Одржани семинари у 2018.


Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

07.10.2018. Квизом до успешног завршног испита назив је акредитованог семинара који је за наставнике реализован у Регионалном центру. Семинар је из области Општа питања наставе (кат.бр.397, компетенција К1, приоритет П3), бави се сагледавањем важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу и применом стандарда и анализом постигнућа на завршном испиту по образовним нивоима. Има за циљ да током семинара обучи наставнике за примену квиза у различитим етапама часа и да унапреди компетенције наставника за употребу ИКТ за осавремењивање наставе и боља постигнућа ученика.

На семинару је учествовало 9 наставника, а семинар су реализовале наставнице физике Борица Крстић и Татјана Мишич. Семинар Квизом до успешног завршног испита је један ог 16 семинара подржаних од стране Регионалног центра Ниш за наредне три школске године.


Реализација семинара "Разговор о књизи у школској библиотеци"

06.10.2018. Акредитовани семинар Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља (кат.бр.4, компетенција К3, приоритет П4), одржан је у Народној библиотеци "Илија М.Петровић" у Пожаревцу.

Семинар су реализовали др Жељко Вучковић, професор Педагошког факултета у Сомбору и др Весна Црногорац. Општи циљ семинара је стицање знања за креативно коришћење ресурса библиотеке усмерено ка превенцији вршења насиља, усвајање вештине читања са ученицима кроз брижљив одабир литературе и увођење и активна примена модела "Разговор о књизи" (други назив за развојну библиотерапију).

Овај семинар при акредитацији за наредне три школске године подржао је Регионални центар Ниш

Реализација семинара "Виртуелни хотел"

06.10.2018. Акредитован семинар Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање из области Стручни предмети у средњем стручном образовању (кат.бр.902, компетенција К1, приоритет П1), реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра.

На семинару који има за циљ да унапреди систем стручног усавршавања и оспособљавања наставника за хотелско пословање и примену теоријских знања у практичном контексту, учествовали су наставници економско-трговачких и средњих школа из Кладова, Бруса и Горњег Милановца. Семинар је реализовао Зоран Муљевски.

Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање је један од 16 семинара које је при акредитацији за наредне три школске године подржао Регионални центар Ниш.

Реализација семинара "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"

14 -16.9.2018. У хотелу "Тулип Ин", Нови Београд, у организацији Канцеларије УН за борбу против дроге и криминала - УНОДЦ, реализован акредитовани семинар кат. број 15 "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"(24 бода).

Семинар су реализовале Весна Петровић Урошевић и Споменка Ћирић Јанковић.
Теме семинара су изузетно актуелне и поклапају се са приоритетима Министарства просвете- превенција наркоманије код младих. Неке од тема које се обрађују су - Унапређивање односа са вршњацима; Јачање породичних однос; Правимо здраве изборе; Поставимо циљеве за здрав живот;

Аутор програма је Сузан Карол Кеистер, интернационални тренер и супервизор, Државни универзитет Мичиген, Мичиген, САД.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за наредне три школске године 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину. Програм "Вештине за адолесценцију..." један од препоручених програма превенције у Стручном упутству министра просвете и у складу са Међунардоним стандардима превенције.

Вест о реализацији семинара у Београду налази се на сајту Министарства просвете.

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

8.9.2018. У Грађевинској школи "Неимар" у Нишу, реализован је акредитовани семинар број 56, "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе. Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама, самовредновањем квалитета безбедности у школи, базом података. На семинару учесници раде на плану превенције и моделу годишњег планирања реаговања установе кад се насиље догоди.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за наредне три школске године 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.

Реализацијом овог семинара започиње се нови циклус понуде и реализације акредитованих семинара Регионалног центра Ниш који ће трајати до 31.8.2021. године. Регионални центар је подржао 16 семинара из различитих области.

Акредитације

Реализација семинара "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама"

31.08. / 2.09.2018. Акредитовани семинар за наставнике, Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама (кат. бр.136; област Васпитни рад; 20 сати стручног усавршавања), реализован је у Регионалном центру.

На семинару је учествовало 27 наставника основних и средњих школа из Ниша, Прокупља, Пирота, Врања, Лесковца, Грачанице и Косовске Витине. Испред ауторског тима удружења Психокод које је подржало семинар, семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић.

Семинар обрађује следеће теме:

- Однос наставник - ученик, сложено поље комуникације;
- Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације;
- Поступци ученика који нас ометају у раду;
- Ја - поруке у функцији позивања на сарадњу;
- Активно слушање и емотивна подршка;
- Адекватни и неадекватни начини реаговања на проблеме ученика;
- Емпатија и развој емпатичности код ученика;
- Конфликти и шта са њима;
- Стилови реаговања у конфликтним ситуацијама.

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

29.08.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 65, "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова). Семинару су присуствовали наставници и стручни сарадници из основних и средњих школа, укупно њих 21.

Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама, самовредновањем квалитета безбедности у школи, базом података. На семинару учесници започињу рад на плану превенције и моделу годишњег планирања реаговања установе кад се насиље догоди.

Семинар је био подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018, од 01.09.2018. семинар је део Каталога програма стручног усавршавања за наредне три школске године 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину.

Реализација семинара "Креативни приступ еколошким темама у школи"

25. и 26.08.2018. У Регионалном центру реализован је семинар кат. бр. 634 "Креативни приступ еколошким темама у школи" (компетенција К2, приоритет П3), акредитован на 16 бодова. Ауторке и реализаторке семинара биле су Виолета Кецман, професор српског језика и књижевности и Љиљана Ђуровић, учитељ, педагошки саветник. На семинару је учествовало 17 наставника.

Циљеви семинара су: Унапређивање способности интердисциплинарног приступа у раду наставника и имплементирање еколошких тема у наставне и ваннаставне активности; Јачање компетенција за методичке приступе који подстичу активан однос ученика према очувању животне средине, за очување и реализацију културних и уметничких догађаја на теме из екологије; Обучавање наставника за коришћење литерарно-филмско-сценских и ликовних могућности приступа еколошких темама у школи; Обучавање учесника за стимулисање педагошке компетенције родитеља у циљу подизања еколошке свести ученика.

У важећем каталогу програма стручног усавршавања семинар је подржан од стране Пете београдске гимназије Београд.

Реализација семинара "Функција школске библиотеке у развоју креативног читања и разумевања"

24.08.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар "Функција школске библиотеке у развоју креативног читања и разумевања", (кат. број 4; област библиотекарство; 8 бодова).

Семинару је присуствовало 9 учесника - библиотекара из Грачанице, Пирота, Куршумлије и Ниша. Семинар је реализовала др Весна Црногорац која је и један од аутора семинара.

Семинар под овим називом био је део Каталога програма стручног усавршавања за школске 2016/2017. и 2017/2018. године, а подржан је од стране Регионалног центра Ниш. Семинар је у ове две школске године имао 9 реализација. Обрађивао је теме: Функције школских библиотека: образовно-васпитна; културна и информациона; Креативно читање и разумевање: појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену Интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци. Просечна оцена семинара била је 3,90.

У новом Каталогу програма стручног усавршавања за наредне три школске године, семинара под овим називом нема али од истих аутора, др Весне Црногорац и др Жељка Вучковића, одобрен је семинар који је такође подржо Регионални центар Ниш. Нови семинар поменутих аутора је "Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализације ученика и превенције вршњачког насиља".

Реализација семинара "Час по мери детета"

27.06.2018. У Хемијско технолошкој школи у Врању реализован је акредитовани семинар број 331, "Час по мери детета" (8 бодова. област - Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка).

Семинар је реализован за 26 наставника школе. Реализатори семинара биле су Веселника Станковић, наставник математике и Валентина Николић Вељковић, наставник српског језика у ОШ "Десанка Максимовић".

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш.

Реализација семинара "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици"

09-10.06.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 327, "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици" (2 дана, 16 бодова). На семинару је било 27 учесника - наставника, стручних сарадника и педагошких асистената из школа у Нишу, Нишкој Бањи, Дољевцу, Бору и Књажевцу. Реализатори семинара били су Љиљана Радовановић Тошић, психолог у ОШ "Радоје Домановић" и Владица Тошић, наставник разредне наставе у ОШ "Ратко Вукићевић".

Семинар припада семинарима из области Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка и био је подржан од стране Регионалног центра претходне 2 школске године, а добио је акредитацију и за наредне три школске године: 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. г.

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века"

03.06.2018. Акредитовани семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века", кат. бр. 230 ,одржан је у рачунарској учионици Регионалног центра. Семинар су реализовали аутори овог програма, Ана Живковић и Маријан Миланов, наставници енглеског језика. На семинару су учествовали наставници нишких основних и средњих школа. Теме обрађене на семинару:

1. Мобилни телефон у учионици – за и против;

2. Технологија у учионици;

3. Дигиталне компетенције наставника;

4. Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе;

5. Апликације за управљање одељењем Презентација водитеља;

6. Апликације за прављење квизова, тестова;

7. Друге апликације које могу користити наставнику.

При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања, семинар је подржао Регионални центар Ниш.

Реализација семинара "Умеће одрастања"

01-03.06.2018. Регионални центар је организовао акредитовани семинар за наставнике "Умеће одрастања - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима" (кат. бр. 87, компетенција К3, приоритет П4). Програм се бави темама: Јачање превентивног и васпитног рада школе, Подршка развоју ученика и помоћ у области развојних задатака и изазова одрастања, Оснаживање наставника за што ефикаснију васпитну улогу, Превенција негативног тј. развој одговорног понашања ученика, Адолесценција из личног угла, Адолесценција из професионалног угла, Психолошке потребе и развојни задаци, Карактеристике адолесценције као развојне фазе, Улога и задаци одраслих, Улоге и сарадња у групи, Вредности, Развој моралности и формирање система вредности код деце и адолесцената, Адолесцент - школа - породица.

