаменовић, самосталног саветника на пословима образовања и спорта у Градској управи Звездара. Учесници су били директори (37) основних и средњих школа и предшколских установа са територије Нишавског, Пиротског и Топличког округа.
Садржаји који су били прорађивани, кроз активно учешће полазника, су веома важни за унапређивање компетенција директора и тицали су се преиспитивања функције школе/предшколске установе, улоге лидера у побољшању квалитета наставе и активности, значајем познавања јавних политика образовања и начинима за стварање конкретних образовних мера у сврху решавања конкретних проблема.

IMG 1239

 

Реализација семинара „Обука наставника и стручних сарадника за образовање младих за љуска права“

03-05.03.2017. У организацији Едукационог центра из Лесковца одражан је тродневни акредитовани семинар „Обука наставника и стручних сарадника за образовање младих за љуска права“, каталошки број 57. Теме које су  обрађиване на семинару су: Шта су људска права; Заштита равноправности; Увод у образовање за људска права - знање, вештине и ставови - активизам и улога школе у заштити равноправности; Технике и методе образовања за људска права; Деца и млади; Грађанство; Дискриминација и ксенофобија; Полна и родна равноправност; Здравље и сигурност; Права жена. Семинару је присуствовало 20 наставника из Новог Пазара, Бруса, Зајечара, Лесковца и Ниша.

WP 20170304 11 37 14 Pro WP 20170304 11 36 55 Pro

 

Реализација семинара из енглеског језика

04-05.03.2017. У Регионалном центру реализован је акредитовани семинар "Theme-Based Instruction in Teaching English to Young Learners" број 745 (24 бода). Семинар је намењен наставницима енглеског језика у основним школама. Подржан је од стране Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, а бесплатан је захваљујући донацији Америчке амбасаде у Београду. Семинар су реализовале Ивана Ћирковић и Зорица Јовановић.
Трећи, завршни, дан семинара биће реализован 1.4.2017.

WP 20170304 11 25 47 Pro WP 20170304 11 26 20 Pro


Реализација семинара "Имплементација стандарда у наствни процес"

26.02.2017. "Имплементација стандарда у наствни процес" (кат.бр.146), компетенција К1, приоритет П2, назив је акредитованог семинара за наставнике који је одржан у Регионалном центру. Семинар је подржало Друштво историчара Србије, а општи циљ семинара је развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи, јачање капацитета запослених у области примене и евалуације образовних стандарда. На семинару је учествовало 8 наставника из Лесковца, Куршумлије, Пирота, Књажевца и Ниша. Семинар су реализовали Бојана Стевановић и Саша Андјелковић, наставници историје из Београда.

IMG 1177 IMG 1175

 

Реализација семинара "Час по мери детета"

25.02.2017. У организацији Удружења просветних радника из Аранђеловца реализован је акредитовани семинар број 331 "Час по мери детета". Семинар је реализован у оквиру Зимских сусрета просветних радника Аранђеловца у ОШ "Милан Илић Чича". На семинару је  учествовало 30 наставника из основних школа у Аранђеловцу. Водитељке семинара биле су Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић.
Регионални центар Ниш је семинар подржао у овој и наредној школској години.

 

Реализација семинара "Планирање превенција насиља и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним институцијама"

18.02.2017. У Млекарској школи "Обрен Пејић" у Пироту реализован је акредитовани семинар број 65  "Планирање превенција насиља и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним институцијама" (8 бодова), за колектив школе. Семинару је присуствовало 30 наставника. Реализатори семинара били су Младен Јовановић и Милена Младеновић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

10-12.02.2017. У Регионалном центру реализован је акредитовани семинар број 20, К3 и П1  "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (24 бода). Семинару су присуствовали наставници, стручни сарадници и асистенти у настави. Водитељи семинара биле су Весна Петрович Урошевић, Споменка Ћирић Јанковић и Борислава Максимовић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

IMG 1121 IMG 1123

 

Реализација семинара "Програм подршке одељењском старешини"

09.02.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Програм подршке одељењском старешини"  број 78 , К3 и П4, (12 бодова). Присуствовало је 30 наставника а семинар су реализовале Катарина Дуњић Мандић, Гордана Божановић и Татјана Јаћимовић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Чачак. 

