Одржани семинари у 2018.

 

Реализација семинара: "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализација ученика и превенције вршњачког насиља"

17.12.2018.  У Народној библиотеци у Зрењанину реализован је акредитовани семинар број 4 "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализација ученика и превенције вршњачког насиља" (један дан, 8 бодова). Семинару је присуствовало 30 библиотекара. Реализатори семинара били су др Весна Црногорац и др Жељко Вучковић. Семинар је за наредне три године подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара: "Школа Будућности - Мајкрософт програмима до савремене наставе"

15-16.12.2018. Основна школа "Стојан Живковић Столе" у Трњану крај Алексинца, током викенда била је место реализације акредитованог семинара "Школа Будућности - Мајкрософт програмима до савремене наставе", кат.бр. 304.
Специфични циљеви овог семинара су: Информисање наставника о новим трендовима и о примени одговарајућих и доступних технологија у образовању, Практично оспособљавање наставника за припрему и израду електронских мултимедијалних наставних материјала по савременим стандардима, Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима, као и за даље самостално напредовање и Истраживање могућности нових образовних технологија.
Семинар су реализовале наставнице запослене у "ОШ Јован Јовановић Змај" са Алексиначких рудника: Јасмина Марковић, Марија Петровић и Сузана Ристић. Овај семинар један је од 16 семинара подржаних од стране РЦ Ниш.

 

Реализација семинара: "Методе очувања живих врста у екс сити условима"

15.12.2018. У Регионалном центру Смедерево је, за групу наставника биологије, технологије  и хемије, смедеревских основних и средњих школа, реализован семинар "Методе очувања живих врста у екс сити условима" (кат. бр.793, 8 бодова). Семинар при акредитацији подржан од РЦ Ниш, реализовали су аутори програма др Бојан Златковић, др Славиша Стаменковић, др Светлана Тошић, професори са Департмана за биологију и екологију ПМФ-а Ниш и Милица Андрејев наставник у Средњој школи Житорађа. Теме обрађене на семинару су: Законска легислатива везана за биодиверзитет и диверзитет лишаја као биоиндикатора животне средине; Очување угрожених биљних врста Србије изван њихових природних станишта; Култура биљних ткива ин витро и њен значај у очувању природних популација; Интродукција биљног материјала у културу ин витро - практични примери.

 

Реализација семинара: "Организација наставе у наставној бази"

15.12.2018. Акредитовани семинар "Организација наставе у наставној бази" (кат.бр.921, 8 бодова, област Стручни предмети у средњем стручном образовању),  реализован је у Медицинскоj школи " др Миленко Хаџић" у Нишу, за наставнике ове школе.  Семинар су реализовали Бисерка Светозаревић, педагог, Робер Нађ, специјалиста струковних студија и Јасмина Поповић, дипломирани дефектолог. Општи циљеви семинара су унапређивање квалитета наставе стручних предмета у наставној бази применом савремених метода и дидактичких решења за стицање стручних компетенција и сарадње са социјалним партнерима. Овај семинар један је од 16 које је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара: "Организација наставе у наставној бази"

12.12.2018. Акредитован семинар "Организација наставе у наставној бази" (кат.бр.921, 8 бодова, из области Стручни предмети у средњем стручном образовању), реализован је за наставнике Медицинске школе у Великом Ропотову. Семинар су реализовали Бисерка Светозаревић, педагог, Робер Нађ, специјалиста струковних студија и Јасмина Поповић, дипломирани дефектолог.
Општи циљеви семинара су унапређивање квалитета наставе стручних предмета у наставној бази применом савремених метода и дидактичких решења за стицање стручних компетенција и сарадње са социјалним партнерима. Овај семинар један је од 16 које је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара: "Час по мери детета"

8.12.2018. У Економској школи у Пироту реализован акредитован семинар "Час по мери детета" (1 дан, 8 бодова). Семинар су за колектив школе реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић. Теме на семинару биле су: Законски оквир инклузивног образовања; Педагошки профил; Гарднерова теорија вишеструких интелигенција; Стратегије прилагођавања наставе.
Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења; паметни телефон као наставно средство 21.века"

8.12.2018. У Гимназији у Ивањици реализован је акредитован семинар број 331 "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења; паметни телефон као наставно средство 21.века." (област: информатика, 8 бодова). Семинар је реализован за део колектива који предаје новоформираном ИТ одељењу, а семинар су реализовали Ана Живковић и Марјан Миланов. Теме обрађене на семинару су: Мобилни телефон у учионици – за и против ; Технологија у учионици; Блумова таксономија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одељењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику. Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Примена ГеоГебре у настави математике у основним и средњим школама"

8.12.2018. У Регионалном центру реализован акредитован семинар "Примена ГеоГебре у настави математике у основним и средњим школама" (област: информатика, 8 бодова). Семинару присуствовало 21 наставник математике из основних и средњих школа Града Ниша. Семинар су реализовале Марина Милошевић и Милена Ђорђевић. На семинару су присутни добили информацију о софтверу ГеоГебра као и о његовом коришћењу. Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Школа будућности - Мајкрософт програмима до савремене наставе"

8-9.12.2018. У Гимназији у Лесковцу реализован акредитован семинар број 304 "Школа будућности - Мајкрософт програмима до савремене наставе" (област информатика, 16 бодова). Семинар је реализован за део колектива који предаје новоформираном ИТ одељењу, а семинар су реализовале Јасмина Марковић, Марија Петровић и Сузана Ристић. На семинару су присутни наставници упознати са програмима: Изокренута учионица; Socrative; PowerPoint; ChronoZoom; Sway; Office 365;
Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"