Испред тима Психокод семинар се реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајиловић за 24 наставника нишких школа.

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефон као наставно средство 21. века"

01.06.2018. У Гимназији "Свети Кирило и Методије" у Димитровграду, реализован је акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века", кат. бр. 230. Семинар су реализовали аутори овог програма: Ана Живковић и Марјан Миланов, наставници енглеског језика. Циљеви семинара су: Усвајање информација о могућностима и предностима коришћења мобилних апликација у наставном процесу и значају примене ИКТ-а у настави, Оспособљавање наставника за употребу паметних телефона/таблета и мобилних апликација упроцесу планирања, организације, реализације и евалуације наставе и Мотивисање наставника да употребом мобилних апликација развијају иновативне медоте наставе и управљања одељењем. Ови циљеви треба да мотивишу ученике на већу укљученост и ангажовање у процесу наставе и учења, да прате трендове у овој области, да самостално истражују и напредују. На семинару је учествовало 24 наставника ове школе.

При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања семинар је подржао Регионални центар Ниш.

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

27.05.2018. Акредитован семинар "Квизом до успешног завршног испита", кат. бр. 345, из области Општа питања наставе, реализован је у ОШ "Петар Тасић" у Лесковцу. Семинар је при акредитацији програма стручног усавршавања запослених у образовању подржао Регионални центар Ниш. Реализатори семинара биле су Борица Крстић и Татјана Мишић, наставнице физике. Постизање квалитетније и занимљивије наставе, мотивисање наставника за коришћење мултимедијалних наставних средстава ради ефикаснијег учења и бољих постигнућа ученика на завршном испиту циљеви су овог семинара.

Реализација семинара "Електронске оцене - праћење, оцењивање и изостајање ученика путем интернета"

26.05.2018. Регионални центар је организовао акредитован семинар "Електронске оцене - праћење, оцењивање и изостајање ученика путем интернета" (каталошки број 494, компетенција К4, приоритет П2). На семинару је учествовало 16 наставника основних школа из Медошевца, Габровца и Каменице. Реализатори семинара били су Небојша Лазаревић, професор информатике у Алексиначкој гимназији и Милутин Станковић, програмер. Теме обрађене на семинару биле су: Предности и мане увођења електронских оцена, Инсталација, подешавање и попуњавање подацима електронског дневника, Практична примена уз симулацију реалне ситуације. Општи циљ семинара је оспособљавање наставника за рад са web апликацијом "Електронске оцене", повећање ефикасности наставе и комуникације на релацији наставник-родитељ-ученик, а све у циљу благовременог обавештавања родитеља о успеху и изостанцима њихове деце.

Реализација семинара "Час по мери детета"

20.05.2018. Акредитован семинар Час по мери детета (кат. бр. 33), реализован је у Регионалном центру за 9 наставника нишких школа. Општи циљ семинара је јачање компетенција наставника за рад са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. На семинару се усвајају и садржаји из области Примена одговарајућих стилова, стратегија и метода наставе полазећи од индивидуалних карактеристика и потреба ученика и Управљање одељењем.

Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић, наставнице у ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту.
При акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања, семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш.

Реализација семинара "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици"

05-06.05.2018. У Регионалном центру је за колектив Основне школе "Иво Андрић" реализован акредитовани семинар број 327 "Стратегије, методе и технике рада у инклузивној учионици" (2 дана, 16 бодова). Реализатори семинара били су Љиљана Радовановић Тошић, психолог у ОШ "Радоје Домановић" и Владица Тошић, наставник разредне наставе у ОШ "Ратко Вукићевић".

Семинар припада области Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка и обрађује следеће теме: Инклузивна школа; Инклузивна учионица; Учење у инклузивној учионици; Управљање инклузивним одељењем; Даровити ученици; Педагошки профил и израда ИОП-а; Мотивација ученика; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у учењу математике; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају хиперактивност и дефицит пажње; Стратегије, методе и технике рада са ученицима који имају тешкоће у читању и писању; Израда сценарија за час у инклузивној учионици.

Регионални центар је наведени семинар подржао у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школску 2016/2017. и 2017/2018. годину.

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефон као наставно средство 21. века"

22.04.2018. У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу реализован је акредитовани семинар број 230, "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефон као наставно средство 21. века" (1 дан, 8 сати). Семинар је реализован за 16 наставника. Реализатори семинара били су Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар", Ниш и Марјан Миланов, наставник енглеског језика у Основној школи " Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Семинар је у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. подржао Регионални центар Ниш.

