Одржани семинари у 2021.

 

Реализован акредитовани семинар "Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку"

07. и 08.11.2021. За 30 запослених у Основној школи „Десанка Максимовић“ у Чокоту реализован је акредитовани онлајн семинар Савремени облици наставе и ИТ као предуслов успешних ученика и наставника у 21. веку, каталошки број 573.
Циљеви семинара су: оспособљавање полазника за: - практичну примену знања о тимској, индивидуализованој, диференцираној, интегративној и кооперативној настави, вештини комбиновања метода, техника, облика рада, наст. средстава, мултимедијалних средстава из лепезе „ИТ” ради ефикасности и веће ефективности наставног процеса; - вешто планирање садржаја наставе уважавајући хоризонталну и вертикалну корелацију наставних програма; -примену техника мотивације и учења у циљу подстицања креативног мишљења деце; - праћење савремених трендова информатичке технологије због сопственог професионалног развоја и обезбеђења услова за веће постигнуће ученика у школском и животном учењу.
Теме на семинару су биле: Законска и научна основа наставног рада; Слабе тачке; Елементи наставног процеса; Типологија наставе; Радионица „вебовање”; Специфични елеменати тимског рада у креирању савремених облика наставе; Комуникација и кооперативно учење и Нове вештине.
Семинар су водиле Нина Беретић, професор, ОШ „Братство Јединство„ Сомбор и Марина Танасковић, мастер педагог, Академија Филиповић.

 

Реализован акредитовани семинар "Умеће комуникације - Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама"

6-7.11.2021. Акредитовани семинар Умеће комуникације - Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама (кат.бр.171, област: Васпитни рад), реализован је онлајн на Зум платформи, за викенд, 6-7.11.2021. Семинар су реализовале ауторке семинара. Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић, тренери Удружења Психокод из Београда. Учесници организовани преко Регионалног центра Ниш, прикључили су се групи полазника из других градова. Општи циљ семинара је унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникације и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.

 

Реализован акредитовани семинар "Индивидуализација наставе уз уважавање разлика у стиловима учења ученика"

6.11.2021. Акредитовани семинар Индивидуализација наставе уз уважавање разлика у стиловима учења ученика (кат.бр. 446, 2 дана, област: Општа питања наставе), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, реализован је у Центру за стручно усавршавање у Чачку, за наставнике Медицинске школе.
Семинар су реализовали аутори Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука и Кристина Ранђеловић, мастер психолог. Теме обрађена на семинару су: Психолошке и дидактичке основе индивидуализације наставе; Разредна атмосфера, наставни стилови и мотивација; Теоријски приступ у проучавању когнитивних стилова и стилова учења; Моделирање учења у настави; Индивидуализација наставе према стиловима учења ученика.

 

Реализован семинар "Школски библиотекар у савременом образовном окружењу"

6.11.2021. Семинар Школски библиотекар у савременом образовном окружењу (кат.бр.2. област: Библиотекарство), реализован је у Регионалном центру за школске библиотекаре из Ниша, Алексинца, Куршумлије, Миљковца и Крагујевца. Теме програма: Положај библиотекара у школи и образовном систему - Процена ресурса и сопственог рада; Правилно библиотечко пословање; Правилно вођење; Значај дигитализације; Промоција рада школског библиотекара; Тематско планирање - Школски пројекти.
Семинар су реализовале: Биљана Лукић, професор разредне наставе и Дубравка Илић, дипл.правник Градске библиотеке "Владислав Петковић Дис" у Чачку.

 

Реализован акредитовани семинар "Инклузија од теорије до праксе 2"

23. и 24.10.2021. За 25 запослених у Основној школи „Коле Рашић“ из Ниша, реализован је акредитовани онлајн семинар Инклузија од теорије до праксе 2, каталошки број 199. Циљеви семинара су: - Стицање и проширивање знања о мултисистемском приступу инклузији, правилима и стратегијама рада, према капацитететима и специфичностима сваког детета. - Подстицање интердисциплинарног приступа међу члановима тима и развијање партнерских односа са породицом, ради пружања оптималне подршке развоју деце у инклузивном окружењу. - Овладавање различитим методама и техникама рада неопходних за креирање подстицајне климе за учење, развој и напредовање деце.
Семинар су водили Бојан Грујић, дипломирани педагог из Школе креативних вештина из Јагодине и Славица Николић, професор разредне наставе из Основне школа “Милан Илић Чича”, Аранђеловац.