7-9.12.2018. У Средњој школи у Звечану реализован акредитован семинар број 15 "Вештине за адолесценцију – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (област: васпитни рад, 24 бода). Семинар је препоручен за реализацију у школама од стране Министарства просвете. Семинар су за колектив школе реализовале Весна Урошевић Петровић и Слободанка Ћирић Јанковић. Циљ семинара је јачање васпитног и превентивног утицаја школе; Оснаживање запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика; Промоција здравих стилова живота, превенција негативног и развој одговорног понашања ученика.
Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

1.12.2018. У Основној школи "Учитељ Таса" је за део колектива школе реализован акредитовани семинар број 56: "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно -образовним установама" (1 дан, 8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе, а реализатори су били Младен Јовановић, професор информатике ОШ "Мирослав Антић" у Нишу и Милена Младеновић, професор разредне наставе у ОШ "Учитељ Таса" у Нишу. На семинару су обрађене следеће теме: Самовредновање квалитета безбедности у школи; База података, Оквир за израду плана превенције; Модел годишњег планирања; Реаговање кад се деси насиље.
Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе"

1.12./2.12.2018. У организацији Регионалног центра, акредитовани семинар "Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе" ( кат.бр. 318, компетенција К2, приоритет П1), имао је током викенда две реализације. Прва реализација на којој су учествовала 23 наставника, била је у Гимназији "9 мај". Друга реализација одвијала се у рачунарској учионици Регионалног центра и у овој групи је било 11 наставника из Зајечара, Бруса и Ниша.
Семинар су реализовали Ивана Новаковић, Душан Којић и Ђорђе Шарчевић. Циљеви овог семинара су: Проширивање знања наставника за рад са основним ИКТ средствима у настави; Развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе; Подстицање наставника за коришћење савремених Интернет алата у настави и правилно претраживање интернета.

 

Реализација семинара: "Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак"

17.11. и 24.11.2018. У Регионалном центру су одржана два једнодневна акредитована семинара:  "Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак", ЗУОВ каталошки број 923, за запослене у средњим стручним школама. Образовни форум из Београда постављен је да, испред Култур Контакта из Аустрије, организује семинар. Обуци су укупно на оба семинара присуствовала 43 наставника из Ниша и околине.

 

Реализација семинара: "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

24.11.2018. У Основној школи "Соња Маринковић" у Суботици, реализован je акредитовани семинар број 56: "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (1 дан, 8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе, а реализатори су били Младен Јовановић, професор информатике у ОШ "Мирослав Антић" у Нишу и Милена Младеновић, професор разредне наставе у ОШ "Учитељ Таса" у Нишу. На семинару су обрађене следеће теме: Самовредновање квалитета безбедности у школи; База података, Оквир за израду плана превенције; Модел годишњег планирања; Реаговање кад се деси насиље. Колектив је имао прилику да добије одговоре на питања и провери недоумице о начинима реаговања на насиље. Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Планирање превенције и ефективно/ ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним и васпитно образовним установама"

17.11.2018. у просторијама ОШ "Вожд Карађорђе" у Нишу, за наставнике ове школе реализован је семинар кат бр. 56, "Планирање превенције и ефективно/ ефикасно реаговање на насиље у образовно васпитним и васпитно образовним установама". Семинар је у области Васпитни рад и покрива компетенцију К3 за подршку развоја личности детета и ученика и приоритетну област П4: Јачање васпитне улоге образовно васпитне установе кроз развијање програма превенције, насиља, злостављања и занемаривања.
Семинар који је при акредитацији подржао РЦ Ниш, има као општи циљ јачање компетенција тимова за заштиту деце и ученика од насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. Семинар су реализовали аутори Милена Младеновић, наставник разредне наставе у ОШ "Учитељ Таса" и Младен Јовановић, наставник ТИО и информатике у ОШ "Мирослав Антић".

 

Реализација семинара: "Методе очувања живих врста у екс сити условима"

17.11.2018. Акредитовани семинар, кат бр.793, Методе очувања живих врста у екс сити условима, реализована је у Регионалном центру. Семинар је из области Природних наука, покрива компетенцију К1 за уже стручну област и приоритетну област П3 - унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе. Семинар као специфичан циљ има упознавање наставника са савременим биотехнолошким трендовима који су у служби очувања значајних, пре свега угрожених биљних врста у еx сити условима (изван природних станишта).Теме обрађене на семинару: Одабрана легислатива везана за биодиверзитет и диверзитет лишаја као биоиндикатора животне средине; Очување угрожених биљних врста флоре Србије изван њихових природних станишта; Култура биљних ткива ин витро и њен значај у очувању природних популација; Интродукција биљног материјала у културу ин витро и Овладавање методама и техникама лабораторијског рада у циљу осавремењавања наставе.

На семинару су учествовали наставници из Алексинца, Соко Бање, Бујановца , Куршумлије, Блаца и Ниша. Семинар је при акредитацији подржан од стране Регионалног центра Ниш, а реализовали су га аутори програма: Бојан Златковић, Славиша Стаменковић и Светлана Тошић, професори са Департмана за биологију и екологију Природно математичкох факултета у Нишу и Милица Андрејев, наставник биологије Средње школе у Житорађи.

 

Реализација семинара: "Квизом до успешног завршног испита"

4.11.2018. Акредитовани семинар Квизом до успешног завршног испита ( кат. бр. 397, област Општа питања наставе, К1,П3), је за наставнике ОШ "Витко и Света" из Гаџиног Хана, реализован у рачунарској учионици Регионалног центра. На семинару је учествовало 26 наставника ове школе. Семинар који је при акредитацији подржао РЦ НИШ, реализовале су Борица Крстић и Татјана Мишић, ауторке семинара. Специфични циљеви семинара су: сагледавање важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу, примена стандарда и анализа постигнућа ученика на завршном испиту по образовним нивоима, вежбање израде задатака којим се проверавају нивои постигнућа ученика и пружање практичне помоћи наставницима у састављању задатака. Циљ семинара је и оспособљавање наставника за израду и примену квиза у различитим етапама часа.

