Одржан састанак Актива наставника економске групе предмета Нишавског, Пиротског и Топличког округа

05.02.2020. У Регионалном центру је одржан редован састанак Актива наставника економске групе предмета Нишавског, Пиротског и Топличког округа са једином тачком дневног реда: Избор руководства за наредни период.
За председника Регионалног актива наставника економске групе предмета изабран је досадашњи председник, Александар Мишковић. Досадашњи руководиоци подактива и даље ће вршити те функције: Слађана Радојловић - подактив за микро и макро економске дисциплине, Љиљана Костић Чолић – подактив Виртуелних привредних друштава и ученичких компанија, Александар Мишковић – подактив Статистике. За руковођење подактивом Рачуноводства изабрана је Весна Петровић.
Све одлуке су донете после темељне дискусије и анализе досадашњег рада, договора о даљим корацима и плановима као и о разматрању тренутно најбољих опција за Актив.
Анализиран је рад Актива у претходне две године. Учесници састанка су се сложили да Актив има одличне резултате као целина али и да су чланови Актива одличне резултате у свом личном усавршавању и напредовању постигли захваљујући учешћу у раду Актива.
У Активу влада висок степен професионалности, колегијалности, узајамног поштовања и разумевања као и жеље да се помогне сваком колеги у оној мери у којој је то могуће.
Актив наставника економске групе предмета, иако најмлађи, први je отворио врата сарадње осталим активима у округу а први корак ка томе је и реализација пројекта који је започео и кроз који би требало да се оствари сарадња са колегама осталих стручних предмета и општеобразовних предмета.