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

21.04.2018. У Основној школи "Бранко Радичевић" у Врању, реализован је акредитовани семинар број 65 "Планирање превенције и ефикасно/ефективно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (1 дан, 8 сати). Семинар је реализован за колектив школе.

Реализатори семинара били су Милена Младеновић, наставник разредне наставе у Основној школи "Учитељ Таса" и Младен Јовановић, наставник информатике у Основној школи "Мирослав Антић" у Нишу.

Семинар је у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. подржао Регионални центар Ниш.

Реализација семинара "Математичке радионице"

15.04.2018. У ОШ "Бранко Радичевић" у Неготину реализован је акредитовани семинар број 269 "Математичке радионице" (1 дан, 8 сати). Семинару су присуствовали учитељи и наставници математике из различитих школа. Реализаторке семинара биле су Едита Алексов и Веселинка Станковић, наставнице математике у ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту. Семинар је у Каталогу одобрених програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. подржао Регионални центар Ниш.

Реализација семинара "Акциона истраживања у функцији самовредновања рада образовно васпитне установе"

30-31.03. и 31.03-01.04. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 493 "Акциона истраживања у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе" (16 бодова, К4, П2). Семинар је реализован за 2 групе заинтересованих директора, наставника и стручних сарадника који раде у основним и средњим школама и предшколским установама.

Првој групи семинара, реализованог 30. и 31.03, присуствовало је 30 учесника, док је у другој групи, 31.03. и 01.04. присуствовало 24 заинтересована директора, стручна сарадника и наставника.

Семинар су реализовали проф. др Миленко Кундачина и др Јелена Стаматовић, доцент на Учитељском факултету у Ужицу.

Семинар има за циљ развијање компетенција директора, наставника и васпитача за реализацију акционог истраживања, имплементацију резултата за унапређивање васпитно-образовног рада и квалитета рада установе и примену резултата акционих истраживања у процесу самовредновања рада школе/установе.

На семинару су обрађене следеће теме:
• Врсте истраживања – место акционог истраживања, истраживачка парадигма, место акционог истраживања у пракси;
• Акционо истраживање: начин рада, тимски рад, подела улога, дискурс, добијање повратне информације у току акционог истраживања;
• Акционо истраживање у одељењу/групи/школи/предшколској установи;
• Од избора проблема до унапређења;
• Самовредновање рада школе/предшколске установе;
• Примена акционог истраживања у самовредновању рада школе/установе.

Реализација семинара "Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави"

24.03.2018. Акредитовани семинар кат. бр. 422, "Оцењивање у функцији ефикасног учења и сазнавања у настави" (8 бодова), одржан је у Регионалном центру за 25 наставника нишких школа. Циљ семинара је развијање педагошких и дидактичко-методичких компетенција наставника у области вредновања постигнућа ученика у настави и увођење различитих иновативних приступа.

Теме које су биле реализоване на семинару су: Основе процеса вредновања ученичких постигнућа, Принципи оцењивања и њихова улога у пракси, Мотивациона улога оцењивања у настави, Афирмисање предности формативног оцењивања, Улога стандарда постигнућа у процесу оцењивања, Недоумице и изазови у процесу оцењивања, Модели повратне информације о оцени, Критеријуми оцењивања ученика, Тестови знања као средство вредновања постигнућа ученика, Ученички портфолио као средство ефикасног оцењивања.

Семинар су реализовали проф. др Радован Антонијевић са Филозофског факултета у Београду и Наташа Николић, асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију.

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

17.03.2018. У Регионалном центру за стручно усавршавање у Смедереву, реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинар је реализовала др Весна Црногорац за 29 библиотекара, учитеља и наставника из основних и средњих школа. На семинару су учесници добили информације о основним функцијама библиотеке, савременим трендовима у подстицању и развоју читања, читању у времену Интернета и нових медија, критичком читању лектире у школској библиотеци.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Активно оријентисана настава - методе"

10-11.03.2018.У Регионалном центру је реализован акредитован семинар број 433 "Активно оријентисана настава - методе" (16 бодова). Семинар је реализован за групу од 30 наставника, од тога за 24 наставника Прехрамбено хемијске школе у Нишу. Семинар су реализовали Саша Манић, професор математике у Правно пословној школи у Нишу и Дејан Пејчић, професор рачунарства и информатике у Економској школи у Нишу. У току семинара учесници су се упознали са карактеристикама и са предностима кооперативног учења и савременим наставним методама - студија на случају, пројекат, учење по станицама, игра улога.