 

Реализација семинара: „Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика“

3-4.11.2018. У Машинско - електрохетничкој школи у Параћину реализован акредитован семинар број 446 (општа питања наставе) „Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика“ (2 дана, 16 бодова). Семинару је присуствовало 30 учесника. Реализатори су били др Душан Ранђеловић и Милица Стевановић.

Семинар је намењен запосленима у основним и средњим школама и обрађује теме:

1. дан: Психолошке и дидактичке основе индивидуализацие наставе; Разредна атмосфера, наставни стилови и мотивација; Теоријски приступ у проучавању когнитивних стилова и стилова учења; Стилови учења/когнитивни стилови/стратегије учења;
2. дан: Моделирање учења у настави; Стилови учења и различити модели стилова учења; Индивидуализација наставе према стиловима учења ученика; групних сценарија за час; Презентација скица и израда излазног теста.

Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља"

3.11.2018. У Народној библиотеци у Бору реализован је акредитовани семинар број 4: "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља" (библиотекарство, 1 дан, 8 бодова).

Семинару је присуствовало 18 учесника - библиотекара, учитеља и наставника предметне наставе из основних школа у Бору, Зајечару, Кладову, Неготину и Мајданпеку. Семинар су реализовали др Весна Црногорац и др Жељко Вучковић. На семинару су обрађене теме: Разговор о књизи као и веза са превенцијом вршњачког насиља у библиотеци; Врсте читања за разговор о књизи и њихова примена у школској библиотеци; Одабир литературе и систематизација грађе за успешно подстицање и вођење разговора о књигама; Разговор о књизи у школској библиотеци; Вежбе.

Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"

2-4.11.2018. У Регионалном центру реализован је акредитовани семинар број 15: "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ – превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" ( васпитнирад, 3 дана, 24 бода).

Семинару је присуствовало 17 наставника, стручних сарадника и директора из Прокупља, Ниша, Блаца и Витошевца.Семинар је реализовала Весна Петровић Урошевић, консултант Канцеларије Уједињених Нација за борбу против дроге и криминала, Београд (UNODC). По Стручном упутству Министра просвете програм је један од препоручених програм за планирање превенције употребе дроге код ученика. Семинар је за наредне 3 школске године, један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Виртуелни хотел и Виртуелна туристичка агенција"

2-3.11.2018. Акредитовани семинари Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање (кат.бр. 902, област Стручни предмети у средњем стручном образовању, К1,П1) и Виртуелна туристичка агенција - практична обука за агенцијско пословање (кат бр. 901; област Стручни предмети у средњем стручном образовању, К1,П1), реализовани су у Средњој стручној школи у Мионици за 5 наставника ове школе који предају предмете на смеру туристички техничар. Семинар је реализовао аутор програма Зоран Муљевски.

Семинари: Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање и Виртуелна туристичка агенција - практична обука за агенцијско пословање су два од 16 семинара које је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш. Семинари као специфични циљ имају употребу информатичке технологије у образовању и коришћење информација у раду рецепције хотела, практичну обуку наставника за рад на рецепцији, мотивисање ученика за избор најпогоднијих примера нтерактивног учења којим лакше савладају градиво за хотелско пословање, практичну обуку наставника за рад у туристичкој агенцији и разумевање процеса рада у туристичкој агенцији.

 

Реализација семинара: "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ– превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"

1-3.11.2018. У Геодестко - техничкој школи у Београду реализован је акредитовани семинар број 15: "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ– превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" ( васпитни рад, 3 дана, 24 бода). Семинар је рерализован за групу од 15 наставника/учесника. Реализатор је била Споменка Ћирић Јанковић, консултант Канцеларије Уједињених Нација за борбу против дроге и криминала, Београд (UNODC).

Семинар обрађује следеће теме: Почетак тинејџерског доба - пут адолесценције; Градимо самопоуздање и вештине комуникације - Позитивно управљање емоцијама; Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних односа; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот.

По Стручном упутству Министра просвете програм је један од препоручених програм за планирање превенције употребе дроге код ученика. Семинар је за наредне 3 школске године један од 16 подржаних семинара Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара: "Квизом до успешног завршног испита"

20.10.2018. Акредитовани семинар "Квизом до успешног завршног испита", ( кат.бр.397, 8 бода), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, реализован је у ОШ "Бранко Радичевић" у Брестовцу. На семинару који покрива компетенцију К1 (уже стручна област) и приоритет П3 (унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе и подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области) учествовало је 20 наставника ове школе.

Семинар се бави значајем и улогом образовних стандарда у настави, као и оспособљавањем наставника за израду задатака и вежби којима се проверавају одређени нивои постигнућа ученика. Семинар су реализовале наставнице физике Борица Крстић из ОШ "Љупче Шпанац" у Белој Паланци и Татјана Мишић из ОШ "Чегар" у Нишу.

 

Реализација семинара: "Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима"

19/21.10.2018. Акредитовани семинар "Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима", ( кат.бр.85, 22 бода), одржан је у Регионалном центру. На семинару је учествовало 28 наставника, а водитељски тим испред Удружења Психокод Београд чиниле су Ирена Лободок Штулић, школски психолог - педагог и психолог Милка Михаиловић.

Овај семинар покрива компетенцију К3 за подршку развоју личности детета и ученика и приоритетну област П4 - јачање васпитне улоге образовно васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања. Општи циљ семинара је сензибилизација и оспособљавање наставника и васпитача за пружање подршке ученицима у области адолесцентних развојних промена и задатака и за развијање њиховог одговорног понашања пред изазовима одрастања.

 

Реализација семинара: "Организација наставе у наставној бази"

19.10.2018. Акредитовани семинар "Организација наставе у наставној бази", ( кат.бр.921, 8 бодова), из области Стручни предмети у средњем стручном образовању, који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, имао је своју прву реализацију.

