Документи

Спецификација потреба за кориснике

Demand specification - english version  

Решење о акредитацији Регионалног центра


ИНФОРМАТОР О РАДУ

Правилник о узбуњивању

Етички кодекс

СТАТУТ 2022.

Одлука о оснивању Регионалног Центра

Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању РЦ Ниш

Правилник о ценама услуга 2023

Правилник о попису имовине и обавеза

Правилник о начину разврставања и евидентирања основних средстава, ситног инвертара и потрошног материјала ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ:

План јавних набавки 2021.

План јавних набавки 2020.

План јавних набавки 2019.

План јавних набавки 2018.

План јавних набавки 2017.

План јавних набавки 2016.


ПРОГРАМИ РАДА:

Програм рада за 2022. годину

Програм рада за 2021. годину

Програм рада за 2020. годину

Програм рада за 2019. годину

Програм рада за 2018. годину

Програм рада за 2017. годину

Програм рада за 2016. годину

Програм рада за 2015. годину 


ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ:

Извештај о раду за 2020. годину

Извештај о раду за 2019. годину

Извештај о раду за 2018. годину

Извештај о раду за 2017. годину

Извештај о раду за 2016. годину

Извештај о раду за 2015. годину

Извештај о раду за 2014. годину


БИЛТЕНИ:

Билтен број 1 / 2022

Билтен број 2 / 2021

Билтен број 1 / 2021

Билтен број 1 / 2020


Билтен број 5 и 6 / 2019

Билтен број 3 и 4 / 2019

Билтен број 2 / 2019

Билтен број 1 / 2019


Билтен број 6 / 2018

Билтен број 5 / 2018

Билтен број 1 / 2018


Билтен број 6 / 2017

Билтен број 5 / 2017

Билтен број 4 / 2017

Билтен број 3 / 2017

Билтен број 2 / 2017

Билтен број 1 / 2017


Билтен број 6 / 2016

Билтен број 5 / 2016

Билтен број 4 / 2016

Билтен број 3 / 2016


Билтен број 6 / 2015

Билтен број 5 / 2015

Билтен број 4 / 2015

Билтен број 3 / 2015

Билтен број 2 / 2015

Билтен број 1 / 2015


Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1