Реализација семинара "Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш"

10.03.2018. Акредитован семинар за наставника каталошки бр. 27, "Да лајкујеш и шерујеш, а да не претерујеш" - програм превенције електронског насиља (8 бодова, компетенција К3, приоритет П4) одржан је у Регионалном центру. Општи циљ семинара је информисање наставника о проблему електронског насиља и утицају медија на развој и понашање деце и унапређивање знања, вештина и способности за примену превентивног рада са ученицима који се налазе у ситуацијама електронског насиља. Теме семинара су: Интернет - база података или узрочник антисоцијалног понашања, Облици електронског насиља, Виктимизација и ризична понашања, Последице и распрострањеност електронског насиља. Семинар су за 9 наставника реализовале Сања З. Живковић, дефектолог - дипломирани специјални педагог и Анка Ивановић, професор разредне наставе.

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

24-25.02.2018. У Техничкој школи "15. мај" у Прокупљу је за за две групе наставника школе реализован акредитовани семинар бр. 65 „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама“ (8 бодова). Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговање кад се деси насиље. Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

24.02.2018. У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу, реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинар је, за 11 библиотекара из основних и средњих школа, реализовала др Весна Црногорац.

Учесници су на семинару добили информације о основним функцијама библиотеке, савременим трендовима у подстицању и развоју читања, читању у времену Интернета и нових медија, критичком читању лектире у школској библиотеци.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља"

24.02.2018. Акредитовани семинар катлошки бр. 67, "Подршка ученицима и наставницима у превенцији насиља" (8 бодова, К3, П4), реализован је у Регионалном центру за 23 наставника. На семинару су учествовали наставници из Мајданпека, Житорађе, Куршумлије и Ниша. Циљ семинара је унапређивање компетенција наставника у осмишљавању превентивних активности и адекватног реаговања у ситуацији насиља.

Теме семинара су: Упознавање са законском регулативом, Осмишљавање превентивних активности, Едукација наставника о могућим начинима реаговања у конфликтим ситуацијама, Оспособљавање за препознавање ситуација насиља, Процењивање нивоа ризика, Уочавање могућности инкорпорације програма превенције у свим областима квалитета живота и рада у школи кроз осмишљавање акционог плана, Осмишљавање могућег начина вођења документације о превентивним и интервентним активностима.
Семинар су реализовале Марсела Ескенази Милутиновић и Александра Јованкин, дипломирани педагози.

Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

09.02.2018. У Техничкој школи "12. фебруар" Ниш, је за колектив школе реализован акредитовани семинар број 65 "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова) . Реализатори су били Младен Јовановић и Милена Младеновић.

Семинар се бави актуелним темама насиља у школама тако да се на семинару чуло о самовредновању квалитета безбедности у школи, бази података, оквиру за израду плана превенције, моделу годишњег планирања, реаговање кад се деси насиље.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школске 2016/2017/2018. г.

Реализација семинара "Превенција насиља и злостављање деце путем ИКТ"

09-10.02.2018. У Регионалном центру је одржан акредитовани семинар број 122 "Превенција насиља и злостављање деце путем ИКТ" (16 бодова). Семинар је организован за групу од 28 учесника из различитих школа Града Ниша.

Програм/семинар се спроводи у циљу сензитивизације наставника/ца, психолога, педагога, васпитача и директора (у средњим и у основним школама) и њиховог оспособљавања да препознају потенцијалне опасности на интернету, жртве насиља и злостављања путем интернета над децом и међу децом, као и у циљу развоја потенцијала за правовремену превенцију и едукацију које ће бити фокусиране на највулнерабилнији део школске популације. Посебан акценат се ставља на последице насиља над децом и међу децом, препознавање и процедуру поступања просветних радника. Подизање свести код просветних радника о важности проактивног приступа теми са ученицима и родитељима.

Семинар обрађује теме као што су појам и врсте насиља и злостављања деце путем ИКТ (педофилија, лажно представљање, злоупотреба друштвених мрежа, вршњачко насиље путем интернета, трговина људима/децом путем Интернета, секте на интернету, дистрибуција дечије порнографије, приступ порнографији на интернету), како препознати, како реаговати и коме и на који начин пријавити, законска регулатива и примери добре праксе, методологија приступа и разговори са родитељима жртве, методологија разговора са родитељима насилника, веза ове врсте насиља са осталилм врстама насиља и злостављања деце, последице ове врсте насиља на децу, родитеље, школу..., превентивна заштита.

Семинар је био у организацији компаније ComTrade и био је бесплатан за учеснике/наставнике. Компанија ComTrade је на овај начин показала своју корпоративну одговорност.
Семинар је реализовала Биљана Кикић Грујић, криминолог из Таргет тима - Центра за превенцију девијантног понашања младих, Нови Сад. 

Реализација семинара "Примена мотивационих техника у настави"

09.02.2018. Акредитован семинар под каталошким бројем 492, Примена мотивационих техника у настави  (К3, П2), реализован је у Регионалном центру за 30 наставника нишких школа.