Семинар је одржан у Трговинској школи у Нишу. Семинар чији је приоритет унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе, има као општи циљ унапређивање квалитета наставе стручних предмета у наставној бази применом савремених метода и дидактичких решења за стицање стручних компетенција и сарадње са социјалним партнерима.

На семинару су обрађене теме: Законски оквир рада у наставној бази, Специфичност наставе у наставној бази, Педагошка радионица као облик наставног рада у наставној бази. Семинар су реализовали Бисерка Светозаревић, педагог у пензији, Роберт Нађ из Медицинске школе у Грачаници и Јасмина Поповић из Медицинске школе у Нишу.

 

Реализација семинара: "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља"

19.10.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 4: Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља (1 дан, 8 бодова). Реализатор семинара била је др Весна Црногорац, која је уједно и аутор семинара. Учесници су били стручни сарадници-библиотекари из основних и средњих школа.

Теме обрађене на семинару су: Увођење у појмове и значај концепта; Разговор о књизи као и веза са превенцијом вршњачког насиља у библиотеци; Врсте читања за разговор о књизи и њихова примена у школској библиотеци; Одабир литературе и систематизација грађе за успешно подстицање и вођење разговора о књигама.

Регионални центар је за наредне 3 школске године, 2018/2019/2020/2021., акредитовао 16 програма стручног усавршавања за различите циљне групе међу којима се налази и реализовани семинар.


Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

07.10.2018. Квизом до успешног завршног испита назив је акредитованог семинара који је за наставнике реализован у Регионалном центру. Семинар је из области Општа питања наставе (кат.бр.397, компетенција К1, приоритет П3), бави се сагледавањем важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу и применом стандарда и анализом постигнућа на завршном испиту по образовним нивоима. Има за циљ да током семинара обучи наставнике за примену квиза у различитим етапама часа и да унапреди компетенције наставника за употребу ИКТ за осавремењивање наставе и боља постигнућа ученика.

На семинару је учествовало 9 наставника, а семинар су реализовале наставнице физике Борица Крстић и Татјана Мишич. Семинар Квизом до успешног завршног испита је један ог 16 семинара подржаних од стране Регионалног центра Ниш за наредне три школске године.

 

Реализација семинара "Разговор о књизи у школској библиотеци"

06.10.2018. Акредитовани семинар Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља (кат.бр.4, компетенција К3, приоритет П4), одржан је у Народној библиотеци "Илија М.Петровић" у Пожаревцу.

Семинар су реализовали др Жељко Вучковић, професор Педагошког факултета у Сомбору и др Весна Црногорац. Општи циљ семинара је стицање знања за креативно коришћење ресурса библиотеке усмерено ка превенцији вршења насиља, усвајање вештине читања са ученицима кроз брижљив одабир литературе и увођење и активна примена модела "Разговор о књизи" (други назив за развојну библиотерапију).

Овај семинар при акредитацији за наредне три школске године подржао је Регионални центар Ниш

 

Реализација семинара "Виртуелни хотел"

06.10.2018. Акредитован семинар Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање из области Стручни предмети у средњем стручном образовању (кат.бр.902, компетенција К1, приоритет П1), реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра.

На семинару који има за циљ да унапреди систем стручног усавршавања и оспособљавања наставника за хотелско пословање и примену теоријских знања у практичном контексту, учествовали су наставници економско-трговачких и средњих школа из Кладова, Бруса и Горњег Милановца. Семинар је реализовао Зоран Муљевски.

Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање је један од 16 семинара које је при акредитацији за наредне три школске године подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"

14 -16.9.2018. У хотелу "Тулип Ин", Нови Београд, у организацији Канцеларије УН за борбу против дроге и криминала - УНОДЦ, реализован акредитовани семинар кат. број 15 "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"(24 бода).

Семинар су реализовале Весна Петровић Урошевић и Споменка Ћирић Јанковић.
Теме семинара су изузетно актуелне и поклапају се са приоритетима Министарства просвете- превенција наркоманије код младих. Неке од тема које се обрађују су - Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних однос; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот;

Аутор програма је Сузан Карол Кеистер, интернационални тренер и супервизор, Државни универзитет Мичиген, Мичиген, САД.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за наредне три школске године 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину. Програм "Вештине за адолесценцију..." један од препоручених програма превенције у Стручном упутству министра просвете и у складу са Међунардоним стандардима превенције.

Вест о реализацији семинара у Београду налази се на сајту Министарства просвете.

 

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

8.9.2018. У Грађевинској школи "Неимар" у Нишу, реализован је акредитовани семинар број 56, "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе. Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама, самовредновањем квалитета безбедности у школи, базом података. На семинару учесници раде на плану превенције и моделу годишњег планирања реаговања установе кад се насиље догоди.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за наредне три школске године 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.

Реализацијом овог семинара започиње се нови циклус понуде и реализације акредитованих семинара Регионалног центра Ниш који ће трајати до 31.8.2021. године. Регионални центар је подржао 16 семинара из различитих области.

Акредитације

 

Реализација семинара "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама"

31.08. / 2.09.2018. Акредитовани семинар за наставнике, Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама (кат. бр.136; област Васпитни рад; 20 сати стручног усавршавања), реализован је у Регионалном центру.

На семинару је учествовало 27 наставника основних и средњих школа из Ниша, Прокупља, Пирота, Врања, Лесковца, Грачанице и Косовске Витине. Испред ауторског тима удружења Психокод које је подржало семинар, семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић.

Семинар обрађује следеће теме:

- Однос наставник - ученик, сложено поље комуникације;
- Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације;
- Поступци ученика који нас ометају у раду;
- Ја - поруке у функцији позивања на сарадњу;
- Активно слушање и емотивна подршка;
- Адекватни и неадекватни начини реаговања на проблеме ученика;
- Емпатија и развој емпатичности код ученика;
- Конфликти и шта са њима;
- Стилови реаговања у конфликтним ситуацијама.