 

Реализован акредитовани семинар "Методе очувања живих врста у ex situ условима"

24.10.2021. У Центру за стручно усавршавање у Чачку, за наставнике основних и средњих школа је реализован акредитовани семинар Методе очувања живих врста у ex situ условима (кат. бр. 793; 8 бодова; Област: Природне науке). Теме обрађене на семинару су: Легислатива везана за биодиверзитет и диверзитет лишајева као биоиндикатора животне средине; Очување угрожених биљних врста флоре Србије изван њихових природних станишта; Култура биљних ткива ин витро и њен значај у очувању природних популација; Интродукција биљног материјала - практични рад.
Семинар су реализовали аутори, професори са Департмана за биологију Природно-математичког факултета у Нишу: Др Славиша Стаменковић, Др Бојан Златјковић и Др Светлана Тошић.
Семинар је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализован акредитовани семинар "Мој час - учење за трећи миленијум"

У Уметничкој школи у Нишу, за две групе наставника је у суботу и недељу 23. и 24. октобра 2021. реализован акредитовани семинар Мој час - учење за трећи миленијум (кат.бр.489, 8 бодова, Област: Општа питања наставе). Теме семинара: Индивидуализација наставе, Планирање наставе - стандарди, компетенције, специфичности одељења; Предуслови успешног подучавања базираног на индивидуализацији.
Семинар су реализовале Марина Павловић и Наташа Турунташ из ОШ "Танаско Рајић" у Чачку. На семинару је учествовало 46 наставника Уметничке школе.

 

Реализован акредитовани семинар "Пројектна настава"

22-23.10.2021. За 30 наставника Угоститељско туристичке школе у Нишу реализован је акредитовани семинар Пројектна настава (кат.бр.400, 1 бодова, Област: Општа питања наставе). Теме семинара су: Метода пројектне наставе; Дефинисање пројекта; Израда пројектног плана; Планирање активности; Рефлексија и презентација пројекта; Оцењивање пројекта.
Семинар су испред Удружења наставника ВЕТ Форум Парћин, реализовали Дејан Пејчић, професор информатике и Саша Манић, професор математике.

 

Реализован акредитовани семинар "Школа будућности - Микрософт програмима до савремене наставе"

16-17.10.2021. Акредитовани семинар Школа будућности - Микрософт програмима до савремене наставе (кат. бр. 304, Област: Информатика), који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра. Учесници семинара били су наставници Музичке школе и Школе Моде и лепоте из Ниша.
Општи циљ семинара је унапређење компетенција наставника за примену савремених информационо - комуникационих технологија у настави; Оснаживање наставника за употребу иновативних комуникација у сврху унапређивања квалитета наставе.
Реализатори семинара су: Јасмина Марковић школски педагог, Марија Петровић професор српског језика и Сузана Ристић професор историје из ОШ "Јован Јовановић Змај" са Алексиначког Рудника.

 

Реализован акредитовани семинар "Пројектна настава"

15-16.10.2021. Тридесет наставника Средње стручне школе Ниш, учествовало је на дводневном акредитованом семинару Пројектна настава (кат. бр. 400, Област: Општа питања наставе). Семинар је реализован у термину 15-16.10-2021. у великој сали РЦ Ниш.
Општи циљ семинара је оспособљавање наставника за примену методе пројеката у настави, уз развијање компетенција за дефинисање циљева пројекта, за планирање пројеката, за реализацију и за оцењивање пројеката.
Семинар су, испред Удржења наставника ВЕТ Форум Параћин, реализовали Дејан Пејчић, професор информатике и Саша Манић, професор математике.

 

Реализован акредитовани семинар „Пројектна настава“ у гимназији „Бора Станковић“

9. и 10. октобра 2021. У гимназији „Бора Станковић“ у Нишу, а у организацији Регионалног центра, реализован је акредитовани семинар „Пројектна настава“ (кат. бр. 400, област: Општа питања наставе, 16 бодова ) за тридесет наставника Гимназије.
Циљеви семинара су: Оспособљавање наставника за организацију наставе и формулисање циљева наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање образовног програма са садржајима, проблемима и појавама из стварног живота и за планирање пројекта у настави у различитим временским и просторним димензијама; Оснаживање наставника за нову улогу у наставном процесу - саветник и водич у циљу развијања самосталности код ученика, вештине прикупљања и селекције информација, развијања компетенција за доношење одлука и решавање проблема Изградња вештина за вођење рефлексије пројекта; Унапређивање компетенција за вредновање постигнућа ученика за реализовани пројекат.
Семинар су реализовали аутори Дејан Пејчић, професор информатике и Саша Манић, професор математике.

