Реализација семинара "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања"

  • Штампа

03.11.2017. Акредитован семинар "Функције школских библиотека у развоју креативног читања и разумевања" (кат. бр. 4, компетенција К2, приоритет П1) одржан је у Регионалном центру. Теме на семинару биле су: Функције школских библиотека, образовно-васпитна, културна и информациона; Креативно читање и разумевање - појам и значај; Савремени трендови у подстицању и развоју читања; Читање у времену Интернета и нових медија; Критичко читање лектире у школској библиотеци. Семинару који је водила Весна Црногорац, виши дипломирани библиотекар, присуствовало је 12 наставника из нишких основних и средњих школа.

IMG 2626 IMG 2624