 

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

29.08.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 65, "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова). Семинару су присуствовали наставници и стручни сарадници из основних и средњих школа, укупно њих 21.

Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама, самовредновањем квалитета безбедности у школи, базом података. На семинару учесници започињу рад на плану превенције и моделу годишњег планирања реаговања установе кад се насиље догоди.

Семинар је био подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018, од 01.09.2018. семинар је део Каталога програма стручног усавршавања за наредне три школске године 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.

 

Реализација семинара "Креативни приступ еколошким темама у школи"

25. и 26.08.2018. У Регионалном центру реализован је семинар кат. бр. 634 "Креативни приступ еколошким темама у школи" (компетенција К2, приоритет П3), акредитован на 16 бодова. Ауторке и реализаторке семинара биле су Виолета Кецман, професор српског језика и књижевности и Љиљана Ђуровић, учитељ, педагошки саветник. На семинару је учествовало 17 наставника.

Циљеви семинара су: Унапређивање способности интердисциплинарног приступа у раду наставника и имплементирање еколошких тема у наставне и ваннаставне активности; Јачање компетенција за методичке приступе који подстичу активан однос ученика према очувању животне средине, за очување и реализацију културних и уметничких догађаја на теме из екологије; Обучавање наставника за коришћење литерарно-филмско-сценских и ликовних могућности приступа еколошких темама у школи; Обучавање учесника за стимулисање педагошке компетенције родитеља у циљу подизања еколошке свести ученика.

У важећем каталогу програма стручног усавршавања семинар је подржан од стране Пете београдске гимназије Београд.

 

Реализација семинара "Функција школске библиотеке у развоју креативног читања и разумевања"

24.08.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Функција школске библиотеке у развоју креативног читања и разумевања", (кат. број 4; област библиотекарство; 8 бодова).

Семинару је присуствовало 9 учесника - библиотекара из Грачанице, Пирота, Куршумлије и Ниша. Семинар је реализовала др Весна Црногорац која је и један од аутора семинара.

Семинар под овим називом био је део Каталога програма стручног усавршавања за школске 2016/2017. и 2017/2018. године, а подржан је од стране Регионалног центра Ниш. Семинар је у ове две школске године имао 9 реализација. Обрађивао је теме: Функције школских библиотека: образовно-васпитна; културна и информациона; Креативно читање и разумевање: појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену Интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци. Просечна оцена семинара била је 3,90.

У новом Каталогу програма стручног усавршавања за наредне три школске године, семинара под овим називом нема али од истих аутора, др Весне Црногорац и др Жељка Вучковића, одобрен је семинар који је такође подржо Регионални центар Ниш. Нови семинар поменутих аутора је "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља".

 

Реализација семинара "Час по мери детета"

27.06.2018. У Хемијско технолошкој школи у Врању реализован је акредитовани семинар број 331, "Час по мери детета" (8 бодова. област - Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка).

Семинар је реализован за 26 наставника школе. Реализатори семинара биле су Веселника Станковић, наставник математике и Валентина Николић Вељковић, наставник српског језика у ОШ "Десанка Максимовић".

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици"

09-10.06.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 327, "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици" (2 дана, 16 бодова). На семинару је било 27 учесника - наставника, стручних сарадника и педагошких асистената из школа у Нишу, Нишкој Бањи, Дољевцу, Бору и Књажевцу. Реализатори семинара били су Љиљана Радовановић Тошић, психолог у ОШ "Радоје Домановић" и Владица Тошић, наставник разредне наставе у ОШ "Ратко Вукићевић".

Семинар припада семинарима из области Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка и био је подржан од стране Регионалног центра претходне 2 школске године, а добио је акредитацију и за наредне три школске године: 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. г.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века"

03.06.2018. Акредитовани семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века", кат. бр. 230 ,одржан је у рачунарској учионици Регионалног центра. Семинар су реализовали аутори овог програма, Ана Живковић и Маријан Миланов, наставници енглеског језика. На семинару су учествовали наставници нишких основних и средњих школа. Теме обрађене на семинару:

1. Мобилни телефон у учионици – за и против;

2. Технологија у учионици;

3. Дигиталне компетенције наставника;

4. Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе;

5. Апликације за управљање одељењем Презентација водитеља;

6. Апликације за прављење квизова, тестова;

7. Друге апликације које могу користити наставнику.

При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања, семинар је подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара "Умеће одрастања"

01-03.06.2018. Регионални центар је организовао акредитовани семинар за наставнике "Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима" (кат. бр. 87, компетенција К3, приоритет П4). Програм се бави темама: Јачање превентивног и васпитног рада школе, Подршка развоју ученика и помоћ у области развојних задатака и изазова одрастања, Оснаживање наставника за што ефикаснију васпитну улогу, Превенција негативног тј. развој одговорног понашања ученика, Адолесценција из личног угла, Адолесценција из професионалног угла, Психолошке потребе и развојни задаци, Карактеристике адолесценције као развојне фазе, Улога и задаци одраслих, Улоге и сарадња у групи, Вредности, Развој моралности и формирање система вредности код деце и адолесцената, Адолесцент - школа - породица.

Испред тима Психокод семинар се реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајиловић за 24 наставника нишких школа.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефон као наставно средство 21. века"

01.06.2018. У Гимназији "Свети Кирило и Методије" у Димитровграду, реализован је акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века", кат. бр. 230. Семинар су реализовали аутори овог програма: Ана Живковић и Марјан Миланов, наставници енглеског језика. Циљеви семинара су: Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави, Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација упроцесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе и Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и управљања одељењем. Ови циљеви треба да мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују. На семинару је учествовало 24 наставника ове школе.