 

Реализован семинар "Школа будућности - Microsoft програмима до савремене наставе"

9-10.10.2021. Семинар Школа будућности - Microsoft програмима до савремене наставе (кат. бр 304, област: Информатика, 16 бодова), реализован је у рачунарској учионици Регионалног центра. Семинар је реализован за наставнике Музичке школе из Ниша.
Циљеви семинара: Практично оспособљавање наставника за припрему и израду електронских мултимедијалних наставних материјала по савременим стандардима; Практично оспособљавање наставника за сараднички рад на електронским наставним материјалима; Оспособљавање наставника за даље самостално напредовање и истраживања могућности образовних технолигија.
Семинар су реализовале ауторке: Јасмина Марковић, Марија Петровић и Сузана Ристић из ОШ "Јован Јовановић Змај" из Алексиначких Рудника.
У важећем Каталогу програма стручног усавршавања овај програм је подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализован семинар "Час по мери детета" у РЦ Ниш

9.10.2021. За наставнике Школе моде и лепоте из Ниша, у Регионалном центру је реализован семинар Час по мери детета (кат.бр. 218, област: Деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању, 8 бодова).
Циљеви семинара: Оспособљавање учесника за успешно планирање наставе кроз израду педагошког профила ученика; Представљање Гарднерове теорије вишеструке интелигенције и њена примена у пракси; Подстицање учесника на коришћење разноврсних стратегија и метода активног учења у реализацији наставе којима се мобилише и подстиче развој капацитета свих ученика уз уважавање индивидуалности сваког детета; Израда припреме за час који предвиђа различите активности које ангажују све ученике, уважавајући њихове индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном развоју; Примена знања стечених на семинару, креирање базе примера добре праксе.
Семинар су реализовале ауторке: Веселинка Станковић, наставник математике и Валентина Вељковић Николић, наставник српског језика из ОШ "Десанка Максимовић" у Чокоту.
У важећем Каталогу програма стручног усавршавања овај програм је подржао Регионални центар Ниш.

 

Реализован семинар "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанции ризичног понашања младих"

30.09/ 2.10.2021. Акредитовани семинар Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанции ризичног понашања младих, (кат.бр. 15, област: Васпитни рад, 3 дана, 24 бода), подржан од стране Регионалног центра Ниш при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања, реализован је у Средњој школи Мионица за наставнике Школе.
Општи циљеви програма су: Јачање васпитног и превентивног утицаја школе; Оснаживање запослених у образовању за ефикасну подршку развоју личности ученика; Промоција здравих стилова живота; Превенција негативног и развој одговорног понашања ученика.
Семинар су реализовале дипломирани психолози Борислава Максимовић и Весна Петровић Урошевић, консултанти Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду.

 

Реализован акредитовани семинар "Пројектна настава" у Економској школи у Нишу

2-3.10.2021. За двадесет наставника запослених у Економској школи у Нишу реализован је акредитовани семинар Пројектна настава (кат. бр. 400, област: Општа питања наставе, 16 бодова). Општи циљ семинара је оспособљавање наставника за примену методе пројеката у настави, уз развијање компетенција за дефинисање циљева пројекта, за планирање пројекта, за реализацију и оцењивање пројекта.
Семинар су реализовали аутори Дејан Пејчић, професор информатике и Саша Манић, професор математике.

 

Реализован акредитовани семинар "Пројектна настава"  

25-26.09.2021. Акредитовани семинар "Пројектна настава", кат.бр.400, област Општа питања наставника, реализован је за наставнике Економске школе у Нишу.
Циљеви семинара: Оспособљавање наставника за организацију наставе и формулисање циљева наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање образовног програма са садржајима, проблемима и појавама из стварног живота; Оспособљавање наставника за планирање пројекта у настави у различитим временским и просторним димензијама.
Семинар су реализовали Дејан Пејчић, професор информатике и Саша Манић, професор математике. За другу групу наставника Економске школе семинар ће се реализовати 2-3.10.2021. године.

