Реализација семинара "Планирање превенције и ефективно/ ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама"

  • Штампа

24.12.2017. У Основној школи "др Зоран Ђинђић" у Брзом Броду, реализован је акредитовани семинар број 65, "Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама" (8 бодова). Семинар је реализован за 29 наставника ове школе. Семинар се бави темама насиља у школама, са циљем јачања компетенција тимова за заштиту деце и ученика од насиља, у домену превентивног деловања и реаговања у ситуацијама насиља.

Семинар је подржан од стране Регионалног центра Ниш у Каталогу програма стручног усавршавања за школску 2017/2018. годину, реализују га Младен Јовановић и Милена Младеновић.