Циљеви овог програма су: Проширивање знања о новим схватањима мотивације; Оснаживање за планирање и примену различитих мотивационих техника и формативног оцењивања; Праћење и вредновање ефеката примењених мотивационих техника.

Семинар су реализовале Светлана Алексић, психолог и Снежана Рајковић, педагог.

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефони као наставно средство 21. века"

06.02.2018. У Основној школи "Бошко Ђуричић" у Јагодини, реализован је акредитовани семинар број 230 "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21. века" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе, за укупно 30 учесника. Реализатори су били Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар" и Марјан Миланов, наставник енглеског језика у Основној школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Регионални центар Ниш је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавањаза школске године 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

05.02.2018. У организацији Центра за стручно усавршавање у Крагујевцу, у оквиру девете манифестације "Зимски дани просветних радника", у Првој техничкој школи реализован је акредитовани семинар број 4 "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 библиотекара који раде у основним и средњим школама у Крагујевцу. Семинар су реализовали др Жељко Вучковић и др Весна Црногорац.

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању подржао је наведени семинар у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. школску годину.

 Реализација семинара "Музика и мултимедија - креативни приступ часу"

05.02.2018. У организацији Центра за стручно усавршавање у Крагујевцу, по други пут је у ОШ "Светозар Марковић" реализован семинар "Музика и мултимедија - креативни приступ часу", каталошки број 768. На семинару су учествовали наставници музичке школе "др Милоје Милојевић" из Крагујевца. Семинар који је при акредитацији подржао РЦ Ниш, реализовале су ауторке Миомира Ђурђановић и Слађана Марковић.

Циљеви овог семинара су: Стицање основних знања о коришћењу мултимедија у настави; Оспособљавање за преузимање, инсталацију и коришћење бесплатних програма за обраду текста, слика, аудио и видео записа; Упознавање и овладавање основама примене Microsoft office; Подстицање креативних потенцијала наставника, развој стваралачких способности, естетске перцепције; Развој способности проналажења, анализирања, примена и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо/комуникационих технологија.

Реализација семинара "Математичке радионице"

03.02.2018. У Регионалном центру је реализован акредитовани семинар број 269 "Математичке радионице" (8 бодова). Реализатори семинара биле су Веселинка Станковић и Едита Алексов, наставнице математике у Основној школи "Десанка Максимовић" Чокот. За учешће на семинару било је изузетно интересовање тако да је семинару присуствовало 30 наставника математике.

Регионални центар је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавањаза школске године 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21. века"

02.02.2018. У Основној школи "Радоје Домановић" у Бошњацу, реализован је акредитовани семинар број 230 "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: паметни телефони као наставно средство 21. века" (8 бодова). Семинар је реализован за колектив школе. Реализатори су били Ана Живковић, наставник енглеског језика у Основној школи "Чегар" и Марјан Миланов, наставник енглеског језика у Основној школи "Добринка Богдановић" у Стрелцу.

Регионални центар је семинар подржао у Каталогу програма стручног усавршавања за школске године 2016/2017/2018.

Реализација семинара "Квизом до успешног завршног испита"

01.02.2018. Семинар "Квизом до успешног завршног испита", кат. бр. 345, (компетенција К1, приоритет П2) који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржан од стране Регионалног центра Ниш, реализован је у ОШ "Јован Јовановић Змај" у Обреновцу.

Циљеви овог програма су: Сагледавање важности и употребљивости образовних стандарда у наставном процесу; Примена стандарда и анализа постигнућа ученика на завршном испиту по образовним нивоима постигнућа; Пружање практичне помоћи наставницима у састављању задатака; Оспособљавање наставника за израду квиза и примену квиза у различитим етапама часа; Вежбање израде задатака којим се проверавају одређени нивои.

Семинар су реализовале Татјана Мишић и Борица Ћирић, наставнице физике.

Реализација семинара "Музика и мултимедија - креативни приступ часу"

01.02.2018. Акредитован семинар кат. бр. 768, "Музика и мултимедија - креативни приступ часу" (компетенција К1, приоритет П3), реализован је за 30 наставника у Регионалном центру у Смедереву. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.

Водитељке семинара Момира Ђурђановић, ванредни професор на Факултету уметности у Нишу и Слађана Марковић, мастер теоретичар уметности, реализовале су семинар чији је циљ рад на побољшању компетенција за креативнију и функционалнију музичку наставу и коришћење специфичних апликација корисних за музичку наставу.
Наставници су на семинару научили како да направе успешну мултимедијалну презентацију за потребе музичке наставе.

Реализација семинара "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

29.01.2018. У Општинској библиотеци у Ковачици, реализован је акредитовани семинар број 4: "Функција школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (8 бодова). Семинару је присуствовало 30 библиотекара и наставника из основних, средњих школа и општинских библиотека овог региона. Семинар су реализовали др Жељко Вучковић и др Весна Црногорац. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању подржао је наведени семинар у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. годину.