 

Реализован акредитовани семинар "Умеће комуникације-Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да комуницирају са нама"

18-19.09.2021. У организацији Регионалног центра Ниш и Удружења Тим Психокод из Београда, реализован је акредитовани семинар "Умеће комуникације - Како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да комуницирају са нама", каталошки бр.171, област Васпитни рад. 
Семинар је организован онлајн за наставнике основних и средњих школа из Ниша, Алексинца, Лесковца и Београда. Према Правилнику о стручној спреми наставника за изборни предмет Грађанско васпитање, овај семинар је препоручен као један од услова за преузимање наставе ГВ. 
На семинару су учествовала 22 наставника, а реализатори су и овог пута биле психолози Милка Михаиловић и Ирена Лободок Штулић.

 

Реализован акредитовани семинар "Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе"

11.09.2021. У Регионалном центру Ниш је реализован акредитовани семинар "Ефикасан рад школских тимова усмерен на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада установе" (кат. бр. 629).
Семинар су реализовали Зорица Сорак, мастер образовне политике из ОШ "Станислав Сремчевић" из Крагујевца и Владимир Средојевић, професор српског језика и књижевности из Центра за стручно усавршавање Крагујевац. Теме семинара: Обавезни школски тимови и њихова надлежност; Како школски тимови могу да утичу на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада; Комуникација и сарадња у школском тиму и између тимова.
На семинару су учествовали наставници основних школа: "Коле Рашић", "Вук Караџић", "Војислав Илић Млађи", "Милан Ракић" и "Краљ Петар Први".

 

Умеће комуникације - Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама

26-27.08.2021. У организацији Регионалног центра Ниш, путем интернета, преко ЗУМ платформе је почела реализација акредитованог програма Умеће комуникације - Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама, кат.бр.171. Семинар реализују ауторке из Удружења Тим Психокод из Београда, психолози Милка Михаиловић и Ирена Лободок Штулић. Семинар Умеће комуникације је према Правилнику о стручној спреми наставника за изборни предмет Грађанско васпитање препоручен као један од услова за преузимање наставе ГВ.
На семинару учествује 20 наставника основних и средњих школа.
Теме програмасу: Однос наставник-ученик: сложено поље комуникације; Схватање ауторитета и избор васпитног стила као одреднице начина комуникације са ученицима; Зоне проблема у школској пракси и потребне вештине; Поступци ученика који наставнике ометају у раду: како реагујемо на неприхватљиво понашање ученика? Разлика између тзв. Ти-порука и тзв. Ја-порука; Проблеми ученика: како реагујемо када ученик има проблем? Разумевање, прихватање, емпатија; утицај на емпатичност ученика; Препознавање модалитета (не)слушања; Канали комуникације и "умеће слушања": Активно слушање и емотивна подршка; Неслагања и конфликти и шта са њима?! Како реагујемо у конфликтним/проблемским ситуацијама? Стилови реаговања у конфликтним ситуацијама.

 

Реализован акредитовани семинар "Час по мери детета"

25.08.2021. У Центру за стручно усавршавање у Чачку, за наставнике основне школе "Милица Павловић" и ОШ за образовање одраслих, реализован је акредитовани семинар "Час по мери детета" (кат.бр.218, област: Деца/Ученици којима је потребна додатна подршка у образовању К3, П2, 8 бодова).
На семинару је учествовало 24 наставника ове школе. Семинар, који је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш, реализовале су ауторке Веселинка Станковић, наставница математике и Валентина Вељковић Николић, наставница српског језика. Теме програма: Законски оквир инклузивног образовања; Педагошки профил; Гарднерова теорија вишеструких интелигенција; Стратегије прилагођавања наставе; Израда сценарија за час са видљивим прилагођавањима.

 

Реализован акредитовани семинар "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика"

23-24.08.2021. У Средњој техничкој школи "Шинковић Јожеф" у Бачкој Тополи, за наставнике школе је реализован акредитовани семинар Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика (кат. бр. 446, област: Општа питања наставе, К2, П3, 16 бодова).
Семинар је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш. Семинар су реализовали Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука и Кристина Ранђеловић, мастер психолог. Теме програма: Психолошке и дидактичке основе индивидуализације наставе; Разредна атмосфера, наставни стилови и мотивација; Стилови учења/когнитивни стилови; Моделирање учења у настави; Индивидуализација наставе према стиловима учења.