При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања семинар је подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

27.05.2018. Акредитован семинар "Квизом до успешног завршног испита", кат. бр. 345, из области Општа питања наставе, реализован је у ОШ "Петар Тасић" у Лесковцу. Семинар је при акредитацији програма стручног усавршавања запослених у образовању подржао Регионални центар Ниш. Реализатори семинара биле су Борица Крстић и Татјана Мишић, наставнице физике. Постизање квалитетније и занимљивије наставе, мотивисање наставника за коришћење мултимедијалних наставних средстава ради ефикаснијег учења и бољих постигнућа ученика на завршном испиту циљеви су овог семинара.

 

Реализација семинара "Електронске оцене - праћење, оцењивање и изостајање ученика путем интернета"

26.05.2018. Регионални центар је организовао акредитован семинар "Електронске оцене - праћење, оцењивање и изостајање ученика путем интернета" (каталошки број 494, компетенција К4, приоритет П2). На семинару је учествовало 16 наставника основних школа из Медошевца, Габровца и Каменице. Реализатори семинара били су Небојша Лазаревић, професор информатике у Алексиначкој гимназији и Милутин Станковић, програмер. Теме обрађене на семинару биле су: Предности и мане увођења електронских оцена, Инсталација, подешавање и попуњавање подацима електронског дневника, Практична примена уз симулацију реалне ситуације. Општи циљ семинара је оспособљавање наставника за рад са web апликацијом "Електронске оцене", повећање ефикасности наставе и комуникације на релацији наставник-родитељ-ученик, а све у циљу благовременог обавештавања родитеља о успеху и изостанцима њихове деце.

 

Реализација семинара "Час по мери детета"

20.05.2018. Акредитован семинар Час по мери детета (кат. бр. 33), реализован је у Регионалном центру за 9 наставника нишких школа. Општи циљ семинара је јачање компетенција наставника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. На семинару се усвајају и садржаји из области Примена одговарајућих стилова, стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика и Управљање одељењем.

Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић, наставнице у ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту.
При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања, семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш.

 

Реализација семинара "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици"

05-06.05.2018. У Регионалном центру је за колектив Основне школе "Иво Андрић" реализован акредитовани семинар број 327 "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици" (2 дана, 16 бодова). Реализатори семинара били су Љиљана Радовановић Тошић, психолог у ОШ "Радоје Домановић" и Владица Тошић, наставник разредне наставе у ОШ "Ратко Вукићевић".

Семинар припада области Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка и обрађује следеће теме: Инклузивна школа; Инклузивна учионица; Учење у инклузивној учионици; Управљање инклузивним одељењем; Даровити ученици; Педагошки профил и израда ИОП-а; Мотивација ученика; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у учењу математике; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају хиперактивност и дефицит пажње; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у читању и писању; Израда сценарија за час у инклузивној учионици.

Регионални центар је наведени семинар подржао у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефон као наставно средство 21. века"

22.04.2018. У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу реализован је акредитовани семинар број 230, "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефон као наставно средство 21. века" (1 дан, 8 сати). Семинар је реализован за 16 наставника. Реализатори семинара били су Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар", Ниш и Марјан Миланов, наставник енглеског језика у Основној школи " Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Семинар је у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

21.04.2018. У Основној школи "Бранко Радичевић" у Врању, реализован је акредитовани семинар број 65 "Планирање превенције и ефикасно/ефективно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (1 дан, 8 сати). Семинар је реализован за колектив школе.

Реализатори семинара били су Милена Младеновић, наставник разредне наставе у Основној школи "Учитељ Таса" и Младен Јовановић, наставник информатике у Основној школи "Мирослав Антић" у Нишу.

Семинар је у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара "Математичке радионице"

15.04.2018. У ОШ "Бранко Радичевић" у Неготину реализован је акредитовани семинар број 269 "Математичке радионице" (1 дан, 8 сати). Семинару су присуствовали учитељи и наставници математике из различитих школа. Реализаторке семинара биле су Едита Алексов и Веселинка Станковић, наставнице математике у ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту. Семинар је у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализација семинара "Акциона истраживања у функцији самовредновања рада образовно васпитне установе"

30-31.03. и 31.03-01.04. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 493 "Акциона истраживања у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе" (16 бодова, К4, П2). Семинар је реализован за 2 групе заинтересованих директора, наставника и стручних сарадника који раде у основним и средњим школама и предшколским установама.

Првој групи семинара, реализованог 30. и 31.03, присуствовало је 30 учесника, док је у другој групи, 31.03. и 01.04. присуствовало 24 заинтересована директора, стручна сарадника и наставника.

Семинар су реализовали проф. др Миленко Кундачина и др Јелена Стаматовић, доцент на Учитељском факултету у Ужицу.

Семинар има за циљ развијање компетенција директора, наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања, имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе и примену резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе.

На семинару су обрађене следеће теме:
• Врсте истраживања – место акционог истраживања, истраживачка парадигма, место акционог истраживања у пракси;
• Акционо истраживање: начин рада, тимски рад, подела улога, дискурс, добијање повратне информације у току акционог истраживања;
• Акционо истраживање у одељењу/групи/школи/предшколској установи;
• Од избора проблема до унапређења;
• Самовредновање рада школе/предшколске установе;
• Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе.

 

Реализација семинара "Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави"

24.03.2018. Акредитовани семинар кат. бр. 422, "Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави" (8 бодова), одржан је у Регионалном центру за 25 наставника нишких школа. Циљ семинара је развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника у области вредновања постигнућа ученика у настави и увођење различитих иновативних приступа.

