Реализован акредитовани семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно – образовним установама“

У Центру за стручно усавршавање Ниш у суботу 06.04.2024. за 20 наставника Прве нишке гимназије „Стеван Сремац“ реализован је акредитовани семинар „Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно – образовним установама“ (каталошки број 123, област: васпитни рад, 8 бодова). Семинар је при акредитацији код ЗУОВ-а, подржао Центар за стручно усавршавање Ниш. Општи циљеви семинара: Јачање компетенција тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у установи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља. Специфични циљеви: Упознавање са полазним основама за планирање превенције – законска регулатива и извори података (база података о евидентираним случајевима насиља и ризичним местима, резултати спољшњег вредновања и самовредновања, упитник Безбедности школског окружења, специф. Установе, израда Индивид. плана заштите); Унапређивање квалитета самовредновања кроз индентификовање могућих дескриптора за оне индикаторе у оквиру стандарда 5.3. (У школи функционише систем заштите од насиља) и 2.1.(Установа је сигурна и и безбедна средина); Унапређивање методологије за израду Плана превенције насиља и Индивидуалног плана заштите; Повећање осетљивости за предикцију могућих последица услед пропуштања корака у процедури и неблаговременог реаговања кад се насиље догоди.
Семинар су реализовали: Валентина Андрејић Ристић, дипломирани филолог за српски језик и књижевност и Јасмина Гејо, дипломирани психолог, Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Honeyview DSC03251 Honeyview DSC03249

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1