 

Реализован акредитовани семинар "Виртуелни хотел-практична обука наставника за хотелско пословање"

21.08.2021. У Економско-угоститељској школи "Слободан Минић" у Аранђеловцу  реализован је акредитован семинар Виртуелни хотел-практична обука наставника за хотелско пословање (кат.бр.902, К1,П1, област: Средње стручно образовање, 8 бодова). На семинару је учествовало 10 наставника школе. Семинар је реализовао Зоран Муљевски, један од аутора програма. При акредитацији код ЗУОВ-а, семинар је подржао Регионални центар Ниш.

19.08.2021. У средњој школи "Милева Марић" у Тителу, реализован је акредитован семинар Виртуелни хотел-практична обука наставника за хотелско пословање (кат.бр.902, К1,П1, област: Средње стручно образовање, 8 бодова). Семинар је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш. Аутор семинара Зоран Муљевск, био је овом приликом и реализатор. На семинару је учествовало 8 наставника ове школе.

 

Реализован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама"

1.07.2021. Регионални центар је изашао у сусрет наставницима који имају потребу за акредитованом обуком за предмет за Грађанско васпитање и по пети пут омогућио онлајн реализацију семинара Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама", кат.бр.171, област: Васпитни рад, 20 сати, Компетенцијa: K4 (за комуникацију и сарадњу); Приоритети: 4 (Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања.
Семинар је на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања према Правилнику o врсти стручне спреме наставника. Циљеви семинара: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација. Семинар су реализовале ауторке Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић, искусни психолози Удружења Психокод из Београда.

 

Реализован акредитован семинар "Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих"

Акредитован семинар Вештине за адолесценцију - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих (област: Васпитни рад, кат бр.15), реализован је у периоду 4-6.06.2021. у Дому ученика средњих школа у Краљеву. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Циљеви семинара су: Унапређивање компетенција запослених у образовању за развијање социјално-емоционалних вештина код деце и младих за прихватање позитивних вредности, ставова и понашања током периода адолесценције и превенцију злоупотребе ПАС и других облика ризичног понашања; Стицање знања о примени иновативних облика рада којима се подстиче развој самосвести, управљања собом, свести о социјалном окружењу, вештина успостављања и одржавања позитивних односа и вештина одговорног доношења одлука; Усвајање практичних техника које унапређују комуникацију и позитивне вршњачке утицаје и јачају заједништво у одељењу; Јачање лидерске улоге наставника у одељењу.
Семинар су реализовале: Весна Петровић Урошевић, дипломирани психолог и Споменка Ћирић Јанковић, дипломирани психолог, консултанти Канцеларије Уједињених нација за борбу против дроге и криминала у Београду. Учесници семинара били су запослени у Дому ученика средњих школа у Краљеву, Дому ученика у Трстенику и Дому ученика у Врњачкој Бањи.

 

Реализована два акредитована семинара: Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање и Виртуелна туристичка агенција - практична обука за агенцијско пословање

15-16.05.2021. У рачунарској учионици РЦ Ниш током викенда су реализована два акредитована семинара: Виртуелни хотел - практична обука наставника за хотелско пословање, кат. бр.902 и Виртуелна туристичка агенција - практична обука за агенцијско пословање, кат. бр. 901, област: Стручни предмети у средњем стручном образовању. Семинаре је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Циљ семинара је унапређивање система стручног усавршавања и оспособљавања наставника за хотелско пословање за примену теоријских знања у практичном контексту применом савремених информатичких достигнућа. Учеснице семинара биле су наставнице Економске школе "Стана Милановић" Шабац. Семинар је реализовао Зоран Муљевски, аутор.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века"

За наставнике ОШ "Петар Тасић" у Лесковцу, у суботу 15.05.2021. у просторијама школе је реализован акредитован семинар Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења - Паметни телефон као наставно средство 21. века. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Теме обрађене на семинару: Мобилни телефон у учионици – за и против; Технологија у учионици; Блумова таксономија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одељењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали Ана Живковић и Маријан Миланов, наставници енглеског језика, аутори програма.