Реализација семинара "Час по мери детета"

13-14.01.2018. У Уметничкој школи у Нишу реализован је акредитовани семинар број 331 "Час по мери детета" (1 дан; 8 бодова; област Деца/ученици којима је потребна додатна образовна подршка). Семинар је организован за две групе наставника и стручних сарадника колектива школе. Семинар су реализовале Веселинка Станковић и Валентина Вељковић Николић. Регионални центар Ниш је подржао семинар "Час по мери детета" у Каталогу програма стручног усавршавања за 2016/2017/2018. годину.

Реализација семинара "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

12-14.01.2018. Акредитовани семинар "Умеће комуникације - како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат. бр.167, компетенција К4, приоритет П4), одржан је у Регионалном центру. Теме које семинар обрађује су:
Однос између наставника и ученика - сложено поље комуникације; Ауторитет и васпитни стил; Понашање ученика која нас ометају у раду: Како реагујемо (Ја поруке - структура, услови за примену и ефекти); Проблеми ученика: Како реагујемо (Активно слушање - емотивна подршка, услови за примену и ефекти); Начини поступања у проблемским (конфликтним) ситуацијама - афирмисање конструктивних приступа у решавању ситуација из школске праксе.

На семинару су учествовали наставници из Лесковца, Косовске Митровице, Ранилуга и Ниша. Испред тима Психокод, семинар су реализовале Ирена Штулић Лободок  и Милка Михајловић. Овај програм један је од програма признатих за реализацију предмета Грађанско васпитање у основним и средњим школама.

Уплата котизације: 840-842668-41 без позива на број

Најава догађаја

 • Tрећa акредитованa конференцијa Мрежа РЦ и ЦСУ Србије +

  Поштована/и,

  Са великим задовољством, позивамо Вас на трећу акредитовану конференцију Мреже РЦ и ЦСУ Србије, под називом  "Актуелности у образовном систему Републике Србије" .

  Дванаест регионалних центара и центара за стручно усавршавање, окупљени у удружење Мрежа РЦ и ЦСУ Србије , позивају Вас да се пријавите за учешће на тродневној конференцији:  "Актуелности у образовном систему Републике Србије"  (стручни скуп је званично акредитован од стране ЗУОВ - а и доноси учесницима 2 бода ).

  Тродневна конференција и Сајам образовања, биће одржани 13, 14. и 15. новембра 2018. године ,   у Врњачкој Бањи, у хотелу "Цептер" (бивши хотел "Звезда").

  Циљном групом су, поред директора, обухваћени сви профили наставника и васпитача, као и секретари.  Котизација за конференцију износи 6.500 динара и обухвата радни материјал, освежење на паузама  и сертификат о похађаном стручном скупу.  Програмске активности конференције почињу 14. новембра, док ће 13. новембра, кроз поетско књижевно вече  и наступ првака Народног позоришта у Београду, Небојше Дугалића и Бориса Пинговића,  конференција бити и свечано отворена.

  Пријаву за учешће на конференцији можете извршити искључиво ОВДЕ Рок за пријаву за учешће на конференцији је 9. новембар 2018. год.  Све остале битне информације о конференцији, начину пријаве, издавању рачуна и уплате котизације, можете наћи у Позивном писму и агенди.  За сва додатна питања, стојимо Вам на располагању. 

  Напомена : Онлајн пријава ће бити завршена тек након попуњавања свих предвиђених поља.  Након завршене пријаве, путем имејла, стићи ће Вам рачун, који ће претходно бити регистрован  у Централном регистру фактура.

  Срдачан поздрав!

  Председник У.О. Мреже РЦ и ЦСУ
  Зорица Николић
  +381 60 55 988 00   +381 34 201 303

  ПОЗИВНО ПИСМО     АГЕНДА

 • ПОСЕТИТЕ ПАРК ЗНАЊА У РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ НИШ +

  Посетите Парк знања у дворишту зграде Регионалног центра - Париске комуне бб (поред Општине Медијана) и играјте се у песку Архимедове бележнице и СИ школице, испробајте рад Галилејевог клатна и Фарадејевог тунела, седите на ексерима Факирове столице и упознајте се са 147 цифара броја Пи!
  Групне посете обавезно најавити ради обезбеђивања стручног водича најкасније 7 дана пре доласка. Да би посета парку била испраћена предавањем о експонатима група треба бити од најмање 40 особа, у супротном Парк можете посетити и о експонатима се информисати у сопственој режији. Најава на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон 018/202-300.
  Цена улазнице за школе ван Ниша је 80 динара по ученику.

  IMG 1851 IMG 1793 IMG 1863 IMG 1764 IMG 1766

 • +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • Понуда акредитованих семинара за октобар/новембар/децембар 2018. године +

 • Трибина "Искуства у примени методологије - Кругови пријатеља у вртићу" +

  18.10.2018. У Регионалном центру Удружење сарадника стручних сарадника и сарадника предшколских установа организује трибину под називом: "Искуства у примени методологије - Кругови пријатеља у вртићу". Трибина почиње у 12:00 часова.

