СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОТРЕБА
ПОТРЕБЕ ОПИС
Облик стручног усавршавања
Наслов или назив семинара
Циљна група
Термин реализације
Сатница у току дана
Број учесника
Број водитеља
Потребан простор
(конференцијска сала, рачунарска учионица, класична учионица, читаоница)
Потребна опрема (лап топ, пројектор, графоскоп, флипчарт табла,...)
1Смештај
2Исхрана доручак
ручак
вечера
сендвич
коктел
2Освежење (кафа, сок, кисела вода)
Фотокопирање материјала, нарезивање ЦД, повезивање спиралом
Потребна техничка подршка
ПОДАЦИ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, УСТАНОВИ
Назив организације, установе
Адреса организације, установе
Телефон
Факс
E-mail
Матични број организације, установе
ПИБ организације, установе
Жиро рачун организације, установе
Особа за контакт
Број телефона особе за контакт
E-mail особе за контакт

1Уколико корисник откаже резервацију смештаја на сам дан услуге, плаћа 50% од извршене резервације.
2Уколико организација исхране и освежења није у режији Регионалног центра, корисник је у обавези да обезбеди потребан прибор (нпр. пластичне чаше, тањириће, салвете...).