 

Реализован акредитован семинар "Умеће комуникација - Како говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

У организацији РЦ Ниш и Удружења Тим Психокод, у суботу и недељу 15-16.05.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникација - Како говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама, кат. бр.171, Област: Васпитни рад. Семинар се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања, према Правилнику о врсти стручне наставника и реализован је путем интернета за 11 наставника основних и средњих школа.
Семинар су реализовале ауторке Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић, психолози.

 

Реализован акредитован семинар "Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика"

У ОШ "Младост" у Књажевцу, у периоду 14-15.05.2021. реализован је акредитован семинар Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика, кат. бр. 446, област: Општа питања наставе. Семинар је при акредитацији подржао Регионални центар Ниш.
Циљеви семинара су: Усвајање актуелних психолошко-дидактичких и практичних препорука о индивидуализацији наставе као правовременом педагошком корективу у настави данас: Схватање, значај, смисао и могућности имплементације сазнања о когнитивним стиловима и стиловима учења у наставној пракси; Увежбавање у идентификовању преферираних стилова учења ученика; Избор наставне грађе, модели и диференцијација ученика према преферираним стиловима учења.
Семинар су реализовали Душан Ранђеловић, доктор психолошких наука и Кристина Ранђеловић, мастер психолог.

 

Реализован акредитован семинар "Виртуелна туристичка агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање"

У Угоститељско-туристичкој школи у Београду, у суботу 8.05.2021. реализован је акредитован семинар Виртуелна туристичка агенција - практична обука наставника за агенцијско пословање (кат.бр.901), област: Стручни предмети у средњем стручном образовању. Семинар је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш. Специофични циљеви обуке су: Употреба информатичке технологије у организовању и коришћењу информација у раду туристичке агенције; практична обука наставника за рад у туристичкој агенцији; мотивисање ученика кроз избор најпогоднијих примера и интерактивног учења да лакше савладају градиво за агенцијско пословање и разумевање процеса рада у туристичкој агенцији. На обуци је учествовало 17 наставника ове школе, а реализатор је био Зоран Муљевски, аутор програма.

 

Реализован aкрeдитoвaн сeминaр "Виртуeлни хoтeл - прaктичнa oбукa нaстaвникa зa хoтeлскo пoслoвaњe"

24.04.2021. Aкрeдитoвaн сeминaр Виртуeлни хoтeл - прaктичнa oбукa нaстaвникa зa хoтeлскo пoслoвaњe (кaт.бр.902), oблaст: Стручни прeдмeти у срeдњeм стручнoм oбрaзoвaњу, кojи je при aкрeдитaциjи пoдржao Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш, рeaлизoвaн je у Угoститeљскo - туристичкoj шкoли у Бeoгрaду.
Oпшти циљ сeминaрa je унaпрeђивaњe систeмa стручнoг усaвршaвaњa и oспoсoбљaвaњa нaстaвникa зa хoтeлскo пoслoвaњe зa примeну тeoриjских знaњa у прaктичнoм кoнтeксту, примeнoм сaврeмeних инфoрмaтичких дoстигнућa. Нa сeминaру je учeствoвaлo 15 нaстaвникa шкoлe, a рeaлизовao гa je Зoрaн Mуљeвски, aутoр прoгрaмa.

 

Реализован акрeдитoвaн сeминaр "Чaс пo мeри дeтeтa"

24.04.2021. Aкрeдитoвaн сeминaр Чaс пo мeри дeтeтa (кaт.бр.218), oблaст: Дeцa/учeници кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу, кojи je при aкрeдитaциjи пoдржao Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш, рeaлизoвaн je у Књaжeвцу зa нaстaвникe Teхничкe шкoлe.
Oпшти циљ прoгрaмa je jaчaњe кoмпeтeнциja нaстaвникa зa рaд сa учeницимa кojимa je пoтрeбнa дoдaтнa пoдршкa у oбрaзoвaњу, примeнe oдгoвaрajућих стилoвa, стрaтeгиja и мeтoдa нaстaвe пoлaзeћи oд индивидуaлних кaрaктeристикa и пoтрeбa учeникa и упрaвљaњe oдeљeњeм.
Сeминaр су рeaлизoвaлe aутoркe Вeсeлинкa Стaнкoвић и Вaлeнтинa Вeљкoвић Никoлић, нaстaвницe у OШ "Дeсaнкa Maксимoвић" у Чoкoту.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама"

17.04.2021. У заједничкој организацији РЦ Ниш и Удружења Тим Психокод, за 10 наставника основних и средњих школа реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама", област: Васпитни рад, бр.171, 3 дана, 20 сати, Компетенцијa: K4 (за комуникацију и сарадњу); Приоритет: 4 (Јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развијање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања).
Циљеви програма: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Активности програма, реализоване су кроз три семинарска дана на зум платформи. Семинар су реализовале Милка Михаиловић и Ирена Лободок Штулић, психолози, аутори програма.

