*

Активности којима се остварује стручно оспособљавање јесу организација и реализација обука, курсева, радионица и трибина ради стицања нових и надограђивања и унапређивања постојећих знања и вештина.
На основу Планова и програма за преко 200 занатских и услужних занимања, занимања из области економије, администрације и информатике, као и за учење страних језика, реализују се активности, на крају којих се издаје сертификат, уверење или потрвда.
Планови и програми су рађени на основу Правилника о Плановима и програмима стручног оспособљавања "Центра за стручно усавршавање" Ниш, а обуке се реализују по највишим стандардима, модерно, професионално, оријентисано полазнику.
Стандардни план и програм за стручно оспособљавање полазника састоји се од теоријске и практичне наставе, као и консултација, а може да укључује литературу и други дидактички материјал.
По завршетку обуке и/или полагања испита издаје се МЕЂУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ за рад на одређеним пословима. Полазници не стичу ниво квалификације, али се Сертификат уписује у Националној служби запошљавања у рубрици "посебна знања и вештине".

Искуство и стручност кадрова са "НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА" НИШ* су гаранција остваривања или наставка успешне сарадње Центра за стручно усавршавање Ниш са заинтересованим кандидатима, домаћим и иностраним организацијама, невладиним организацијама, установама, удружењима и компанијама.

*Одлуком Скупштине Града Ниша број: 06-1157/2022-10-02 од 28.12.2022. године, а због закључка да се потребе за делатношћу Народног универзитета Ниш могу задовољити на рационалнији и економичнији начин, угашен је Народни универзитет Ниш, али су кадровски капацитети Народног универзитета Ниш, наставили да послују под истим условима и процедурама у Центру за стручно усавршавање Ниш.

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1