Теме које су биле реализоване на семинару су: Основе процеса вредновања ученичких постигнућа, Принципи оцењивања и њихова улога у пракси, Мотивациона улога оцењивања у настави, Афирмисање предности формативног оцењивања, Улога стандарда постигнућа у процесу оцењивања, Недоумице и изазови у процесу оцењивања, Модели повратне информације о оцени, Критеријуми оцењивања ученика, Тестови знања као средство вредновања постигнућа ученика, Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.

Семинар су реализовали проф. др Радован Антонијевић са Филозофског факултета у Београду и Наташа Николић, асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију.

 

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

17.03.2018. У Регионалном центру за стручно усавршавање у Смедереву, реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинар је реализовала др Весна Црногорац за 29 библиотекара, учитеља и наставника из основних и средњих школа. На семинару су учесници добили информације о основним функцијама библиотеке, савременим трендовима у подстицању и развоју читања, читању у времену Интернета и нових медија, критичком читању лектире у школској библиотеци.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

 

Реализација семинара "Активно оријентисана настава - методе"

10-11.03.2018.У Регионалном центру је реализован акредитован семинар број 433 "Активно оријентисана настава - методе" (16 бодова). Семинар је реализован за групу од 30 наставника, од тога за 24 наставника Прехрамбено хемијске школе у Нишу. Семинар су реализовали Саша Манић, професор математике у Правно пословној школи у Нишу и Дејан Пејчић, професор рачунарства и информатике у Економској школи у Нишу. У току семинара учесници су се упознали са карактеристикама и са предностима кооперативног учења и савременим наставним методама - студија на случају, пројекат, учење по станицама, игра улога.

 

Реализација семинара "Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш"

10.03.2018. Акредитован семинар за наставника каталошки бр. 27, "Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш" - програм превенције електронског насиља (8 бодова, компетенција К3, приоритет П4) одржан је у Регионалном центру. Општи циљ семинара је информисање наставника о проблему електронског насиља и утицају медија на развој и понашање деце и унапређивање знања, вештина и способности за примену превентивног рада са ученицима који се налазе у ситуацијама електронског насиља. Теме семинара су: Интернет - база података или узрочник антисоцијалног понашања, Облици електронског насиља, Виктимизација и ризична понашања, Последице и распрострањеност електронског насиља. Семинар су за 9 наставника реализовале Сања З. Живковић, дефектолог - дипломирани специјални педагог и Анка Ивановић, професор разредне наставе.

 

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

24-25.02.2018. У Техничкој школи "15. мај" у Прокупљу је за за две групе наставника школе реализован акредитовани семинар бр. 65 „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (8 бодова). Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговање кад се деси насиље. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

 

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

24.02.2018. У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу, реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинар је, за 11 библиотекара из основних и средњих школа, реализовала др Весна Црногорац.

Учесници су на семинару добили информације о основним функцијама библиотеке, савременим трендовима у подстицању и развоју читања, читању у времену Интернета и нових медија, критичком читању лектире у школској библиотеци.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

 

Реализација семинара "Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља"

24.02.2018. Акредитовани семинар катлошки бр. 67, "Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља" (8 бодова, К3, П4), реализован је у Регионалном центру за 23 наставника. На семинару су учествовали наставници из Мајданпека, Житорађе, Куршумлије и Ниша. Циљ семинара је унапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног реаговања у ситуацији насиља.

Теме семинара су: Упознавање са законском регулативом, Осмишљавање превентивних активности, Едукација наставника о могућим начинима реаговања у конфликтим ситуацијама, Оспособљавање за препознавање ситуација насиља, Процењивање нивоа ризика, Уочавање могућности инкорпорације програма превенције у свим областима квалитета живота и рада у школи кроз осмишљавање акционог плана, Осмишљавање могућег начина вођења документације о превентивним и интервентним активностима.
Семинар су реализовале Марсела Ескенази Милутиновић и Александра Јованкин, дипломирани педагози.

 

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

09.02.2018. У Техничкој школи "12. фебруар" Ниш, је за колектив школе реализован акредитовани семинар број 65 "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова) . Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговање кад се деси насиље.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. г.

 

Реализација семинара "Превенција насиља и злостављање деце путем ИКТ"

09-10.02.2018. У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар број 122 "Превенција насиља и злостављање деце путем ИКТ" (16 бодова). Семинар је организован за групу од 28 учесника из различитих школа Града Ниша.

Програм/семинар се спроводи у циљу сензитивизације наставника/ца, психолога, педагога, васпитача и директора (у средњим и у основним школама) и њиховог оспособљавања да препознају потенцијалне опасности на интернету, жртве насиља и злостављања путем интернета над децом и међу децом, као и у циљу развоја потенцијала за правовремену превенцију и едукацију које ће бити фокусиране на највулнерабилнији део школске популације. Посебан акценат се ставља на последице насиља над децом и међу децом, препознавање и процедуру поступања просветних радника. Подизање свести код просветних радника о важности проактивног приступа теми са ученицима и родитељима.

Семинар обрађује теме као што су појам и врсте насиља и злостављања деце путем ИКТ (педофилија, лажно представљање, злоупотреба друштвених мрежа, вршњачко насиље путем интернета, трговина људима/децом путем Интернета, секте на интернету, дистрибуција дечије порнографије, приступ порнографији на интернету), како препознати, како реаговати и коме и на који начин пријавити, законска регулатива и примери добре праксе, методологија приступа и разговори са родитељима жртве, методологија разговора са родитељима насилника, веза ове врсте насиља са осталилм врстама насиља и злостављања деце, последице ове врсте насиља на децу, родитеље, школу..., превентивна заштита.

Семинар је био у организацији компаније ComTrade и био је бесплатан за учеснике/наставнике. Компанија ComTrade је на овај начин показала своју корпоративну одговорност.
Семинар је реализовала Биљана Кикић Грујић, криминолог из Таргет тима - Центра за превенцију девијантног понашања младих, Нови Сад. 