 

Одржан семинар „Превладавање стреса методама когнитивно бијејвиоралне психотерапије“

Пратећи укупну епидемиолошку ситуацију узроковану вирусом Цовид-19 и препоруке надлежних, Регионални центар Ниш је за викенд 3-4.04.2021. године омогућио наставницима да семинар „Превладавање стреса методама когнитивно бијејвиоралне психотерапије“ (кат.бр.264), прате путем дигиталне платформе. Општи циљ овог семинара је учење и увежбавање одређених техника за смањење нивоа свакодневног стреса наставника и стручних сарадника и мотивисање за њихову примену у раду на себи, са ученицима и ефикасније ангажовање на послу. На семинару је учествовало 10 наставника основних и средњих школа. Семинар је реализовао Стеван Станојевић, дипломирани психолог, аутор програма.

 

Завршни сусрет акредитованог семинара Умеће комуникације "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама"

Завршни сусрет акредитованог семинара Умеће комуникације "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и разговарају са нама" (кат.бр.171), реализован је у суботу 03.04.2021. на дигиталној платформи Зум, у организацији РЦ Ниш и Удружења Тим психокод. Шеснаест наставника, учесника ове групе, заједно са ауторкама обуке  анализирали су урађене задатке и радили на техникама потребним за унапређење комуникацијских вештина и конструктивно решавање проблема. Учешћем на овом семинару наставници су остварили право на 20 акредитованих бодова. Семинар су реализовале психолози Милка Михаиловић и Ирена Лободок Штулић.

 

Рeaлизoвaнa aкрeдитoвaнa трибинa "Сaрaдњa oбрaзoвнo-вaспитних и вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и цeнтaрa зa сoциjaлни рaд у oквиру спoљaшњe мрeжe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa"

У зajeдничкoj oргaнизaциjи Цeнтрa зa стручнo усaвршaвaњe Кикиндa и Рeгиoнaлнoг цeнтрa Ниш, 29.03.2021. рeaлизoвaнa je aкрeдитoвaнa трибинa "Сaрaдњa oбрaзoвнo-вaспитних и вaспитнo-oбрaзoвних устaнoвa и цeнтaрa зa сoциjaлни рaд у oквиру спoљaшњe мрeжe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa".
Tрибинa je oргaнизoвaнa oнлajн зa 20 учeсникa. Рeaлизoвaлe су je: Mилкицa Moмчилoв, диплoмирaни сoциoлoг и сoциjaлни рaдник и Aлeксaндрa Чoлић, диплoмирaни прaвник, зaпoслeнe у Цeнтру зa сoциjaлни рaд у Кикинди.

 

Реализован aкрeдитoвaн сeминaр Умeћe кoмуникaциje - "Кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу сa нaмa"

27/28.03.2021. Рeгиoнaлни цeнтaр Ниш рeaлизoвao je oнлajн, зa joш jeдну групa нaстaвникa из рaзличитих грaдoвa, aкрeдитoвaн сeминaр кaтaлoшки бр.171 Умeћe кoмуникaциje - "Кaкo дa гoвoримo и слушaмo дa би учeници хтeли дa нaс чуjу и дa рaзгoвaрajу сa нaмa" (oблaст: Вaспитни рaд, 20 сaти). Вoдитeљкe сeминaрa и oвoг путa билe су искусни психoлoзи из Tимa Психoкoд: Mилкa Mихaилoвић и Ирeнa Лoбoдoк Штулић. Нa сeминaру je учeствoвaлo 16 нaстaвникa.
Циљeви oвoг прoгрaмa су: Сeнзибилизaциja учeсникa зa пoвeћaњe oдгoвoрнoсти при избoру нaчинa кoмуникaциje, jaчaњeм свeсти o утицajу стилa кoмуникaциje нa рaзвoj, учeњe и пoнaшaњe учeникa у цeлoкупну шкoлску климу; Унaпрeђивaњe знaњa o eфeктимa рaзличитих вaспитних и кoмуникaциjских приступa, у прaвцу избoрa стилa кojи je рaзвojнo пoдстицajaн; Унaпрeђивaњe кoмуникaциjских вeштинa oвлaдaвaњeм дeлoтвoрним тeхникaмa зa пoдстицaњe сaрaдњe, рaзвиjaњe oднoсa увaжaвaњa, пружaњe пoдршкe и кoнструктивнo рeшaвaњe прoблeмa; Рaзмeнa, прeиспитивaњe и кoрeкциja сoпствeних вaспитних стaвoвa и кoмуникaциjских нaвикa у интeрeсу унaпрeђивaњa вaспитнe улoгe.

