Пројекат: Мурал - Наука кроз уметност 2

У Научном клубу Ниш завршена је реализација пројекта „Мурал - наука кроз уметност 2“ из годишњег програма рада клуба за 2022/2023 годину, који је наставак пројекта из предходне године. Резултат пројекта показује да су спољашњи зидови зграде Центра за стручно усавршавање у Нишу, улепшани муралима који показују да су видљиве границе до којих наука може да објасни уметост, али и да ће увек постојати граница до које се уметничка инспирација може приближити науци.
Ученици Уметничке школе су под менторским радом наставника Невене Стефановић, имали прилику да учествују у реализацији осликавања зидне слике која се налази у јавном простору. Кроз пројектне активности урађена су истраживања, рад на припреми скица и реализацији идејног уметничког решења, која су обликовали, али и реализовали у јавном простору чији су корисници ученици основних и средњих школа, поштоваоци науке и уметности, али и остали посетиоци и пролазници. Пројекат је имао за циљ повезивање сазнања из општеобразовних предмета (математика, биологија, физика, хемија) сликом која је визуелна представа научних података, али и средство бољег разумевања и учења обликованих у ликовну целину.
Научна достигнућа, разумевање и међусобне утицаје науке и уметности са освртом на животну средину и њену заштиту у синергији ликовног, уметничког обликовања узеле су ученице III разреда са смера ликовни техничар: Теодора Илић, Вања Нешовић, Милица Ивковић, Ања Пешић, Љубица Ракић, а придружила се и Анастасија Николић из IV разреда истог смера.

Honeyview DSC03336 Honeyview DSC03225
Honeyview DSC03339 Honeyview DSC03330
Honeyview DSC03210 Honeyview DSC03206
Honeyview DSC03331 Honeyview IMG 20240424 122727

Одржане радионице у организацији "Млади амбасадори"

У Центру за стручно усавршавање Ниш од 19.04. до 21.04.2024. Фонд за културу младих Западног Балкана – Млади амбасадори одржао је презентацију пројекта и активности „Лабораторија за културне руте“ у реалицазији Регионалне канцеларије за сарадњу младих. Фонд за културу младих Западног балкана намењен је за младе културне практичаре и омладинске организације у области културе. Регионална канцеларија за сарадњу младих (РИЦО) је међувладина организација која управља и промовише регионалну и међукултурну сарадњу младих људи унутар и међу друштвима Западног Балкана. РИЦО програм се фокусира на стварање могућности за младе људе да се укључе у активности које граде међусобно разумевање и помирење у грађанском, друштвеном, образовном, културном и спортском домену. РИЦО иницира и учествује у креирању политике и залаже се за реформу. Пројекат има за циљ да подржи културни активизам младих и креативна решења за хитна друштвена и политичка питања на Западном Балкану. Пројекат подржава немачко Савезно министарство иностраних послова а спроводи га РИЦО.
Дневни ред првог дана био је: Радионица: Мапирање и креирање културних рута, говорник: Ненад Роквић, Удружење туристичких водича Ниш; Радионица: Како промовисати ликовно културно наслеђе? ,говорник: Ардиола Аликај, председница НАТГА (Национално удружење албанских туристичких водича); Практични рад – формирање три групе и почетак рада на њиховим рутама.
Дневни ред другог дана био је: Обилазак најважнијих места Ниша са водичем; Време за менторе: ментори који раде са тимовима на њиховим рутама и мапирању заједничког културног наслеђа региона (тимови су позвани да пошаљу описе и фотографије својих развијених рута до поноћи тог дана).
Дневни ред трећег дана био је: Презентација рута осталим учесницима и стручној комисији (заинтересоване стране које се баве туризмом и културном баштином). Тимови ће имати недељу дана да пошаљу побољшане руте на основу коментара комисије.
У овом догађају је учествовало 20 учесника из Албаније, Северне Македоније и Србије.