IMG 1109 IMG 1112

 

Реализација семинара "Вештине за адолесценцију"

07-09.02.2017. У дому ученика средњих школа у Зајечару реализован је акредитовани семинар број 20, К3 и П1 "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (24 бода). Семинару је присуствовало 30 наставника и васпитача из дома ученика и основних школа у Зајечару. Водитеље семинара биле су Весна Петрович Урошевић и Споменка Ћирић Јанковић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

 

Реализација семинара "Савремена настава Грађанског васпитања"

08.02.2017. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Савремена настава Грађанског васпитања" број 969 (8 бодова). Семинару је присуствовало 27 наставника из Ниша и региона. Реализаторке семинара биле су Зорица Сорак и Неда Богојевић Прековић. Семинар је подржан од стране Центра за стручно усавршавање Крагујевац.

IMG 1095 IMG 1088

 

Реализација семинара о насиљу

04.02.2017. У Регионалном центру реализован je акредитован семинар број 65 (8 бодова) "Планирање превенција насиља и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним институцијама" за колектив гимназије "9.мај". Семинару је присуствовало 30 наставника школе. Реализатори семинара били су Младен Јовановић и Милена Младеновић. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш за наредне две школске године.

IMG 1067

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и СИ школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице и упознајте се са 147 цифара броја Пи!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета парку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851 IMG 1793 IMG 1863 IMG 1764 IMG 1766

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • IV ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА УЧЕНИКА НИШКИХ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 22.04 - 6.05.2019. +

  IV ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА УЧЕНИКА НИШКИХ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА  22.04 - 6.05.2019.

  Отварање  изложбе у понедељак 22.04.2019.г.  у 19:30 часова

        Izlozba

 • Расписан Јавни позив ЦПН за финансирање пројеката +

  Honeyview f2a986b3e4bc1e073ca9e2ecc65e7422 w220Центар за промоцију науке је 03. априла 2019. године расписао Јавни позив за финансирање пројеката из области промоције науке у 2019. години.
  http://elementarium.cpn.rs/u-centru/javni-poziv-2019/


  Рок за пријаву: 23. април 2019. до 12 часова

  Пријава на линку: 
  http://prijave2.cpn.rs/?fbclid=IwAR2pzGaq1f0ISObVFIJZqNE0OSD05eSrRDSH-tbgzxuJFrtkDElv29wY0BY

  Уколико сте заинтересовани да учествујете у Јавном позиву у Категорији 1 - пројекти промоције науке у Научном клубу РЦ Ниш, јавите нам се, како би нам представили идеју и добили сагласност за реализацију пројекта у нашем Научном клубу.

  Позив Научног клуба РЦ Ниш

 • 9-16.05.2019. МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ У НАУЧНОМ КЛУБУ НИШ +

  9-16.05.2019. МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ У НАУЧНОМ КЛУБУ НИШ 
  У четвртак 9. маја почиње пета манифестација Мај месец математике коју организује Регионални центар Ниш. У Србији се манифестација обележава по осми пут заредом. У сарадњи са Центром за промоцију науке, Научни клуб Ниш, део својих активности у мају посвећује обележавању М3 и популаризацији математике.    raspored aktivnostiM3 NOVI 1p
   raspored aktivnostiM3 NOVI 2p
  У суботу 11.05.2019. гост Научног клуба биће др Бари Ципра, који ће одржати радионицу "СИМЕТРИЈА И АСИМЕТРИЈА У УМЕТНОСТИ И МАТЕМАТИЦИ"

                    Beri Cipra B2 f page 0001 (2) 

  За сваку активност појединачно, присутни наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи на 2 сата (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника," Сл. гласник број 48/18)

  Агенда   Пријавни лист

 • ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАСТАВНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА БОРБУ ПРОТИВ АНТИСЕМИТИЗМА, 22.04.2019. у 19.00 У ПРОКУПЉУ +

  Позивамо Вас и наставнике школе који реализују програм наставе и учења из области друштвено-хуманистичких наука (наставници Српског/матерњег језика, Страног језика, Историје, Грађанског васпитања/ Верске наставе, Социологије, Психологије, Филозофије) да присуствују представљању Наставних материјала за борбу против антисемитизма која ће бити 22.04.2019.(субота) од 19.00 часова у Народном музеју "Топлице" у Прокупљу.
  Презентацију наставног материјала одржаће Предраг Нешовић, професор историје  директор ОШ "Јастребачки партизани" у Мерошини.
  Представљање материјала одржава се 22.04. - Дан када се обележава сећање на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у II светском рату.

