Фокус групе

  • Штампа

03.06.2013. У Регионалном центру су реализоване фокус групе са наставницима из основних и средњих школа који имају до 5 година радног стажа у образовању. Циљ организовања фокус група је да се утврде потребе наставника почетника за стручним усавршавањем а за потребе Мреже РЦ/ЦСУ Србије. Мрежа РЦ/ЦСУ ће објединити резултате анализираних потреба наставника са сваког региона и понудити наставницима адекватан облик стручног усавршавања.