Канцеларијa за европске интеграције

15.07.2013. У Регионалном центру је одржан jeднодневни тренинг на тему: «Имплементација процедура за набавке по PRAG - правилима» за кориснике ИПА прекограничног програма Бугарска-Србија. Тренинг је био у организацији Канцеларије за европске интеграције из Београда. Учествовало је око 30 корисника.