Нови правилник о стручном усавршавању

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11 и 55/13) Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 85/2013) и даном ступања на снагу овог правилника (28.09.2013), престао је да важи Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Сл. гласник РС" бр. 13/12 и 31/12).  


УДРУЖЕЊА ФАРМАЦЕУТА

01.10.2013. У великој сали Регионалног центра, у организацији УДРУЖЕЊА ФАРМАЦЕУТА НИШАВСКО  ПИРОТСКОГ РЕГИОНA, одржан је Стручни састанак фармацеута са следећим програмом “Значај превенције парадонтопатије и каријеса“. Састанку је присуствовало 60 фармацеута, стоматолога и лекара. Предавачи су биле: проф. др Драгица Дачић-Симоновић и др. мед Ана Пејчић.

Процена потреба наставника који су на почетку каријере

30.09.-01.10.2013. Стручни тимови РЦ/ЦСУ спровели су истраживање на нивоу Мреже РЦ и ЦСУ које је обухватило 700 наставника са територија које покривају Центри, а у вези је са проценом потреба наставника који су на почетку каријере, односно имају мање од пет година радног стажа. Резултати истраживања доступни су на сајту Мреже. Ово истраживање послужило је као основа за будући програм стручног усавршавања који ће бити акредитован од стране Мреже.

Поводом тога у РЦ Смедерево одржана је радионица на којој су учествовали запослени у РЦ/ЦСУ, где се планирало како ће тај програм изгледати, које опште и које специфичне циљеве треба да задовољи и шта су очекивани резултати. Као радни наслов за нови програм наметнуло се име "Почетак каријере без баријере". Испред РЦ Ниш радионицама су присуствовале Валентина Ранчић и Јелена Анђелковић.


Акредитован семинар "Информатичке мрвице"

28.09.2013. У основној школи "Дринка Павловић" у Куршумлији одржан је  акредитован семинар "Информатичке мрвице" (кат. бр.249) из области Информатика. Семинар је реализован за две групе наставника, тако да је цео колектив школе учествовао на семинару. Водитељи семинара били су Веселинка Станковић, Валентина Вељковић Николић и Младен Јовановић. Неке од тема биле су: Упознавање са улогом и значајем портфолија у настави, израда коришћењем дигиталне бележнице, постављање електронских наставних материјала на интернет.

Акредитован семинар из физике "Од игре до науке и натраг - кроз експеримент"

28.09.2013. У Регионалном центру одржан је акредитован семинар из физике "Од игре до науке и натраг кроз експеримент" ( кат.бр. 673). Одржавање семинара омогућила је Издавачка кућа Нови ЛогосРеализатори семинара били су Горан Тодоров Филиповић и Дамјан Станковић. На семинару је учествовало 20 наставника физике.

NiCAT кластер

25.09.2013. У просторијама Регионалног центра, a у организацији NiCAT кластера, за 20 представника локалне самоуправе и  чланова кластера одржан је једнодневни тренинг са темом Писање предлога пројекта са фокусом на HORIZON 2020. Предавачи су били: Бошко Нектаријевић и Steve Quarrie.  

 

Опширније: NiCAT кластер

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

Најава догађаја

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1