Планирарање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

29.09.2023. Реализован је акредитовани семинар за наставнике у Бечају "Планирарање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (каталошки број 123) који је подржао Центар за стручно усавршавање.
Теме обрађене на семинару: јачање компетенција Тима за заштиту деце и ученика од насиља и запослених у установи, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља.
Учесници ће бити оспособљени да: разумеју суштину процеса самовредновања безбедности и прошире репертоар могућих дескриптора из праксе који указују на оствареност стандарда 5.3. и 2.1; израђују функционалне, опретивне планове превенције, усклађене са специфичностима установе; успоставе базу података о случајевима насиља и кризних догађаја у школи/вртићу и користе као основ за планирање превенције; израђују функционалан индивидуални план заштите усклађен са специфичностима понашања код ученика; уочавају важност благовременог реаговања на насиље и придржавања прописаних корака у процедури.

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1