 

Реализација семинара "Примена мотивационих техника у настави"

09.02.2018. Акредитован семинар под каталошким бројем 492, Примена мотивационих техника у настави  (К3, П2), реализован је у Регионалном центру за 30 наставника нишких школа.

Циљеви овог програма су: Проширивање знања о новим схватањима мотивације; Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих техника и формативног оцењивања; Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих техника.

Семинар су реализовале Светлана Алексић, психолог и Снежана Рајковић, педагог.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефони као наставно средство 21. века"

06.02.2018. У Основној школи "Бошко Ђуричић" у Јагодини, реализован је акредитовани семинар број 230 "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21. века" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе, за укупно 30 учесника. Реализатори су били Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар" и Марјан Миланов, наставник енглеског језика у Основној школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Регионални центар Ниш је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавањаза школске године 2016/2017/2018.

 

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

05.02.2018. У организацији Центра за стручно усавршавање у Крагујевцу, у оквиру девете манифестације "Зимски дани просветних радника", у Првој техничкој школи реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 библиотекара који раде у основним и средњим школама у Крагујевцу. Семинар су реализовали др Жељко Вучковић и др Весна Црногорац.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању подржао је наведени семинар у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. школску годину.

 

Реализација семинара "Музика и мултимедија - креативни приступ часу"

05.02.2018. У организацији Центра за стручно усавршавање у Крагујевцу, по други пут је у ОШ "Светозар Марковић" реализован семинар "Музика и мултимедија - креативни приступ часу", каталошки број 768. На семинару су учествовали наставници музичке школе "др Милоје Милојевић" из Крагујевца. Семинар који је при акредитацији подржао РЦ Ниш, реализовале су ауторке Миомира Ђурђановић и Слађана Марковић.

Циљеви овог семинара су: Стицање основних знања о коришћењу мултимедија у настави; Оспособљавање за преузимање, инсталацију и коришћење бесплатних програма за обраду текста, слика, аудио и видео записа; Упознавање и овладавање основама примене Microsoft office; Подстицање креативних потенцијала наставника, развој стваралачких способности, естетске перцепције; Развој способности проналажења, анализирања, примена и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо/комуникационих технологија.

Реализација семинара "Математичке радионице"

03.02.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 269 "Математичке радионице" (8 бодова). Реализатори семинара биле су Веселинка Станковић и Едита Алексов, наставнице математике у Основној школи "Десанка Максимовић" Чокот. За учешће на семинару било је изузетно интересовање тако да је семинару присуствовало 30 наставника математике.

Регионални центар је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавањаза школске године 2016/2017/2018.

 

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21. века"

02.02.2018. У Основној школи "Радоје Домановић" у Бошњацу, реализован је акредитовани семинар број 230 "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21. века" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе. Реализатори су били Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар" и Марјан Миланов, наставник енглеског језика у Основној школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Регионални центар је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавања за школске године 2016/2017/2018.

 

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

01.02.2018. Семинар "Квизом до успешног завршног испита", кат. бр. 345, (компетенција К1, приоритет П2) који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржан од стране Регионалног центра Ниш, реализован је у ОШ "Јован Јовановић Змај" у Обреновцу.

Циљеви овог програма су: Сагледавање важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу; Примена стандарда и анализа постигнућа ученика на завршном испиту по образовним нивоима постигнућа; Пружање практичне помоћи наставницима у састављању задатака; Оспособљавање наставника за израду квиза и примену квиза у различитим етапама часа; Вежбање израде задатака којим се проверавају одређени нивои.

Семинар су реализовале Татјана Мишић и Борица Ћирић, наставнице физике.

 

Реализација семинара "Музика и мултимедија - креативни приступ часу"

01.02.2018. Акредитован семинар кат. бр. 768, "Музика и мултимедија - креативни приступ часу" (компетенција К1, приоритет П3), реализован је за 30 наставника у Регионалном центру у Смедереву. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.

Водитељке семинара Момира Ђурђановић, ванредни професор на Факултету уметности у Нишу и Слађана Марковић, мастер теоретичар уметности, реализовале су семинар чији је циљ рад на побољшању компетенција за креативнију и функционалнију музичку наставу и коришћење специфичних апликација корисних за музичку наставу.
Наставници су на семинару научили како да направе успешну мултимедијалну презентацију за потребе музичке наставе.

 

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

29.01.2018. У Општинској библиотеци у Ковачици, реализован је акредитовани семинар број 4: "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 библиотекара и наставника из основних, средњих школа и општинских библиотека овог региона. Семинар су реализовали др Жељко Вучковић и др Весна Црногорац. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању подржао је наведени семинар у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. годину.

 

Реализација семинара "Час по мери детета"

13-14.01.2018. У Уметничкој школи у Нишу реализован је акредитовани семинар број 331 "Час по мери детета" (1 дан; 8 бодова; област Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка). Семинар је организован за две групе наставника и стручних сарадника колектива школе. Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић. Регионални центар Ниш је подржао семинар "Час по мери детета" у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. годину.

 

Реализација семинара "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

12-14.01.2018. Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат. бр.167, компетенција К4, приоритет П4), одржан је у Регионалном центру. Теме које семинар обрађује су:
Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације; Ауторитет и васпитни стил; Понашање ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо (Ја поруке - структура, услови за примену и ефекти); Проблеми ученика: Како реагујемо (Активно слушање - емотивна подршка, услови за примену и ефекти); Начини поступања у проблемским (конфликтним) ситуацијама - афирмисање конструктивних приступа у решавању ситуација из школске праксе.

На семинару су учествовали наставници из Лесковца, Косовске Митровице, Ранилуга и Ниша. Испред тима Психокод, семинар су реализовале Ирена Штулић Лободок  и Милка Михајловић. Овај програм један је од програма признатих за реализацију предмета Грађанско васпитање у основним и средњим школама.

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1