Одржан семинар на тему: Обрачун зарада и других примања; Успостављање интерне финансијске контроле код корисника јавних средстава

21.06.2024 У Центру за стручно усавршавање Ниш одржан је семинар „Неправилности установљене у извештајима државне ревизорске институције и предлози решења на подручју обрачуна зарада, других примања, пописа, интерне ревизије, ПДВ-а и ФУК-а код корисника јавних средстава“  у организацији Центра за одржив локални и регионални развој. Дневни ред семинара био је: Обрачун зарада и других примања; Успостављање интерне финансијске контроле код корисника јавних средстава: Систем ФУК и Интернa ревизија; Попис имовине и обавеза; Порез  на додату вредност код директних и индиректних КЈС. Циљ семинара био је да укаже на најчешће неправилности у раду корисника јавних средстава које је кроз своје извештаје индентификовала Државна ревизорска институција. Дат је предлог решења на подручју обрачуна зарада, других примања, пописа, интерне ревизије, ПДВ-а и ФУК-а. Представљена је корист које руководиоци и запослени имају од адекватног успостављања и на који начин препоруке интерне ревизије доприносе унапређењу пословања и остваривању циљева корисника јавних средстава. Предавачи су били: др Ненад Нихаиловић, професор Академије струковних студија, Западна Србија, консултант у јавном и приватном сектору из области рачуноводства, финансија и пореза и Марко Матић МА, овлашћени интерни ревизор у јавном сектору, консултант за област јавних финансија, интерну ревизију и ФУК. Семинару је присуствовало 22 руководиоца и запосленa код корисника јавних средстава (именовани руководиоци као и чланови радне групе за успостављање и развој система ФУК-а, интерни ревизори као и руководиоци и запослени на финансијско-рачуноводственим пословима).

DSC03590 (2) DSC03587 (2)

Обавештење о промени назива установе:

На основу Одлуке Скупштине Града Ниша бр.06-947/2022-1-02 од 02.11.2022. године установа је променила назив у Центар за стручно усавршавање.

_______________________________________

Уплата котизације на ж.р.:
840-31500845-37

  • :
  • :

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

  • 1
min prosvete nauke zavod za unapredjenje
zavod za vrednovanje mreza copy
CPN                                        

Мрежа РЦ/ЦСУ Србије 
cacak kanjiza kikinda Kragujevac Krusevac Leskovac
Sabac Smederevo Uzice Novi Pazar Knjazevac 1