  Наставни материјали за борбу против антисемитизма
   су одобрени као додатно наставно средство решењем Завода за унапређивање образовања и васпитања, број 1639 – 3/2018 од 15.10.2018.

  Школе које буду присуствовале презентацији добиће комплет наставног материјала.
  Присутни наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи на 2 сата (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, "Сл.гласник број 48/18").

 • САВЕТОВАЊЕ ЗА НАСТАВНИКЕ ФИЗИКЕ У 6.РАЗРЕДУ за шк 2019/2020.г. +

  Удружење KLETT друштво за развој образовања и Друштво физичара Србије организују саветовање за наставнике Физике у VI разреду школске 2019/20. године на тему:


  У СУСРЕТ ПРОМЕНАМА У НАСТАВИ ФИЗИКЕ
  – саветовање о планирању и реализацији наставе и учења у шестом разреду

  Саветовање је бесплатно за полазнике.
  У Нишу се одржава у Регионалном центру, 24.4.2019. од 16.00 часова

  Организатор плаћа путне трошкове полазницима у висини трошка јавног превоза на релацији места боравка и места одржавања саветовања – сачувати доказ о путовању.
  Пријављивање је обавезно.
  Mожете се пријавити само за један термин.

  Преузмите Агенду за град за који се пријављујете – поред тема скупа и имена реализатора, у Агенди је и адреса одржавања Саветовања: 
  http://www.klettobrazovanje.org/


  Агенда

 • 23.04.2019. у 18:00 часова - НАУЧНИ КАФЕ О ВАКЦИНАЦИЈИ +

  Центар за промоцију науке Београд организује Научни кафе са актуелном и важном темом - ВАКЦИНАЦИЈА.
  У Научном клубу Регионалног центра, можете пратити пренос трибине уживо путем live stream- a.

  На питање зашто вакцине немају алтернативу одговарају: Др Каја Дамјановић, др Ђорђе Миљковић, др Срђан Јанковић

  cpn naucni kafe plakat vakcine (1) 1 sajt

  У прилогу позив, постер и пријавни лист
  Пријављивање на пријавном листу РЦ до 23.04.2019.

  Позив   Постер    Пријавни лист

 • Састанак Подружнице педагога Нишавског округа 23.04.2019. +

  У среду 23.04.2019. у 12 часова у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању одржаће се састанак Подружнице педагога Нишавског округа.

  Дневни ред састанка:
  1. Талентована  деца у наставним и ваннаставним активностима – Сузана Васић ОШ „Краљ Петар Први“ и координатор билингвалне наставе  Гимназије „Светозар Марковић“
  2. Истраживање Подружнице педагога Нишавског округа – Драгана Стевановић, ОШ „Бубањски хероји“
  3. Стручно усавршавање чланова Подружнице – Александра Петковић
  4. Разно

  Присуство састанку Подружнице педагога  део је стручног усавршавања  педагога.
  Напомињемо да Подружницу педагога Нишавског округа чине сви педагози који раде у школама које припадају Школској управи Ниш и молимо директоре да омогуће педагозима присуство састанцима. Добродошле су и колеге из других округа.

 • Пример добре праксе (24.04.2019)- "Оцењивање истраживачких радова ученика у предметној настави" +

  24.04.2019. од 19.00 часова у Регионалном центру биће одржан приказ примера добре праксе под називом "Оцењивање истраживачких радова ученика у предметној настави".
  На овој радионици биће представљени критеријуми за оцењивање истраживачких радова ученика, могуће ситуације које могу да наступе и остала питања на ову тему.

  Аутор радионице је Александар Мишковић, наставник статистике и економије, а ово је трећа радионица из области истраживачких радова. До сада су реализоване две радионице: Истраживачки радови ученика у предметној настави и Истраживачки радови ученика - развој методологије рада.

  Циљна група су наставници основних и средњих школа.

  Улаз слободан. Број места ограничен.
  Пријављивање на пријавном листу у прилогу до 23.04.2019.
  Пријаве слати на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Присутни наставници добијају потврду о стручном усавршавању у установи на 2 сата (Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, "Сл.гласник број 48/18").