Honeyview DSC03341 Honeyview DSC03345

Одржана обука у организацији СКГО

У Центру за стручно усавршавање Ниш од 16.04. до 19.04.2024. одржане су обуке „Прописи и процедуре у процесу запошљавања“ и „Методе и технике у одабиру кадрова“ у организацији Сталне конференције градова и општина. Ову активност СКГО реализује у оквиру Програма „Партнерство за добру локалну самоуправу“ коју подржава Влада Швајцарске.
За тему „Прописи и процедуре у процесу запошљавања“ дневни ред био је из 6 сесија: Законодавни оквир за попуњавање радног места; Почетак конкурсног поступка, састав и рад предселекције кадрова; Изборни поступак (карактеристике фаза, вредновање и бодовање компетенција; прва фаза изборног поступка); Изборни поступак (друга фаза и трећа фаза поступка, организација и спровођење, вредновање компетенција, прикупљање доказа, израда извештаја и записника; Особености изборног поступка за попуњавање положаја; Изборни поступак за намештенике; Израда 4 различите мапе процеса (интерни конкурс, конкурс за пријем приправника, положаја и намештеника).
За тему „Методе и технике у одабиру кадрова“ дневни ред био је из 4 сесија: Технике селекције у одабиру кадрова; Провера општих функционалних компетенција (прва фаза поступка); Провера посебних функционалних компетенција (друга фаза поступка); Провера понашајних компетенција и провера мотивације (трећа фаза поступка); Начин попуњавања табеларног извештаја о постигнућима кандидата у изборном поступку и формирање Листе кандидата.
Предавачи су биле: Драгана Јовановић, консултант за људске ресурсе и Сања Леверда, консултант за људске ресурсе. Обуци ја сва четири дана присуствовало 100 службеника градских и општинских управа који раде на пословима управљања људским ресурсима из Нишавског округа.

Honeyview DSC03315 Honeyview DSC03316
Honeyview DSC03322 Honeyview DSC03323

Одржан Актив наставника физике

16.04.2024. У Центру за стручно усавршавање Ниш одржан је Актив наставника физике. Дневни ред састанка био је:
1. Одлазак на Државно такмичење из физике, распоред соба и хотела у Аранђеловцу и Тополи.
2. Разно.

Активу је присуствовало 15 наставника физике.

Honeyview IMG 20240416 200901 Honeyview IMG 20240416 200325

Одржана радионица радионица за подршку јединицама локалне самоуправе

16.04.2024. У Центру за стручно усавршавање Ниш, у организацији тима експертске подршке УНОПС Про пројекта реализована је радионица за подршку јединицама локалне самоуправе у унапређењу капацитета за развој политике и услуга социјалне заштите. Тема је била: Мапирање потреба за услугама социјалне заштите на локалном нивоу. Предавачи су биле Татјана Лазор Обрадовић и Ивана Копривица. Обуци је присуствовало 30 представника локалне самоуправе и Центра за социјални рад.

Honeyview DSC03329 Honeyview DSC03324

Реализован акредитовани семинар "Примена мисаоних експеримената у настави"

Семинар акредитован од стране Центра за промоцију науке код ЗУОВ-а, "Примена мисаоних експеримената у настави" (кат.бр.693, област: Општа питања наставе), реализован је у ЦСУ Ниш, у понедељак 15.04.2024. На семинару је учествовало 22 наставника основних и средњих школа, а семинар су реализовали аутори: проф. др Машан Богдановски, са Филозофског факултета у Београду и Иван Умељић, руководилац сектора за издаваштво у Центу за промоцију науке Београд. Специфични циљеви семинара су: Подизање компетенција наставника о мисаоним експериментима у науци и филозофији и њиховом значају у процесу учења; обука наставника за коришћење техника мисаоне експериментације у овладавању кључним појмовима релевантних (фундаменталних) научних дисциплина; долажење до нових сазнања у ситуацијама у којима су класични емпиријски експерименти немогући и недовољни и развијање креативне имагинације у формулисању и разумевању научних хипотеза и теорија на часу (обухваћених постојећим наставним програмом); развијање наративног приступа хипотезама и теоријама из природних и друштвених наука у циљу ефикаснијег преношења и усвајања градива као и повезивања садржаја из различитих наставних предмета.
Полазници су током обуке оспособљени да код ученика развију облике стваралачке имагинације која је данас незаобилазна у стицању нових сазнања, овладавању новим појмовима како у природним, тако и у друштвеним наукама, критичком мишљењу и разумевању савременог света.

Honeyview DSC03306 Honeyview DSC03310
Honeyview DSC03314 copy

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1