  Реализатор трибине је Наташа Стаменковић, социјални радник ПУ " Наше дете", Врање. 
  Учесници добијају потврду о стручном усавршавању у установи (Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, стручних сарадника и васпитача "Сл.гласник број 48/18)

 • Интернет сервис "е-ИОП корак ближе инклузији-израда, праћење, вредновање ИОП-а" +

  20.10.2018. у 14.00 часова у рачунарској учионици Регионални центар организује обуку: Интернет сервис "е-ИОП корак ближе инклузији-израда, праћење, вредновање ИОП-а"

  Пријављивање до 19.10.2018.г. на Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.; котизација 1.000,00 динара. У прилогу пријавни лист и сатница обуке

  Пријавни лист

 • Акредитоване обуке за запослене и ангажоване у систему социјалне заштите до краја 2018. године у РЦ Ниш: +

  Центар за производњу знања и вештина ће до краја 2018. године, организовати акредитоване обуке за запослене и ангажоване у систему социјалне заштите. На следећем линку налази се распоред обука са предложеним терминима и садржајима обука, као и детаљније информације о начину пријављивања.

 • Семинар у новембру - Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих +

  2-4.11.2018. У Регионалном центру се реализује акредитован семинар број 15 "Вештине за адолесценцију-превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих" (3 дана, 24 бода)- Програм је један од препоручених програма за планирање превенције употребе дроге код ученика у Стручном упутству министра просвете.

  Котизација износи 6550,00. За школу/установу за 30 учесника семинар је 110.000,00 динара.
  Када наставник, васпитач или стручни сарадник сам сноси трошкове доласка на семинар, котизација се умањује за 10%.

  Пријављивање до 23.10.2018. на пријавном листу у прилогу. Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  Више о семинару у прилогу.

  Циљна група:
  наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске
  ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,балетске
  ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник).

  Понуда  Пријавни лист

 • Семинар у новембру - Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе +

  3.11.2018. У Регионалном центру реализује се акредитовани семинар број 318 "Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе" (1 дан, 8 бодова).

  Котизација износи 2200,00. Када наставник, васпитач или стручни сарадник сам сноси трошкове доласка на семинар, котизација се умањује за 10%.

  Циљна група: наставник разредне наставе;наставник предметне наставе – основна школа;Наставник предметне наставе – гимназија;наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;Наставник стручних предмета - средња стручна школа; наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју;наставник у школи за образовање одраслих;наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне);наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке,балетске,ликовне);наставник изборних и факултативних предмета; васпитач у предшколској установи;медицинска сестра – васпитач;Васпитач у дому ученика;стручни сарадник у предшколској установи;стручни сарадник у школи: сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)

  Пријављивање до 23.10.2018. на пријавном листу у прилогу. Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Пријавни лист

 • Семинар у новембру - Организација наставе у наставној бази +

  17.11.2018. У Регионалном центру реализује се акредитовани семинар број 921 "Организација наставе у наставној бази" (1 дан, 8 бодова).

  Котизација износи 2100,00. Када наставник, васпитач или стручни сарадник сам сноси трошкове доласка на семинар, котизација се умањује за 10%.

  Циљна група: наставник стручних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи

  Пријављивање до 7.11.2018. на пријавном листу у прилогу. Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Пријавни лист

 • Семинар у новембру - Методе очувања живих врста у екс ситу условима +

  17.11.2018. У Регионалном центру реализује се акредитовани семинар број 793 " Методе очувања живих врста у екс ситу условима" (1 дан, 8 бодова).

  Котизација износи 2100,00. Када наставник, васпитач или стручни сарадник сам сноси трошкове доласка на семинар, котизација се умањује за 10%.

  Циљна група: наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа

  Пријављивање до 7.11.2018. на пријавном листу у прилогу. Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Пријавни лист

 • Семинар у новембру - Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе +

  24 и 25.11.2018. У Регионалном центру реализује се акредитовани семинар број "Школа будућности – Microsoft програмима до савремене наставе" (2 дана, 16 бодова).

  Котизација износи 4000,00, за школу/установу за 30 учесника семинар је 74.000,00 динара. Када наставник, васпитач или стручни сарадник сам сноси трошкове доласка на семинар, котизација се умањује за 10%.

  Циљна група:
  наставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа; наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); стручни сарадник у предшколској установи; стручни сарадник у школи; сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник).

  Пријављивање до 14.10.2018. на пријавном листу у прилогу. Пријаве слати на мејл Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  Пријавни лист

 • 1
 
cacakkanjizakikindakragujevackrusevacleskovacsabacsmederevouzicenovi pazarknjazevac