  Пријавни лист

 • “Вече менталног здравља – Ви питате” +

  8.5.2019. (среда) од 18.00 часова Регионални центар организује трибину “Вече менталног здравља – Ви питате”
  8.5. MENTALNOZDRAVLJE 1 sajt
  Агенда  Пријавни лист

 • Математика у мају 5. - ПОЗИВ ЗА ДРЖАЊЕ ПРАДАВАЊА, РАДИОНИЦА И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ПОСТАВКЕ +

                      Пријава за фестивал
  -Тематски оквир је живот и рад Милутина Миланковића-Математиком до звезда -

  Фестивал  МАТЕМАТИКА У МАЈУ  ће се по пети пут одржати  11. маја 2019 . у  Регионалном центру, у Нишу.
  https :// goo . gl / forms / KgRXD 1 EY 8 gzix 6 FG 3

  Претходна искуства и огромна количина позитивне енергије која је била присутна на фестивалима, су сасвим логично донеле наставак и још једно дружење са математиком. Подршку фестивалу пружају  ЦПН, МИ САНУ, РЦ Ниш и градскa општине Медијана Ниш.

  Ове године Организациони одбор Фестивала одлучио је да први пут сачини Зборник радова у електронском облику

  Позивамо  предаваче да нам доставе своја предавања ( PPT PDF DOC ) на мејл   nimath 245@ gmail . com

  Пријављивање до 1. маја 2019.

  За све додатне информације обратите се на nimath 245@ gmail . com

  http :// niskamatematika . weebly . com /

  Друштво за популаризацију математике-Ниш
  Нишка математика
  председник  Соња Шумоња

                 Honeyview niska matematika

 • Обука за полагање испита за стицање звања СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ +

   Семинари Србије у сарадњи са Регионалним центром у Нишу организују обуку за полагање испита за стицање звања:  Службеник за јавне набавке

  Предавач:  Хајрија Кубуровић,  стручни консултант Семинара Србије, дугогодишњи предавач и аутор бројних публикација из области јавних набавки
  Обука се спроводи кроз 16 сати, организованих 14.  и 15. мајa 2019. године, од 10h до 17h, Регионални центар Ниш
  Претплатници:    13.200,00  дин по учеснику        Остали учесници:  15.600,00 дин  по учеснику   ( цене су са урачунатим ПДВ-ом)
  За сваког наредног учесника из исте установе попуст од 10%
  У цену котизације урачунато је: 
  радионицa    са припадајућим материјалом, освежење у паузи и заједнички ручак.  Уколико се уључите у систем  претплате за II полугодиште на eBud ž et  оставрујете право да учествујете по  повлашћеним ценама.
   
  Максималан број полазника је 15.
   
  Пријаве на  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.              www.seminarisrbije.rs  
  Наруџбеница еБуџет   Програм и услови Ниш Пријава Ниш

 • Семинар у мају - КОРЕЛАЦИЈА И МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ +

  18.05.2018. Акредитован семинар за учитеље и наставнике: КОРЕЛАЦИЈА И МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗИВАЊЕ У НАСТАВИ МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ

  Теме програма: 1. Корелација у савременој настави 2. Планирање корелације и међупредметно повезивање 3.Тимско планирање и корелација-интеграција 4. Примена корелацијеу наставној пракси

  Котизација: 1.000,00 динара
  пријављивање до 8.05.2019. на info@rcnis.edu.rs
  Понуда и пријавни лист у прилогу

  Понуда    Пријавни лист

 • Трибина "ПРИМЕНА ОСНОВА ПРОГРАМА РЕЂО ЕМИЛИЈА У ВРТИЋУ" +

  25.05.2019. у 10.00 у Регионалном центру одржаће се трибина   Примена основа програма Ређо Емилија у вртићу
  У оквиру пројекта које спроводи Удружење за подстицање дечијег развоја "Велики мали свет"  Примена основа програма Ређо Емилија у вртићима,  а који је финансиран од Фондације Темпус, предвиђено је ширење знања и вештина стечених на обуци у Италији професионалцима у Србији који раде у предшколским установама. Нове основе предшколског програма, Године узлета, имају за полазну основу савремену домаћу и светску праксу, а информације о Ређо педагогији могу да допринесу квалитетнијем раду.

  Трајање трибине 90 - 120 минута
  Циљна група: запослени у предшколским установама
  Улаз је слободан
  Пријављивање на пријавном листу РЦ на  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  Пријавни лист у прилогу

  Пријавни лист   Позивно писмо

 • Распоред испита GOETHE-INSTITUTA за 2019. годину +

 • 1
 
cacakkanjizakikindakragujevackrusevacleskovacsabacsmederevouzicenovi pazarknjazevac