 

Завршена реализација акредитованог семинара Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама".

20.03.2021. Завршни сусрет у трајању од 3 сата на онлајн акредитованом семинару Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама" (кат.бр.171), одржан је у суботу 20.03.2021. у организацији РЦ Ниш и удружења Психокод. Током састанка водитељи семинара, психолози Ирена Лободок Штулић и Милка Михаиловић су анализирале пристигле задатке од стране учесника, давaле повратне информације о њима и предлоге још интерактивних техника за потенцијалну примену у учионици и раду са ученицима. Учесници су коментарисали корисност приручних материјала и изразили задовољство учешћа на овом семинару.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“

У заједничкој организацији Регионалног центра Ниш и Удружења Психокод из Београда, у термину 13-14.03.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“, каталошки број 171. На семинару је учествовало 13 наставника који су путем интернета на Зум платформи пратили садржаје семинара. Семинар Умеће комуникације се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања према Правилнику o врсти стручне спреме наставника. Општи циљеви програма су: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић, психолози тима Психокод.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

25.02.2021. Акредитован семинар Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века (каталошки број 331), који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш, реализован је за групу наставника Гимназије у Алексинцу. Семинар је реализован путем интернета на платформи Microsoft Teams коју наставници ове школе користe.
Теме на семинару: Мобилни телефон у учионици - за и против; Технологија у учионици; Блумова таксонимија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одењењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори програма: Ана Живковић, наставник енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу и Маријан Миланов, наставник енглеског језика у Техничкој школи у Бабушници. Семинар се за другу групу наставника ове школе реализује у периоду 9 -11.03.2021.

 

Реализован акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века"

09-11.03.2021. За другу групу наставника запослених у Гимназији у Алексинцу реализован је акредитован семинар "Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21. века" ( каталошки број 331), који је при акредитацији код Завода за унапређивање образовања и васпитања подржао Регионални центар Ниш.
Семинар је реализован на платформи Microsoft Teams, коју користе наставници ове школе.Теме на семинару: Мобилни телефон у учионици - за и против; Технологија у учионици; Блумова таксонимија 21. века; Апликације за помоћ у припреми, организацији и реализацији наставе; Апликације за управљање одењењем; Апликације за прављење квизова, тестова и анкета; Друге апликације које могу користити наставнику.
Семинар су реализовали аутори програма: Ана Живковић, наставник енглеског језика у ОШ "Чегар" у Нишу и Маријан Миланов, наставник енглеског језика у Техничкој школи у Бабушници.

 

Реализован акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“

У заједничкој организацији Регионалног центра Ниш и Удружења Психокод из Београда, у термину 13-14.03.2021. реализован је акредитован семинар Умеће комуникације - "Како да говоримо и слушамо да би ученици хтели да нас чују и да разговарају са нама“, каталошки број 171. На семинару је учествовало 13 наставника који су путем интернета на Зум платформи пратили садржаје семинара. Семинар Умеће комуникације се налази на листи препоручених за наставнике Грађанског васпитања према Правилнику o врсти стручне спреме наставника. Општи циљеви програма су: Унапређивање васпитног рада наставника, стручних сарадника и васпитача развијањем вештина комуникацијe и сарадње које доприносе стварању подстицајне школске климе, превенцији непожељног понашања и конструктивном решавању проблемских ситуација.
Семинар су реализовале Ирена Лободок Штулић и Милка Михајловић, психолози тима Психокод.

 

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1